Archive

Archive

 1. 2007, Powłoki chitozanowe jako dodatki funkcjonalne w produkcji suszonych jabłek., Właściwości Fizyczne Suszonych Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 16175-190
 2. 2007, Analiza struktury okrywy nasion soi, grochu i soczewicy i jej wpływu na wytrzymałość., Właściwości Fizyczne Suszonych Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 10117-124
 3. 2007, Ekstremalne metody wyznaczania skurczu, naprężeń i wytrzymałości na rozciąganie okrywy podczas suszenia nasion., Właściwości Fizyczne Suszonych Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 9103-116
 4. 2007, Model powstawania skurczu oraz naprężeń w okrywie podczas suszenia nasion., Właściwości Fizyczne Suszonych Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 891-101
 5. 2007, Wpływ regulatorów wzrostu na właściwości mechaniczne śliwek., Właściwości Geometryczne Mechaniczne i Strukturalne Surowców i Produktów Spożywczych, PAN/Komitet Agrofizyki/Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 15
 6. 2007, Wykorzystanie dyfrakcji laserowej do oceny rozkładu granulometrycznego mielonej kawy i wybranych produktów spożywczych., Właściwości Geometryczne Mechaniczne i Strukturalne Surowców i Produktów Spożywczych, PAN/Komitet Agrofizyki/Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 4
 7. 2007, Właściwości geometryczne i mechaniczne nasion podczas deformacji i powstawania uszkodzeń., Właściwości Geometryczne Mechaniczne i Strukturalne Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, PAN/Komitet Agrofizyki/Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 241-72
 8. 2007, Dokumentacja procesu uprawy buraków cukrowych – podstawa bezpieczeństwa konsumenta i właściwego zarządzania produkcją., Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego, Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego, 3, 37, 33-34
 9. 2007, Discrete element method (DEM) as a tool for investigating properties of granular materials., Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Vol. 57, No. 2(A), 169-173
 10. 2007, Transformations of nitrogen and phosphorus in soil planted with willow irrigated with wastewater., Archives of Environmental Protection, 2007, 33, 2, 67-78
 11. 2007, Wielkość i jakość plonów dwóch odmian pszenicy jarej w zależności od ilości wysiewu i poziomu nawożenia azotem., Fragmenta Agronomica, 2007, XXIV, 2(94), 33-40
 12. 2007, Changes of cellular structure of potato tuber parenchyma tissues during storage., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (2), 75-78
 13. 2007, Application of laser diffraction metod for determination of particie size distribution of grey-brown podzolic soil., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 34-38
 14. 2007, Use of ion-selective electrodes for determination of content of potassium in Egner-Rhiem soil extracts., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 29-33
 15. 2007, Redox potential, nitrate content and pH in flooded Eutric Cambisol during nitrate reduction., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 20-28
 16. 2007, Static and kinetic friction of rapeseed., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 14-19
 17. 2007, Sumy dzienne promieniowania słonecznego w okresie letnim w Felinie koło Lublina i ich związek z usłonecznieniem i zachmurzeniem., Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2007, Rocznik XVI, 1(35), 74-84
 18. 2007, Ammonium release from eroded less soils., Polish Journal of Soil Science, 2007, XL, 2, 173-178
 19. 2007, Stability and sorptivity of soil aggregates in grassem and cultivated sloping vineyards., Polish Journal of Soil Science, 2007, XL, 1, 1-8
 20. 2007, Wpływ pH i jonów cynku na powierzchnię właściwą korzeni żyta (Secale cereale L.) wyznaczaną metodą adsorpcji-desorpcji azotu., Acta Agrophysica, 2007, 153, 10(3), 705-713
 21. 2007, Wpływ preparatu Gibrescol na właściwości mechaniczne śliwek., Acta Agrophysica, 2007, 153, 10(3), 687-694
 22. 2007, Uniaxial compression of rapeseed Rusing apparatus with cuboid chaber., Acta Agrophysica, 2007, 153, 10(3), 677-685
 23. 2007, Stężenie CO2 i CH4 w profilu gleby mineralno-murszowej nawadnianej oczyszczonymi ściekami miejskimi., Acta Agrophysica, 2007, 153, 10(3), 607-615
 24. 2007, Wpływ upakowania i kształtu nasion na opór przepływu powietrza w złożu żyta i rzepaku., Acta Agrophysica, 2007, 153, 10(3), 593-605
 25. 2007, Wpływ pH w warunkach stresu kadmowego na ładunek powierzchniowy korzeni jęczmienia (Hordeum vulgare L.)., Acta Agrophysica, 2007, 152, 10(2), 473-482
 26. 2007, Porosity of leached forestmeadow chernozem polluted with lead and cadmium., Acta Agrophysica, 2007, 152, 10(2), 455-463
 27. 2007, Jędrność jabłek w warunkach obrotu handlowego., Acta Agrophysica, 2007, 152, 10(2), 437-443
 28. 2007, Wpływ odmiany i terminu siewu na plon oraz skład aminokwasowi białka nasion łubinu żółtego., Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 175-185
 29. 2007, Stan środowiska glebowego na terenie byłej kopalni siarki „Jaworów”” (Ukraina) i „”Machów”” (Polska) w świetle aktualnych badań.”, Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 149-157
 30. 2007, The effect of kaplic phaeozem and lepnic podzol properties on sorption of lead and cadmium in soil., Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 137-142
 31. 2007, O relacji między strumieniem ciepła w glebie a promieniowaniem słonecznym., Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 121-135
 32. 2007, Occurrence of phosphate ions In less soils., Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 69-77
 33. 2007, Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do szybkiego określenia wielkości i kształtu bulw ziemniaka., Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 47-57
 34. 2007, Adsorpcja pary wodnej na naturalnych węglach brunatnych różnego pochodzenia., Acta Agrophysica, 2007, 147, 9(2), 481-494
 35. 2007, Visual texture analysis for cell size measurements from confocal image., International Agrophysics, 2007, 21, 4, 409-414
 36. 2007, Effect of Pb-stress on selected physicochemical surfach properties of barley (Hordeum vulgare L.) roots., International Agrophysics, 2007, 21, 4, 399-403
 37. 2007, Regression equation for describing gluten thermal expansion., International Agrophysics, 2007, 21, 4, 377-383
 38. 2007, New nondestructive metod based on spatial-temporal speckle correlation technique for evaluation of apples quality during szelf-life., International Agrophysics, 2007, 21, 3, 305-310
 39. 2007, Effect of rapeseed and wheat kernel moisture on impact damage., International Agrophysics, 2007, 21, 3, 299-304
 40. 2007, Dehydrogenase activity of technogenic soils of former sulphur mines (Yavoriv and Nemyriv, Ukraine)., International Agrophysics, 2007, 21, 3, 255-260
 41. 2007, Attempt of water retention characteristcs estimation as pedotransfer function for organic soils., International Agrophysics, 2007, 21, 3, 249-254
 42. 2007, Analysis of the strength properties of pea stems., International Agrophysics, 2007, 21, 2, 189-197
 43. 2007, Seasonal changes In labile organic master, mineral nitrogen, and N2O emission in a loamy sand Orthic Luvisol cultivated under three management practices., International Agrophysics, 2007, 21, 2, 127-132
 44. 2007, Changes of quality properties of spring wheat grain resulting from some agrotechnical factors., International Agrophysics, 2007, 21, 2, 117-121
 45. 2007, Nitrates (V) In loess soils modified by weather conditions (preliminary data of a model experiment)., International Agrophysics, 2007, 21, 1, 55-59
 46. 2007, Analysis of plant tissue image obtained by confocal tandem scanning reflected Ligot microscope., International Agrophysics, 2007, 21, 1, 49-53
X