Pracownicy

O Instytucie

Pracownicy

Print Friendly

Pracownicy naukowi

Profesorowie zwyczajniNumer pokojuTelefonE-mail
Andrzej BieganowskiD102(81) 744 50 61 w. 124a.bieganowski@ipan.lublin.pl
Małgorzata Brzezińska217(81) 744 50 61 w. 132m.brzezinska@ipan.lublin.pl
Bohdan DobrzańskiB121(81) 744 50 61 w. 163b.dobrzanski@ipan.lublin.pl
Józef HorabikB128(81) 744 50 61 w. 183j.horabik@ipan.lublin.pl
Grzegorz Józefaciuk129(81) 744 50 61 w. 129g.jozefaciuk@ipan.lublin.pl
Jerzy Lipiec109(81) 744 50 61 w. 160j.lipiec@ipan.lublin.pl
Marek MolendaB105(81) 744 50 61 w. 164m.molenda@ipan.lublin.pl
Wojciech Skierucha202(81) 744 50 61 w. 125w.skierucha@ipan.lublin.pl
Cezary Sławiński18(81) 744 50 61 w. 101, w. 102c.slawinski@ipan.lublin.pl
Zofia Sokołowska130(81) 744 50 61 w. 146z.sokolowska@ipan.lublin.pl
Jerzy TysB107(81) 744 50 61 w. 162j.tys@ipan.lublin.pl
Bogusław Usowicz236(81) 744 50 61 w. 123b.usowicz@ipan.lublin.pl
Artur Zdunek19(81) 744 50 61 w. 103a.zdunek@ipan.lublin.pl
Profesorowie nadzwyczajniNumer pokojuTelefonE-mail
Piotr Baranowski204(81) 744 50 61 w. 161p.baranowski@ipan.lublin.pl
Magdalena Frąc134(81) 744 50 61 w. 156m.frac@ipan.lublin.pl
Krzysztof Lamorski207(81) 744 50 61 w. 121k.lamorski@ipan.lublin.pl
Antoni MiśB111(81) 744 50 61 w. 178a.mis@ipan.lublin.pl
Artur Nosalewicz114(81) 744 50 61 w. 158a.nosalewicz@ipan.lublin.pl
Jerzy Rejman135(81) 744 50 61 w. 152j.rejman@ipan.lublin.pl
Mateusz StasiakB104(81) 744 50 61 w. 173m.stasiak@ipan.lublin.pl
Alicja Szatanik-Kloc115(81) 744 50 51 w. 147a.kloc@ipan.lublin.pl
Monika Szymańska-Chargot214(81) 744 50 61 w. 141m.szymanska@ipan.lublin.pl
Joanna WiącekB127(81) 744 50 61 w. 181j.sykut@ipan.lublin.pl
AdiunkciNumer pokojuTelefonE-mail
Patrycja Boguta117(81) 744 50 61 w. 148p.warchulska@ipan.lublin.pl
Monika Chylińska214(81) 744 50 61 w. 141m.chylinska@ipan.lublin.pl
Jolanta Cieśla232(81) 744 50 61 w. 192j.ciesla@ipan.lublin.pl
Justyna Cybulska230(81) 744 50 61 w. 145j.cybulska@ipan.lublin.pl
Katarzyna Jaromin-Gleń215(81) 744 50 61 w. 131k.jaromin-glen@ipan.lublin.pl
Marcin Kafarski203(81) 744 50 61 w. 199m.kafarski@ipan.lublin.pl
Agnieszka KasprzyckaB124(81) 744 50 61 w. 193a.kasprzycka@ipan.lublin.pl
Rafał KobyłkaB129(81) 744 50 61 w. 188r.kobylka@ipan.lublin.pl
Izabela KrzemińskaB116(81) 744 50 61 w. 190i.krzeminska@ipan.lublin.pl
Jaromir Krzyszczak208(81) 744 50 61 w. 198j.krzyszczak@ipan.lublin.pl
Mateusz Iwo ŁukowskiD110(81) 744 50 61 w. 191m.lukowski@ipan.lublin.pl
Agnieszka NawrockaB115(81) 744 50 61 w. 187a.nawrocka@ipan.lublin.pl
Marta OleszekB119(81) 744 50 61 w. 167m.oleszek@ipan.lublin.pl
Karolina Oszust139(81) 744 50 61 w. 177k.oszust@ipan.lublin.pl
Piotr ParafiniukB106(81) 744 50 61 w. 182p.parafiniuk@ipan.lublin.pl
Piotr Pieczywek232(81) 744 50 61 w. 192p.pieczywek@ipan.lublin.pl
Robert RusinekB117(81) 744 50 61 w. 175r.rusinek@ipan.lublin.pl
Magdalena RyżakD103(81) 744 50 61 w. 133m.ryzak@ipan.lublin.pl
Joanna SaganD110(81) 744 50 61 w. 191j.sagan@ipan.lublin.pl
Anna Siczek111(81) 744 50 61 w. 154a.siczek@ipan.lublin.pl
Agata SochanD103(81) 744 50 61 w. 133a.sochan@ipan.lublin.pl
Radosław SzlązakD110(81) 744 50 61 w. 191r.szlazak@ipan.lublin.pl
Agnieszka Szypłowska203(81) 744 50 61 w. 199a.szyplowska@ipan.lublin.pl
Anna Walkiewicz219(81) 744 50 61 w. 128a.walkiewicz@ipan.lublin.pl
Dariusz WiącekB218(81) 74 450 61 w.155d.wiacek@ipan.lublin.pl
Andrzej Wilczek243(81) 744 50 61 w. 113a.wilczek@ipan.lublin.pl
Monika Zubik210(81) 744 50 61 w. 212m.zubik@ipan.lublin.pl
AsystenciNumer pokojuTelefonE-mail
Agata Gryta139(81) 744 50 61 w.177a.gryta@ipan.lublin.pl
Patrycja Krasucka116(81) 744 50 61 w. 148p.krasucka@ipan.lublin.pl
Agata Leszczuk232(81) 744 50 61 w. 144a.leszczuk@ipan.lublin.pl
Anna Rafalska-Przysucha110(81) 744 50 61 w. 153a.rafalska@ipan.lublin.pl
Joanna Siecińska113(81) 744 50 61 w. 157j.wrobel@ipan.lublin.pl
Kamil Skic125(81) 744 50 61 w. 148k.skic@ipan.lublin.pl
Katarzyna Szewczuk-Karpisz116(81) 744 50 61 w. 150k.szewczuk-karpisz@ipan.lublin.pl

Studia Doktoranckie

Kierownik Studiów DoktoranckichNumer pokojuTelefonE-mail
Artur Nosalewicz114(81) 744 50 61 w. 158a.nosalewicz@ipan.lublin.pl
Sekretariat Studiów DoktoranckichNumer pokojuTelefonE-mail
Urszula Majewska6(81) 744 50 61 w. 195u.kotowska@ipan.lublin.pl

Uczestnicy Studiów Doktoranckich

Pracownicy inżynieryjni i techniczni

Pracownicy inżynieryjniNumer pokojuTelefonE-mail
Maciej BańdaB129(81) 744 50 61 w. 188m.banda@ipan.lublin.pl
Michał BeczekD103(81) 744 50 61 w. 133m.beczek@ipan.lublin.pl
Piotr Bulak216(81) 744 50 61 w. 135p.bulak@ipan.lublin.pl
Mariola ChmielewskaB113(81) 75 450 61 w. 180m.chmielewska@ipan.lublin.pl
Bartłomiej Gackiewicz209(81) 744 50 61 w. 189b.gackiewicz@ipan.lublin.pl
Marek GancarzB112(81) 744 50 61 w. 208m.gancarz@ipan.lublin.pl
Karolina Gdula214(81) 744 50 61 w. 141k.gdula@ipan.lublin.pl
Łukasz GlubaD110(81) 744 50 61 w. 191l.gluba@ipan.lublin.pl
Arkadiusz Kozioł232(81) 744 50 61 w. 144a.koziol@ipan.lublin.pl
Magdalena KrekoraB116(81) 744 50 61 w. 143m.krekora@ipan.lublin.pl
Rafał MazurD103(81) 744 50 61 w. 133r.mazur@ipan.lublin.pl
Wojciech Mazurek241(81) 744 50 61 w. 126w.mazurek@ipan.lublin.pl
Jacek Panek107a(81) 744 50 61 w. 177j.panek@ipan.lublin.pl
Giorgia Pertile139(81) 744 50 61 w. 177g.pertile@ipan.lublin.pl
Cezary Polakowski228(81) 744 50 61 w. 137c.polakowski@ipan.lublin.pl
Marcin Turski149(81) 744 50 61 w. 149m.turski@ipan.lublin.pl
Pracownicy techniczniNumer pokojuTelefonE-mail
Zbigniew NiewiadomskiB115(81) 744 50 61 w. 166z.niewiadomski@ipan.lublin.pl
Grażyna Supryn241(81) 744 50 61 w. 126g.supryn@ipan.lublin.pl

Dział Obsługi Badań

Kierownik DziałuNumer pokojuTelefonE-mail
Beata Kondracka7(81) 744 50 61 w. 107b.kondracka@ipan.lublin.pl
Główny SpecjalistaNumer pokojuTelefonE-mail
Jarosław Zdunek9(81) 744 50 61 w. 116j.zdunek@ipan.lublin.pl
SpecjalistaNumer pokojuTelefonE-mail
Agata Pacek-Bieniek9(81) 744 50 61 w. 116a.pacek-bieniek@ipan.lublin.pl

Zespół ds. Projektów

Kierownik ZespołuNumer pokojuTelefonE-mail
Grzegorz Paul10(81) 744 50 61 w. 122g.paul@ipan.lublin.pl
Koordynator ds. ProjektówNumer pokojuTelefonE-mail
Monika Dziewulska18(81) 744 50 61 w. 101m.dziewulska@ipan.lublin.pl
Anna Wieczorek8(81) 744 50 61 w. 179a.wieczorek@ipan.lublin.pl

Dział Finansowo-Księgowy

Główny KsięgowyNumer pokojuTelefonE-mail
Grażyna Muszyńska20(81) 744 50 61 w. 105g.muszynska@ipan.lublin.pl
Zastępca Głównego KsięgowegoNumer pokojuTelefonE-mail
Aneta Kazanowska-Charytanowicz21(81) 744 50 61 w. 106a.kazanowska@ipan.lublin.pl
Starszy Księgowy ds. PłacNumer pokojuTelefonE-mail
Aneta Sujka22(81) 744 50 61 w. 108a.sujka@ipan.lublin.pl
Starszy KsięgowyNumer pokojuTelefonE-mail
Renata Parakowska21(81) 744 50 61 w. 106r.parakowska@ipan.lublin.pl
KsięgowyNumer pokojuTelefonE-mail
Lucyna Czupryńska21(81) 744 50 61 w. 106l.czuprynska@ipan.lublin.pl

Dział Administracyjno-Techniczny

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno – EkonomicznychNumer pokojuTelefonE-mail
Emilia Bronisz5(81) 744 50 61 w. 110e.bronisz@ipan.lublin.pl
Kierownik Zespołu ds. zamówień publicznychNumer pokojuTelefonE-mail
Ewa Buchajczuk10(81) 744 50 61 w. 122e.buchajczuk@ipan.lublin.pl
Starszy ReferentNumer pokojuTelefonE-mail
Ewa Hamera4(81) 744 50 61 w. 109e.hamera@ipan.lublin.pl
Specjalista ds. zaopatrzeniaNumer pokojuTelefonE-mail
Monika Łucka4(81) 744 50 61 w. 109m.lucka@ipan.lublin.pl
Specjalista ds. informatycznychNumer pokojuTelefonE-mail
Krzysztof Sitarz108(81) 75 450 61 w. 151k.sitarz@ipan.lublin.pl
Specjalista ds. Remontowo – Budowlanych i AdministracyjnychNumer pokojuTelefonE-mail
Adam Wawrzonek3(81) 744 50 61 w. 104a.wawrzonek@ipan.lublin.pl
Inspektor BHPNumer pokojuTelefonE-mail
Andrzej Zwierzchowski25(81) 744 50 61 w. 100a.zwierzchowski@ipan.lublin.pl

Samodzielne Stanowiska Pracy

Radca Prawny/Starszy Specjalista ds. PersonalnychNumer pokojuTelefonE-mail
Anna Wiśniewska22(81) 744 50 61 w. 108a.wisniewska@ipan.lublin.pl

Dział Wydawnictw

Kierownik Działu -Sekretarz czasopisma International AgrophysicsNumer pokojuTelefonE-mail
Magdalena NosalewiczB114(81) 744 50 61 w. 115m.nosalewicz@ipan.lublin.pl
Starszy TechnikNumer pokojuTelefonE-mail
Irena KulawiakB114(81) 744 50 61 w. 115i.kulawiak@ipan.lublin.pl
Sekretarz czasopisma Acta AgrophysicaNumer pokojuTelefonE-mail
Marek Pazur228(81) 744 50 61 w. 114m.pazur@ipan.lublin.pl

Sekretariat

Asystent DyrektoraNumer pokojuTelefonE-mail
Ewa Paszek18(81) 744 50 61 w. 101sekretariat@ipan.lublin.pl

Biblioteka

Główny SpecjalistaNumer pokojuTelefonE-mail
Marek Pazur228(81) 744 50 61 w. 114m.pazur@ipan.lublin.pl

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

KierownikNumer pokojuTelefonE-mail
Andrzej StępniewskiB120(81) 744 50 61 w. 169a.stepniewski@ipan.lublin.pl
Starszy SpecjalistaNumer pokojuTelefonE-mail
Michał MarszałowiczB206(81) 744 50 61 w. 118m.marszalowicz@ipan.lublin.pl
Młodszy SpecjalistaNumer pokojuTelefonE-mail
Sylwia NowakB206(81) 744 50 61 w. 118s.nowak@ipan.lublin.pl

Inne stanowiska

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji NiejawnychNumer pokojuTelefonE-mail
Jerzy TysB107(81) 744 50 61 w. 162j.tys@ipan.lublin.pl
Specjalista ds. Obronnych – Kancelaria TajnaNumer pokojuTelefonE-mail
Robert RusinekB117(81) 744 50 61 w. 175r.rusinek@ipan.lublin.pl
Top
X