Pracownicy

O Instytucie

Pracownicy

Print Friendly
Profesorowie zwyczajniNr pokojuTelefonE-mail
Bieganowski AndrzejD102(81) 744 50 61 w. 124a.bieganowski@ipan.lublin.pl
Brzezińska Małgorzata217(81) 744 50 61 w. 132m.brzezinska@ipan.lublin.pl
Dobrzański BohdanB121(81) 744 50 61 w. 163b.dobrzanski@ipan.lublin.pl
Frąc Magdalena134(81) 744 50 61 w. 156m.frac@ipan.lublin.pl
Horabik JózefB128(81) 744 50 61 w. 183j.horabik@ipan.lublin.pl
Józefaciuk Grzegorz129(81) 744 50 61 w. 129g.jozefaciuk@ipan.lublin.pl
Lipiec Jerzy109(81) 744 50 61 w. 160j.lipiec@ipan.lublin.pl
Molenda MarekB105(81) 744 50 61 w. 164m.molenda@ipan.lublin.pl
Skierucha Wojciech202(81) 744 50 61 w. 125w.skierucha@ipan.lublin.pl
Sławiński Cezary18(81) 744 50 61 w. 101, w. 102c.slawinski@ipan.lublin.pl
Sokołowska Zofia130(81) 744 50 61 w. 146z.sokolowska@ipan.lublin.pl
Tys JerzyB107(81) 744 50 61 w. 162j.tys@ipan.lublin.pl
Usowicz Bogusław236(81) 744 50 61 w. 123b.usowicz@ipan.lublin.pl
Zdunek Artur19(81) 744 50 61 w. 103a.zdunek@ipan.lublin.pl
Profesorowie nadzwyczajniNr pokojuTelefonE-mail
Baranowski Piotr204(81) 744 50 61 w. 161p.baranowski@ipan.lublin.pl
Cybulska Justyna230(81) 744 50 61 w. 145j.cybulska@ipan.lublin.pl
Lamorski Krzysztof207(81) 744 50 61 w. 121k.lamorski@ipan.lublin.pl
Miś AntoniB111(81) 744 50 61 w. 178a.mis@ipan.lublin.pl
Nosalewicz Artur114(81) 744 50 61 w. 158a.nosalewicz@ipan.lublin.pl
Rejman Jerzy135(81) 744 50 61 w. 152j.rejman@ipan.lublin.pl
Rusinek RobertB117(81) 744 50 61 w. 175r.rusinek@ipan.lublin.pl
Stasiak MateuszB104(81) 744 50 61 w. 173m.stasiak@ipan.lublin.pl
Szatanik-Kloc Alicja118(81) 744 50 51 w. 119a.kloc@ipan.lublin.pl
Szymańska-Chargot Monika231(81) 744 50 61 w. 141m.szymanska@ipan.lublin.pl
Wiącek JoannaB127(81) 744 50 61 w. 181j.sykut@ipan.lublin.pl
AdiunkciNr pokojuTelefonE-mail
Boguta Patrycja125(81) 744 50 61 w. 148p.warchulska@ipan.lublin.pl
Chylińska Monika232(81) 744 50 61 w. 141m.chylinska@ipan.lublin.pl
Cieśla Jolanta231(81) 744 50 61 w. 192j.ciesla@ipan.lublin.pl
Jaromin-Gleń Katarzyna215(81) 744 50 61 w. 131k.jaromin-glen@ipan.lublin.pl
Kafarski Marcin203(81) 744 50 61 w. 199m.kafarski@ipan.lublin.pl
Kobyłka RafałB129(81) 744 50 61 w. 188r.kobylka@ipan.lublin.pl
Krzemińska IzabelaB118(81) 744 50 61 w. 190i.krzeminska@ipan.lublin.pl
Krzyszczak Jaromir208(81) 744 50 61 w. 198j.krzyszczak@ipan.lublin.pl
Łoś Helena212(81) 744 50 61 w. 191h.los@ipan.lublin.pl
Łukowski Mateusz Iwo212(81) 744 50 61 w. 191m.lukowski@ipan.lublin.pl
Nawrocka AgnieszkaB115(81) 744 50 61 w. 187a.nawrocka@ipan.lublin.pl
Oleszek MartaB119(81) 744 50 61 w. 167m.oleszek@ipan.lublin.pl
Oszust Karolina112(81) 744 50 61 w. 206k.oszust@ipan.lublin.pl
Panek Jacek107a(81) 744 50 61 w. 207j.panek@ipan.lublin.pl
Parafiniuk PiotrB106(81) 744 50 61 w. 182p.parafiniuk@ipan.lublin.pl
Pieczywek Piotr231(81) 744 50 61 w. 192p.pieczywek@ipan.lublin.pl
Ryżak MagdalenaD103(81) 744 50 61 w. 133m.ryzak@ipan.lublin.pl
Siczek Anna111(81) 744 50 61 w. 154a.siczek@ipan.lublin.pl
Sochan AgataD103(81) 744 50 61 w. 133a.sochan@ipan.lublin.pl
Szewczak Kamil211(81) 744 50 61 w. 127k.szewczak@ipan.lublin.pl
Szlązak Radosław212(81) 744 50 61 w. 191r.szlazak@ipan.lublin.pl
Szypłowska Agnieszka203(81) 744 50 61 w. 199a.szyplowska@ipan.lublin.pl
Walkiewicz Anna220(81) 744 50 61 w. 205a.walkiewicz@ipan.lublin.pl
Wilczek Andrzej243(81) 744 50 61 w. 113a.wilczek@ipan.lublin.pl
Zubik Monika210(81) 744 50 61 w. 212m.zubik@ipan.lublin.pl
Kierownik Studiów DoktoranckichNr pokojuTelefonE-mail
Nosalewicz Artur114(81) 744 50 61 w. 158a.nosalewicz@ipan.lublin.pl
Sekretariat Studiów DoktoranckichNr pokojuTelefonE-mail
Majewska Urszula6(81) 744 50 61 w. 195u.kotowska@ipan.lublin.pl
Pracownicy inżynieryjniNr pokojuTelefonE-mail
Bańda MaciejB129(81) 744 50 61 w. 188m.banda@ipan.lublin.pl
Beczek MichałD103(81) 744 50 61 w. 133m.beczek@ipan.lublin.pl
Bulak Piotr225(81) 744 50 61 w. 134p.bulak@ipan.lublin.pl
Chmielewska MariolaB113(81) 75 450 61 w. 180m.chmielewska@ipan.lublin.pl
Cybulak Marta117(81) 744 50 61 w. 139m.cybulak@ipan.lublin.pl
Gackiewicz Bartłomiej237(81) 744 50 61 w. 215b.gackiewicz@ipan.lublin.pl
Gancarz MarekB112(81) 744 50 61 w. 208m.gancarz@ipan.lublin.pl
Gdula Karolina214(81) 744 50 61 w. 141k.gdula@ipan.lublin.pl
Kasperski Adam237(81) 744 50 61 w. 215a.kasperski@ipan.lublin.pl
Kasprzycka AgnieszkaB124(81) 744 50 61 w. 193a.kasprzycka@ipan.lublin.pl
Kubaczyński Adam216(81) 744 50 61 w. 135a.kubaczynski@ipan.lublin.pl
Matys Joanna219(81) 744 50 61 w. 128j.matys@ipan.lublin.pl
Mazur RafałD103(81) 744 50 61 w. 133r.mazur@ipan.lublin.pl
Mazurek Wojciech241(81) 744 50 61 w. 126w.mazurek@ipan.lublin.pl
Pertile Giorgia112(81) 744 50 61 w. 206g.pertile@ipan.lublin.pl
Piasecka AgataB112(81) 744 50 61 w. 208a.palcowska@ipan.lublin.pl
Polakowski Cezary228(81) 744 50 61 w. 137c.polakowski@ipan.lublin.pl
Siedliska Anna210(81) 744 50 61 w. 212a.siedliska@ipan.lublin.pl
Szerement Justyna209(81) 744 50 61 w. 189j.szerement@ipan.lublin.pl
Tomczyk Agnieszka117(81) 744 50 61 w. 139a.tomczyk@ipan.lublin.pl
Turski Marcin133(81) 744 50 61 w. 149m.turski@ipan.lublin.pl
Wiącek DariuszB218(81) 74 450 61 w. 155d.wiacek@ipan.lublin.pl
Pracownicy techniczniNr pokojuTelefonE-mail
Górmińska JustynaB129(81) 744 50 61 w. 188j.gorminska@ipan.lublin.pl
Mącik Mateusz112(81) 744 50 61 w. 206m.macik@ipan.lublin.pl
Niewiadomski ZbigniewB115(81) 744 50 61 w. 166z.niewiadomski@ipan.lublin.pl
Pastuszka-Woźniak Joanna
Supryn Grażyna241(81) 744 50 61 w. 126g.supryn@ipan.lublin.pl
Kierownik Działu Obsługi BadańNr pokojuTelefonE-mail
Kondracka Beata7(81) 744 50 61 w. 107b.kondracka@ipan.lublin.pl
Główny SpecjalistaNr pokojuTelefonE-mail
Zdunek Jarosław8(81) 744 50 61 w. 179j.zdunek@ipan.lublin.pl
Starszy SpecjalistaNr pokojuTelefonE-mail
Pacek-Bieniek Agata8(81) 744 50 61 w. 179a.pacek-bieniek@ipan.lublin.pl
Kierownik Zespołu ds. ProjektówNr pokojuTelefonE-mail
Paul Grzegorz10(81) 744 50 61 w. 122g.paul@ipan.lublin.pl
Koordynator ds. ProjektówNr pokojuTelefonE-mail
Dziewulska Monika18(81) 744 50 61 w. 101m.dziewulska@ipan.lublin.pl
Wieczorek Anna9(81) 744 50 61 w. 116a.wieczorek@ipan.lublin.pl
Główny KsięgowyNr pokojuTelefonE-mail
Muszyńska Grażyna20(81) 744 50 61 w. 105g.muszynska@ipan.lublin.pl
Zastępca Głównego KsięgowegoNr pokojuTelefonE-mail
Kazanowska-Charytanowicz Aneta21(81) 744 50 61 w. 106a.kazanowska@ipan.lublin.pl
Starszy Księgowy ds. PłacNr pokojuTelefonE-mail
Sujka Aneta22(81) 744 50 61 w. 108a.sujka@ipan.lublin.pl
Starszy KsięgowyNr pokojuTelefonE-mail
Czupryńska Lucyna21(81) 744 50 61 w. 106l.czuprynska@ipan.lublin.pl
Muzyka Agnieszka21(81) 744 50 61 w. 106a.muzyka@ipan.lublin.pl
Parakowska Renata21(81) 744 50 61 w. 106r.parakowska@ipan.lublin.pl
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-EkonomicznychNr pokojuTelefonE-mail
Bronisz Emilia5(81) 744 50 61 w. 110e.bronisz@ipan.lublin.pl
Kierownik Zespołu ds. zamówień publicznychNr pokojuTelefonE-mail
Buchajczuk Ewa10(81) 744 50 61 w. 122e.buchajczuk@ipan.lublin.pl
Starszy ReferentNr pokojuTelefonE-mail
Hamera Ewa4(81) 744 50 61 w. 109e.hamera@ipan.lublin.pl
Specjalista ds. zaopatrzeniaNr pokojuTelefonE-mail
Łucka Monika4(81) 744 50 61 w.109m.lucka@ipan.lublin.pl
Specjalista ds. informatycznychNr pokojuTelefonE-mail
Sitarz Krzysztof108(81) 74 450 61 w. 151k.sitarz@ipan.lublin.pl
Specjalista ds. Remontowo-Budowlanych i AdministracyjnychNr pokojuTelefonE-mail
Wawrzonek Adam3(81) 744 50 61 w. 104a.wawrzonek@ipan.lublin.pl
Inspektor BHPNr pokojuTelefonE-mail
Zwierzchowski Andrzej25(81) 744 50 61 w. 100a.zwierzchowski@ipan.lublin.pl
Radca Prawny/Starszy Specjalista ds. PersonalnychNr pokojuTelefonE-mail
Wiśniewska Anna22(81) 744 50 61 w. 108a.wisniewska@ipan.lublin.pl
Kierownik Działu – Sekretarz czasopisma International AhrophysicsNr pokojuTelefonE-mail
Nosalewicz MagdalenaB114(81) 744 50 61 w. 115m.nosalewicz@ipan.lublin.pl
Starszy TechnikNr pokojuTelefonE-mail
Kulawiak IrenaB114(81) 744 50 61 w. 115i.kulawiak@ipan.lublin.pl
Sekretarz czasopisma Acta AgrophysicaNr pokojuTelefonE-mail
Pazur MarekB 121(81) 744 50 61 w. 114m.pazur@ipan.lublin.pl
Asystent DyrektoraNr pokojuTelefonE-mail
Paszek Ewa18(81) 744 50 61 w. 101sekretariat@ipan.lublin.pl
Biblioteka – Główny SpecjalistaNr pokojuTelefonE-mail
Pazur MarekB 121(81) 744 50 61 w. 114m.pazur@ipan.lublin.pl
Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UENr pokojuTelefonE-mail
Stępniewski AndrzejB120(81) 744 50 61 w. 169a.stepniewski@ipan.lublin.pl
Starszy Specjalista Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UENr pokojuTelefonE-mail
Marszałowicz MichałB206(81) 744 50 61 w. 118m.marszalowicz@ipan.lublin.pl
Młodszy Specjalista Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UENr pokojuTelefonE-mail
Nowak SylwiaB206(81) 744 50 61 w. 118s.nowak@ipan.lublin.pl
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji NiejawnychNr pokojuTelefonE-mail
Tys JerzyB107(81) 744 50 61 w. 162j.tys@ipan.lublin.pl
Specjalista ds. Obronnych – Kancelaria TajnaNr pokojuTelefonE-mail
Rusinek RobertB117(81) 744 50 61 w. 175r.rusinek@ipan.lublin.pl
Inspektor ochrony danych osobowychNr pokojuTelefonE-mail
Krzysztof Kajdrowiczk.kajdrowicz@ipan.lublin.pl
Top
X