Szymańska-Chargot Monika

Szymańska-Chargot Monika

Print Friendly
monika
ProfilTelefonE-mail
dr hab.  Monika Szymańska-Chargot(81) 744 50 61 w. 141m.szymanska@ipan.lublin.pl

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Spektroskopia podczerwieni i Ramana
 • Mikroskopia ramanowska

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2004    Mgr fizyki
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Fizyki, UMCS w Lublinie
 • 2010    Dr nauk fizycznych
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Fizyki, UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Metody wytwarzania i detekcji nanostruktur srebra”

Staże i szkolenia:

 • Studia Podyplomowe „Menedżer projektów badawczych – studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych”, grudzień 2010 – grudzień 2011, Lublin
 • Szkolenie z technik próżniowych Polskiego Towarzystwa Próżniowego pod patronatem międzynarodowej Unii IUVSTA (International Union for Vacuum Science, Technology and Application), 1-3 czerwca 2006 Kraków.
 • Udział w Letnim Uniwersytecie Fizyki pod tytułem „Energia dla Europy. Fizyka cykli energetycznych” 7-14 lipca 2002, Strasbourg, Francja, (European Summer University of Physics Strasbourg, France: 7th-14th July 2002 „Energy for Europe. Physics of Energy Cycles”).

Wybrane projekty naukowe:

 • 2010-2012    „Spektroskopia mechaniczna AFM amorficznych i krystalicznych form celulozy w  środowisku biopolimerów ścian komórkowych”, MNiSW, Program Iuventus Plus Nr IP2010 005770 – Wykonawca, (kierownik projektu: dr inż. J. Cybulska)
 • 2011-2014    „Nowy teksturotwórczy dodatek do żywności na bazie odpadowych surowców przemysłu owocowo-warzywnego”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program LIDER – Wykonawca, (kierownik projektu: dr inż. J. Cybulska)
 • 2011-2014    „Badania nad zmianami w strukturze mikrofibryli celulozowych i ich uporządkowania w roślinnej ścianie komórkowej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne ścian komórkowych w czasie rozwoju, dojrzewania i przechowywania owoców”, NCN Nr 2011/01/D/NZ9/02494Kierownik

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Publikacje pracownika

 1. Aggregation of gluten proteins in model dough after fibre polysaccharide addition Food Chemistry 2017 Vol. 231, 51-60
 2. Agregacja białek glutenowych w cieście glutenowym indukowana dodatkiem błonników pokarmowych XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016 15-15
 3. Assessment of cellulose structure from apple and bacterial wall materials by Raman and FT-IR spectroscopy 2011 2011, 62-63
 4. Badania degradacji polisacharydów obecnych w roślinnej ścianie komórkowej za pomocą obrazowania ramanowskiego. 2014 2014, 11-11
 5. Biospeckle application for monitoring of pre-harvest apple development 2013 2013, 13-14
 6. Changes of cell wall material composition during apple development 2013 2013, 64-64
 7. Characteristics of Relationships Between Structure of Gluten Proteins and Dough Rheology – Influence of Dietary Fibres Studied by FT-Raman Spectroscopy Food Biophysics 2016 11(1): 81-90
 8. Charakterystyka celulozy otrzymanej z wytłoków jabłkowych VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r. 2016 str. 248-249
 9. Chemometric study of cell wall composition of different vegetables 2012 2012
 10. Classification of dietary fiber fractions from different sources based on FT IR and hierarchical cluster analysis. 2014 2014, 45-46
 11. Combining FT-IR spectroscopy and multivariate analysis for qualitative and quantitative analysis of the cell wall composition changes during apples development. Carbohydrate Polymers 2015 115: 93-103
 12. Connection of Raman microscopy and multivariate image analysis methods as a useful way to identification polymers in the plant cell wall. 2014 2014
 13. Crystallinity and nanostructure of cellulose from different sources 2011 2011
 14. Determination of conformational changes in the gluten structure after addition of dietary fibre by using FT-Raman spectroscopy. 2014 2014, P1.9
 15. Determination of the Optimum Harvest Window for Apples Using the Non-Destructive Biospeckle Method Sensors 2016 16(661)
 16. Dietary fiber-induced changes in the structure and thermal properties of gluten proteins studied by Fourier Transform-Raman Spectroscopy and Thermogravimetry Journal of Agricultural and Food Chemistry 2016 64(10): 2094-2104
 17. Effect of dietary fibre polysaccharides on structure and thermal properties of gluten proteins – A study on gluten dough with application of FT-Raman spectroscopy, TGA and DSC Food Hydrocolloids 2017 Vol. 69, 410-421
 18. FT-IR and FT-Raman characterization of non-cellulosic polysaccharides fractions isolated from plant cell wall Carbohydrate Polymers 2016 154: 48-54
 19. Hydrodynamic cavitation of brewery spent grain diluted by wastewater Chemical Engineering Journal 2017 Vol. 313, 946-956
 20. Hyperspectral image analysis of Raman maps of plant cell walls for blind spectra characterization by nonnegative matrix factorization algorithm Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 2016 151: 136-145
 21. Hyperspectral imaging in identification the plant cell wall polysaccharides. 2014 2014, Chemicke Listy 108, p.911
 22. Imaging of polysaccharides in the tomato cell wall with Raman microspectroscopy. Plant Methods 2014 2014, 10:14(doi:10.1186/1746-4811-10-14): 1-11
 23. Influence of dietary fibre on gluten proteins structure – A study on model flour. 2015 2015, 26-26
 24. Influence of dietary fibre on gluten proteins structure – a study on model flour with application of FT-Raman spectroscopy. Journal of RAMAN SPECTROSCOPY 2015 46(3): 309-316
 25. Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – apple cell wall. 2014 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 26. Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – bacterial cellulose. 2014 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 27. Infrared And Raman Spectroscopy As A Tool For Characterization Of Cell Wall Polysaccharides. 2015 2015
 28. Klasyfikacja frakcji włókna pokarmowego na podstawie danych spektralnych. NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2014 2014, (Tom I,): 485-488
 29. Localization And Characterization Of Plant Cell Wall Polysaccharides By Usage Of Raman Confocal Microscope. 2015 2015, 2.11.
 30. Mass-spectrometric investigation of silver clusters Acta Physica Polonica A 2011 2011, 119(6): 1012-1017
 31. Mikroskop Ramana jako narzędzie do badania struktury roślinnych ścian komórkowych owoców i warzyw 2013 2013, 61-61
 32. New bioproducts made of cell wall polysaccharides from fruit and vegetable waste Annual Report of the Polish Academy of Sciences 2017 pp. 23-25
 33. Observation of changes in cell wall polysaccharides of radish during development. 2014 2014, p. 193-193
 34. Observation of differences in cell wall polysaccharides composition of carrot root different tissues. 2014 2014, p. 29-30
 35. Ocena składu chemicznego ścian komórkowych jabłka na podstawie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych. NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2014 2014, (Tom I,): 489-492
 36. Określenie wpływu błonników roślinnych na strukturę białek glutenowych. 2014 2014, 19-19
 37. Pre-harvest monitoring of apple fruits development with the use of biospeckle method Scientia Horticulturae 2012 2012, 14523-28
 38. Prediction of the optimal apple harvest window using biospeckle method 2013 2013, 30-30
 39. Preliminary studies of dietary fiber fractions from different fruits based on FTIR and multivariate statistical methods. 2014 2014, Chemicke listy 108, p.911
 40. Principal component analysis of raman spectra applied to identifications of biopolymers in plant cell wall. 2014 2014, p. 149-149
 41. Raman image analysis in the identification of biopolymers in plant cell wall. 2015 2015, 14-15
 42. Raman imaging of changes in the polysaccharides distribution in the cell wall during apple fruit development and senescence Planta 2016 243(4): 935-945
 43. Raman microscope as a powerful tool to obtain images of spatial distribution of plant cell wall components 2013 2013, 20-20
 44. Raman studies of gluten proteins aggregation induced by dietary fibres Food Chemistry 2016 194: 86-94
 45. Revision of adsorption models of xyloglucan on microcrystalline cellulose Cellulose 2016 23(5): 2819-2829
 46. Sensing the structural differences in cellulose from apple and bacterial cell wall materials by Raman and FT-IR spectroscopy Sensors 2011 2011, 115543-5560
 47. Spatial distribution of polysacccharides in plant cell wall of vegetables and fruits 2013 2013, 41-41
 48. Stabilność termiczna kamieni układu moczowego a ich skład chemiczny i wytrzymałość mechaniczna. XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016 22-22
 49. Study on dietary fibre by Fourier transform-infrared spectroscopy and chemometric methods Food Chemistry 2016 196(2016): 114-122
 50. Study on spatial distribution of polysaccharides in plant cell wall by Raman microscope 2013 2013, 105-105
 51. Study on spatial distribution of polysaccharides in plant cell wall by Raman microspectroscope 2013 2013, 80-80
 52. Usage of raman microspectroscopy for identification of plant cell wall polysaccharides 2012 2012, 52-52
 53. Use of FT-IR spectra and PCA to the bulk characterization of cell wall residues of fruits and vegetables along a fraction process Food Biophysics 2013 2013, 829-42
 54. Wykorzystanie mikroskopii Ramana w badaniu składu ścian komórkowych warzyw i owoców. 2015 2015, 31-31
 55. Wykorzystanie spektroskopii wibracyjnej w badaniu ścian komórkowych warzyw i owoców 2012 2012, 28-28
 56. Wykorzystanie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych do oceny zmian zawartości polisacharydów ścian komórkowych jabłka. 2014 2014, 26-26
 57. Zastosowanie spektrometrii ramanowskiej oraz FT-IR w analizie matryc polisacharydowych. NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2014 2014, (Tom I,): 481-484
 58. Zastosowanie wybranych metod statystycznych w analizie danych spektroskopowych. 2015 2015, 10-10
Top
X