Wiącek Dariusz

Wiącek Dariusz

Print Friendly
dr Wiącek Dariusz
Nr pokoju: B218
E-mail: d.wiacek@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 74 450 61 w.155

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Publikacje pracownika

 1. Accumulation of toxic elements in honey bees following a Nosema ceranae infection , 13th International COLOSS Conference, 2-3 November 2017, Greece 2017
 2. Factors affecting trace element accumulation in livers of avian species from East Poland , Turkish Journal of Zoology 2017 41: 901-913
 3. Factors Affecting Element Concentrations in Eggshells of Three Sympatrically Nesting Waterbirds in Northern Poland , Archives of Environmental Contamination and Toxicology 2017 DOI: 10.1007/s00244-017-0481-y
 4. Electromagnetic field pretreatment of Sinapis alba seeds improved cadmium phytoextraction , International Journal of Phytoremediation 2017
 5. Inter-colony differences in hepatic element concentrations of European flagship farmland bird, the Rook Corvus frugilegus, breeding in rural habitats in East Poland , Agriculture, Ecosystems & Environment 2017 250: 123-132
 6. Perspektywy wykorzystania materiału biologicznego pochodzącego od ptaków wodnych w indykacji środowiska – wykorzystanie sieci kognitywnych , XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 23
 7. Concentrations of lead and other elements in the liver of the white-tailed eagle (Haliaeetus albicilla), a European flagship species, wintering in Eastern Poland , Ambio 2017 DOI: 10.1007/s13280-017-0929-3
 8. Intra-clutch and inter-colony variability in element concentrations in eggshells of the black-headed gull, Chroicocephalus ridibundus, in northern Poland , Environmental Science and Pollution Research 2017 24(11):10341-10353; DOI: 10.1007/s11356-017-8635-z
 9. Trace element concentrations in livers of Common Buzzards Buteo buteo from eastern Poland , Environmental Monitoring and Assessment 2017 189: 421; DOI 10.1007/s10661-017-6135-8
 10. Ecological factors helping to avoid the toxic element accumulation in livers of the lesser spotted eagle (Clanga pomarina Brehm) from Eastern Poland , Journal of Elementology 2017 22(1): 305-314
 11. Electronic nose with polymer-composite sensors for monitoring fungal deterioration of stored rapeseed , International Agrophysics 2017 31: 317-325
 12. Application of electronic nose with MOS sensors to prediction of rapeseed quality , Measurement 2017 Vol. 103, 227-234
 13. Breaking tester for examining strength of consolidated starch , V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. 2016 2016 2016, 136-136
 14. Electronic Nose for Monitoring Fungal Deterioration of Stored Rapeseed , 2016 Vol. 3(6), 1590
 15. Procedura kalibracji elektronicznego nosa na potrzeby badań jakości materiałów biologicznych , XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016 str. 20
 16. The Possibility of Meeting Greenhouse Energy and CO 2 Demands Through Utilisation of Cucumber and Tomato Residues , BioEnergy Research 2016 9(2): 624-632
 17. The influence of soil acidity on aluminium and mineral nutrients concentrations in soil solution at different soil water potentials , Acta Agrophysica 2016 23(1): 97-104
 18. Transgenerational effects of temporal drought stress on spring barley morphology and functioning , Environmental and Experimental Botany 2016 131: 120-127
 19. Comparison of selected parameters of biomass and coal , International Agrophysics 2016 30 (4): 475-482
 20. Heavy metals in livers of raptors from Eastern Poland – the importance of diet composition , Belgian Journal of Zoology 2016 146, 1, 3-13
 21. Effect of pre-sowing laser treatment of seed on the biomass yield and energy value of lavatera thuringiaca l. , Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa 2016 XVI_4
 22. Biogaz – wytwarzanie i możliwości jego wykorzystania. , Acta Agrophysica Monographiae 2015 1-92
 23. Czym jast biogaz? Technologia wytwarzania biogazu. Od biogazu do biometanu. , 2015 2015
 24. Wpływ kwasowości gleby na zawartość wybranych metali oraz dostępność wybranych składników odżywczych w glebie o różnej wilgotności. , 2015 2015, 27-27
 25. Monitorowanie stanu mikrobiologicznego nasion rzepaku za pomocą elektronicznego nosa. , 2015 2015, 27-27
 26. Znaczenie dezintegracji komórkowej w procesie ekstrakcji lipidów z biomasy mikroglonów. , 2015 2015, 24-24
 27. Ocena możliwości energetycznego wykorzystania odpadów szklarniowych. , 2015 2015, 22-23
 28. The influence of soil acidity on aluminium and mineral nutrients coucentrations in soil solution at different soil water potentials. , 2015 2015
 29. Trace element residues in eggshells of Grey Heron (Ardea cinerea) from colonies of East Poland. , North-Western Journal of Zoology 2014 2014, 10(2): 346-354
 30. Od fermentacji beztlenowej do biometanu , 2014 2014
 31. Wpływ zeolitów na zawartość kationów wymiennych w wybranych glebach Lubelszczyzny. , 2014 2014
 32. The impact of photoperiod on the growth rate and biomass concentration of Chlorella Protothecoides. , 2014 2014
 33. Trace elements in eggshells of the Grey Heron (Ardea cinerea) from the colony in the Roztocze Hills (South East Poland) , Zoology and Ecology 2013 2013, 23(3): 240-244
 34. Laboratorium Fermentacji Metanowej , 2013 2013
 35. Oddziaływania w materiałach sypkich , 2013 2013
 36. Zastosowanie techniki ICP-OES do celów monitoringu dolin rzecznych , 2013 2013
 37. The impact of nitrogen fertilization on the content and uptake of selected heavy metals by various energy crops , 2013 2013, 43-44
 38. Metody wzbogacania i oczyszczania biogazu , 2012 2012, 65-71
 39. Magia materiałów sypkich , 2012 2012
 40. Energia fal , 2012 2012
 41. Wodór jako paliwo przyszłości. , Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2011 2011, 10446-452
 42. Produkcja i wykorzystanie biogazu- przegląd nowoczesnych technologii , 2011 2011, 115-123
 43. Biogaz – produkcja i wykorzystanie , Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2010 ISSN 1509-5878, 11/2010, 425-431
Top
X