Archive

Archive

 1. 2006, Technologia Produkcji Kukurydzy Cukrowej., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2006, Wydanie II (elektroniczne, poprawione i uzupełnione), ISBN: 83-60489-01-7, str. całości 1-149, l.ark.wyd. 11,4(nośnik CD-BOOK): 1-149
 2. 2006, Sweet Corn Harvest and Technology Physical Properties and Quality., FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research, 2006, Wydanie II, ISBN: 83-60489-03-3, str. całości 1-263, l.ark.wyd. 20,3(nośnik CD-BOOK): 1-263
 3. 2006, Kukurydza cukrowa technologia zbioru fizyczne właściwości i jakość., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2006, Wydanie II (elektroniczne, poprawione i uzupełnione) ISBN: 83-60489-02-5, str. całości 1-199, l.ark.wyd. 18,2(nośnik CD-BOOK): 1-199
 4. 2006, Właściwości Fizyczne Ziarna Kukurydzy Cukrowej., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2006, ISBN: 83-60489-00-9, l. ark. wyd. 12,8(nośnik CD-BOOK): 1-124
 5. 2006, Rzepak. Zbiór, suszenie, przechowywanie., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2006, 1-58
 6. 2006, Problematyka normalizacyjna z zakresu terminologii, badań i klasyfikacji gleb oraz zagadnień pokrewnych., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2006, (143, (6)): 1-77
 7. 2006, Studia nad dynamiką brązowienia i jej wykorzystaniem w ocenie świeżości miąższu jabłek., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2006, (138, (5)): 1-158
 8. 2006, Wpływ erozji wodnej i uprawowej na przekształcenie gleb i stoków lessowych., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2006, (136, (3)): 1-106
 9. 2006, Aktywność biologiczna oraz procesy jej towarzyszące w glebach organicznych nawadnianych oczyszczonymi sciekami miejskimi (Badania polowe i modelowe)., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2006, (131, (2)): 1-176
 10. 2006, Wpływ temperatury na uruchamianie substancji organicznych z murszu., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego "Właściwości Fizyczne i Chemiczne Gleb Organicznych", 2006, 33-39
 11. 2006, Wiedza i edukacja podstawą rozwoju kapitału ludzkiego, konkurencyjności regionu lubelskiego i bliskosąsiedzkiej współpracy., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 135-141
 12. 2006, Wymywanie herbicydów i składników pokarmowych w zależności od sposobu użytkowania gleby., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 131-134
 13. 2006, Tlenek azotu (I) (N2O)- niszczyciel ozonu i współwinny globalnego ocieplenia., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 125-130
 14. 2006, Ściany komórkowe a jakość żywności., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 119-123
 15. 2006, Fraktale-kształty natury., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 113-117
 16. 2006, Podatność magnetyczna i jej wykorzystanie w badaniach środowiska., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, "Człowiek a środowisko", część III, 107-111
 17. 2006, Monitoring parametrów fizyko-chemicznych gleby jako element ochrony środowiska przyrodniczego., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 101-105
 18. 2006, Zwilżalność i jej znaczenie w badaniach środowiska., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 95-100
 19. 2006, Mała retencja sposobem ochrony zasobów wodnych., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 89-94
 20. 2006, Problematyka erodowanych gleb wytworzonych z lessów na Wyżynie Lubelskiej., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 83-87
 21. 2006, Kiedy gleba smakuje roślinom?, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 65-70
 22. 2006, Dlaczego gleby zatrzymują składniki pokarmowe?, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, "Człowiek a środowisko", część III, 65-70
 23. 2006, Wpływ rolnictwa na środowisko naturalne i klimat Ziemi – denitryfikacja., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 68-71
 24. 2006, Planowanie roślin uprawnych i aktywność biologiczna w erodowanych terenach lessowych., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 65-67
 25. 2006, Wpływ zagęszczenia gleby i mulczowaniana brodawkowanie, wzrost i plonowanie soi w warunkach klimatycznych Lubelszczyzny., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 61-64
 26. 2006, Zwilżalność fazy stałej jako cecha gleby modyfikująca dostępność składników pokarmowych., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 58-60
 27. 2006, Podatność magnetyczna jako metoda wstępnego monitoringu zanieczyszczenie gleb., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 55-57
 28. 2006, Pomiar wilgotności materiałów i produktów rolniczych., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 52-54
 29. 2006, Zmierz swoją glebę – o analizie wielkości cząstek glebowych., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 49-51
 30. 2006, Wyznaczanie hydrofizycznych właściwości mineralnych gleb ornych Polski przy użyciu łatwo mierzalnych właściwości fazy stałej gleb., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 42-48
 31. 2006, Wykorzystanie sorpcji pary wodnej i powierzchni właściwej do charakterystyki porowatych ciał stałych. 2006,, Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 38-41
 32. 2006, Analiza obrazów rentgenowskich w ocenie stanu fizycznego surowców roślinnych., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 34-37
 33. 2006, Żywieniowe aspekty zagospodarowania wytłoków rzepakowych., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 30-33
 34. 2006, Znaczenie i zastosowanie materiałów sypkich w przemyśle oraz rolnictwie., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 25-29
 35. 2006, Znaczenie teksturalnych własciowści owoców i warzyw w przemyśle spożywczym., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 19-24
 36. 2006, Pokaż potas – elektrody potasowe w rolnictwie Lubelszczyzny., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 13-18
 37. 2006, Program stypendialny a transfer wiedzy do praktyki rolniczej., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 5-12
 38. 2006, Management effects of sloping vineyard on thermal properties of soil., Catena Verlag "Advances in GeoEcology 38", 71-78
 39. 2006, Some aspects of soil denitrification., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 101-109
 40. 2006, Methods of particie size distribution measurement for soil samples-review., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 83-88
 41. 2006, Physical properties of granular raw materials of plant origin., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 64-68
 42. 2006, Processing of roentgenograms of wheat kernels infested by granary weevil., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 50-53
 43. 2006, Changes of cellular structure of potato tuber parenchyma Tissues., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 45-49
 44. 2006, Potentiometric sensors In soil chemical studiem., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 38-44
 45. 2006, Influence of conventional and ecological forming system on granulometric compositionof pseudopodzolic soil., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 34-37
 46. 2006, The effect of extrusion conditions on the adsorption-desorption isotherms of water vapour for potato and wheat extrudates., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 1-6
 47. 2006, Methods of soil catalase and dehydrogenase activity measurement., Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests", 59-74
 48. 2006, Methods of enzymatic cellulose hydrolysis measurement., Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests", 50-58
 49. 2006, Methods of measurement of enzymatic mineralization of organic nitrogen, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests", 17-37
 50. 2006, Quality in environmental microbiological tests., Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests", 5-11
 51. 2006, Handling of apple transport techniques and efficiency vibration, damage and bruising texture, firmness and quality., Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests", 2006, str. całości 1-234, l.ark. wyd. 16,8
X