Archive

Archive

  1. 2015, Дослідження адаптації активного мулу до анаеробно-аеробних умов біореакторів для очищення стічних вод., Вода і водоочисні технології. Науково- технічні вісті/ Water & Water Purification Technologies.Scientific and Technical News, 1(16): 40-49
  2. 2015, Evaluation of soil microbial communities as influenced by crude oil pollution, African Journal of Biotechnology, 14(19): 1632-1639
X