Archive

Archive

 1. 2003, Badania modelowe nad tworzeniem się sysntetycznych połączeń organiczno-mineralnych z kaolinitem przy różnych wartościach pH i przy udziale jonu glinu oraz określenie stopnia ich skompleksowania., 2003
 2. 2003, Zmienność fizyko-chemicznych właściwości gleby w skali pola i gminy., 2003
 3. 2003, Charakterystyki potencjału wody glebowej-wilgotność gleb płowych Południowo-Wschodniej Polski wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i pyłowych., 2003
 4. 2003, Woda łatwo i trudno dostępna dla roślin w glebach ornych Polski., 2003
 5. 2003, Parametryzacja i przestrzenna charakterystyka hydrofizycznych właściwości gleb mineralnych., 2003
 6. 2003, Waloryzacja odporności oksydoredukcyjnej gleb ornych Polski i jej przestrzenna charakterystyka., 2003
 7. 2003, Ocena i kartograficzna prezentacja wrażliwości gleb ornych na hydrooksygeniczną degradację., 2003
 8. 2003, Właściwości fizyczne sypkich surowców spożywczych istotne w procesach magazynowania i przetwarzania., 2003
 9. 2003, Problemy analizy obrazu tkanki roślinnej uzyskanego z optycznego mikroskopu konfokalnego., 2003
 10. 2003, Optymalizacja parametrów środowiskowych śprzyjających utlenianiu metanu z udziałem skały płonnej., 2003
 11. 2003, Wspomaganie procesów wyszukiwania krytycznych punktów kontrolnych w systemie HACCP., 2003
 12. 2003, Wpływ dodatku białek serwatkowych i kazeiny kwasowej na właściwości sorpcyjne ekstrudatów skrobiowo-białkowych., 2003
 13. 2003, Methanotrophic ability of the rock spoils (pit coal mine Bogdanka)., 2003
 14. 2003, Powstawanie uszkodzeń nasion rzepaku w warunkach obciążeń dynamicznych., 2003
 15. 2003, Metody określania dojrzałości technicznej i pełnej roślin rzepaku., 2003
 16. 2003, Uszkodzenia nasion rzepaku w pozbiorowym procesie ich obróbki., 2003
 17. 2003, Pomiar współczynnika restytucji nasion rzepaku., 2003
 18. 2003, Uszkodzenia mechaniczne ziarna pszenicy w okresie przedżniwnym jako przyczyna start plonu., 2003
 19. 2003, Reflektometryczny (TDR) pomiar wilgotności materiałów porowatych (gleba, materiały budowlane, materiały sypkie w przemyśle spożywczym, itp.)”., 2003
 20. 2003, Struktura upakowania a właściwości mechaniczne złoża ziarna., 2003
 21. 2003, System monitorowania wilgotności, zasolenia i temperatury w glebie, termografia w agrofizyce, modelowanie procesów fizycznych w glebie., 2003
 22. 2003, Fotogrametryczna metoda wyznaczania odkształceń postaciowych w glebie pod obciążeniem pojazdów., 2003
 23. 2003, Zastosowanie techniki video do określania precyzji lądowania samolotu wielozadaniowego., 2003
 24. 2003, Zastosowanie metody porozymetrii rtęciowej do badania mikrostruktury łuszczyn rzepaku., 2003
 25. 2003, Masa jabłek oraz parametry geometryczne jako podstawowe właściwości fizyczne owoców w ocenie przydatność badanych odmian do mechanicznego sortowania., 2003
 26. 2003, Zmiany odkształcenia objętościowego i przepuszczalności gazu w przechowywanych nasionach rzepaku., 2003
 27. 2003, Charakterystyka właściwości fizycznych masy nasion rzepaku jarego., 2003
 28. 2003, Ocena właściwości mechanicznych pojedynczych nasion rzepaku jarego., 2003
 29. 2003, Analiza mechanicznych właściwości łodyg grochu., 2003
 30. 2003, Próba wyznaczenia optymalnych parametrów zespołu młócącego kombajnu zbożowego podczas zbioru mieszanek zbożowych., 2003
 31. 2003, Podatność ziarniaków pszenicy na uszkodzenia w wyniku obciążeń udarowych., 2003
 32. 2003, Zastosowanie metody porozymetrii rtęciowej do badania mikrostruktury łuszczyn rzepaku., 2003
 33. 2003, Wpływ struktury upakowania złoża nasion na opór przepływu powietrza., 2003
 34. 2003, Właściwości mechaniczne skrobi., 2003
 35. 2003, Ilościowa i jakościowa charakterystyka pojedynczych ziarniaków w kłosie pszenicy ozimej i jarej., 2003
 36. 2003, Charakterystyka cech geometrycznych pojedynczych ziarnikaów w kłosie pszenicy ozimej i jarej., 2003
 37. 2003, Właściwości mechaniczne tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka., 2003
 38. 2003, Zmienność parametrów struktury komórkowej w bulwie ziemniaka., 2003
 39. 2003, Mechaniczne właściwości ziarniaków pszenicy a intensywność żerowania Sitophilus granarius., 2003
 40. 2003, Rentgenograficzna metoda określania porażenia ziarna zbóż wołkiem zbożowym., 2003
 41. 2003, Ekstensometryczny pomiar wielkości geometrycznych nasion roślin strączkowych w trakcie ich deformacji oraz suszenia., 2003
 42. 2003, Weryfikacja rentgenograficzna uszkodzeń wewnętrznych nasion fasoli szparagowej., 2003
 43. 2003, Optyczny mikroskop konfokalny w badaniach agrofizycznych., 2003
 44. 2003, Cukrownie: ISO 9000 czy HACCP., 2003
 45. 2003, Ekspert w projekcie pt.: „Konwencjonalne (intensywne) technologie a dbałość o środowisko naturalne i jakość żywności (racjonalne stosowanie środków produkcji)”., Szkolenie w Międzyzdrojach, SAPARD PL-6-05/00, 7.05.2003, 2003
 46. 2003, Związki pomiędzy wodochłonnością glutenu a wyróżnikami jakościowymi ciasta i chleba., 2003
 47. 2003, Wodochłonność glutenu a jego właściwości reologiczne., 2003
 48. 2003, Agrofizyka w badaniach zbóż – odziarenka do bochenka., 2003
 49. 2003, Systemy jakości w laboratoriach-akredytacja., Regionalne Centrum Krwiodawstwa-SP ZOZ w Białymstoku, Białystok, 7-8.04.2003, 2003
 50. 2003, Ocena cech biometrycznych roślin rzepaku jarego., 2003
 51. 2003, Aparat do oceny podatności łuszczyn rzepaku na pękanie., 2003
 52. 2003, Właściwości oleju gorczycowego jako środka smarowego., 2003
 53. 2003, Wpływ terminu zbioru na zmiany zawartości barwników w nasionach, wytłokach i oleju rzepaku., 2003
 54. 2003, Jakość surowca ocenianego na podstawie stopnia uszkodzeń nasion rzepaku., 2003
 55. 2003, Wpływ warunków suszenia na zawartość benzo(a)pirenu w nasionach rzepaku., 2003
 56. 2003, Jak zwiększyć opłacalnośc produkcji rzepaku., Regionalne Forum Producentów Rzepaku, Zamość, 28.03.2003, 2003
 57. 2003, Ilościowy opis mikro-struktury miękich tkanek roślinnych przy pomocy mikroskopu konfokalnego i analizy obrazu., 2003
 58. 2003, ISO 9001-pomocne narzędzia czy zbędna biurokracja., Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie, 12.02.2003, 2003
 59. 2003, Experimental verification of the agrophysical models., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 113-124
 60. 2003, Modeling of mass and energy transport in porous body., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 104-112
 61. 2003, Electrical measurement of moisture of selected agricultural materials. Dielectrical measurement of soil moisture by TDR method., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 88-103
 62. 2003, Application of thermography in agrophysics., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 83-87
 63. 2003, Microbial ecology of soil porous medium., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 77-82
 64. 2003, Reaction of plants on aluminum stress., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 72-76
 65. 2003, Mechanical properties of granular food materials., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 70-71
 66. 2003, Nitrous oxide emission., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 63-69
 67. 2003, Transformation od soil organic matter., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 57-62
 68. 2003, Disolved soil organic matter and its estimation., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 49-56
 69. 2003, Surface charge of soils., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 42-48
 70. 2003, Measurement of specific surface area in liquid nitrogen temperature, using sorptomatic 1990 of ec instruments., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 32-41
 71. 2003, Adsorption and surface area of agricultural materials., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 23-31
 72. 2003, Porous structure of natural bodies., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 14-22
 73. 2003, Specificity of agrophysical measurements. Problem of standardization and validation of methods., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 7-13
 74. 2003, Centre of excellence for applied physics in sustainable agriculture., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 1-6
 75. 2003, Application of thermography in agrophysics., 2003
 76. 2003, Modelling of mass and energy transport in porous body., 2003
 77. 2003, Electrical measurements methods of porous material properties, especially soil., 2003
 78. 2003, Compaction of sloping vineyard soil by tractor traffic and its effects on spatial distribution of penetration resistance and water content., 2003
 79. 2003, Estimation of daily heat flux into soil on the basis meteorological elements combination., 2003
 80. 2003, Methane oxidation in a landfill soil cover as a chance to reduce its emission to the atmosphere and to alleviate the greenhouse effect., 2003
 81. 2003, Statistical-physical models for estimation soil hydrophysical properties. International workshop on soil physical quality., 2003
 82. 2003, Hydrophysical properties of arable soils in Poland., 2003
 83. 2003, Spatial distribution of soil strength and water kontent as related to tractor traffic in a sloping vineyard., 2003
 84. 2003, The effect of varioustillage methods on stained porosity and water infiltration., 2003
 85. 2003, The analysis ofinfrared images to evaluate enegetic status and evaporation of agricultural porous media., 2003
 86. 2003, Static and dynamic hydrophysical characteristics of porous body and their utilization in water transport models., 2003
 87. 2003, Electrical measurements mthods of porous material properties, especially of soils., 2003
 88. 2003, Detection of the seed damage by impact., 2003
 89. 2003, Characterization of agro-bulk materials and food powders., 2003
 90. 2003, Static and dynamic hydrophysical characteristics of porous body and their utilization in models of water transport., 2003
 91. 2003, X-ray method combined with Digital Image Analysis for insect detection in cereals., 2003
 92. 2003, Dynamics of erosion based on studies of different length plots., 2003
 93. 2003, Właściwości mechaniczne strąków łubinu wąskolistnego decydujące o ich podatności na pękanie., 2003
 94. 2003, Porównanie cech fizycznych strąków różnych gatunków łubinu., 2003
 95. 2003, Physical methods in quality estimation of fruits and vegetables in WP9. Workshop Center of Excellence., 2003
 96. 2003, The role and physical investigations in the Institute of Agrophysics., 2003
 97. 2003, Izmieriennije cwieta korzury pri issliedowanijach miełkich powrierzdienij jabłok., 2003
 98. 2003, Sawriemiennyj mietod apriedielienija wschorziesti siemjan., 2003
 99. 2003, Działalność naukowa Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN oraz Centrum Doskonałości przy IA PAN w Lublinie., 2003
 100. 2003, Rola fizycznych metod w badaniach rolniczych., 2003
 101. 2003, Investigations of soil stress-drawbar pull relationship for a tracked vehicle on sand., 2003
 102. 2003, Analysis of soil stress and deformation state under of-road vehicles., 2003
 103. 2003, Ocena wpływu zasolenia na wzrost, potencjał wody i temperaturę liści siewek pszenicy odmiany Almari., 2003
 104. 2003, Termografia w agrofizyce., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 663-675
 105. 2003, Mapping of soil redox properties., 2003
 106. 2003, Soil as a biofilter of waste-waters., 2003
 107. 2003, Conditions favourable to sorption of N2O in the soil., 2003
 108. 2003, Hydrophysical properties of arable soils in Poland., 2003
 109. 2003, Effective microorganisms and the long-term soil quality., 2003
 110. 2003, Airflow resistance of seeds at different bulk densities., 2003
 111. 2003, The effect of nitrogen and sulphur soil application on winter oilseed rape yield., 2003
 112. 2003, The effect of growing and harvesting method on winter seed rape quality., 2003
 113. 2003, Impact of drying temperature on technological value of rapeseeds., 2003
 114. 2003, Soil erosion in Poland., 2003
 115. 2003, Fonofos influence on soil phosphomonoesterase and dehydrogenase activity under flooded and non flooded conditions., 2003
 116. 2003, A study of the mechanical properties of pea stems (Pisum sativum L.)., 2003
 117. 2003, Mechanical properties of granular food materials., 2003
 118. 2003, Determination of the stereological cell structure parameters of potato tuber parenchyma., 2003
 119. 2003, Influence of moisture content on pressure ratio of rape seeds., 2003
 120. 2003, Direct shear testing of flowability of food powders., 2003
 121. 2003, On Applicability of Direct Shear Test for Strength Estimation of Agricultural Grains., 4th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids", Budapest, 27-30.05.2003, 2003
 122. 2003, Effects of Grain Properties on Loads in Smooth Wall Model Silo. 2003,, 4th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids", Budapest, 27-30.05.2003, 2003
 123. 2003, Strength Characteristics of Food Powders., 4th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids", Budapest, 27-30.05.2003, 2003
 124. 2003, Effect of rubble addition and cyclic changes of temperature on water properties of soils., Conf. "Water and organic Matter in Anthropogenic soils:Dynamics and Processes", Berlin, 2-4.04.2003, 88
 125. 2003, Influence of building materials and peat on water properties of model urban soils., Conf. "Water and organic Matter in Anthropogenic soils:Dynamics and Processes", Berlin, 2-4.04.2003, 88
X