Stasiak Mateusz

Stasiak Mateusz

Print Friendly
stasiak1
ProfilTelefonE-mail
dr hab. inż.  Mateusz Stasiak, prof. IA PAN(81) 744 50 61 w. 173m.stasiak@ipan.lublin.pl

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Badanie mechanicznych właściwości materiałów rolniczych
 • Analiza charakterystyk mechanicznych rolniczych materiałów sypkich
 • Propagacja fal akustycznych, funkcja płynięcia proszków spożywczych, parametry sprężystości rolniczych materiałów sypkich

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1999    Mgr inż. mechanik
  Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej
 • 2005    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Charakterystyki mechaniczne wybranych materiałów sypkich pochodzenia roślinnego”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Publikacje pracownika

 1. Analiza wpływu wilgotności złoża ziarna pszenicy na przebieg zależności naprężenie – odkształcenie. Inżynieria Maszyn 2001 2001, 17, 75-80
 2. Anizotropia kąta tarcia wewnętrznego warstwy ziarna. 2000 2000
 3. Anizotropia kąta tarcia wewnętrznego ziarna pszenicy. Inżynieria Rolnicza 2001 2001, 2, 245-251
 4. Biomasa sypka. Właściwości, problemy oraz nowa metoda badawcza. 2015 2015, 59-59
 5. Breaking tester for examining strength of consolidated starch V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. 2016 2016 2016, 136-136
 6. Breaking tester for examining strength of consolidated starch International Agrophysics 2017 Vol. 31(2): 251-258
 7. Characterisation of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape and size. 2011 2011, 118-118
 8. Characterization of agro-bulk materials and food powders. 2003 2003
 9. Characterization of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape 2011 2011, 118-118
 10. Characterizing moist food-powder flowability using a Jenike shear-tester. Journal of Food Engineering 2012 2012, 10851-58
 11. Czynniki kształtujące sypkość rozdrobnionych surowców roślinnych. 2007 2007
 12. Determination of elastic constants of cereal grain in uniaxial compression. International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2000 2001, 164-165
 13. Determination of elastic parameters of grain with oedometric and acoustic methods. 2002 2002
 14. Determination of elastic parameters of grain with oedometric and acoustic methods. Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika 2003 2003, 49, 2, 56-60
 15. Determination of modulus of elasticity of cereals and rapeseeds using acoustic method Journal of Food Engineering 2007 82(2007), 51-57
 16. Determination of the elastic constants of cereal grains in a uniaxial compression test. International Agrophysics 2002 2002, 16, 1, 61-65
 17. Direct shear testing of flowability of food powders. 2003 2003
 18. Direct shear testing of flowability of food powders Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika 2004 2004, Res. Agr. Eng., 50(1), 6-10
 19. Direct shear testing of food powders flowability-influence of deformation speed and apparatus stiffness Acta Agrophysica 2004 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 557-564
 20. Discontinuity, non-homogeneity and anisotropy in granular media. Annual Report Polish Academy of Sciences 2009 2009, 67-68
 21. Effect of grain moisture on silo design parameters. 2001 2001
 22. Effect of particle size ratio and contribution of particle size fractions on micromechanics of uniaxially compressed binary sphere mixtures Granular Matter 2017 Vol. 19 (34), DOI: 10.1007/s10035-017-0719-4
 23. Effect of potato starch modification on mechanical parameters and granules morphology. Journal of Food Engineering 2011 2011, 102, 154-162, (DOI information:n10.1016/j.jfoodeng.2010.07.034)
 24. Effective elastic properties and pressure distribution in bidisperse granular packings: DEM simulations and experiment Archives of Civil and Mechanical Engineering 2016 DOI: 10.1016/j.acme.2016.10.009
 25. Experiment and DEM modelling of powder slip-stick effect 2013 2013, 63-63
 26. Flowability tester for fine powders. 2013 2013
 27. Geometrical and friction properties of perennial grasses and their weeds in view of an electro-separation method. International Agrophysics 2015 29(2): 185-191
 28. High resolution imaging of native wheat and potato starch granules based on local mechanical contrast. Journal of Food Engineering 2014 2014, 12896-102
 29. Impact of drying temperature on technological value of rapeseeds. 2003 2003
 30. Influence of cell stiffness and velocity on results of direct shear test 2004 2004
 31. Influence of seeds shape and internal structure on parameters of integral friction. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”. 2006 2006
 32. Influence of some chemical modifications on the characteristics of potato starch powders. Journal of Food Engineering 2012 2012, 108515-522
 33. Innovative press for sleeve silage 2013 2013, 109-109
 34. Investigation on the impact and compression behavior of wet γ-Al2O3 granules. Granular Matter 2014 2014, 16(3): 349-357
 35. Masowe i mikroskopowe właściwości sypkich materiałów roślinnych i przemysłowych. Cz. I. Porównanie właściwości mechanicznych. Przemysł Chemiczny 2008 2008, 87/2, 199-202
 36. Masowe i mikroskopowe właściwości sypkich materiałów roślinnych i przemysłowych. Cz. II. Oddziaływania adhezyjne w materiałach roślinnych – wstępne wyniki badań. Przemysł Chemiczny 2008 2008, 87/2, 2-5
 37. Mechanical and combustion properties of sawdust-straw pellets blended in differernt proportions Fuel Processing Technology 2016 DOI: 10.1016/j.fuproc.2016.09.021
 38. Mechanical parameters of agro-bulk materials Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 100-105
 39. Mechanical properties of native maize, wheat, and potato starches Czech Journal of Food Sciences 2013 2013, 31(4): 347-354
 40. Mechanical properties of potato starch modified by moisture content and addition of lubricant. International Agrophysics 2014 2014, 28(4): 501-509
 41. Mechanical properties of Potato Starch modified by moisture content and addition of lubrificat 2012 2012
 42. Mechanical properties of sawdust and woodchips. Fuel 2015 159: 900-908
 43. Mechaniczne właściwości sypkiej biomasy. 2014 2014
 44. Microstructure and mechanical parameters of five types of starch Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2006 2006, 15/56, 2, 161-168
 45. Microstructure and mechanical parameters of starch powders. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 197
 46. Modele ośrodków sypkich pochodzenia biologicznego. 1999 1999
 47. Modelowanie jednoosiowego ściskania warstwy ziarna pszenicy. 2000 2000
 48. Modulus elasticity of rapeseeds by edometric and acoustic methods. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 2006 9, 4, 1-8
 49. Modyfikowane polisacharydy ścian komórkowych jako dodatki teksturotwórcze do żywności. 2014 2014, 38-38
 50. Możliwość zastosowania pomiaru prędkości fal akustycznych do wyznaczania parametrów sprężystości materiałów sypkich. 2002 2002
 51. Możliwość zastsowania pomiaru prędkości fal akustycznych do wyznaczania parametrów sprężystości materiałów sypkich. Inżynieria Rolnicza 2002 2002, 1(2), 89-93
 52. Nowe metody pomiaru właściwości sypkich produktów pochodzenia roślinnego. 2013 2013
 53. Parameters of elasticity of grain bedding determined with oedometric and acoustic methods Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics",125-130
 54. Parametry sprężystości skrobi V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. 2016 str. 135
 55. Parametry sprężystości złoża ziarna zbóż. Elastic parameters of bedding of cereal grain. 2000 2000
 56. Pineapple. Quality and Properties. FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research 2016
 57. Pressure ratio of plant granular materials. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 205-206
 58. Propagacja fal akustycznych w ośrodkach porowatych i ziarnistych 2004 2004
 59. Selected physical properties of dry dog foods. 2014 2014
 60. Strenght properties of food powders influenced by technological factors 2011 2011, 124-124
 61. Strength of tablets produced of potato starch and ground wheat straw. 2015 2015
 62. System oznaczania właściwości i jakości sypkiej biomasy. 2015 2015
 63. Testing mechanical properties of food powders in two laboratories-degree of consistency of results. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 196
 64. The Mechanical Parameters of Rapeseed Cake Energy Sources, Part A 2012 2012, 34(13): 1196-1205
 65. The normal and oblique impact of three types of wet granules Granular Matter 2011 2011, 13(4): 455-463
 66. Uniaxial compaction behaviour and elasticity of cohesive powders. Powder Technology 2010 2010, 203, 482-488
 67. Właściwości fizyczne waniliowych aromatów proszkowych o zróżnicowanym składzie chemicznym części aromatycznej Nauki Inżynierskie i Technologie. Engineering Sciences and Technologies 2013 2013, 2((9)): 53-66
 68. Właściwości mechaniczne biomasy ziarnistej i włóknistej wykorzystywanej na cele energetyczne i do zakiszania 2013 2013
 69. Właściwości mechaniczne pędów wierzby energetycznej 2004 2004
 70. Właściwości mechaniczne skrobi. 2003 2003
 71. Właściwości mechaniczne sproszkowanych polisacharydów błon komórkowych. 2014 2014, 147-147
 72. Właściwości mechaniczne sypkich produktów spożywczych. 2013 2013
 73. Właściwości mechaniczne złoża nasion rzepaku wyznaczane w teście jednoosiowego ściskania. Acta Agrophysica 2001 2001, 46, 167-178
 74. Właściwości plastycznego płynięcia proszków przemysłowych. Wpływ Procesów Technologicznych na Właściwości Materiałów i Surowców Roślinnych 2010 2010, (Rozdz. 8): 97-106
 75. Właściwości skrobi wyznaczane w nowym aparacie do badań sypkości. 2015 2015
 76. Wpływ cyklicznych obciążeń statycznych na iloraz naporu ośrodka sypkiego. 1999 1999
 77. Wpływ dodatków wzbogacających wartość odżywczą na teksturę bezglutenowego pieczywa chrupkiego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2014 2014, (578): 49-60
 78. Wpływ dodatków wzbogacających wartość odżywczą na teksturę bezglutenowego pieczywa chrupkiego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2014 2014, (578): 49-60
 79. Wpływ jonów metali dwuwartościowych na właściwości reologiczne matrycy polisacharydowej z wytłoków jabłkowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2015 99(2): 103-113
 80. Wpływ kształtu nasion i upakowania złoża na kąt tarcia wewnętrznego. Acta Agrophysica 2003 2003, 82, 131-137
 81. Wpływ kształtu nasion i upakowania złoża na kąt tarcia wewnętrznego wyznaczany metodą bezpośredniego ścinania. 2002 2002
 82. Wpływ mikrostruktury na mechaniczne właściwości proszków spożywczych. 2014 2014
 83. Wpływ składu granulometrycznego na sypkość śruty pszenicznej. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 2006 2006, 4s, 139-140
 84. Wpływ wilgotności na kąt tarcia wewnętrznego ziarna zbóż. Acta Agrophysica 2001 2001, 46, 105-113
 85. Wpływ wilgotności ziarna na parametry oblicze-niowe obciążeń silosu. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 2001 2001, 419, 129-138
 86. Wpływ właściwości fizycznych granul na sypkość proszków spożywczych. 2008 2008
 87. Wpływ właściwości fizycznych granul na sypkość proszków spożywczych. 2009 2009
 88. Wpływ zawartości talku na właściwości mechaniczne rozdrobnionych surowców roślinnych. 2007 2007
 89. Zastosowanie metody akustycznej do wyznaczania modułu sprężystości nasion rzepaku o różnej wilgotności. Inżynieria Rolnicza 2006 2006, 6(81), 295-302
 90. Zastosowanie testu jednoosiowego ściskania do wyznaczania właściwości mechanicznych złoża ziarna zbóż. Inżynieria Rolnicza 2001 2001, 13(33), 307-312
Top
X