Archive

Archive

 1. 2006, Błędy pomiaru strumienia ciepła w glebie za pomocą płytek-strumieniomierzy i metody ich korekty., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B: Geographia, Geologia, Mineralogia ET Petrographia, 2006, LXI, 25, 218-226
 2. 2006, Polska Platforma technologiczna żywności narzędziem spółkształtowania wizji rozwoju branży rolno-spożywczej, Gazeta Cukrownicza, 2006, 2, 53-54
 3. 2006, Agroecological interactions of surface, sorption, physical and physico-chemical parameters of soils and plants, Soil Science Agrochemistry and Ecology, 2006, XXXX, 2, 8-32
 4. 2006, Problemy metodyczne pomiaru strumienia ciepła w glebie – weryfikacja danych względem uzyskanych inną metodą w wielodniowym ciągu pomiarowym., Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2006, XV, 1, 33, 158-167
 5. 2006, Wpływ technologii zbioru na zawartość chlorofili i karotenoidów w nasionach rzepaku, wytłokach i oleju., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2005, 479-488 (Publikacja nie wykazana w latach ubiegłych )
 6. 2006, Charakterystyki mechaniczne ziarna mutantów jęczmienia nieoplewionego, Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 1041-1047
 7. 2006, Wartość technologiczna nasion różnych odmian rzepaku ozimego przeznaczonych na biopaliwa., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 1017-1030
 8. 2006, Sorpcja pary wodnej na łuszczynach rzepaku., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 995-1004
 9. 2006, Ocena możliwości zastosowania SKCS do wykrywania fuzariozy w ziarnie pszenicy., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 963-974
 10. 2006, Wpływ terminu siewu na kształtowanie wielkości plonu nasion i białka zróżnicowanych genotypów łubinu wąskolistnego., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 923-933
 11. 2006, Wpływ sposobu formowania złoża pszenicy na opór przepływu powietrza., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 881-891
 12. 2006, Wpływ systemu produkcji roślinnej na substancję organiczną oraz aktywność enzymatyczną asparaginazy i ureazy gleby płowej., Acta Agrophysica, 2006, 141, 8(3), 559-568
 13. 2006, Zmiany mikroporowatości korzeni jęczmienia pod wpływem stresu glinowego., Acta Agrophysica, 2006,139, 8(1), 239-249
 14. 2006, Peptyzacja kwasów huminowych pochodzących z murszy przy różnych stężeniach jonów fosforanowych., Acta Agrophysica, 2006, 139, 8(1), 181-189
 15. 2006, Aktywność enzymów w procesie amonifikacji w glebie z dodatkiem azotowych substancji organicznych, Acta Agrophysica, 2006,139, 8(1), 23-33
 16. 2006, Aktywność enzymów biorących udział w mineralizacji azotu organicznego w glebie pod różnymi roślinami., Acta Agrophysica, 2006, 135, 7(4), 1035-1041
 17. 2006, Właściwości powierzchniowe korzeni wybranych roślin jednoliściennych i dwuliściennych, oznaczane metodą adsorpcjidesorpcji pary wodnej i azotu., Acta Agrophysica, 2006, 135, 7(4), 1015-1026
 18. 2006, Microstructure and mechanical parameters of five types of starch, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2006, 15/56, 2, 161-168
 19. 2006, Water-air properties of muck-like soils. 2006, Polish Journal of Soil Science, Polish Journal of Soil Science, XXXIX, 1-10
 20. 2006, Wpływ składu granulometrycznego na sypkość śruty pszenicznej., Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2006, 4s, 139-140
 21. 2006, Badanie wpływu mikroorganizmów na odporność nasion rzepaku na uderzenia., Inżynieria Rolnicza, 2006, 6(81), 303-310
 22. 2006, Zastosowanie metody akustycznej do wyznaczania modułu sprężystości nasion rzepaku o różnej wilgotności., Inżynieria Rolnicza, 2006, 6(81), 295-302
 23. 2006, Jakość technologiczna nasion rzepaku pochodzących z doświadczeń odmianowo-nawozowych, Inżynieria Rolnicza, 2006, 6(81), 265-273
 24. 2006, Wybrane parametry mechaniczne złoża nasion rzepaku., Inżynieria Rolnicza, 2006, 6(81), 213-221
 25. 2006, Wyniki badań współczynnika restytucji niektórych nasion roślin uprawnych., Inżynieria Rolnicza, 2006, 4(79), 289-295
 26. 2006, Badania embriologiczne chrzanu (Armoracia rusticana Gaertn.)., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio EEE: Horticultura, 2006, XVI, 47-53
 27. 2006, Modulus elasticity of rapeseeds by edometric and acoustic methods., Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 9, 4, 1-8
 28. 2006, Acoustic emission in puncture test of apples during shelf-life, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2006
 29. 2006, Factors modifying fatty acid composition in rapeseed (cultivar, harvest time), Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2006
 30. 2006, Hysteresis between wetting and drying processes as affected by soil aggregate size., International Agrophysics, 2006, 20, 4, 359-365
 31. 2006, Numbers of culturable bacteria in soil under mineral or organic cultivation: comparison of Hattoris ‚FOR’ and standard dilution plate methods., International Agrophysics, 2006, 20, 4, 277-288
 32. 2006, Phosphorus release from peat soils dunder flooded conditions of the Łzyńsko-Włodawskie Lake District., International Agrophysics, 2006, 20, 3, 237-243
 33. 2006, Recent software improvements in moisture (TDR method), matric pressure, electrical conductivity and temperature meters of porous media., International Agrophysics, 2006, 20, 3, 229-235
 34. 2006, Estimation of genetic variabilityof yielding traits and physical properties of seeds of spring barley (Hordeum vulgareL.) mutants., International Agrophysics, 2006, 20, 3, 219-227
 35. 2006, Tillage system effects on stability and sorptivity of soil aggregates., International Agrophysics, 2006, 20, 3, 189-193
 36. 2006, Relationship between van Genuchten’s parameters of the retention curie equation and physical properties of soil solid phase., International Agrophysics, 2006, 20, 2, 153-159
 37. 2006, Maize response to different straw management and tillage systems dunder cereal crop rotation., International Agrophysics, 2006, 20, 2, 141-146
 38. 2006, Selected physical and chemical properties for evaluating Brown coals used for soil reclamation., International Agrophysics, 2006, 20, 2, 121-128
 39. 2006, Nitrate and ammonium transformation and redox potential changes in organic soil (Eutric Histosol) treated with municipal waste water., International Agrophysics, 2006, 20, 1, 69-76
 40. 2006, Error analysis of water conductivity coefficient measurement by instantaneous profiles metod., International Agrophysics, 2006, 20, 1, 55-61
X