Stasiak Mateusz

Stasiak Mateusz

Print Friendly
dr hab. inż., prof. IA PAN Stasiak Mateusz
Nr pokoju: B104
E-mail: m.stasiak@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 173

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Badanie mechanicznych właściwości materiałów rolniczych
 • Analiza charakterystyk mechanicznych rolniczych materiałów sypkich
 • Propagacja fal akustycznych, funkcja płynięcia proszków spożywczych, parametry sprężystości rolniczych materiałów sypkich

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1999    Mgr inż. mechanik
  Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej
 • 2005    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Charakterystyki mechaniczne wybranych materiałów sypkich pochodzenia roślinnego”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Publikacje pracownika

 1. Effects of the biomass moisture content and pelleting temperature on the pressure-induced agglomeration process Biomass and Bioenergy 2017 107: 376-383
 2. Pineapple. Quality and Properties. FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research 2016
 3. Breaking tester for examining strength of consolidated starch International Agrophysics 2017 Vol. 31(2): 251-258
 4. Effect of particle size ratio and contribution of particle size fractions on micromechanics of uniaxially compressed binary sphere mixtures Granular Matter 2017 Vol. 19 (34), DOI: 10.1007/s10035-017-0719-4
 5. Effective elastic properties and pressure distribution in bidisperse granular packings: DEM simulations and experiment Archives of Civil and Mechanical Engineering 2016 DOI: 10.1016/j.acme.2016.10.009
 6. Wpływ dodatków wzbogacających wartość odżywczą na teksturę bezglutenowego pieczywa chrupkiego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2014 2014, (578): 49-60
 7. Parametry sprężystości skrobi V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. 2016 str. 135
 8. Mechanical and combustion properties of sawdust-straw pellets blended in differernt proportions Fuel Processing Technology 2016 DOI: 10.1016/j.fuproc.2016.09.021
 9. Geometrical and friction properties of perennial grasses and their weeds in view of an electro-separation method. International Agrophysics 2015 29(2): 185-191
 10. Wpływ jonów metali dwuwartościowych na właściwości reologiczne matrycy polisacharydowej z wytłoków jabłkowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2015 99(2): 103-113
 11. Mechanical properties of sawdust and woodchips. Fuel 2015 159: 900-908
 12. Biomasa sypka. Właściwości, problemy oraz nowa metoda badawcza. 2015 2015, 59-59
 13. System oznaczania właściwości i jakości sypkiej biomasy. 2015 2015
 14. Strength of tablets produced of potato starch and ground wheat straw. 2015 2015
 15. Właściwości skrobi wyznaczane w nowym aparacie do badań sypkości. 2015 2015
 16. High resolution imaging of native wheat and potato starch granules based on local mechanical contrast. Journal of Food Engineering 2014 2014, 12896-102
 17. Investigation on the impact and compression behavior of wet γ-Al2O3 granules. Granular Matter 2014 2014, 16(3): 349-357
 18. Mechanical properties of potato starch modified by moisture content and addition of lubricant. International Agrophysics 2014 2014, 28(4): 501-509
 19. Modyfikowane polisacharydy ścian komórkowych jako dodatki teksturotwórcze do żywności. 2014 2014, 38-38
 20. Właściwości mechaniczne sproszkowanych polisacharydów błon komórkowych. 2014 2014, 147-147
 21. Mechaniczne właściwości sypkiej biomasy. 2014 2014
 22. Wpływ mikrostruktury na mechaniczne właściwości proszków spożywczych. 2014 2014
 23. Selected physical properties of dry dog foods. 2014 2014
 24. Wpływ dodatków wzbogacających wartość odżywczą na teksturę bezglutenowego pieczywa chrupkiego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2014 2014, (578): 49-60
 25. Experiment and DEM modelling of powder slip-stick effect 2013 2013, 63-63
 26. Właściwości mechaniczne sypkich produktów spożywczych. 2013 2013
 27. Flowability tester for fine powders. 2013 2013
 28. Nowe metody pomiaru właściwości sypkich produktów pochodzenia roślinnego. 2013 2013
 29. Innovative press for sleeve silage 2013 2013, 109-109
 30. Mechanical properties of native maize, wheat, and potato starches Czech Journal of Food Sciences 2013 2013, 31(4): 347-354
 31. Właściwości mechaniczne biomasy ziarnistej i włóknistej wykorzystywanej na cele energetyczne i do zakiszania 2013 2013
 32. Właściwości fizyczne waniliowych aromatów proszkowych o zróżnicowanym składzie chemicznym części aromatycznej Nauki Inżynierskie i Technologie. Engineering Sciences and Technologies 2013 2013, 2((9)): 53-66
 33. Influence of some chemical modifications on the characteristics of potato starch powders. Journal of Food Engineering 2012 2012, 108515-522
 34. Characterizing moist food-powder flowability using a Jenike shear-tester. Journal of Food Engineering 2012 2012, 10851-58
 35. The Mechanical Parameters of Rapeseed Cake Energy Sources, Part A 2012 2012, 34(13): 1196-1205
 36. Mechanical properties of Potato Starch modified by moisture content and addition of lubrificat 2012 2012
 37. Effect of potato starch modification on mechanical parameters and granules morphology. Journal of Food Engineering 2011 2011, 102, 154-162, (DOI information:n10.1016/j.jfoodeng.2010.07.034)
 38. The normal and oblique impact of three types of wet granules Granular Matter 2011 2011, 13(4): 455-463
 39. Characterization of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape 2011 2011, 118-118
 40. Strenght properties of food powders influenced by technological factors 2011 2011, 124-124
 41. Characterisation of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape and size. 2011 2011, 118-118
 42. Uniaxial compaction behaviour and elasticity of cohesive powders. Powder Technology 2010 2010, 203, 482-488
 43. Właściwości plastycznego płynięcia proszków przemysłowych. Wpływ Procesów Technologicznych na Właściwości Materiałów i Surowców Roślinnych 2010 2010, (Rozdz. 8): 97-106
 44. Wpływ właściwości fizycznych granul na sypkość proszków spożywczych. 2009 2009
 45. Discontinuity, non-homogeneity and anisotropy in granular media. Annual Report Polish Academy of Sciences 2009 2009, 67-68
 46. Masowe i mikroskopowe właściwości sypkich materiałów roślinnych i przemysłowych. Cz. I. Porównanie właściwości mechanicznych. Przemysł Chemiczny 2008 2008, 87/2, 199-202
 47. Masowe i mikroskopowe właściwości sypkich materiałów roślinnych i przemysłowych. Cz. II. Oddziaływania adhezyjne w materiałach roślinnych – wstępne wyniki badań. Przemysł Chemiczny 2008 2008, 87/2, 2-5
 48. Wpływ właściwości fizycznych granul na sypkość proszków spożywczych. 2008 2008
 49. Czynniki kształtujące sypkość rozdrobnionych surowców roślinnych. 2007 2007
 50. Wpływ zawartości talku na właściwości mechaniczne rozdrobnionych surowców roślinnych. 2007 2007
 51. Determination of modulus of elasticity of cereals and rapeseeds using acoustic method Journal of Food Engineering 2007 82(2007), 51-57
 52. Modulus elasticity of rapeseeds by edometric and acoustic methods. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 2006 9, 4, 1-8
 53. Zastosowanie metody akustycznej do wyznaczania modułu sprężystości nasion rzepaku o różnej wilgotności. Inżynieria Rolnicza 2006 2006, 6(81), 295-302
 54. Wpływ składu granulometrycznego na sypkość śruty pszenicznej. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 2006 2006, 4s, 139-140
 55. Microstructure and mechanical parameters of five types of starch Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2006 2006, 15/56, 2, 161-168
 56. Influence of seeds shape and internal structure on parameters of integral friction. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”. 2006 2006
 57. Testing mechanical properties of food powders in two laboratories-degree of consistency of results. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 196
 58. Microstructure and mechanical parameters of starch powders. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 197
 59. Pressure ratio of plant granular materials. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 205-206
 60. Influence of cell stiffness and velocity on results of direct shear test 2004 2004
 61. Właściwości mechaniczne pędów wierzby energetycznej 2004 2004
 62. Propagacja fal akustycznych w ośrodkach porowatych i ziarnistych 2004 2004
 63. Direct shear testing of flowability of food powders Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika 2004 2004, Res. Agr. Eng., 50(1), 6-10
 64. Direct shear testing of food powders flowability-influence of deformation speed and apparatus stiffness Acta Agrophysica 2004 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 557-564
 65. Mechanical parameters of agro-bulk materials Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 100-105
 66. Parameters of elasticity of grain bedding determined with oedometric and acoustic methods Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics",125-130
 67. Direct shear testing of flowability of food powders. 2003 2003
 68. Impact of drying temperature on technological value of rapeseeds. 2003 2003
 69. Characterization of agro-bulk materials and food powders. 2003 2003
 70. Właściwości mechaniczne skrobi. 2003 2003
 71. Determination of elastic parameters of grain with oedometric and acoustic methods. Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika 2003 2003, 49, 2, 56-60
 72. Wpływ kształtu nasion i upakowania złoża na kąt tarcia wewnętrznego. Acta Agrophysica 2003 2003, 82, 131-137
 73. Determination of the elastic constants of cereal grains in a uniaxial compression test. International Agrophysics 2002 2002, 16, 1, 61-65
 74. Możliwość zastsowania pomiaru prędkości fal akustycznych do wyznaczania parametrów sprężystości materiałów sypkich. Inżynieria Rolnicza 2002 2002, 1(2), 89-93
 75. Determination of elastic parameters of grain with oedometric and acoustic methods. 2002 2002
 76. Wpływ kształtu nasion i upakowania złoża na kąt tarcia wewnętrznego wyznaczany metodą bezpośredniego ścinania. 2002 2002
 77. Możliwość zastosowania pomiaru prędkości fal akustycznych do wyznaczania parametrów sprężystości materiałów sypkich. 2002 2002
 78. Wpływ wilgotności na kąt tarcia wewnętrznego ziarna zbóż. Acta Agrophysica 2001 2001, 46, 105-113
 79. Właściwości mechaniczne złoża nasion rzepaku wyznaczane w teście jednoosiowego ściskania. Acta Agrophysica 2001 2001, 46, 167-178
 80. Anizotropia kąta tarcia wewnętrznego ziarna pszenicy. Inżynieria Rolnicza 2001 2001, 2, 245-251
 81. Zastosowanie testu jednoosiowego ściskania do wyznaczania właściwości mechanicznych złoża ziarna zbóż. Inżynieria Rolnicza 2001 2001, 13(33), 307-312
 82. Wpływ wilgotności ziarna na parametry oblicze-niowe obciążeń silosu. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 2001 2001, 419, 129-138
 83. Analiza wpływu wilgotności złoża ziarna pszenicy na przebieg zależności naprężenie – odkształcenie. Inżynieria Maszyn 2001 2001, 17, 75-80
 84. Effect of grain moisture on silo design parameters. 2001 2001
 85. Anizotropia kąta tarcia wewnętrznego warstwy ziarna. 2000 2000
 86. Modelowanie jednoosiowego ściskania warstwy ziarna pszenicy. 2000 2000
 87. Parametry sprężystości złoża ziarna zbóż. Elastic parameters of bedding of cereal grain. 2000 2000
 88. Determination of elastic constants of cereal grain in uniaxial compression. International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2000 2001, 164-165
 89. Modele ośrodków sypkich pochodzenia biologicznego. 1999 1999
 90. Wpływ cyklicznych obciążeń statycznych na iloraz naporu ośrodka sypkiego. 1999 1999
 91. Breaking tester for examining strength of consolidated starch V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. 2016 2016 2016, 136-136
Top
X