Archive

Archive

 1. 2012, Badanie obciążeń obiektów zagłębionych w materiale sypkim, Przegląd Budowlany, 2012, (4): 116-119
 2. 2012, Numerical modeling in quantitative and qualitative analysis of storm sewage system operational conditions, Proceedings of ECOpole, 2012, (DOI: 10.2429/proc.2012.6(2)064)
 3. 2012, Stężenia zanieczyszczeń w ściakch deszczowych dla wybranej zlewni miasta Lublin, Proceedings of ECOpole, 2012, (DOI: 10.2429/proc.2012.6(2)099)
 4. 2012, Changes of soil surface properties under degradation processes, Почвоведение В России: Вызовы Современности, Основные Направления Развития, 2012, 77-81
 5. 2012, Ekologiczne problemy miejskiego transportu samochodowego, Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2012, 14(5): 183-188
 6. 2012, Agrofizyka – fizyka w rolnictwie, Foton, 2012, (116): 16-21
 7. 2012, Microalgae as the source of biomass for energy purposes, CHEMIK nauka-technika-rynek, 2012, (12/2012 tom 66): 1294-1297
 8. 2012, Koncepcja stalowego zbiornika do suszenia i bezpiecznego przechowywania nasion rzepaku, Przegląd Budowlany, 2012, (4): 89-91
 9. 2012, Techniki spektroskopii dielektrycznej w badaniu jakości materiałów i produktów rolniczych, LAB, 2012, 17(1): 6-14
 10. 2012, Ultrasonic stabilization of the activated sludge samples for particle size distribution PSD measurements using laser diffraction method, Proceedings of ECOpole, 2012, 6(2): 475-479
 11. 2012, Wilgotność gleb na obszarze Polski z pomiarów satelitarnych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 2012, 33153-161
 12. 2012, Telemetryczny system pomiaru wilgotności gleby działający w technice TDR, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2012, 2012 (IV–VI): t. 12(2 (38)): 257-267
 13. 2012, Maszyna do chrupania, Academia, 2012, 1(29): 36-37
 14. 2012, Sequence of heat-resistant fungal strain isolated from fruit-based product, GenBank, 2012, (G48_12 KC179765)
 15. 2012, Sequence of bacteria strain isolated from municipal water, GenBank, 2012, (B1_2012 KC179764)
 16. 2012, Sequences of fungal strains isolated from dairy sewage sludge, GenBank, 2012
 17. 2012, Soil compaction effects on soil physical properties and plant growth, Soil School. What to learn from and what to teach about soils, 2012, 340-345
 18. 2012, Mycological characterization of dairy sewage sludge and its influence on soil microbial activity, Annual Report Polish Academy of Sciences, 2012, 37-40
 19. 2012, Zasolenie gleby wyznaczane sensorami FDR, działającymi w zmiennej częstotliwości, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2012, (IV-VI): t. 12(2 (38)): 341-349
 20. 2012, Pojęcie projektu racjonalizatorskiego oraz jego miejsce w prawie własności przemysłowej, Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach, 2012, (4 (153)): 79-86
 21. 2012, Systemy hodowlane wykorzystywane w produkcji biomasy mikroglonów, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2012, 224-228
 22. 2012, Mikroglony – źródło biomasy, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2012, 229-231
 23. 2012, Sektor biopaliw w Polsce i Niemczech oraz regulacje prawne, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2012, 151-154
 24. 2012, Optical properties of humic acids in selected organic wastes, Acta Agrophysica, 2012, 19(4): 773-785
 25. 2012, Effect of the presence of building materials on the buffer properties of soil, Acta Agrophysica, 2012, 19(4): 703-712
 26. 2012, Zmiany pozornej powierzchni właściwej korzeni życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum L.) determinowane toksycznością kadmu., Acta Agrophysica, 2012, 19(3): 587-595
X