Archive

Archive

 1. 2013, Thermal properties of soils: effect of biochar application, 2013
 2. 2013, Influence of Optical Indices on PSD of Activated Sludge Measured by LDM, 2013, 129
 3. 2013, Monitoring and control the operation of SBR type laboratory bioreactor using a computer program, 2013, 79-88
 4. 2013, Zwilżalność gleb mineralnych Polski, 2013
 5. 2013, Assessment of river water and discharged storm water quality for a selected catchment of the Bystrzyca river, Lublin, Poland, 2013, 131-131
 6. 2013, Porównanie szybkości rozkładu wybranych ropopochodnych w glebie, 2013, 74-74
 7. 2013, Efficiency of removal of some physical and chemical pollution in SBR, 2013
 8. 2013, The effect of bioaugumentation on oxygen uptake rate in sequencing batch reactor, 2013, 510-516
 9. 2013, The quality of rainwater from basin of Muzyczna st. in Lublin at the background of receiver water – the Bystrzyca river, 2013, 18-23
 10. 2013, The method of determining diatoms and green algae communities biodiversity of the Zemborzycki backwater periphyton, 2013, 9-17
 11. 2013, Respiration activity in bioaugmented and non-bioaugmented activated sludge under adverse condition, 2013, 130-131
 12. 2013, Application of algae (Chlorella vulgaris) to improve chemical parameters of wastewater, 2013, 126-127
 13. 2013, Parameters of Czechówka river water quality determined in the selected sampling points localized at the area of open air village museum in Lublin, 2013, 125-126
 14. 2013, Różnorodność organizmów eukariotycznych osadu czynnego w warunkach laboratoryjnego bioreaktora SBR, 2013, 123-124
 15. 2013, Studies on transformations of monocyclic aromatic hydrocarbons in municipal wastewater treatment plants, 2013, 109-109
 16. 2013, SBR bioreactor modelling with the GPS-X simulator, 2013
 17. 2013, Performance evaluation of the laboratory scale SBR on the background of project assumptions, 2013, 41-42
 18. 2013, Changes of physical parameters and structure of protozoa communities during disturbances of aeration process at the SBR reactor, 2013, 43-43
 19. 2013, Detection of SBR reactor process disturbances using e-nose and artificial neural networks, 2013, 35-35
 20. 2013, The protozoa community during the adaptation of the activated sludge in SBR reactor, 2013, 13-14
 21. 2013, Biotechnological methods as mean to determine microbial contamination in drinking water, 2013
 22. 2013, Innowacje w zakresie OZE – Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej, 2013
 23. 2013, Laboratorium Fermentacji Metanowej, 2013
 24. 2013, Naszyjnik z DNA, 2013
 25. 2013, Życie zaczyna się od korzeni, 2013
 26. 2013, Jak rozmnożyć glony?, 2013
 27. 2013, Oddziaływania w materiałach sypkich, 2013
 28. 2013, Badanie struktury białek glutenowych z wykorzystaniem metod spektroskopowych, 2013, 19-19
 29. 2013, Changes in secondary structure of wheat gluten after using Ag nanoparticles, 2013, 74-74
 30. 2013, Influence of silver nanoparticles on secondary structure of wheat gluten, 2013, 113-113
 31. 2013, SPEKTROMETRIA MAS STOSUNKÓW IZOTOPÓW STABILNYCH, 2013, 35-35
 32. 2013, Cechy szczególne mechanizmu zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym regionu, 2013
 33. 2013, Ogólne założenia metodologii zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym., 2013
 34. 2013, Rozwój energetyki w Polsce, 2013
 35. 2013, Podstawy ekologizacji procesu działalności życiowej współczesnego społeczeństwa, 2013
 36. 2013, Energia – czy koniec taniej energii?, 2013
 37. 2013, Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej, 2013
 38. 2013, Fermentacja metanowa jako sposób na utylizację odpadów, 2013
 39. 2013, Predicting thermal conductivity of biochar and soil using physical-statistical model, 2013
 40. 2013, Biowęgiel w rolnictwie – wpływ na właściwości i procesy zachodzące w glebie, 2013
 41. 2013, Statystyczno-fizyczny model przewodnictwa cieplnego nanopłynów, 2013, 170-170
 42. 2013, Wilgotność́ gleb w regionie Karpat polskich i słowackich, w danych SMOS L2 za lata 2010-2013, 2013
 43. 2013, Zmienność wilgotności powierzchniowej warstwy gleby na obszarze Polski z pomiarów satelitarnych i naziemnych, 2013
 44. 2013, Woda źródło życia spojrzenie z kosmosu, 2013
 45. 2013, Zmienność przestrzenna cech gleby, jej uwilgotnienia i zagęszczenia w technologii uprawy roślin rolniczych, 2013, 108-108
 46. 2013, Właściwości elektryczne miodu – sensor, opis modelu teoretycznego i weryfikacja w zmiennych warunkach termicznych, 2013, 405-408
 47. 2013, Aktywność enzymatyczna jako czynnik monitorujący stan gleb modyfikowanych odpadami organicznymi różnego pochodzenia, 2013, 48-49
 48. 2013, Urządzenie do hodowli mikroorganizmów fototropowych, 2013, 21-21
 49. 2013, Algae – potential biodiesel feedstock. The influence of environmental conditions on biomass production and lipid content, 2013, 44-45
 50. 2013, Effect of particie size distribution on the energy dissipation and mechanical response of packings of spheres under compressive loading, 2013
 51. 2013, The use of microscopic images in soil splash measurements, 2013, 247-247
 52. 2013, Numerical model of the splash crown shape in single fluid system (a drop water falling on the surface of water) using the finite volume method depending on the geometry of the system, 2013, 267-267
 53. 2013, Supervised classification of bruised apples on the base of hyperspectral imaging data, 2013
 54. 2013, Właściwości mechaniczne biomasy ziarnistej i włóknistej wykorzystywanej na cele energetyczne i do zakiszania, 2013
 55. 2013, Polowa metoda oceny osypywania nasion rzepaku, 2013
 56. 2013, Zastosowanie techniki ICP-OES do celów monitoringu dolin rzecznych, 2013
 57. 2013, The effect of biochar and other organic amendment on thermal properties of soil, 2013
 58. 2013, Structural characterization of biopolymers from cell walls of fruits, 2013, P3-06-P3-06
 59. 2013, Study on finite element analysis of plant tissue micromechanics, 2013, 80-80
 60. 2013, Mikroskop Ramana jako narzędzie do badania struktury roślinnych ścian komórkowych owoców i warzyw, 2013, 61-61
 61. 2013, Study on spatial distribution of polysaccharides in plant cell wall by Raman microscope, 2013, 105-105
 62. 2013, Spatial distribution of polysacccharides in plant cell wall of vegetables and fruits, 2013, 41-41
 63. 2013, Application of inhibitors of selected metabolic processes for identification biological source of biospeckle phenomenon in apple tissue, 2013, 56-56
 64. 2013, Zastosowanie zjawiska biospeckli do wczesnego wykrywania mechanicznych i chorobowych uszkodzeń tkanek roślinnych, 2013, 23-23
 65. 2013, The research of external mechanical interaction influence on cellular structure of potato tuber tissue, 2013, 43-43
 66. 2013, Probing plant cell mechanical properties with the atomic force microscope, 2013, 1-6
 67. 2013, Study on model development of plant tissue using the finite element method, 2013, 1-5
 68. 2013, Application of metabolism inhibitors for identification biological source of biospeckle phenomenon in apple tissue, 2013, 1-5
 69. 2013, Project of an automatic system for soil moisture regulation using TDR technique, 2013, 197-200
 70. 2013, Selected issues of the TDR based measurement of the soil apparent dielectric permittivity oriented to the evaluation of soil moisture, 2013, 169-173
 71. 2013, Wybrane zagadnienia techniczne w pomiarze wilgotności gleby metodą TDR, 2013, 315-316
 72. 2013, Badanie właściwości elektrycznych materiałów ciekłych w zakresie częstotliwości 20 Hz – 2 MHz, 2013, 313-314
 73. 2013, Szerokopasmowe widma impedancji ciekłych materiałów pochodzenia rolniczego, 2013, 41-42
 74. 2013, Pomiary parametrów elektrycznych wodnych roztworów cukrów, 2013, 36-36
 75. 2013, Characteristics of surface water from selected regions of the Kola Peninsula, 2013, 180
 76. 2013, Evaluation of geochemical and microbiological properties in soils from selected regions of the Kola Peninsula, 2013, 183
 77. 2013, Badania zawartości szkodliwych pierwiastków metalicznych w przedmiotach codziennego użytku w bliskim otoczeniu człowieka, 2013, 95-95
 78. 2013, Określenie składu chemicznego przedmiotów codziennego użytku wykonanych z metalu, za pomocą analiz SEM-EDS, 2013, 187-188
 79. 2013, Physiological properties and application of sodium alginate microcapsules, 2013
 80. 2013, Chemiczne śledztwo, czyli mały detektyw na tropie nauki, 2013
 81. 2013, Chemiczne tajemnice żywności, 2013
 82. 2013, Genetyczny alfabet… czyli ACGT DNA, 2013
 83. 2013, Kuchnia chemika, 2013
 84. 2013, Mikroglony jako alternatywne źródło biomasy energetycznej, 2013
 85. 2013, Ładunki, jony, elektrony – z pasją o energii, 2013
 86. 2013, Magia napięcia powierzchniowego, 2013
 87. 2013, Chemia – nauka i pasja, 2013
 88. 2013, Chemiczny świat – pełen dźwięków, światła i barw, 2013
 89. 2013, Influence of various foliar fertilization on growth and development of bears garlic Allium ursinum L., 2013
 90. 2013, How exogenous plant growth regulators can improve the process of phytoextraction, 2013
 91. 2013, Structural Properties of Plant Polysaccharides from Apple and Carrot Pomace, 2013
 92. 2013, Modified Cell Wall’s Polysaccharides as Food Texture Stabilizers, 2013
 93. 2013, Denitryfikacja w glebie wzbogaconej materiałami mineralnymi i organicznymi (doświadczenie modelowe), 2013
 94. 2013, Effect of green microalgae Chlorella vulgaris on fertilized soil respiration, 2013, 309-310
 95. 2013, Effect of the iron (Fe) and aluminium (Al) hydroxides on the surface areas of the brown soil formed from loess, 2013, 283-283
 96. 2013, Differences in the priming effect for various concentrations of sugars degaded in the soil, 2013, 271-271
 97. 2013, Numerical model of the spalsh crown shape in single fluid system (a drop of water falling on the surface of water) using the finite volume method depending in the geometry of the system, 2013, 267-267
 98. 2013, The use of microscopic images in soil spalsh measurements, 2013, 247-247
 99. 2013, Biological activity of urban soil degraded by building materials, 2013, 189-189
 100. 2013, Influence of various dry matter content in wet fermentation on biogas yield, 2013, 177-177
 101. 2013, The effect of conventional and reduced soil tillage on soil pore morphology and water infiltration, 2013, 168-168
 102. 2013, A comparison of two strategies of heavy metals contaminated soil treatmnt: chelate- and plant growth regulators- assisted phytoextraction, 2013, 112-113
 103. 2013, The role of beneficial elements in plants, 2013, 110-111
 104. 2013, Microbial functional diversity of antarctic soils from Arctowski Polish Anarctic Station region, 2013, 49-49
 105. 2013, The characterization of nitrifying bacteria community in soil rhizosphere after mineral and organic (dairy sewage sludge) fertilization, 2013, 110-110
 106. 2013, Biodegradation of organic waste in the anaerobic digestion – benefits of the co-fermentation process, 2013, 73-73
 107. 2013, The Biolog FF and ECO Plates system for evaluation of the catabolic diversity in fungal and bacterial silages’s communities, 2013, 74-74
 108. 2013, Occurence of fungi of the genus Fusarium in winter wheat after using different doses of carbendazim, 2013, 170-170
 109. 2013, Using the Biolog Ecoplate Method for evaluation of the functional metabolic diversity of soil amended with sludge from fruit wastewater treatment plant, 2013, 169-169
 110. 2013, Occurrence of heat-resistant fungi in agricultural soils under strawberries cultivation, 2013, 105-105
 111. 2013, Nod Factors (Lipo-Chitooligosaccharides) effects on symbiotic nitrogen fixation and microbial properties in pea rhizosphere, 2013, 111-111
 112. 2013, Methanotrophic properties of selected soils and waste materials likely to be used for reduction of methane emission from landfills, 2013
 113. 2013, Differentiation of SOC concentration in depositional soils in small loess catchment, 2013, 242-244
 114. 2013, Modification of pedon structure due to erosion and redistribution of soil properties in two catchments of the Lublin Upland, 2013, 82-83
 115. 2013, DEM simulations of stress distribution around annular obstruction attached to the wall of a model grain silo, 2013
 116. 2013, Simulation of ellipsoid-like particle assemblies at crossover from quasi-2D to 3D, 2013
 117. 2013, Asymmetry of loads in flat floor model grain bin due to eccentric filling and non-axial inserts attached to the wall, 2013
 118. 2013, DEM simulations of the frictional and frictionless polydisperse packings of the spheres under uniaxial compression, 2013, 715-725
 119. 2013, DEM simulations of the influence of the obstruction attached to the wall on a static and flowing bed, 2013
 120. 2013, Uniaxial compression of assemblies of ellipsoidal particles of various aspect ratios, 2013
 121. 2013, Effect of particle size distribution on the energy dissipation and mechanical response of packings of spheres under compressive loading, 2013, 118-118
 122. 2013, Experimental studies and modeling of grain silo loads, 2013
 123. 2013, OZNACZANIE MINERALNYCH FORM AZOTU W GLEBIE, 2013, 38-38
 124. 2013, ZASTOSOWANIE METODY ADSORPCJI-DESORPCJI PARY WODNEJ DO BADAŃ POWIERZCHNI KORZENI, 2013, 36-36
 125. 2013, ZASTOSOWANIE ANALIZATORA CZĄSTEK W ANALIZIE MATERIAŁU GLEBOWEGO, 2013, 32-32
 126. 2013, OZNACZANIE ZAWARTOŚCI LIPIDÓW W BIOMASIE MIKROGLONÓW POPRZEZ EKSTRAKCJĘ W APARACIE SOXLETA, 2013, 28-28
 127. 2013, POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH MATERIAŁÓW CIEKŁYCH METODĄ SPEKTROSKOPII IMPEDANCYJNEJ, 2013, 27-27
 128. 2013, OCENA STRUKTURY GLEBY ZA POMOCĄ MIKROTOMOGRAFII RENTGENOWSKIEJ, 2013, 26-26
 129. 2013, EUDIOMETRYCZNY POMIAR UZYSKU BIOGAZU, 2013, 25-25
 130. 2013, SUSZENIE ROZPYŁOWE JAKO METODA OTRZYMANIA PRODUKTÓW TYPU INSTANT, 2013, 24-24
 131. 2013, ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII FTIR DO IDENTYFIKACJI SKŁADNIKÓW KUTIKULI ROŚLINNEJ, 2013, 23-23
 132. 2013, OBRÓBKA WSTĘPNA BIOMASY LIGNOCELULOZOWEJ, 2013, 22-22
 133. 2013, WYKORZYSTANIE APARATURY BIOSTAT B PLUS JAKO FERMENTORA DO LABORATORYJNEJ PRODUKCJI BIOGAZU, 2013, 20-20
 134. 2013, MIKROSKOPIA SIŁ ATOMOWYCH W ZASTOSOWANIU DO BADANIA MIKROSTRUKTURY POLISACHARYDÓW ŚCIAN KOMÓRKOWYCH, 2013, 19-19
 135. 2013, SEKWENCJONOWANIE KWASÓW NUKLEINOWYCH JAKO NOWOCZESNA METODA DETEKCJI GRZYBÓW FITOPATOGENICZNYCH Z RODZAJU FUSARIUM, 2013, 18-18
 136. 2013, CHARAKTERYSTYKA. RÓŻNORODNOŚCI FUNKCJONALNEJ MIKROORGANIZMÓW ŚRODOWISKOWYCH METODĄ COMMUNITY LEVEL PHYSIOLOGICAL PROFILING, 2013, 17-17
 137. 2013, ZASTOSOWANIE FLUORESCENCJI CHLOROFILU W BADANIACH MATERIAŁU ROŚLINNEGO, 2013, 16-16
 138. 2013, SBR JAKO JEDNA Z TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW, 2013, 11-11
 139. 2013, MIKROSKOP RAMANA – NARZĘDZIE DO BADANIA ROZLOKOWANIA POLISACHARYDÓW W ROŚLINNEJ ŚCIANIE KOMÓRKOWEJ, 2013, 10-10
 140. 2013, OZNACZANIE AKTYWNOŚCI ENZYMATYCZNEJ ROŚLINNYCH HOMOGENATÓW METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV-VIS, 2013, 9-9
 141. 2013, ZASADA DZIAŁANIA I ZASTOSOWANIE ANALIZATORA WĘGLA I AZOTU TOC MULTI N/C 2000, HT 1300, 2013, 7-7
 142. 2013, Surface soil moisture in Central Europe from SMOS satellite, 2013, 160-164
 143. 2013, Wilgotność gleb w regionie Karpat polskich i słowackich, w danych SMOS L2 za lata 2010-2013, 2013
 144. 2013, Design and deployment of the TDR soil moisture monitoring system in Polesie National Park, 2013, 259-266
 145. 2013, Determinantion of the soil complex dielectric permittivity from the measured reflection coefficient – a multi-rod probe and FDR model calibration, 2013, 224-230
 146. 2013, Impedance spectroscopy as a potential tool for differentiation among selected food additives, 2013, 177-183
 147. 2013, Determination of optimal frequency ranges and geometrical parameters of custom FDR probes for soil salinity measurements using salinity index method, 2013, 94-101
 148. 2013, Opracowanie prototypu transmisyjnej sondy dwuprętowej do pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów ciekłych pochodzenia rolniczego, 2013, 138-138
 149. 2013, Wyznaczenie parametrów funkcjonalnych prototypowych sensorów potencjału matrycowego w glebie, 2013, 137-137
 150. 2013, Metabolic diversity and characterization of selected cellulolytic fungi isolated from organic waste, 2013
 151. 2013, Genetic and biochemical identification of microorganisms isolated from agricultural and food wastes for methane fermentation process, 2013
 152. 2013, Biospeckle application for monitoring of pre-harvest apple development, 2013, 13-14
 153. 2013, Raman microscope as a powerful tool to obtain images of spatial distribution of plant cell wall components, 2013, 20-20
 154. 2013, AFM study of xyloglucan (Tamarind) nanostructure and mechanical properties, 2013, 52-52
 155. 2013, Nanostruktura pektyn podczas ich fizjologicznej degradacji, 2013, 28-28
 156. 2013, Modyfikowane polisacharydy roślinne jako stabilizatory tekstury żywności, 2013
 157. 2013, Analysis of structural changes of water, chelate and diluted alkali soluble pectins fractions from carrot during cold storage with the atomic force microscope, 2013, 14-15
 158. 2013, Pectinolytic enzymes mechanisms: changes in pectin structure during postharvest ripening of carrot, 2013, 40-41
 159. 2013, Computer-aided image analysis of AFM height images of pectic fractions, 2013, 33-34
 160. 2013, Changes in soil microbial activity and functional diversity after application of metconazole for plants protection, 2013
 161. 2013, The effects of diquat dibromide on soil microbial activity and functional diversity, 2013
 162. 2013, ct of pre-sowing 4-hydroxyphenethyl alcohol treatment of barley (Hordeum vulgare) seeds on soil respiration under different soil moisture – pot experiment, 2013, 123-123
 163. 2013, Methane oxidation in mineral soils – kinetic parameters, 2013, 122-122
 164. 2013, Dielectric permittivity of porous media in relation to water status: modeling approach, 2013, 121-121
 165. 2013, The effect of moisture content on the thermal properties of peat, marshy and mineral soils in Polesie and Biebrza wetlands, 2013, 120-120
 166. 2013, The role of the cell wall in shaping of ion-exchange properties of plant roots, 2013, 119-119
 167. 2013, In search of the carbon dioxide origin, 2013, 118-118
 168. 2013, Surface area of mineral and organic soils treatment with municipal wastes, 2013, 115-115
 169. 2013, Impact of wastewater application on metals content and magnetic susceptibility in mineral and organic soils, 2013, 114-114
 170. 2013, Testing of principal component analysis for improving soil water content determination, 2013, 113-113
 171. 2013, Calculation of fractal dimension of soil on the basis of particle size distribution measured with the laser diffraction method, 2013, 112-112
 172. 2013, Dynamics of upper layer soil moisture as information on intensity of effective non rainfall, 2013, 111-111
 173. 2013, Influence of temperature, moisture content and pressure on microbiological quality of rapeseed stored at anaerobic conditions, 2013, 110-110
 174. 2013, Innovative press for sleeve silage, 2013, 109-109
 175. 2013, The effect of modification of pedon structure on redistribution of soil water within a field of loess plateau (e Poland), 2013, 108-108
 176. 2013, Distribution and storage of soil organic carbon in an agriculturally used small catchment of the Lublin Upland, Poland, 2013, 107-107
 177. 2013, Measurements of electrical parameters of carbohydrates’ aqueous solutions, 2013, 103-103
 178. 2013, The effect of ecological production system on the soil microbial quality under hops cultivation, 2013, 101-101
 179. 2013, Reed canary – comparison of biogas production from wild and cultivated varieties, 2013, 100-100
 180. 2013, The effect of droughts on spring barley root system, 2013, 99-99
 181. 2013, The effect of light intensity and nitrogen deficiency on the growth and chlorophyll fluorescence of Chlorella protothecoides, 2013, 96-96
 182. 2013, Reaction of yellow- and black-seeded rape plants to the soil compaction state, 2013, 95-95
 183. 2013, Analysis of nanostructure and mechanical properties of xyloglucan (tamarind) by atomic force microscopy, 2013, 94-94
 184. 2013, Biogas yield during the anaerobic digestion process in different conditions of temperature, 2013, 93-93
 185. 2013, Assembly composition and abundance of protozoa under different concentration of nitrogen compounds at “Hajdow” WWTP devices, 2013, 91-91
 186. 2013, The influence of organic management on soil microbial activity, 2013, 87-87
 187. 2013, Study on spatial distribution of polysaccharides in plant cell wall by Raman microspectroscope, 2013, 80-80
 188. 2013, Effect of the particle size of rubble on the content of heavy metals in the soil, 2013, 76-76
 189. 2013, Relationship between selected properties of organic soils and elemental composition of their humic acids fraction, 2013, 75-75
 190. 2013, Influence of iron ions on stability of humic acids solutions, 2013, 74-74
 191. 2013, NAPL-conductivity of CPC treated soil samples, 2013, 73-73
 192. 2013, Nesting of black stork Ciconia nigra in „Lasy Janowskie” Landscape Park, 2013, 72-72
 193. 2013, Dielectric permittivity of liquids determined by a prototype transmission probe, 2013, 70-70
 194. 2013, Effect of cohesion on the mechanical properties of polydisperse granular beddings, 2013, 69-69
 195. 2013, Impedance spectroscopy measurements of liquid materials – sample agrophysical implementation, 2013, 65-65
 196. 2013, Changes of cell wall material composition during apple development, 2013, 64-64
 197. 2013, Reference materials in agrophysical broadband dielectric spectroscopy, 2013, 62-62
 198. 2013, Prototype of a miniature soil tensiometer, 2013, 61-61
 199. 2013, New opportunities of soil splash measurements using a combination of image analysis and the single water drop impact method, 2013, 60-60
 200. 2013, Study on numerical modelling of plant tissue using the finite element method, 2013, 56-56
 201. 2013, Equivalent circuits for modelling physicochemical properties of low-concentrated aqueous solutions of common food preservatives, 2013, 55-55
 202. 2013, Mathematical model for analysing the extensograph curve shape, 2013, 54-54
 203. 2013, Soil moisture in Poland – satellite and ground observations, 2013, 51-51
 204. 2013, Spatio-temporal biospeckle imaging as a tool for visualization of plant tissue damage, 2013, 50-50
 205. 2013, Physicochemical properties of sodium alginate microcapsules, 2013, 48-48
 206. 2013, Areas of agricultural applicability of biosurfactants, 2013, 46-46
 207. 2013, Microscopic and macroscopic observations of potato tubers tissue cellular structure in the place of blackspot appear, 2013, 44-44
 208. 2013, The influence of external mechanical interactionmon cellular structure of potato tuber tissue, 2013, 43-43
 209. 2013, Enzymatic degradation of pectin during postharvest ripening, 2013, 40-40
 210. 2013, Prediction of the optimal apple harvest window using biospeckle method, 2013, 30-30
 211. 2013, Modelling soil water dynamics using the physical and soft-computing methods, 2013, 49-49
 212. 2013, TDR probes location impact on the soil moisture measurement, 2013, 102-102
 213. 2013, Grain Silo Loads: Experiments and DEM Simulations, 2013, 45-45
 214. 2013, Methane oxidation in forest and fertilized soils, 2013, 58-59
 215. 2013, Characteristics of plant roots CEC mono and dicotyledonous, 2013, 55-55
 216. 2013, The effect of the type of photosynthesis (C and C ) on the isotopic composition of carbon dioxide emitted from 3 4 soil, 2013, 53-53
 217. 2013, Use of the laser diffraction method for analysis of spatial variation of particle size distribution as exemplified by sediments within pocket infills in the Chełm chalk quarry (E Poland), 2013, 51-51
 218. 2013, The influence of peat on the surface properties of sandy soil – the analysis of water vapour adsorption isotherms, 2013, 50-50
 219. 2013, Application of impedance spectroscopy from estimating electrical parameters of carbohydrates aqueous solutions, 2013, 47-47
 220. 2013, Estimation of protein and water content of selected plant raw materials using hyperspectral imaging, 2013, 46-46
 221. 2013, The influence of the post-fermentation sludge on hydrophysical soil properties, 2013, 45-46
 222. 2013, Algae – potential biodiesel feedstock. The influence of enviromental conditions on biomass production and lipid content, 2013, 44-45
 223. 2013, The impact of nitrogen fertilization on the content and uptake of selected heavy metals by various energy crops, 2013, 43-44
 224. 2013, The influence of municipal wastewater irrigation on changes in specific surface area of organic soils, 2013, 42-43
 225. 2013, Interpreting impedance spectroscopy measurements using equivalent electrical circuits, 2013, 41-41
 226. 2013, Biological pretreatment of lignocellulosic biomass as an innovative technology for the process of anaerobic digestion, 2013, 37-38
 227. 2013, Microalgae cultivation under various concentrations of carbon dioxide and its influence on growth and biomass characteristics, 2013, 36-37
 228. 2013, Problems and forecast about developing renewable energy in Poland, 2013, 35-36
 229. 2013, Effect of calcium chloride concentration on crosslinking of sodium alginate, 2013, 33-33
 230. 2013, Changes in the morphology of Candida albicans cells after the action of Pelargonium zonale extract, 2013, 32-32
 231. 2013, Microbial metabolic activity in postharvest soil amended with dairy sewage sludge, 2013, 31-31
 232. 2013, Abiotic stresses: drought and high temperature, 2013, 30-30
 233. 2013, Surfactants and biosurfactants in agriculture – comparison, 2013, 29-29
 234. 2013, Fluctuations in formation of activated sludge protozoa community caused by different level of oxygen concentration, 2013, 24-25
 235. 2013, The effect of magnetic field pre-treatment of Sinapis alba seeds on lead accumulation, 2013, 18-19
 236. 2013, Application of fluorescence spectroscopy in study of interactions between humic acids and metals, 2013, 17-17
 237. 2013, Properties and use of zeolites, 2013, 15-15
 238. 2013, Plant microstructure and biomechanics, 2013, 12-12
 239. 2013, Application of X-ray computational microtomography and modelling for estimation of the saturated water conductivity of the porous media, 2013, 9-10
 240. 2013, Loads in grain silo: comparison of experimental studies and dem simulations, 2013, 8-9
 241. 2013, Relationship between selected physicochemical properties of peaty-mucks soils and main absorbance bands of its FTIR spectra., 2013
 242. 2013, Study of coagulation processes of selected humic acid under copper ions influence., 2013
 243. 2013, Flawonoidy oraz czynniki Nod (lipochito-oligosacharydy) modyfikują aktywność mikroorganizmów ryzosfery grochu., 47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy-roślina-środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu”, 12-15.05.2013, Puławy-Lublin , str. 234-234
 244. 2013, Badania skriningowe, z wykorzystaniem systemu Biolog FF-plates, w zakresie uzdolnień katabolicznych grzybów wyizolowanych z kiszonek., 2013, 201-201
 245. 2013, Diagnostyka grzybów z rodzaju Fusarium z wykorzystaniem wybranych metod biologii molekularnej., 2013, 157-157
 246. 2013, Analiza profilu metabolicznego gleby w zależności od sposobu jej użytkowania., 2013, 156-156
 247. 2013, Analiza zróżnicowania genetycznego zespołów mikroorganizmów występujących w ryzosferze i glebie pozaryzosferowej nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich., 2013, 135-135
 248. 2013, Identyfikacja molekularna bakterii wyodrębnionych z wybranych odpadów organicznych oraz ocena ich aktywności celulolitycznej., 2013, 108-108
 249. 2013, Zastosowanie metod fluorymetrycznych do oceny aktywności enzymatycznej gleby nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich., 2013, 82-82
 250. 2013, Metody wyznaczania porowatości bio- i geo- materiałów., 2013
 251. 2013, Badania doświadczalne i modelowanie obciążeń silosów na zboże., 2013
 252. 2013, Nowe metody pomiaru właściwości sypkich produktów pochodzenia roślinnego., 2013
 253. 2013, Flowability tester for fine powders., 2013
 254. 2013, Właściwości mechaniczne sypkich produktów spożywczych., 2013
 255. 2013, Experiment and DEM modelling of powder slip-stick effect, 2013, 63-63
 256. 2013, On the two secret properties of soil capillarity., 2013
 257. 2013, Thermal properties of peat, marshy and mineral soils in relation to soil moisture status in polesie and Biebrza wetlands., 2013
 258. 2013, Modeling of the dielectric permittivity of porous soil media with water using statistical-physical models., 2013
 259. 2013, Evaluation of SMOS L2 moisture data over the Eastern Poland using ground measurements., 2013
 260. 2013, The effect of mofification of pedon on distribution of soil moisture, plant growth and yield in loess plateau (E Poland), 2013
 261. 2013, A new method for describing soil detachment by a single waterdrop impact, 2013
X