Archive

Archive

 1. 1998, Określenie ewapotranspiracji w badaniach lizymetrycznych na podstawie pomiaru temperatury radiacyjnej., 1998
 2. 1998, Zmienność właściwości cieplnych w profilu glebowym na polach uprawnych., 1998
 3. 1998, Przebieg dobowy strumienia ciepła w glebie przy różnym jej zagęszczeniu., 1998
 4. 1998, Charakterystyka właściwości fizycznych nasion lędźwianu., 1998
 5. 1998, Podstawowe właściwości fizyczne nasion soczewicy., 1998
 6. 1998, Badania wpływu właściwości fizycznych gleby na strumień ciepła w glebie., 1998
 7. 1998, Opis stosunków cieplnych pola uprawnego przy użyciu metod geostatycznych., 1998
 8. 1998, Maszyna wytrzymałościowa – INSTRON., 1998
 9. 1998, Urządzenie do dynamicznych obciążeń nasion., 1998
 10. 1998, System oceny pojedynczych ziarniaków SKCS 4100., 1998
 11. 1998, Ocena jakości glutenu mokrego przy pomocy zestawu Glutomatic 2200., 1998
 12. 1998, Bank informacji o zasobach bibliotecznych IA PAN., 1998
 13. 1998, Bank informacji o zasobach aparaturowych IA PAN., 1998
 14. 1998, Skaningowy mikroskop akustyczny SAM100., 1998
 15. 1998, Zestaw do jednoczesnej rejestracji wielkości mechanicznych i sygnału emisji akustycznej”., 1998
 16. 1998, Wyznaczanie ilorazu poziomego do pionowego naporu w cylindrycznej warstwie ośrodka sypkiego., 1998
 17. 1998, Aparatura do pomiarów wytrzymałości na zgniatanie agregatów glebowych oraz oporu penetrometrycznego gleby., 1998
 18. 1998, Badania wpływu zanieczyszczenia środowiska glebowego na wewnętrzna strukturę ziemniaka., 1998
 19. 1998, Pomiar ciśnienia korzeni i pędów siewek roślin., 1998
 20. 1998, Pomiar podatności gleby na erozję wodną., 1998
 21. 1998, Pomiary sorpcyjności agregatów glebowych., 1998
 22. 1998, Badania podatności gleb na zagęszczanie., 1998
 23. 1998, Obserwacja ryzosfery i makroporów., 1998
 24. 1998, Pomiar oporu dyfuzyjnego i powierzchni liści oraz długości korzeni., 1998
 25. 1998, Monitoring wilgotności, zasolenia i temperatury gleby., 1998
 26. 1998, Stan fizyczny gleby i jego wpływ na wzrost i funkcjonowanie korzeni roślin. Wybrane metody badań., 1998
 27. 1998, „Fizyka z elementami agrofizyki” – Jubileusz X-lecia SZKÓŁ, co dalej?., 1998
 28. 1998, Wpływ grubości warstwy włókien sklerenchymy na pękanie strąków łubinu., Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Łubin w Rolnictwie Ekologicznym: Łubin-Białko-Ekologia, Przysiek, 23.09.1998, 85-86, 1998
 29. 1998, Charakterystyka właściwości sorpcyjnych wybranych ekstrudatów skrobiowych., 1998
 30. 1998, Wpływ metali ciężkich na aktywność ureazową na polach irygowanych ściekami., 1998
 31. 1998, Eh, a los azotanów na polach irygowanych ściekami miejskimi., 1998
 32. 1998, Monitoring wody w glebie., II Forum Inżynierii Ekologicznej: Monitoring Środowiska, Nałęczów, 15.09.1998, 147-164, 1998
 33. 1998, Zespoły wybranych mikroorganizmów gleby w zależności od sposobu jej uprawy., 1998
 34. 1998, Rozbryzg gleby w procesie erozji wodnej gleby płowej wytworzonej z lessu., 1998
 35. 1998, Fizyczne metody badań polifenolo uczestniczących w ciemnieniu enzymatycznym miąższu jabłek., 1998
 36. 1998, Modelling pressure increase of wetted grain., Ninth Seminar: Properties of Water in Food, Zakopane,11-13.05.1998, 56-61, 1998
 37. 1998, The effect of moisture treatment on mechanical properties of wheat grain., Ninth Seminar: Properties of Water in Food, Zakopane,11-13.05.1998, 62-71, 1998
 38. 1998, Zmiany wartości technologicznej nasion przechowywanych w warunkach symulujacych silosy przemysłowe., 1998
 39. 1998, Określenie właściwości mechanicznych wysuszonych łodyg i łuszczyn roślin rzepaku., 1998
 40. 1998, Physical and nutritional properties of apple., 1998
 41. 1998, A model for calculation of water retention of soils from grain size distribution, bulk density and field capacity data., 1998
 42. 1998, The specificity of agrophysical investigations., 1998
 43. 1998, Effect of leaching of dissolved organic carbon on fractal dimension of soils., 5 th International-Multidisciplinary Conference, Fractal 98, Complexity and Fractal in the Science, La Valetta, Malta, 25-28.10.1998, Abstracts, 1, 1998
 44. 1998, The role of redox resistance in biodegradation of carbon under anaerobic conditions., International Conference On Modern Problems of Study Use and Protection of the Polessye Natural Complexes, Mińsk, Białoruś, 22-25.09.1998, 6, 1998
 45. 1998, Do mechanical properties of potato tuber depend on the place of sampling?, International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 74, 1998
 46. 1998, Aeration properties on the example of Arenic Chernozem (Tisice)., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 73, 1998
 47. 1998, Estimation of physical results of percussive loads in wheat and Triticale grain., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 66, 1998
 48. 1998, Studies on the mechanical properties of black currant bush shoots., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts 64-65, 1998
 49. 1998, Stresses in a bulk of seeds under shearing load., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 55-56, 1998
 50. 1998, Moisture induced loads on model grain silo., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 50-51, 1998
 51. 1998, Resistance of two winter wheat (Triticum aestivum L.) cultivars to soil hypoxic stress of different degree., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 34, 1998
 52. 1998, The investigation of actual evapotranspiration with the use of thermography., International Seminar Quantita-tive Infrared Thermography 4, Łódź, 7-10.09.1998, Book of abstracts QIRT"98. 114, 1998
 53. 1998, Surface and volume effects in thermal signatures of buried minus: experiment and modeling., International Seminar Quantita-tive Infrared Thermography 4, Łódź, 7-10.09.1998, Book of abstracts QIRT"98. 83, 1998
 54. 1998, The effect of soil aeration on the activity of superoxide dismutase and the level of, and pigment content in maize seedlins., 1998
 55. 1998, Possibilities to improve the absorption properties of soils affected by salinity., 1998
 56. 1998, Evolution of CH4 and N2O from fields irrigated with municipal waste waters., 1998
 57. 1998, The effect of surface roughness and sealing on runoff and wash on a loess soil of South-East Poland., 1998
 58. 1998, Role of Agrophysics in sustainable agriculture., 1998
 59. 1998, Redox resistance as a new soil future on the example of Polish soil., 1998
 60. 1998, Physical determinants of soil dehydrogenase activity., 1998
 61. 1998, The role of humic acid fractions in formation surface phenomena of soil material., 1998
 62. 1998, Importance of precipitation distribution approximation in water dynamic modelling in soil profile., 1998
 63. 1998, Time and space variability of soil thermal properties in cultivated fields., 1998
 64. 1998, Studies on the possibility of applying artificial neural networks for the prediction of the surface run-off., 1998
 65. 1998, Modeling of cellular and granular materials., 1998
 66. 1998, Moments caused by wall flumes in a model grain bin., 1998
 67. 1998, Wall and floor load in a model bin during fill and unload cycles., 1998
 68. 1998, Effect of moisture treatment of Polish wheat varieties on differentiation on Falling Number values., 1998
 69. 1998, Basic physical properties of amaranth seeds., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 104, 1998
 70. 1998, Influence of wheat N-fertilization on some technological properties of grain., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 100, 1998
 71. 1998, Some physical properties affecting the lupine pods splitting., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 98, 1998
 72. 1998, Rapeseeds storage and their mechanical strength., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 97, 1998
 73. 1998, Probabilistic methods for estimation of rapeseeds damage to dynamical loads., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 96, 1998
 74. 1998, Quality of fruit and vegetable – physical and nutritional state., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 92, 1998
 75. 1998, Use of the mercury porosimetry technique to the porosity study of the wheat flour extrudates., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 84, 1998
 76. 1998, Geometrical properties of granular material from the quantum mechanical approach., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 83, 1998
 77. 1998, Identyfication of internal structure by means of piezoelectric sensors., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 66, 1998
 78. 1998, Formation of shear bands during triaxial compression tests., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 65, 1998
 79. 1998, Radial distribution of vertical pressure of wheat grain on bottom of a model bin., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 64, 1998
 80. 1998, Some methodical aspects of determining wet gluten quality by glutomatic method., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 35, 1998
 81. 1998, Analysis of strength properties of winter rape stems., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 34, 1998
 82. 1998, The fluctuation of moisture content of the mature wheat grain in field conditions during twenty-four hours., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 25, 1998
 83. 1998, Changes in hardness and thickness of wheat grain as a result of its moistening., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 20, 1998
 84. 1998, Significance of the investigation of physical properties of plant raw material for food industry., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 9, 1998
 85. 1998, Application of a specialized computer program for analysis of X-ray images of selected plant materials., International Conference Structure and Functionality of Food Products, Mrągowo, 18-20. 05.1998, 42, 1998
 86. 1998, Optic confocal microscope in the studies of the structural changes in the potato bulb in relation to temperature., International Conference Structure and Functionality of Food Products, Mrągowo, 18-20. 05.1998, 27, 1998
 87. 1998, New methods of obtain and analyse of microscopic images of plant materials., ICC Conference '98, 16th International Conference ICC "Cereal Science - its Contribution to Health and Well Being" (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauki i Technologii Zbóż ) , Wiedeń, Austria, 9-12.05.1998, 35, 1998
 88. 1998, Methodical and technological aspects of X-ray imaging of wheat grain., ICC Conference '98, 16th International Conference ICC "Cereal Science - its Contribution to Health and Well Being" (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauki i Technologii Zbóż ) , Wiedeń, Austria, 9-12.05.1998, 31, 1998
 89. 1998, X-ray imaging for grain diagnostics., ICC Conference '98, 16th International Conference ICC "Cereal Science - its Contribution to Health and Well Being" (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauki i Technologii Zbóż ) , Wiedeń, Austria, 9-12.05.1998, 22, 1998
 90. 1998, Physical properties of amaranth seeds., ICC Conference '98, 16th International Conference ICC "Cereal Science - its Contribution to Health and Well Being" (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauki i Technologii Zbóż ) , Wiedeń, Austria, 9-12.05.1998, 19, 1998
 91. 1998, The effect of soil aeration on the activity of superoxide dismutase and the level of, and pigment content in maize seedlins., 1998
 92. 1998, Possibilities to improve the absorption properties of soils affected by salinity., 1998
 93. 1998, Evolution of CH4 and N2O from fields irrigated with municipal waste waters., 1998
 94. 1998, The effect of surface roughness and sealing on runoff and wash on a loess soil of South-East Poland., 1998
 95. 1998, Role of Agrophysics in sustainable agriculture., 1998
 96. 1998, Redox resistance as a new soil future on the example of Polish soil., 1998
 97. 1998, Physical determinants of soil dehydrogenase activity., 1998
 98. 1998, The role of humic acid fractions in formation surface phenomena of soil material., 1998
 99. 1998, Importance of precipitation distribution approximation in water dynamic modelling in soil profile., 1998
 100. 1998, Time and space variability of soil thermal properties in cultivated fields., 1998
 101. 1998, Hydrological model with bypass flow effect and intensity of precipitation estimation., 1998
 102. 1998, Effect of soil compaction and plant cover on thermal properties in soil profile., 1998
 103. 1998, Do mechanical properties of potato tuber depend on the place of sampling?., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 139-144, 1998
 104. 1998, Studies on the mechanical properties of black currant bush shoots., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 133-136, 1998
 105. 1998, Stresses in a bulk of seeds under shearing load., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 128-132, 1998
 106. 1998, Moisture induced loads on model grain silo., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 118-122, 1998
 107. 1998, Aeration properties on the example of Arenic Chernozem (Tisice)., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 57-63, 1998
 108. 1998, Compaction effects on soil pore structure., International Conference on Soil Condition and Crop Production, Godollo, Węgry, 2-5.09.1998, Proceedings 51-53, 1998
 109. 1998, A new system for simultaneous measuring of pressure and displacement in soil. Part II, 98-C-055,, Testowe, 936-937, 1998
 110. 1998, Investigations of stress-deformation in soil under different loading processes using mechatronics and laser techniques. Part II, 98-C-053,, Testowe, 932-933, 1998
 111. 1998, Quality of apple after long storage. Part I, 98-F-075,, Testowe, 447-448, 1998
 112. 1998, The shrinkage of pea seed coat during drying. Part I, 98-F-041,, International Conference on Agricultural Engineering, AgEng Oslo'98, 24-27.08. 1998, 381-382, 1998
 113. 1998, Soil compaction in Poland: assessments and effects. Proceedings, Part 1,, 1998
 114. 1998, Influence of storage conditions on behaviour of rapeseeds in bulk. Proceedings,, Testowe, 55-58, 1998
 115. 1998, Effect of filling method and moisture content on stress distribution in cylindrical bed of wheat grain., Proceedings of the Seminar „Operations on granular materials”, Lublin 28.05.1998, 1998, 41-48
 116. 1998, Lateral to vertical pressure ratio in a model grain silo. Proceedings, International Seminar Operations on Granular Materials, Lublin 28.05.1998, 31-39, 1998
 117. 1998, New methods of obtaining and analysis of microscopic image of plant materials., International Conference, 33-34, 1998
 118. 1998, Alleviating the needs in specific rural areas damaged by summer floods 1997: Excursion Guide, Part I. Characteristics of the Lublin Region., International Seminar Alleviating the Needs in Specific Rural Areas Damaged by the Summer Floods 1997, Lublin-Wrocław, 24-28.03.1998, 45-57, 1998
 119. 1998, The model of hyrological processes in soil profile., International Seminar Alleviating the Needs in Specific Rural Areas Damaged by the Summer Floods 1997, Lublin-Wrocław, 24-28.03.1998, 34-37, 1998
 120. 1998, Spatial distribution of Redox properties and specific surface area of soils in Poland., International Seminar Alleviating the Needs in Specific Rural Areas Damaged by the Summer Floods 1997, Lublin-Wrocław, 24-28.03.1998, 17-18, 1998
 121. 1998, Natural and anthropogenic causes and effects of floods and other disastrous events in Poland., International Seminar Alleviating the Needs in Specific Rural Areas Damaged by the Summer Floods 1997, Lublin-Wrocław, 24-28.03.1998, 11-16, 1998
 122. 1998, Alleviating the needs in specific rural areas damaged by summer floods 1997: Introductory Report, International Seminar Alleviating the Needs in Specific Rural Areas Damaged by the Summer Floods 1997, Lublin-Wrocław, 24-28.03.1998, . 9-10, 1998
X