Archive

Archive

  1. 2020, Impact of grapevine biochar on some hydro-physical characteristics of silt loam soil – laboratory measurements, Acta Hydrologica Slovaca, 20 (2); DOI: 10.31577/ahs-2019-0020.02.0020
  2. 2019, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk należy do nielicznych jednostek naukowych wyróżnionych kategorią naukową A+, Nauka i Biznes , nr.1-2/2019 (21022), str. 41-42
  3. 2019, Rolnictwo precyzyjne – Diagnoza z wiatrakowca, Przedsiębiorca rolny, 5, str. 92-93
X