Wiącek Dariusz

Wiącek Dariusz

Print Friendly
dr Wiącek Dariusz
Nr pokoju: B218
E-mail: d.wiacek@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 74 450 61 w. 155

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Laboratorium: Laboratorium Właściwości Fizycznych Owoców i Warzyw

Publikacje pracownika

 1. 2019, Maternal HMB treatment affects bone and hyaline cartilage development in their weaned piglets via the leptin/osteoprotegerin system, Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, DOI: 10.1111/jpn.13060
 2. 2019, Mallards Anas platyrhynchos shot in Eastern Poland: ecological risk evaluated by analysis of trace elements in liver, Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal , DOI: 10.1080/10807039.2018.1489716
 3. 2018, Analysis of bone osteometry, mineralization, mechanical and histomorphometrical properties of tibiotarsus in broiler chickens demonstrates a influence of dietary chickpea seeds (Cicer arietinum L.) inclusion as a primary protein source, PLoS One, DOI: 10.1371/journal.pone.0208921
 4. 2018, Zakażenie pszczół miodnych przez Nosema Ceranae może zwiększyć kumulację metali ciężkich w ich organizmach, 55 naukowa konferencja Przczelarska, Kazimierz Dolny, 6-7.03.2018 r., str. 44-45
 5. 2018, Problemy techniczne związane z montażem oprzyrządowania pomiarowego na wiatrakowcu., Low Altitude Remote Sensing Seminar (LARSS), Lublin, 10-11.05.2018,
 6. 2019, Inter-species and inter-colony differences in elemental concentrations in eggshells of sympatrically nesting great cormorants Phalacrocorax carbo and grey herons Ardea cinerea, 26(3): 2747-2760, Environmental Science and Pollution Research, 10.1007/s11356-018-3765-5
 7. 2018, Factors Affecting Element Concentrations in Eggshells of Three Sympatrically Nesting Waterbirds in Northern Poland, Archives of Environmental Contamination And Toxicology, 74: 318-329
 8. 2018, The content of selected nutrients and minerals in some cultivars of Cucurbita maxima, British Food Journal, 120(10): 2261-2269
 9. 2018, Changes in the bioelement content of summer and winter western honeybees (Apis mellifera) induced by Nosema ceranae infection, PLoS One, DOI: 10.1371/journal.pone.0200410
 10. 2018, Hermetia illucens as a new and promising species for use in entomoremediation, Science of The Total Environment, 633: 912-919
 11. 2017, Accumulation of toxic elements in honey bees following a Nosema ceranae infection, 13th International COLOSS Conference, Athens, Greece 2-3.11.2017,
 12. 2017, Factors affecting trace element accumulation in livers of avian species from East Poland, Turkish Journal of Zoology, 41: 901-913
 13. 2018, Electromagnetic field pretreatment of Sinapis alba seeds improved cadmium phytoextraction, International Journal of Phytoremediation, 20(4): 361-365
 14. 2017, Inter-colony differences in hepatic element concentrations of European flagship farmland bird, the Rook Corvus frugilegus, breeding in rural habitats in East Poland, Agriculture Ecosystems & Environment, 250: 123-132
 15. 2017, Perspektywy wykorzystania materiału biologicznego pochodzącego od ptaków wodnych w indykacji środowiska – wykorzystanie sieci kognitywnych, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 03-04.07.2017, str. 23
 16. 2017, Concentrations of lead and other elements in the liver of the white-tailed eagle (Haliaeetus albicilla), a European flagship species, wintering in Eastern Poland, Ambio, 46(8): 825-841
 17. 2017, Intra-clutch and inter-colony variability in element concentrations in eggshells of the black-headed gull, Chroicocephalus ridibundus, in northern Poland, Environmental Science and Pollution Research, 24(11):10341-10353; DOI: 10.1007/s11356-017-8635-z
 18. 2017, Trace element concentrations in livers of Common Buzzards Buteo buteo from eastern Poland, Environmental Monitoring and Assessment, 189(8); DOI 10.1007/s10661-017-6135-8
 19. 2017, Ecological factors helping to avoid the toxic element accumulation in livers of the lesser spotted eagle (Clanga pomarina Brehm) from Eastern Poland, Journal of Elementology, 22(1): 305-314
 20. 2017, Electronic nose with polymer-composite sensors for monitoring fungal deterioration of stored rapeseed, International Agrophysics, 31: 317-325
 21. 2017, Application of electronic nose with MOS sensors to prediction of rapeseed quality, Measurement, 103: 227-234
 22. 2016, Breaking tester for examining strength of consolidated starch, V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. , str. 136
 23. 2016, Electronic Nose for Monitoring Fungal Deterioration of Stored Rapeseed, Vol. 3(6), 1590
 24. 2016, Procedura kalibracji elektronicznego nosa na potrzeby badań jakości materiałów biologicznych, XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, str. 20
 25. 2016, The Possibility of Meeting Greenhouse Energy and CO 2 Demands Through Utilisation of Cucumber and Tomato Residues, BioEnergy Research, 9(2): 624-632
 26. 2016, The influence of soil acidity on aluminium and mineral nutrients concentrations in soil solution at different soil water potentials, Acta Agrophysica, 23(1): 97-104
 27. 2016, Transgenerational effects of temporal drought stress on spring barley morphology and functioning, Environmental and Experimental Botany, 131: 120-127
 28. 2016, Comparison of selected parameters of biomass and coal, International Agrophysics, 30 (4): 475-482
 29. 2016, Heavy metals in livers of raptors from Eastern Poland – the importance of diet composition, Belgian Journal of Zoology, 146, 1, 3-13
 30. 2016, Effect of pre-sowing laser treatment of seed on the biomass yield and energy value of lavatera thuringiaca l., Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, XVI_4
 31. 2015, Biogaz – wytwarzanie i możliwości jego wykorzystania., Acta Agrophysica Monographiae , 1-92
 32. 2015, Czym jast biogaz? Technologia wytwarzania biogazu. Od biogazu do biometanu., 2015
 33. 2015, Wpływ kwasowości gleby na zawartość wybranych metali oraz dostępność wybranych składników odżywczych w glebie o różnej wilgotności., 2015, 27-27
 34. 2015, Monitorowanie stanu mikrobiologicznego nasion rzepaku za pomocą elektronicznego nosa., 2015, 27-27
 35. 2015, Znaczenie dezintegracji komórkowej w procesie ekstrakcji lipidów z biomasy mikroglonów., 2015, 24-24
 36. 2015, Ocena możliwości energetycznego wykorzystania odpadów szklarniowych., 2015, 22-23
 37. 2015, The influence of soil acidity on aluminium and mineral nutrients coucentrations in soil solution at different soil water potentials., 2015
 38. 2014, Trace element residues in eggshells of Grey Heron (Ardea cinerea) from colonies of East Poland., North-Western Journal of Zoology, 2014, 10(2): 346-354
 39. 2014, Od fermentacji beztlenowej do biometanu, 2014
 40. 2014, Wpływ zeolitów na zawartość kationów wymiennych w wybranych glebach Lubelszczyzny., 2014
 41. 2014, The impact of photoperiod on the growth rate and biomass concentration of Chlorella Protothecoides., 2014
 42. 2013, Trace elements in eggshells of the Grey Heron (Ardea cinerea) from the colony in the Roztocze Hills (South East Poland), Zoology and Ecology, 2013, 23(3): 240-244
 43. 2013, Laboratorium Fermentacji Metanowej, 2013
 44. 2013, Oddziaływania w materiałach sypkich, 2013
 45. 2013, Zastosowanie techniki ICP-OES do celów monitoringu dolin rzecznych, 2013
 46. 2013, The impact of nitrogen fertilization on the content and uptake of selected heavy metals by various energy crops, 2013, 43-44
 47. 2012, Metody wzbogacania i oczyszczania biogazu, 2012, 65-71
 48. 2012, Magia materiałów sypkich, 2012
 49. 2012, Energia fal, 2012
 50. 2011, Wodór jako paliwo przyszłości., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10446-452
 51. 2011, Produkcja i wykorzystanie biogazu- przegląd nowoczesnych technologii, 2011, 115-123
 52. 2010, Biogaz – produkcja i wykorzystanie, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, 11/2010, 425-431
Top
X