Archive

Archive

  1. 2001, Elektrochemiczne metody pomiarowe w środowisku., Zakład Ekologii Człowieka KUL, Rozdział 7. 2001, 269-305, l. ark. wyd. 2,6, str. całości 1-308, l. ark. wyd. 22,0
  2. 2001, Wstępne prace analityczne. Chemia analityczna w środowisku., Zakład Ekologii Człowieka KUL, Rozdział 1. 2001, 15-50, l. ark. wyd. 2,6, str. całości 1-308, l. ark. wyd. 22,0
  3. 2001, Rzepak – jakość nasion. Instrukcja wdrożeniowa., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, 2001, str. całości 1-87, l. ark. wyd. 6,0
  4. 2001, Rzepak- jakość nasion. Procesy zbioru, suszenia, przechowywania., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 44, 2001, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 5,9
X