Szymańska-Chargot Monika

Szymańska-Chargot Monika

Print Friendly
dr hab. Szymańska-Chargot Monika
Nr pokoju: 214
E-mail: m.szymanska@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 141

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Spektroskopia podczerwieni i Ramana
 • Mikroskopia ramanowska

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2004    Mgr fizyki
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Fizyki, UMCS w Lublinie
 • 2010    Dr nauk fizycznych
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Fizyki, UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Metody wytwarzania i detekcji nanostruktur srebra”

Staże i szkolenia:

 • Studia Podyplomowe „Menedżer projektów badawczych – studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych”, grudzień 2010 – grudzień 2011, Lublin
 • Szkolenie z technik próżniowych Polskiego Towarzystwa Próżniowego pod patronatem międzynarodowej Unii IUVSTA (International Union for Vacuum Science, Technology and Application), 1-3 czerwca 2006 Kraków.
 • Udział w Letnim Uniwersytecie Fizyki pod tytułem „Energia dla Europy. Fizyka cykli energetycznych” 7-14 lipca 2002, Strasbourg, Francja, (European Summer University of Physics Strasbourg, France: 7th-14th July 2002 „Energy for Europe. Physics of Energy Cycles”).

Wybrane projekty naukowe:

 • 2010-2012    „Spektroskopia mechaniczna AFM amorficznych i krystalicznych form celulozy w  środowisku biopolimerów ścian komórkowych”, MNiSW, Program Iuventus Plus Nr IP2010 005770 – Wykonawca, (kierownik projektu: dr inż. J. Cybulska)
 • 2011-2014    „Nowy teksturotwórczy dodatek do żywności na bazie odpadowych surowców przemysłu owocowo-warzywnego”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program LIDER – Wykonawca, (kierownik projektu: dr inż. J. Cybulska)
 • 2011-2014    „Badania nad zmianami w strukturze mikrofibryli celulozowych i ich uporządkowania w roślinnej ścianie komórkowej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne ścian komórkowych w czasie rozwoju, dojrzewania i przechowywania owoców”, NCN Nr 2011/01/D/NZ9/02494Kierownik

Publikacje pracownika

 1. Isolation and Characterization of Cellulose from Different Fruit and Vegetable Pomaces Polymers 2017 9(10): 1-16; DOI: 10.3390/polym9100495
 2. Early detection of fungal infection of stored apple fruit with optical sensors – comparison of biospeckle, hyperspectral imaging and chlorophyll fluorescence Food Control 2017 DOI: 10.1016/j.foodcont.2017.10.013
 3. Otrzymanie nanocelulozy z celulozy wyizolowanej z wytłoków jabłkowych metodą ultradźwiękową XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 26
 4. Charakterystyka celulozy wyizolowanej z wytłoków warzyw i owoców XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 25
 5. Szybka detekcja porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą przestrzennego obrazowania biospeckli XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 21
 6. Badania nad enzymatyczną i nieenzymatyczną degradacją roślinnej ściany komórkowej XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 12
 7. Simultaneous influence of pectin and xyloglucan on structure and mechanical properties of bacterial cellulose composites Carbohydrate Polymers 2017 174: 970-979
 8. Evaluation of pectin nanostructure by atomic force microscopy in blanched carrot LWT - Food Science and Technology 2017 84: 658-667
 9. Changing of biochemical parameters and cell wall polysaccharides distribution during physiological development of tomato fruit Plant Physiology and Biochemistry 2017 119: 328-337
 10. New bioproducts made of cell wall polysaccharides from fruit and vegetable waste Annual Report of the Polish Academy of Sciences 2017 pp. 23-25
 11. Aggregation of gluten proteins in model dough after fibre polysaccharide addition Food Chemistry 2017 Vol. 231, 51-60
 12. Effect of dietary fibre polysaccharides on structure and thermal properties of gluten proteins – A study on gluten dough with application of FT-Raman spectroscopy, TGA and DSC Food Hydrocolloids 2017 Vol. 69, 410-421
 13. Hydrodynamic cavitation of brewery spent grain diluted by wastewater Chemical Engineering Journal 2017 Vol. 313, 946-956
 14. Study on dietary fibre by Fourier transform-infrared spectroscopy and chemometric methods Food Chemistry 2016 196(2016): 114-122
 15. Raman studies of gluten proteins aggregation induced by dietary fibres Food Chemistry 2016 194: 86-94
 16. Characteristics of Relationships Between Structure of Gluten Proteins and Dough Rheology – Influence of Dietary Fibres Studied by FT-Raman Spectroscopy Food Biophysics 2016 11(1): 81-90
 17. Hyperspectral image analysis of Raman maps of plant cell walls for blind spectra characterization by nonnegative matrix factorization algorithm Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 2016 151: 136-145
 18. Charakterystyka celulozy otrzymanej z wytłoków jabłkowych VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r. 2016 str. 248-249
 19. Raman imaging of changes in the polysaccharides distribution in the cell wall during apple fruit development and senescence Planta 2016 243(4): 935-945
 20. Agregacja białek glutenowych w cieście glutenowym indukowana dodatkiem błonników pokarmowych XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016 15-15
 21. Stabilność termiczna kamieni układu moczowego a ich skład chemiczny i wytrzymałość mechaniczna. XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016 22-22
 22. Dietary fiber-induced changes in the structure and thermal properties of gluten proteins studied by Fourier Transform-Raman Spectroscopy and Thermogravimetry Journal of Agricultural and Food Chemistry 2016 64(10): 2094-2104
 23. Determination of the Optimum Harvest Window for Apples Using the Non-Destructive Biospeckle Method Sensors 2016 16(661)
 24. FT-IR and FT-Raman characterization of non-cellulosic polysaccharides fractions isolated from plant cell wall Carbohydrate Polymers 2016 154: 48-54
 25. Revision of adsorption models of xyloglucan on microcrystalline cellulose Cellulose 2016 23(5): 2819-2829
 26. Combining FT-IR spectroscopy and multivariate analysis for qualitative and quantitative analysis of the cell wall composition changes during apples development. Carbohydrate Polymers 2015 115: 93-103
 27. Influence of dietary fibre on gluten proteins structure – a study on model flour with application of FT-Raman spectroscopy. Journal of RAMAN SPECTROSCOPY 2015 46(3): 309-316
 28. Raman image analysis in the identification of biopolymers in plant cell wall. 2015 2015, 14-15
 29. Zastosowanie wybranych metod statystycznych w analizie danych spektroskopowych. 2015 2015, 10-10
 30. Wykorzystanie mikroskopii Ramana w badaniu składu ścian komórkowych warzyw i owoców. 2015 2015, 31-31
 31. Influence of dietary fibre on gluten proteins structure – A study on model flour. 2015 2015, 26-26
 32. Infrared And Raman Spectroscopy As A Tool For Characterization Of Cell Wall Polysaccharides. 2015 2015
 33. Localization And Characterization Of Plant Cell Wall Polysaccharides By Usage Of Raman Confocal Microscope. 2015 2015, 2.11.
 34. Imaging of polysaccharides in the tomato cell wall with Raman microspectroscopy. Plant Methods 2014 2014, 10:14(doi:10.1186/1746-4811-10-14): 1-11
 35. Classification of dietary fiber fractions from different sources based on FT IR and hierarchical cluster analysis. 2014 2014, 45-46
 36. Determination of conformational changes in the gluten structure after addition of dietary fibre by using FT-Raman spectroscopy. 2014 2014, P1.9
 37. Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – bacterial cellulose. 2014 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 38. Preliminary studies of dietary fiber fractions from different fruits based on FTIR and multivariate statistical methods. 2014 2014, Chemicke listy 108, p.911
 39. Connection of Raman microscopy and multivariate image analysis methods as a useful way to identification polymers in the plant cell wall. 2014 2014
 40. Hyperspectral imaging in identification the plant cell wall polysaccharides. 2014 2014, Chemicke Listy 108, p.911
 41. Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – apple cell wall. 2014 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 42. Observation of differences in cell wall polysaccharides composition of carrot root different tissues. 2014 2014, p. 29-30
 43. Badania degradacji polisacharydów obecnych w roślinnej ścianie komórkowej za pomocą obrazowania ramanowskiego. 2014 2014, 11-11
 44. Observation of changes in cell wall polysaccharides of radish during development. 2014 2014, p. 193-193
 45. Principal component analysis of raman spectra applied to identifications of biopolymers in plant cell wall. 2014 2014, p. 149-149
 46. Klasyfikacja frakcji włókna pokarmowego na podstawie danych spektralnych. NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2014 2014, (Tom I,): 485-488
 47. Zastosowanie spektrometrii ramanowskiej oraz FT-IR w analizie matryc polisacharydowych. NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2014 2014, (Tom I,): 481-484
 48. Ocena składu chemicznego ścian komórkowych jabłka na podstawie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych. NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2014 2014, (Tom I,): 489-492
 49. Wykorzystanie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych do oceny zmian zawartości polisacharydów ścian komórkowych jabłka. 2014 2014, 26-26
 50. Określenie wpływu błonników roślinnych na strukturę białek glutenowych. 2014 2014, 19-19
 51. Prediction of the optimal apple harvest window using biospeckle method 2013 2013, 30-30
 52. Changes of cell wall material composition during apple development 2013 2013, 64-64
 53. Study on spatial distribution of polysaccharides in plant cell wall by Raman microspectroscope 2013 2013, 80-80
 54. Use of FT-IR spectra and PCA to the bulk characterization of cell wall residues of fruits and vegetables along a fraction process Food Biophysics 2013 2013, 829-42
 55. Biospeckle application for monitoring of pre-harvest apple development 2013 2013, 13-14
 56. Raman microscope as a powerful tool to obtain images of spatial distribution of plant cell wall components 2013 2013, 20-20
 57. Study on spatial distribution of polysaccharides in plant cell wall by Raman microscope 2013 2013, 105-105
 58. Spatial distribution of polysacccharides in plant cell wall of vegetables and fruits 2013 2013, 41-41
 59. Mikroskop Ramana jako narzędzie do badania struktury roślinnych ścian komórkowych owoców i warzyw 2013 2013, 61-61
 60. Wykorzystanie spektroskopii wibracyjnej w badaniu ścian komórkowych warzyw i owoców 2012 2012, 28-28
 61. Pre-harvest monitoring of apple fruits development with the use of biospeckle method Scientia Horticulturae 2012 2012, 14523-28
 62. Chemometric study of cell wall composition of different vegetables 2012 2012
 63. Usage of raman microspectroscopy for identification of plant cell wall polysaccharides 2012 2012, 52-52
 64. Mass-spectrometric investigation of silver clusters Acta Physica Polonica A 2011 2011, 119(6): 1012-1017
 65. Sensing the structural differences in cellulose from apple and bacterial cell wall materials by Raman and FT-IR spectroscopy Sensors 2011 2011, 115543-5560
 66. Assessment of cellulose structure from apple and bacterial wall materials by Raman and FT-IR spectroscopy 2011 2011, 62-63
 67. Crystallinity and nanostructure of cellulose from different sources 2011 2011
Top
X