Cieśla Jolanta

Cieśla Jolanta

Print Friendly
dr Cieśla Jolanta
Nr pokoju: 232
E-mail: j.ciesla@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 192

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Metrologia
 • Badania właściwości fizykochemicznych koloidów, nanocząstek oraz biomateriałów,
 • Zastosowanie metod optycznych w pomiarach potencjału elektrokinetycznego (laserowa Dopplerowska elektroforeza) i wielkości cząstek (spektroskopia korelacyjna fotonów)

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2004    Mgr chemii
  Wydz. Chemii UMCS w Lublinie
 • 2009    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Zakres stosowalności nowego typu elektrod jonoselektywnych do oznaczania aktywności potasu w glebie”

 

 • 2009    Studia podyplomowe w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych
  Wydział Filozofii KUL w Lublinie

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Chemiczne
 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
 • Agrifoodresearch.net – The European agricultural and food research landscape

Stypendia i staże:

 • 2011-2012    Węgry, Instytut Badawczy Chemii i Inżynierii Procesowej, Uniwersytet w Veszprem
 • 2011    Bułgaria, Instytut Meteorologii I Hydrologii Bułgarskiej Akademii Nauk oraz Instytut Badawczy Rekultywacji Terenów i Mechanizacji Rolnictwa, Sofia
 • 2007, 2009    Belgia, Uniwersytet w Gandawie (Wydział Zarządzania i Ochrony Gleby), pobyt w ramach współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i F.W.O. Flanders (Polish Belgium Joint Research Project „Physical aspects of water retention and transport of water and solutes in soils”)
 • 2007    Finlandia, Uniwersytet w Helsinkach (Wydział Chemii Stosowanej i Mikrobiologii), pobyt w ramach współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i Fińską Akademią Nauk (Polish Finland Joint Research Project „Soil physical factors and microbiological activity of soils under oxygen stress”)
 • 2007    Słowacja, Instytut Hydrologii Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, pobyt w ramach współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i Słowacką Akademią Nauk (Polish Slovak Joint Research Project „Modelling of water regime in soil profile as an element of ground water, soil canopy and atmosphere system”)
 • 2005-2007    Stypendium Europejskiego Funduszu Socjalnego, ZPORR , nr Z/2.06/II/2.6/01/05 „Stypendia dla młodych naukowców szansą agrorozwoju Lubelszczyzny”

Wybrane projekty naukowe:

 • 2010-2014    Projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe, UDA.POIG.01.03.01-00-101/08-01, „POLAPGEN-BD „Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę”, Zadanie 6. „Kształtowanie się właściwości fizycznych i fizykochemicznych roślin w adaptacji do warunków suszy” – Wykonawca
 • 2007-2008    Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funfuszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006, NEB/PL/LUB/2.1/06/14, „Utworzenie transgranicznej sieci monitoringu ekosystemu glebowego na terenie Międzynarodowego Biorezerwatu Zachodnie Polesie” – Osoba prowadząca monitoring rzeczowo-finansowy projektu
 • 2007-2008    „Zakres stosowalności nowego typu elektrod jonoselektywnych do oznaczania aktywności potasu w glebie”, Projekt badawczy promotorski Nr N N 305 32 54 33 – Wykonawca
 • 2004-2006     „Opracowanie systemu monitorowania wybranych jonów w glebach i gruntach z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych”, Projekt badawczy, Nr 2P04G 032 26 – Pracownik pomocniczy

Nagrody:

 • 2009    Nagroda Dyrektora Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, przyznana na wniosek Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN za rozprawę doktorską pt. „Zakres stosowalności nowego typu elektrod jonoselektywnych do oznaczania aktywności potasu w glebie”
 • 2006, 2007    Dyplomy w dwóch edycjach konkursu Mistrz Popularyzacji Wiedzy „Złoty Umysł 2006” i „-2007”, ogłaszanego przez Prezesa PAN, Warszawa

Działalność w obszarze popularyzacji nauki:

 • Koordynacja 3 edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki (2010-2012) z ramienia Instytutu Agrofizyki PAN  w Lublinie
 • A. Sochan, J. Cieśla: Eksperymenty fizyczne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, IX Lubelski Festiwal Nauki, Lublin, 15-21.09.2012
 • A. Sochan, J. Cieśla: Źródła energii na przykładzie wiatru, wody oraz przemian elektrochemicznych, 16 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, 12.05.2012
 • J. Cieśla, A. Wilczek: Koloidy w świetle lasera, VIII Lubelski Festiwal Nauki, 17-23.09.2011
 • J. Cieśla, A. Wilczek: Zjawiska zachodzące przy rozpraszaniu światła w układach koloidalnych, 15 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, 28.05.2011
 • J. Cieśla, A. Wilczek: Magnetyzm nano-świata, VII Lubelski Festiwal Nauki, Lublin, 18-24.09.2010
 • J. Cieśla, A. Wilczek: Sterowanie NanoŚwiatem, 14 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, 12.06.2010
 • Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla przedszkolaków podczas Tygodnia Aktywności Twórczej „Przygody z wiatrem i wodą”, Przedszkole Nr 56, Lublin, 23.04.2010
 • J. Cieśla, A. Wilczek: Efektowne nanocząstki, VI Lubelski Festiwal Nauki, Lublin, 19-25.09.2009
 • J. Cieśla: Marsjańskie sondy na Ziemi, 13 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Warszawa, 30.05.2009
 • J. Cieśla: Kolory pH, V Lubelski Festiwal Nauki „Wiedza Lekarstwem Duszy”, Lublin, 20-26.09.2008
 • Pokazy doświadczeń dla dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej przy parafii św. Michała Archanioła w Lublinie, Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, 11.02.2009
 • J. Cieśla: Metody określania pH gleby, 12 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Warszawa, 14.06.2008
 • M. Ryżak, J. Cieśla: Kilka tajemnic świata leżącego u naszych stóp – czyli gleby, IV Lubelski Festiwal Nauki, Lublin, 22-28.09.2007
 • J. Cieśla: Matematyka podpowie, ile gleba kryje w sobie – o jonometrycznych pomiarach potasu, 11 Piknik Naukowy Polskiego Radia BIS w Warszawie, Warszawa, 26.05.2007
 • Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych (5-11.12.2006) oraz pokazów (29.03.2007)  dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 31 w Lublinie
 • M. Ryżak, D. Porębska, J. Cieśla, A. Wilczek, Od grudki gleby i kropli cieczy do rośliny, III Lubelski Festiwal Nauki, Lublin, 17.09.2006-22.09.2006

Publikacje z afiliacją Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

 • Drach M., Andrzejewska A., Cieśla J., Narkiewicz-Michałek J.:
  Theoretical description of aggregation of cationic gemini surfactants in the bulk solution and on the silica surface.
  Adsorption, 2008, 14, 629-638

Publikacje pracownika

 1. Wpływ jonów cynku na elektrokinetyczne i strukturalne właściwości frakcji DASP pektyn , X Sympozjum Doktorantów Współczesne Problemy w Naukach o Życiu 2017 str. 7
 2. Adsorption of water vapour and the specific surface area of arctic zone soils (Spitsbergen) , International Agrophysics 2017 DOI: 10.1515/intag-2016-0076
 3. Interaction of quaternary ammonium ionic liquids with bacterial membranes – Studies with Escherichia coli R1–R4-type lipopolysaccharides , Journal of Molecular Liquids 2017 246: 282-289
 4. Influence of humic acid molecular fractions on growth and development of soybean seedlings under salt stress , Plant Growth Regulation 2017 83(3): 465–477
 5. Stabilność układu olejek cynamonowy/ramnolipid/NaCl o różnej wartości fazy wodnej , 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2017-09-17 : 2017-09-21) 2017 str. 1051
 6. Właściwości kwasowo-zasadowe pektyn wyizolowanych z jabłek , 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2017-09-17 : 2017-09-21) 2017 str. 1050
 7. Badania aktywności antyutleniajęcej kwasów fenolowych w układach micelarnych , 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2017-09-17 : 2017-09-21) 2017 str. 869
 8. Otrzymanie nanocelulozy z celulozy wyizolowanej z wytłoków jabłkowych metodą ultradźwiękową , XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r. 2017 str. 26
 9. Laserowa dopplerowska elektroforeza w badaniach nano-I Biomateriałow , XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r. 2017 str. 13
 10. Effect of the type of carbohydrate on the DVS critical relative humidity in spray-dried fat-filled pea protein-based powders: Comparison with monolayer coverage and Tg values , Food Hydrocolloids 2017 73: 335-343
 11. Interaction of zinc ions with diluted alkali soluble pectin fraction , Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 43-44
 12. Effect of α-tocopherol on the properties of microemulsions stabilized by the ionic surfactants , Journal of Molecular Liquids 2017 Vol. 236: 117-123
 13. Alpha-tocopherol in CTAB/NaCl systems — The light scattering studies , Journal of Molecular Liquids 2017 2017 Vol. 233, 15-22
 14. The physicochemical properties of CTAB solutions in the presence of α-tocopherol , Journal of Molecular Liquids 2016 222: 463-470
 15. The size and electrophoretic mobility of the biosurfactant aggregates at a different salt concentration , Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic 2016 28-29
 16. Wielkość i ładunek powierzchniowy cząstek w układach SDS/pentanol/witamina E o różnym stosunku o/w , 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23.09.2016 r. 2016 S10P04, 300-300
 17. Wpływ stężenia elektrolitu na wielkości i właściwości elektrokinetyczne w roztworze kationowego surfaktanta zawierającym witaminę E. , 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23.09.2016 r. 2016 S10K07, 298-298
 18. Surface Properties of Wild-Type Rhizobium leguminosarum bv. trifolii Strain 24.2 and Its Derivatives with Different Extracellular Polysaccharide Content , PLoS One 2016 DOI:10.1371/journal.pone.0165 080, 1-21
 19. Studies on the removal of Cd ions by gastrointestinal lactobacilli , Applied Microbiology and Biotechnology 2016 DOI: 10.1007/s00253-016-8048-9, 1-11
 20. Production of exopolysaccharide by Rhizobium leguminosarum bv. trifolii and its role in bacterial attachment and surface properties. , Plant and Soil 2015 388(1-2): 211-227
 21. Lactobacilli as cadmium ion biosorbent. , 2015 2015
 22. Electrokinetic properties of soil minerals and soils modified with polyelectrolytes. , Eurasian Soil Science 2014 2014, 47(7): 699-706
 23. ZOSTAŃ ODKRYWCĄ FIZYKI, CHEMII i BIOLOGII W PRZYRODZIE – Badania. , Publikacja w ramach projektu pt. "Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie - warsztaty, eksperymenty, badania", realizowanego w przedsięwzięciu "Ścieżki Kopernika (DS/1365/10/W48/ŚK/2013), w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu zarz 2014 2014, 1-59
 24. ZOSTAŃ ODKRYWCĄ FIZYKI, CHEMII i BIOLOGII W PRZYRODZIE – Eksperymenty. , Publikacja w ramach projektu pt. "Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie - warsztaty, eksperymenty, badania", realizowanego w przedsięwzięciu "Ścieżki Kopernika (DS/1365/10/W48/ŚK/2013), w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu zarz 2014 2014, 1-24
 25. Unknown mechanism of plant reaction to drought: changes in surface charge and acidity of roots. , 2014 2014, 48-48
 26. The effect of preparation conditions on the sedimentation of clay suspention , 2014 2014, 70-71
 27. Modification of zeolite surface charge for wastewater treatment. , 2014 2014, 66-68
 28. Zastosowanie modyfikowanych zeolitów w procesie usuwania azotanów i fosforanów ze ścieków. , 2014 2014
 29. Rola potencjału elektrokinetycznego Enterococcus faecalis w patogenezie. , 2014 2014, 69-79
 30. Influence of silver nanoparticles on food components in wheat , International Agrophysics 2013 2013, 27(1): 49-55
 31. Use of a Dynamic Light Scattering Technique for SDS/Water/Pentanol Studies , Journal of Dispersion Science and Technology 2013 2013, 34(4): 566-574
 32. Transformation of the structural organization of clay sediments and soils under the impact of polyelectrolytes , Eurasian Soil Science 2013 2013, 46(8): 897-907
 33. ВЛИЯНИЕ НАНОАДСОРБЦИОННЫХ СЛОЕВ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ НА СТРУКТУРНО-СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ И ПОЧВ , АГРОХИМИЯ 2013 2013, 1058-66
 34. Ładunki, jony, elektrony – z pasją o energii , 2013 2013
 35. Areas of agricultural applicability of biosurfactants , 2013 2013, 46-46
 36. Surfactants and biosurfactants in agriculture – comparison , 2013 2013, 29-29
 37. Determination of Soil Pore Water Salinity Using an FDR Sensor Working at Various Frequencies up to 500 MHz , Sensors 2012 2012, 12(8): 10890-10905
 38. Zasolenie gleby wyznaczane sensorami FDR, działającymi w zmiennej częstotliwości , Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 2012 2012, (IV-VI): t. 12(2 (38)): 341-349
 39. Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej. , 2012 2012, 77-77
 40. Wyznaczanie wilgotności i zasolenia gleby za pomocą sensora FDR , 2012 2012, 84-84
 41. Eksperymenty fizyczne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii , 2012 2012
 42. Determination of soil salinity and water content using FDR sensors , 2012 2012, 1156-1156
 43. Acid and alkali effect on surface properties of soils and their mineral constituents , 2012 2012, 127-127
 44. Źródła energii na przykładzie wiatru, wody oraz przemian elektrochemicznych , 2012 2012
 45. Determination of the electrokinetic potential of Rhizobium leguminosarum bv trifolii Rt24.2 using Laser Doppler Velocimetry – A methodological study. , Journal of Microbiological Methods 2011 2011, 85(3): 199-205
 46. Wyznaczanie rozkładu wielkości cząstek w pomiarach agrofizycznych. , 2011 2011, 97-98
 47. Chosen physical and physicochemical properties of water and sediments of Zemborzycki reservoir, South-East Poland. , 2011 2011, 35-35
 48. Soil salinity status measured by FDR sensors working in variable frequency range , 2011 2011, 53-54
 49. Electrokinetic potential of the live and dead Rhizobium leguminosarum BV trifolii RT24.2 , 2011 2011, 56-57
 50. Application of optical techniques for measurement of physical properties of soils. , Physical, Chemical and Biological Processes in Soils 2010 2010, ISBN 978-83-61607-56-4(Rozdz.): 21-31
 51. Methodological aspects of measuring particle size distribution (PSD). , 2010 2010
 52. Pomiar potencjału elektro-kinetycznego w badaniach środowiska. , Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN 2009 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 128161-172
 53. Wyznaczanie potencjału elektrokinetycznego materia-łów glebowych z zastosowaniem metody LDE (Laser Doppler Electrophoresis). , 2009
 54. Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i polowego pomiaru wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych. , 2009 2009
 55. Możliwości wsparcia badań naukowych przez programy współpracy terytorialnej , 2009 2009
 56. Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału , 2009 2009
 57. Potencjał elektrokinetyczny osadów sztucznego zbiornika wodnego Zalewu Zemborzyckiego. , Acta Agrophysica 2008 2008,163, Vol.12(3),607-612
 58. Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału. , 2008 2008
 59. Kolory pH. , 2008 2008
 60. Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i pomiary wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych. , 2008 2008
 61. Monitoring wilgotności i temperatury gleb Polesia. , 2008 2008
 62. The effect of kaplic phaeozem and lepnic podzol properties on sorption of lead and cadmium in soil. , Acta Agrophysica 2007 2007, 151, 10(1), 137-142
 63. Use of ion-selective electrodes for determination of content of potassium in Egner-Rhiem soil extracts. , Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika 2007 2007, 53, (1), 29-33
 64. Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i polowego pomiaru wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych. , 2007 2007
 65. Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału. , 2007 2007
 66. Quantitative and qualitative determination of soil salinity. , 2007 2007
 67. Potentiometric sensors In soil chemical studiem. , Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering" 2006 1, 38-44
 68. Pokaż potas – elektrody potasowe w rolnictwie Lubelszczyzny. , Instytut Agrofizyki PAN 2006 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 13-18
 69. Kiedy gleba smakuje roślinom? , Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie 2006 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 65-70
 70. Ionometric measurements of soi land soil extracts – problem of calibration solution. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”. , 2006 2006
 71. Initial evaluation of application of ion selective electrodes to direct measurement ions concentration in soils. , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 399-401
Top
X