Stasiak Mateusz

Stasiak Mateusz

Print Friendly
stasiak1
ProfilTelefonE-mail
dr hab. inż.  Mateusz Stasiak, prof. IA PAN(81) 744 50 61 w. 173m.stasiak@ipan.lublin.pl

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Badanie mechanicznych właściwości materiałów rolniczych
 • Analiza charakterystyk mechanicznych rolniczych materiałów sypkich
 • Propagacja fal akustycznych, funkcja płynięcia proszków spożywczych, parametry sprężystości rolniczych materiałów sypkich

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1999    Mgr inż. mechanik
  Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej
 • 2005    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Charakterystyki mechaniczne wybranych materiałów sypkich pochodzenia roślinnego”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Publikacje pracownika

 1. Pineapple. Quality and Properties. FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research 2016
 2. Breaking tester for examining strength of consolidated starch International Agrophysics 2017 Vol. 31(2): 251-258
 3. Effect of particle size ratio and contribution of particle size fractions on micromechanics of uniaxially compressed binary sphere mixtures Granular Matter 2017 Vol. 19 (34), DOI: 10.1007/s10035-017-0719-4
 4. Effective elastic properties and pressure distribution in bidisperse granular packings: DEM simulations and experiment Archives of Civil and Mechanical Engineering 2017 Vol. 17, 2, 271-280
 5. Wpływ dodatków wzbogacających wartość odżywczą na teksturę bezglutenowego pieczywa chrupkiego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2014 2014, (578): 49-60
 6. Parametry sprężystości skrobi V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. 2016 str. 135
 7. Mechanical and combustion properties of sawdust-straw pellets blended in differernt proportions Fuel Processing Technology 2016 156: 366–375
 8. Geometrical and friction properties of perennial grasses and their weeds in view of an electro-separation method International Agrophysics 2015 2015, 29(2): 185-191
 9. Wpływ jonów metali dwuwartościowych na właściwości reologiczne matrycy polisacharydowej z wytłoków jabłkowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2015 2015, 99(2): 103-113
 10. Mechanical properties of sawdust and woodchips Fuel 2015 2015, 159900-908
 11. High resolution imaging of native wheat and potato starch granules based on local mechanical contrast. Journal of Food Engineering 2014 2014, 12896-102
 12. Investigation on the impact and compression behavior of wet γ-Al2O3 granules. Granular Matter 2014 2014, 16(3): 349-357
 13. Mechanical properties of potato starch modified by moisture content and addition of lubricant. International Agrophysics 2014 2014, 28(4): 501-509
 14. Mechanical properties of native maize, wheat, and potato starches Czech Journal of Food Sciences 2013 2013, 31(4): 347-354
 15. Właściwości fizyczne waniliowych aromatów proszkowych o zróżnicowanym składzie chemicznym części aromatycznej Nauki Inżynierskie i Technologie. Engineering Sciences and Technologies 2013 2013, 2((9)): 53-66
 16. Influence of some chemical modifications on the characteristics of potato starch powders. Journal of Food Engineering 2012 2012, 108515-522
 17. Characterizing moist food-powder flowability using a Jenike shear-tester. Journal of Food Engineering 2012 2012, 10851-58
 18. The Mechanical Parameters of Rapeseed Cake Energy Sources, Part A 2012 2012, 34(13): 1196-1205
 19. Effect of potato starch modification on mechanical parameters and granules morphology. Journal of Food Engineering 2011 2011, 102, 154-162, (DOI information:n10.1016/j.jfoodeng.2010.07.034)
 20. The normal and oblique impact of three types of wet granules Granular Matter 2011 2011, 13(4): 455-463
 21. Uniaxial compaction behaviour and elasticity of cohesive powders. Powder Technology 2010 2010, 203, 482-488
 22. Właściwości plastycznego płynięcia proszków przemysłowych. Wpływ Procesów Technologicznych na Właściwości Materiałów i Surowców Roślinnych 2010 2010, (Rozdz. 8): 97-106
 23. Discontinuity, non-homogeneity and anisotropy in granular media. Annual Report Polish Academy of Sciences 2009 2009, 67-68
 24. Masowe i mikroskopowe właściwości sypkich materiałów roślinnych i przemysłowych. Cz. I. Porównanie właściwości mechanicznych. Przemysł Chemiczny 2008 2008, 87/2, 199-202
 25. Masowe i mikroskopowe właściwości sypkich materiałów roślinnych i przemysłowych. Cz. II. Oddziaływania adhezyjne w materiałach roślinnych – wstępne wyniki badań. Przemysł Chemiczny 2008 2008, 87/2, 2-5
 26. Determination of modulus of elasticity of cereals and rapeseeds using acoustic method Journal of Food Engineering 2007 82(2007), 51-57
 27. Modulus elasticity of rapeseeds by edometric and acoustic methods. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 2006 9, 4, 1-8
 28. Zastosowanie metody akustycznej do wyznaczania modułu sprężystości nasion rzepaku o różnej wilgotności. Inżynieria Rolnicza 2006 2006, 6(81), 295-302
 29. Wpływ składu granulometrycznego na sypkość śruty pszenicznej. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 2006 2006, 4s, 139-140
 30. Microstructure and mechanical parameters of five types of starch Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2006 2006, 15/56, 2, 161-168
 31. Testing mechanical properties of food powders in two laboratories-degree of consistency of results. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 196
 32. Microstructure and mechanical parameters of starch powders. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 197
 33. Pressure ratio of plant granular materials. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 205-206
 34. Direct shear testing of flowability of food powders Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika 2004 2004, Res. Agr. Eng., 50(1), 6-10
 35. Direct shear testing of food powders flowability-influence of deformation speed and apparatus stiffness Acta Agrophysica 2004 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 557-564
 36. Mechanical parameters of agro-bulk materials Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 100-105
 37. Parameters of elasticity of grain bedding determined with oedometric and acoustic methods Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics",125-130
 38. Determination of elastic parameters of grain with oedometric and acoustic methods. Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika 2003 2003, 49, 2, 56-60
 39. Wpływ kształtu nasion i upakowania złoża na kąt tarcia wewnętrznego. Acta Agrophysica 2003 2003, 82, 131-137
 40. Determination of the elastic constants of cereal grains in a uniaxial compression test. International Agrophysics 2002 2002, 16, 1, 61-65
 41. Możliwość zastsowania pomiaru prędkości fal akustycznych do wyznaczania parametrów sprężystości materiałów sypkich. Inżynieria Rolnicza 2002 2002, 1(2), 89-93
 42. Wpływ wilgotności na kąt tarcia wewnętrznego ziarna zbóż. Acta Agrophysica 2001 2001, 46, 105-113
 43. Właściwości mechaniczne złoża nasion rzepaku wyznaczane w teście jednoosiowego ściskania. Acta Agrophysica 2001 2001, 46, 167-178
 44. Anizotropia kąta tarcia wewnętrznego ziarna pszenicy. Inżynieria Rolnicza 2001 2001, 2, 245-251
 45. Zastosowanie testu jednoosiowego ściskania do wyznaczania właściwości mechanicznych złoża ziarna zbóż. Inżynieria Rolnicza 2001 2001, 13(33), 307-312
 46. Wpływ wilgotności ziarna na parametry oblicze-niowe obciążeń silosu. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 2001 2001, 419, 129-138
 47. Analiza wpływu wilgotności złoża ziarna pszenicy na przebieg zależności naprężenie – odkształcenie. Inżynieria Maszyn 2001 2001, 17, 75-80
 48. Breaking tester for examining strength of consolidated starch V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. 2016 2016 2016, 136-136
Top
X