Pracownicy

O Instytucie

Pracownicy

Print Friendly
Profesorowie InstytutuNr pokojuTelefonE-mail
Baranowski Piotr204(81) 744 50 61 w. 161p.baranowski@ipan.lublin.pl
Cybulska Justyna230(81) 744 50 61 w. 145j.cybulska@ipan.lublin.pl
Lamorski Krzysztof207(81) 744 50 61 w. 121k.lamorski@ipan.lublin.pl
Miś AntoniB111(81) 744 50 61 w. 178a.mis@ipan.lublin.pl
Nosalewicz Artur114(81) 744 50 61 w. 158a.nosalewicz@ipan.lublin.pl
Rejman Jerzy135(81) 744 50 61 w. 152j.rejman@ipan.lublin.pl
Rusinek RobertB117(81) 744 50 61 w. 175r.rusinek@ipan.lublin.pl
Stasiak MateuszB104(81) 744 50 61 w. 173m.stasiak@ipan.lublin.pl
Szatanik-Kloc Alicja118(81) 744 50 51 w. 119a.kloc@ipan.lublin.pl
Szymańska-Chargot Monika231(81) 744 50 61 w. 141m.szymanska@ipan.lublin.pl
Wiącek JoannaB127(81) 744 50 61 w. 181j.sykut@ipan.lublin.pl
AdiunkciNr pokojuTelefonE-mail
Boguta Patrycja125(81) 744 50 61 w. 148p.warchulska@ipan.lublin.pl
Chylińska Monika232(81) 744 50 61 w. 141m.chylinska@ipan.lublin.pl
Cieśla Jolanta231(81) 744 50 61 w. 192j.ciesla@ipan.lublin.pl
Jaromin-Gleń Katarzyna215(81) 744 50 61 w. 131k.jaromin-glen@ipan.lublin.pl
Kafarski Marcin203(81) 744 50 61 w. 199m.kafarski@ipan.lublin.pl
Kobyłka RafałB129(81) 744 50 61 w. 188r.kobylka@ipan.lublin.pl
Krzemińska IzabelaB118(81) 744 50 61 w. 190i.krzeminska@ipan.lublin.pl
Krzyszczak Jaromir208(81) 744 50 61 w. 198j.krzyszczak@ipan.lublin.pl
Łoś Helena212(81) 744 50 61 w. 191h.los@ipan.lublin.pl
Łukowski Mateusz Iwo212(81) 744 50 61 w. 191m.lukowski@ipan.lublin.pl
Nawrocka AgnieszkaB115(81) 744 50 61 w. 187a.nawrocka@ipan.lublin.pl
Oleszek MartaB119(81) 744 50 61 w. 167m.oleszek@ipan.lublin.pl
Oszust Karolina112(81) 744 50 61 w. 206k.oszust@ipan.lublin.pl
Panek Jacek107a(81) 744 50 61 w. 207j.panek@ipan.lublin.pl
Parafiniuk PiotrB106(81) 744 50 61 w. 182p.parafiniuk@ipan.lublin.pl
Pieczywek Piotr231(81) 744 50 61 w. 192p.pieczywek@ipan.lublin.pl
Ryżak MagdalenaD103(81) 744 50 61 w. 133m.ryzak@ipan.lublin.pl
Siczek Anna111(81) 744 50 61 w. 154a.siczek@ipan.lublin.pl
Sochan AgataD103(81) 744 50 61 w. 133a.sochan@ipan.lublin.pl
Szewczak Kamil211(81) 744 50 61 w. 127k.szewczak@ipan.lublin.pl
Szlązak Radosław212(81) 744 50 61 w. 191r.szlazak@ipan.lublin.pl
Szypłowska Agnieszka203(81) 744 50 61 w. 199a.szyplowska@ipan.lublin.pl
Walkiewicz Anna220(81) 744 50 61 w. 205a.walkiewicz@ipan.lublin.pl
Wilczek Andrzej243(81) 744 50 61 w. 113a.wilczek@ipan.lublin.pl
Kierownik Studiów DoktoranckichNr pokojuTelefonE-mail
Nosalewicz Artur114(81) 744 50 61 w. 158a.nosalewicz@ipan.lublin.pl
Sekretariat Studiów DoktoranckichNr pokojuTelefonE-mail
Majewska Urszula6(81) 744 50 61 w. 195u.kotowska@ipan.lublin.pl
DoktoranciNr pokojuTelefonE-mail
Malarczyk Dominika112(81) 744 50 61 w. 204d.malarczyk@ipan.lublin.pl
Gawkowska Diana232(81) 744 50 61 w. 144d.ganczarenko@ipan.lublin.pl
Maksim Magdalena113(81) 744 50 61 w. 157m.glowka@ipan.lublin.pl
Górmińska JustynaB129(81) 744 50 61 w. 188j.gorminska@ipan.lublin.pl
Gos Magdalena237(81) 744 50 61 w. 215m.gos@ipan.lublin.pl
Krekora MagdalenaB116(81) 744 50 61 w. 143m.krekora@ipan.lublin.pl
Kubaczyński Adam216(81) 744 50 61 w. 135a.kubaczynski@ipan.lublin.pl
Mącik Mateusz112(81) 744 50 61 w. 206m.macik@ipan.lublin.pl
Drobek Magdalena232(81) 744 50 61 w. 144m.drobek@ipan.lublin.pl
Pylak Michał112(81) 744 50 61 w. 204m.pylak@ipan.lublin.pl
Nowak Katarzyna228(81) 744 50 61 w. 137k.nowak@ipan.lublin.pl
Rumińska WeronikaB116(81) 744 50 61 w. 143w.ruminska@ipan.lublin.pl
Tomczyk Agnieszka117(81) 744 50 61 w. 139a.tomczyk@ipan.lublin.pl
Wnuk Ewa216(81) 744 50 61 w. 135e.wnuk@ipan.lublin.pl
Pracownicy techniczniNr pokojuTelefonE-mail
Niewiadomski ZbigniewB115(81) 744 50 61 w. 166z.niewiadomski@ipan.lublin.pl
Pastuszka-Woźniak Joanna
Supryn Grażyna241(81) 744 50 61 w. 126g.supryn@ipan.lublin.pl
Kierownik Działu Obsługi BadańNr pokojuTelefonE-mail
Kondracka Beata7(81) 744 50 61 w. 107b.kondracka@ipan.lublin.pl
Główny SpecjalistaNr pokojuTelefonE-mail
Zdunek Jarosław8(81) 744 50 61 w. 179j.zdunek@ipan.lublin.pl
Starszy SpecjalistaNr pokojuTelefonE-mail
Pacek-Bieniek Agata8(81) 744 50 61 w. 179a.pacek-bieniek@ipan.lublin.pl
Kierownik Zespołu ds. ProjektówNr pokojuTelefonE-mail
Paul Grzegorz10(81) 744 50 61 w. 122g.paul@ipan.lublin.pl
Koordynator ds. ProjektówNr pokojuTelefonE-mail
Dziewulska Monika18(81) 744 50 61 w. 101m.dziewulska@ipan.lublin.pl
Kumięga Anna9(81) 744 50 61 w. 116a.kumiega@ipan.lublin.pl
Wieczorek Anna9(81) 744 50 61 w. 116a.wieczorek@ipan.lublin.pl
Główny KsięgowyNr pokojuTelefonE-mail
Muszyńska Grażyna20(81) 744 50 61 w. 105g.muszynska@ipan.lublin.pl
Zastępca Głównego KsięgowegoNr pokojuTelefonE-mail
Kazanowska-Charytanowicz Aneta21(81) 744 50 61 w. 106a.kazanowska@ipan.lublin.pl
Starszy Księgowy ds. PłacNr pokojuTelefonE-mail
Sujka Aneta22(81) 744 50 61 w. 108a.sujka@ipan.lublin.pl
Starszy KsięgowyNr pokojuTelefonE-mail
Czupryńska Lucyna21(81) 744 50 61 w. 106l.czuprynska@ipan.lublin.pl
Muzyka Agnieszka21(81) 744 50 61 w. 106a.muzyka@ipan.lublin.pl
Parakowska Renata21(81) 744 50 61 w. 106r.parakowska@ipan.lublin.pl
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-EkonomicznychNr pokojuTelefonE-mail
Bronisz Emilia5(81) 744 50 61 w. 110e.bronisz@ipan.lublin.pl
Kierownik Zespołu ds. zamówień publicznychNr pokojuTelefonE-mail
Buchajczuk Ewa10(81) 744 50 61 w. 122e.buchajczuk@ipan.lublin.pl
Starszy ReferentNr pokojuTelefonE-mail
Hamera Ewa4(81) 744 50 61 w. 109e.hamera@ipan.lublin.pl
Specjalista ds. zaopatrzeniaNr pokojuTelefonE-mail
Łucka Monika4(81) 744 50 61 w.109m.lucka@ipan.lublin.pl
Specjalista ds. informatycznychNr pokojuTelefonE-mail
Sitarz Krzysztof108(81) 74 450 61 w. 151k.sitarz@ipan.lublin.pl
Specjalista ds. Remontowo-Budowlanych i AdministracyjnychNr pokojuTelefonE-mail
Wawrzonek Adam3(81) 744 50 61 w. 104a.wawrzonek@ipan.lublin.pl
Inspektor BHPNr pokojuTelefonE-mail
Zwierzchowski Andrzej25(81) 744 50 61 w. 100a.zwierzchowski@ipan.lublin.pl
Radca Prawny/Starszy Specjalista ds. PersonalnychNr pokojuTelefonE-mail
Wiśniewska Anna22(81) 744 50 61 w. 108a.wisniewska@ipan.lublin.pl
Kierownik Działu – Sekretarz czasopisma International AhrophysicsNr pokojuTelefonE-mail
Nosalewicz MagdalenaB114(81) 744 50 61 w. 115m.nosalewicz@ipan.lublin.pl
Starszy TechnikNr pokojuTelefonE-mail
Kulawiak IrenaB114(81) 744 50 61 w. 115i.kulawiak@ipan.lublin.pl
Sekretarz czasopisma Acta AgrophysicaNr pokojuTelefonE-mail
Pazur MarekB 121(81) 744 50 61 w. 114m.pazur@ipan.lublin.pl
Asystent DyrektoraNr pokojuTelefonE-mail
Paszek Ewa18(81) 744 50 61 w. 101sekretariat@ipan.lublin.pl
Biblioteka – Główny SpecjalistaNr pokojuTelefonE-mail
Pazur MarekB 121(81) 744 50 61 w. 114m.pazur@ipan.lublin.pl
Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UENr pokojuTelefonE-mail
Stępniewski AndrzejB120(81) 744 50 61 w. 169a.stepniewski@ipan.lublin.pl
Starszy Specjalista Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UENr pokojuTelefonE-mail
Marszałowicz MichałB206(81) 744 50 61 w. 118m.marszalowicz@ipan.lublin.pl
Młodszy Specjalista Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UENr pokojuTelefonE-mail
Nowak SylwiaB206(81) 744 50 61 w. 118s.nowak@ipan.lublin.pl
Specjalista ds. Obronnych – Kancelaria TajnaNr pokojuTelefonE-mail
Rusinek RobertB117(81) 744 50 61 w. 175r.rusinek@ipan.lublin.pl
Inspektor ochrony danych osobowychNr pokojuTelefonE-mail
Krzysztof Kajdrowiczk.kajdrowicz@ipan.lublin.pl
Top
X