Archive

Archive

  1. 2016, Pineapple. Quality and Properties., FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research,
  2. 2016, Banana Production. Quality and Properties, Red. Justyna Wieniarska; Wyd. KA PAN, Wyd. Nauk. FRNA; ISBN: 978-83-60489-20-8;, str. 1 -106
X