Archive

Archive

 1. 2007, Właściwości Geometryczne Mechaniczne i Strukturalne Surowców i Produktów Spożywczych., Właściwości Geometryczne Mechaniczne i Strukturalne Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, str. całości 1-240, l. ark. wyd. 20,41-240
 2. 2007, Powłoki chitozanowe jako dodatki funkcjonalne w produkcji suszonych jabłek., Właściwości Fizyczne Suszonych Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 16175-190
 3. 2007, Analiza struktury okrywy nasion soi, grochu i soczewicy i jej wpływu na wytrzymałość., Właściwości Fizyczne Suszonych Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 10117-124
 4. 2007, Ekstremalne metody wyznaczania skurczu, naprężeń i wytrzymałości na rozciąganie okrywy podczas suszenia nasion., Właściwości Fizyczne Suszonych Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 9103-116
 5. 2007, Model powstawania skurczu oraz naprężeń w okrywie podczas suszenia nasion., Właściwości Fizyczne Suszonych Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 891-101
 6. 2007, Właściwości Fizyczne Suszonych Surowców i Produktów Spożywczych., Właściwości Fizyczne Suszonych Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, str. całości 1-190, l. ark. wyd. 18,21-190
 7. 2007, Increase of efficiency of experimental researches of cellular structure of fruits and vegetables., 2007, 281-284
 8. 2007, Metody badania właściwości teksturalnych owoców i warzyw., Agrofizyczne metody badawcze, 2007, (Rozdz.): 17-22
 9. 2007, Example effects of the preliminary cal/val campaigns in Poland-Polesie, Szymbark, 2007
 10. 2007, Rozwój roślin w zależności od stanu fizycznego gleby-wybrane metody badań., Instytut Agrofizyki PAN, 2007, Prace doktorantów w ramach projektu nr Z/2.06/II/2.6/01/05 "Stypendia dla młodych naukowców szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN , Lublin, 2007, 39-45
 11. 2007, The influence of selected desicant and plant growth regulator on selected groups of microorganisms on the surface of rapeseeds., 2007, 246
 12. 2007, The influence of the maturity regulators on the number of selected microorganisms groups settling rapeseed’s surface., 2007, 324-326
 13. 2007, Wpływ regulatorów wzrostu na właściwości mechaniczne śliwek., Właściwości Geometryczne Mechaniczne i Strukturalne Surowców i Produktów Spożywczych, PAN/Komitet Agrofizyki/Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 15
 14. 2007, Wykorzystanie dyfrakcji laserowej do oceny rozkładu granulometrycznego mielonej kawy i wybranych produktów spożywczych., Właściwości Geometryczne Mechaniczne i Strukturalne Surowców i Produktów Spożywczych, PAN/Komitet Agrofizyki/Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 4
 15. 2007, Właściwości geometryczne i mechaniczne nasion podczas deformacji i powstawania uszkodzeń., Właściwości Geometryczne Mechaniczne i Strukturalne Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, PAN/Komitet Agrofizyki/Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 241-72
 16. 2007, Dokumentacja procesu uprawy buraków cukrowych – podstawa bezpieczeństwa konsumenta i właściwego zarządzania produkcją., Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego, Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego, 3, 37, 33-34
 17. 2007, Discrete element method (DEM) as a tool for investigating properties of granular materials., Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Vol. 57, No. 2(A), 169-173
 18. 2007, Impact of soil compaction and wetness on thermal properties of sloping vineyard soil, International Journal of Heat and Mass Transfer, 2007, 50, 3837-3847
 19. 2007, Transformations of nitrogen and phosphorus in soil planted with willow irrigated with wastewater., Archives of Environmental Protection, 2007, 33, 2, 67-78
 20. 2007, Detection of granary weevil Sitophilus granarius (L.) eggs and internal stages In wheat grain Rusing soft X-ray and image analysis, Journal of Stored Products Research, 2007, 43:142-148
 21. 2007, Changes In micropore system of roots of wheat and triticale seedlings dunder aluminium stress as determined Rusing water vapor adsorption-desorption., Acta Physiologiae Plantarum, 2007, 29:425-430,
 22. 2007, Low Temperatures of Storage Berus Quality Features of Rapeseed., Polish Journal of Environmental Studies, 2007, 299-302
 23. 2007, Effect of Controlled Storage Sonditions on Nutritional Value of Rapessed Oil Cake as a by_product In the Production of Bio-Diesel fuel, Polish Journal of Environmental Studies, 2007, 238-242
 24. 2007, Factors Determining the Usefulness of Rapeseed In the Production of Biofuels., Polish Journal of Environmental Studies, 2007, 76-79
 25. 2007, The effect of aggregate size on water retention and pore structure of two silt loam soils of different genesis., Soil & Tillage Research, 97 (2007), 239-246
 26. 2007, Density functional theory of adsorptioni in pillared slit-like pores., Journal of Colloid and Interface Science, 2007, 316, 652-659
 27. 2007, Non-Axial Stress State in a Model Silo Generated by Eccentric Filling and Internal Inserts, Particle&Particle Systems Characterization, 2007, 24, 291-295
 28. 2007, Applicability of the Washburn theory for determining the wetting angle of soils., Hydrological Processes, 2007, 2, 2239-2247
 29. 2007, Determination of modulus of elasticity of cereals and rapeseeds using acoustic method, Journal of Food Engineering, 82(2007), 51-57
 30. 2007, Wielkość i jakość plonów dwóch odmian pszenicy jarej w zależności od ilości wysiewu i poziomu nawożenia azotem., Fragmenta Agronomica, 2007, XXIV, 2(94), 33-40
 31. 2007, Changes of cellular structure of potato tuber parenchyma tissues during storage., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (2), 75-78
 32. 2007, Application of laser diffraction metod for determination of particie size distribution of grey-brown podzolic soil., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 34-38
 33. 2007, Use of ion-selective electrodes for determination of content of potassium in Egner-Rhiem soil extracts., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 29-33
 34. 2007, Redox potential, nitrate content and pH in flooded Eutric Cambisol during nitrate reduction., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 20-28
 35. 2007, Static and kinetic friction of rapeseed., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 14-19
 36. 2007, Sumy dzienne promieniowania słonecznego w okresie letnim w Felinie koło Lublina i ich związek z usłonecznieniem i zachmurzeniem., Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2007, Rocznik XVI, 1(35), 74-84
 37. 2007, Ammonium release from eroded less soils., Polish Journal of Soil Science, 2007, XL, 2, 173-178
 38. 2007, Stability and sorptivity of soil aggregates in grassem and cultivated sloping vineyards., Polish Journal of Soil Science, 2007, XL, 1, 1-8
 39. 2007, Wpływ pH i jonów cynku na powierzchnię właściwą korzeni żyta (Secale cereale L.) wyznaczaną metodą adsorpcji-desorpcji azotu., Acta Agrophysica, 2007, 153, 10(3), 705-713
 40. 2007, Wpływ preparatu Gibrescol na właściwości mechaniczne śliwek., Acta Agrophysica, 2007, 153, 10(3), 687-694
 41. 2007, Uniaxial compression of rapeseed Rusing apparatus with cuboid chaber., Acta Agrophysica, 2007, 153, 10(3), 677-685
 42. 2007, Stężenie CO2 i CH4 w profilu gleby mineralno-murszowej nawadnianej oczyszczonymi ściekami miejskimi., Acta Agrophysica, 2007, 153, 10(3), 607-615
 43. 2007, Wpływ upakowania i kształtu nasion na opór przepływu powietrza w złożu żyta i rzepaku., Acta Agrophysica, 2007, 153, 10(3), 593-605
 44. 2007, Wpływ pH w warunkach stresu kadmowego na ładunek powierzchniowy korzeni jęczmienia (Hordeum vulgare L.)., Acta Agrophysica, 2007, 152, 10(2), 473-482
 45. 2007, Porosity of leached forestmeadow chernozem polluted with lead and cadmium., Acta Agrophysica, 2007, 152, 10(2), 455-463
 46. 2007, Jędrność jabłek w warunkach obrotu handlowego., Acta Agrophysica, 2007, 152, 10(2), 437-443
 47. 2007, Wpływ odmiany i terminu siewu na plon oraz skład aminokwasowi białka nasion łubinu żółtego., Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 175-185
 48. 2007, Stan środowiska glebowego na terenie byłej kopalni siarki „Jaworów”” (Ukraina) i „”Machów”” (Polska) w świetle aktualnych badań.”, Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 149-157
 49. 2007, The effect of kaplic phaeozem and lepnic podzol properties on sorption of lead and cadmium in soil., Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 137-142
 50. 2007, O relacji między strumieniem ciepła w glebie a promieniowaniem słonecznym., Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 121-135
 51. 2007, Occurrence of phosphate ions In less soils., Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 69-77
 52. 2007, Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do szybkiego określenia wielkości i kształtu bulw ziemniaka., Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 47-57
 53. 2007, Adsorpcja pary wodnej na naturalnych węglach brunatnych różnego pochodzenia., Acta Agrophysica, 2007, 147, 9(2), 481-494
 54. 2007, Visual texture analysis for cell size measurements from confocal image., International Agrophysics, 2007, 21, 4, 409-414
 55. 2007, Effect of Pb-stress on selected physicochemical surfach properties of barley (Hordeum vulgare L.) roots., International Agrophysics, 2007, 21, 4, 399-403
 56. 2007, Regression equation for describing gluten thermal expansion., International Agrophysics, 2007, 21, 4, 377-383
 57. 2007, New nondestructive metod based on spatial-temporal speckle correlation technique for evaluation of apples quality during szelf-life., International Agrophysics, 2007, 21, 3, 305-310
 58. 2007, Effect of rapeseed and wheat kernel moisture on impact damage., International Agrophysics, 2007, 21, 3, 299-304
 59. 2007, Dehydrogenase activity of technogenic soils of former sulphur mines (Yavoriv and Nemyriv, Ukraine)., International Agrophysics, 2007, 21, 3, 255-260
 60. 2007, Attempt of water retention characteristcs estimation as pedotransfer function for organic soils., International Agrophysics, 2007, 21, 3, 249-254
 61. 2007, Analysis of the strength properties of pea stems., International Agrophysics, 2007, 21, 2, 189-197
 62. 2007, Seasonal changes In labile organic master, mineral nitrogen, and N2O emission in a loamy sand Orthic Luvisol cultivated under three management practices., International Agrophysics, 2007, 21, 2, 127-132
 63. 2007, Changes of quality properties of spring wheat grain resulting from some agrotechnical factors., International Agrophysics, 2007, 21, 2, 117-121
 64. 2007, Nitrates (V) In loess soils modified by weather conditions (preliminary data of a model experiment)., International Agrophysics, 2007, 21, 1, 55-59
 65. 2007, Analysis of plant tissue image obtained by confocal tandem scanning reflected Ligot microscope., International Agrophysics, 2007, 21, 1, 49-53
 66. 2007, Wastewater purification by an organic soil and plants., 2007
 67. 2007, Leaching of some agricultural chemicals In relation to pore structure and preferential flow., 2007
 68. 2007, Modelling the dielectric permittivity of porous media using statistical-physical model., 2007
 69. 2007, Effect of the land use on the heat flux dynamice In the Grodnu based thermal experiments aimed for validating SMOS observations., 2007
 70. 2007, Spatial variability of moisture and temperature In relation to soil compaction and mulching., 2007
 71. 2007, Denitrification capacity of soil annually long term treated with mineral fertilizers., 2007
 72. 2007, Vliv podmínek uskladnění na deformaci a provzdušňování vrstvy semen řepky., Agricultura - Scientia - Prosperitas, Česká Zemědělská Společnost, Sdružení Český Mák a Katedra Rostlinné Výroby na ČZU v Praze,, 12.12.2007, 64-67
 73. 2007, Ability of an orchard soil to denitrification., 2007
 74. 2007, Verification of soil heat flux data obtained by use of flux-plates., 2007, 272-275
 75. 2007, Human induced conditions of sedyment transport during heavy rainfall in catchments of first-order of the Lublin upland (Poland)., International Conference "Off-Site Impacts of Soil Erosion and Sediment Transport"", 01-03.10.2007, 39-43
 76. 2007, The differents in impact records on varieties of barley kernel., 3rd Interantional Conference TAE 2007 "Trends in Agricultural Engineering 2007"", 12-14.09.2007, 355-359
 77. 2007, Application of „denitrification wall”” for preventing of ground water pollution in rural area. „, 2007
 78. 2007, Does goat’s rue (Galega officinalis) interfere denitrification in the soil., 2007
 79. 2007, Variability within denitrification capacity of intensively cultivated arable land., 2007
 80. 2007, The effect of irrigation on N2O production in organic soil., 2007
 81. 2007, Some aspects of denitrification process in soils of Poland., 2007
 82. 2007, Quantitative and qualitative determination of soil salinity., 2007
 83. 2007, Influence of phosphates on potentiometric curves of soil organic matter – methodogical aspekt., 2007
 84. 2007, Microbiological activity of post-bog soil filters during wastewater treatment., 2007
 85. 2007, Significance of particle elongation in a particulate assembly under uniaxial compression – discrete element modeling., 2007
 86. 2007, Vertical distribution of soybean roots in relation to soil compaction and mulching., 2007
 87. 2007, Effect of ultrasonic time action on soil ample dispersion., 2007
 88. 2007, Impact of drying temperature on the content of benso(a)pyrens in rapeseeds., 2007
 89. 2007, The effect of soil properties on toxicity of lead and cadmium accumulated in soil., 2007
 90. 2007, Pedotransfer function for organic soils of Polesie region., 2007
 91. 2007, Visual texture analysis for quantification of plant tissue cellular structure., 2007
 92. 2007, Lead and cadmium content in soil and dandelion plants., 2007
 93. 2007, Selected properties of leached forestmeadow chernozem polluted with lead and cadmium., 2007
 94. 2007, Attempt of automatic X-ray image analysis for detection of cereal grain damage., 2007
 95. 2007, Cell structure parameters of the potato tuber parenchyma tissue., 2007
 96. 2007, Study of aging and freshness of fruits and vegetables by the spatial-temporal speckle correlation technique., 2007
 97. 2007, Selected physical properties of model cell wall materials., 2007
 98. 2007, The surface area brown and gray-brown podzolic soil formed from sand obtained from water vapour adsorption data., 2007
 99. 2007, Field monitoring of water kontent, salinity and temperature of soils., 2007
 100. 2007, Determination of apple texture using acoustic emission., 2007
 101. 2007, Compaction effects on soil physical properties and plant growth., 2007
 102. 2007, Pomiary naziemne wilgotności gleby dla walidacji danych z satelitarnej misji „Wilgotność gleby zasolenie oceanów – (SMOS)””. „, 2007
 103. 2007, Aktywność biologiczna gleb wytworzonych z lessu jako wskaźnik zmian zachodzących pod wpływem zróżnicowanego użytkowania., 2007
 104. 2007, Zastosowanie metody miareczkowania potencjometrycznego do określenia wpływu jonów cynku i glinu na ładunek powierzchniowy korzeni., 2007
 105. 2007, Analiza wybranych częstotliwości promieniowania bliskiej podczerwieni do określenia cech jakościowych nasion rzepaku., 2007
 106. 2007, Agrofizyczne badania właściwości roślin alternatywnych., 2007
 107. 2007, Zastosowanie dyfrakcji laserowej do wyznaczania rozkładu granulometrycznego materiałów agrofizycznych., 2007
 108. 2007, Podatność na pękanie łuszczyn odmian i rodów rzepaku jarego., 2007
 109. 2007, Wykorzystanie aparatu cyfrowego i skanera dokumentów w ocenie brązowienia miąższu jabłek., 2007
 110. 2007, Wykorzystanie gleby organicznej w III0 oczyszczania wód pościekowych z wybranych metali ciężkich (eksperyment laboratoryjny)., 2007
 111. 2007, Wstępna charakterystyka niektórych cech fizycznych kłosa i ziarna żyta Secale montanum., 2007
 112. 2007, Fizykochemiczne aspekty procesów degradacji środowiska glebowego., 2007
 113. 2007, Monitoring właściwości fizycznych środowiska przyrodniczego., 2007
 114. 2007, Walidacja pomiarów wilgotności gleby SMOS. W projekcie SWEX., 2007
 115. 2007, Zastosowanie metod geostatycznych do weryfikacji satelitarnych pomiarów wilgotności gleby w misji SMOS., 2007
 116. 2007, Time and space evaluation of less catchment soil transformation due to erosion processes., 2007
 117. 2007, Ocena przekształcenia gleb zlewni lessowej w czasie i przestrzeni pod wpływem procesów erozji., 2007
 118. 2007, Zależność przewodnictwa cieplnego od porowatości powietrznej i oporu penetracji gleby., 2007
 119. 2007, Wpływ materii organicznej na sorpcyjność wodną gleb mineralnych., 2007
 120. 2007, Wpływ zawartości talku na właściwości mechaniczne rozdrobnionych surowców roślinnych., 2007
 121. 2007, Jakość śliwek traktowanych preparatem Giberscol. III, 2007
 122. 2007, Modelowanie numeryczne testu bezpośredniego ścinania., 2007
 123. 2007, Kawa-fizycznne właściwości a jakość., 2007
 124. 2007, Przyczyny aglomeracji i zbrylania nasion rzepaku podczas długotrwałego przechowywania., EKOENERGIA 2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, 52-53
 125. 2007, Wykorzystanie plonów niektórych jarych roślin oleistych jako niekonwencjonalnego źródła energii odnawialnej., EKOENERGIA 2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, 26
 126. 2007, Dobór odmian rzepaku pod kątem jakości surowca do produkcji biodiesla., EKOENERGIA 2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, 14
 127. 2007, Znaczenie badań gleb technogenicznych dla rekultywacji i zagospodarowania terenów byłej kopalni siarki „Jaworów” (Ukraina), 2007
 128. 2007, Monitoring i modelowanie wilgotności i temperatury gleby., 2007
 129. 2007, Produkcja i emisja gazów cieplarnianych z gleb pól uprawnych., 2007
 130. 2007, Eksperymentalna weryfikacja rozkładów parcia materiałów sypkich w zbiornikach., 2007
 131. 2007, Czynniki kształtujące sypkość rozdrobnionych surowców roślinnych., 2007
 132. 2007, Badania modelowe oporu przepływu powietrza przez warstwę nasion., 2007
 133. 2007, Określenie właściwości fizycznych niespożywczych materiałów roślinnych., 2007
 134. 2007, Czynniki kształtujące podatność nasion roślin uprawnych na uszkodzenia w warunkach działania sił udarowych., 2007
 135. 2007, Modelowanie kinetyki zmian właściwości fizycznych uszkodzonych tkanek jabłek., 2007
 136. 2007, Określenie właściwości mechanicznych owoców w warunkach obciążeń zmęczeniowych., 2007
 137. 2007, Określenie zmienności właściwości fizycznych i jakości nasion mieszańców rzepaku jarego., 2007
 138. 2007, Określenie wpływu temperatury na wybrane cechy fizyczne glutenu., 2007
 139. 2007, Określanie stadiów rozwoju szkodników żerujących w ziarnie metodą detekcji rentgenowskiej., 2007
 140. 2007, Badania podatności ziarna pszenicy i pszenżyta na powstawanie uszkodzeń mechanicznych bielma w warunkach przedzbiorowych., 2007
 141. 2007, Wpływ substancji modyfikujących właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleby płowej na ograniczenie tempa mineralizacji substancji organicznej., 2007
 142. 2007, Wpływ niektórych odpadów pobudowlanych na aktywność biologiczną gleby., 2007
 143. 2007, Wpływ zróżnicowania parametrów środowiska glebowego na uruchamianie związków organicznych oraz na właściwości fizykochemiczne i mikrobiologiczne murszów., 2007
 144. 2007, Fizykochemiczne procesy degradacji gleb i roślin., 2007
 145. 2007, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2007
 146. 2007, Wpływ zagęszczenia gleby na emisję gazów szklarniowych., 2007
 147. 2007, Wykorzystanie banku próbek gleb do określania zawartości węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb Polski., 2007
 148. 2007, Badanie reakcji wybranych roślin na niekorzystne warunki tlenowe środowiska., 2007
 149. 2007, Zależność sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i powierzchni właściwej wybranych gleb., 2007
 150. 2007, Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne i hydrofizyczne agregatów glebowych., 2007
 151. 2007, Wpływ sposobu użytkowania i wybranych właściwości fizykochemicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby., 2007
 152. 2007, Określenie wpływu opadu na efektywną odległość przemieszczenia gleby w procesie erozji wodnej., 2007
 153. 2007, Wpływ zmienności przestrzennej zagęszczenia gleby na rozmieszczenie i funkcjonowanie systemu korzeniowego pszenicy., Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska, Surowców i Żywności", Lublin, 30.03.2007 r.
 154. 2007, Metodyka pomiaru naprężenia w rolniczych ośrodkach rozdrobnionych., 2007
 155. 2007, Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców., 2007
 156. 2007, Wpływ wybranych czynników morfologicznych bulwy ziemniaka na powstawanie ciemnej plamistości pouszkodzeniowej., 2007
 157. 2007, Właściwości mechaniczne modelowych roślinnych ścian komórkowych., 2007
 158. 2007, Metodyka preparacji próbek w celu utrwalenia struktury nieodkształconej i odkształconej tkanki roślinnej., 2007
 159. 2007, Modelowanie dwu- i trójwymiarowych struktur granularnych i komórkowych., 2007
 160. 2007, Zastosowanie wskaźnika trwałości agregatów glebowych do oceny zmian agregacji gleby., 2007
 161. 2007, Ocena wpływu temperatury na pomiar wilgotności gleby metodą TDR., 2007
 162. 2007, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału., 2007
 163. 2007, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych., 2007
 164. 2007, Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i polowego pomiaru wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych., 2007
 165. 2007, Badanie i modelowanie retencji oraz transportu wody i ciepła w ośrodku kapilarno-porowatym., 2007
 166. 2007, Możliwości wykorzystania biomasy z gorczycy białej na cele energetyczne oraz oleju gorczycowego jako środka smarowego., 2007
 167. 2007, Modelowe badania pola temperatury w profilu glebowym z lokalnym zaburzeniem właściwości cieplnych., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2007, (154, (5), l. ark. wyd. 6,7): 1-94
 168. 2007, Problemy agrofizyczne kształtowania środowiska rolniczego i jakości surowców żywnościowych., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2007, 1-175
X