Cieśla Jolanta

Cieśla Jolanta

Print Friendly
Jola
ProfilTelefonE-mail
dr  Jolanta Cieśla(81) 744 50 61 w. 192j.ciesla@ipan.lublin.pl

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Metrologia
 • Badania właściwości fizykochemicznych koloidów, nanocząstek oraz biomateriałów,
 • Zastosowanie metod optycznych w pomiarach potencjału elektrokinetycznego (laserowa Dopplerowska elektroforeza) i wielkości cząstek (spektroskopia korelacyjna fotonów)

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2004    Mgr chemii
  Wydz. Chemii UMCS w Lublinie
 • 2009    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Zakres stosowalności nowego typu elektrod jonoselektywnych do oznaczania aktywności potasu w glebie”

 

 • 2009    Studia podyplomowe w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych
  Wydział Filozofii KUL w Lublinie

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Chemiczne
 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
 • Agrifoodresearch.net – The European agricultural and food research landscape

Stypendia i staże:

 • 2011-2012    Węgry, Instytut Badawczy Chemii i Inżynierii Procesowej, Uniwersytet w Veszprem
 • 2011    Bułgaria, Instytut Meteorologii I Hydrologii Bułgarskiej Akademii Nauk oraz Instytut Badawczy Rekultywacji Terenów i Mechanizacji Rolnictwa, Sofia
 • 2007, 2009    Belgia, Uniwersytet w Gandawie (Wydział Zarządzania i Ochrony Gleby), pobyt w ramach współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i F.W.O. Flanders (Polish Belgium Joint Research Project „Physical aspects of water retention and transport of water and solutes in soils”)
 • 2007    Finlandia, Uniwersytet w Helsinkach (Wydział Chemii Stosowanej i Mikrobiologii), pobyt w ramach współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i Fińską Akademią Nauk (Polish Finland Joint Research Project „Soil physical factors and microbiological activity of soils under oxygen stress”)
 • 2007    Słowacja, Instytut Hydrologii Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, pobyt w ramach współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i Słowacką Akademią Nauk (Polish Slovak Joint Research Project „Modelling of water regime in soil profile as an element of ground water, soil canopy and atmosphere system”)
 • 2005-2007    Stypendium Europejskiego Funduszu Socjalnego, ZPORR , nr Z/2.06/II/2.6/01/05 „Stypendia dla młodych naukowców szansą agrorozwoju Lubelszczyzny”

Wybrane projekty naukowe:

 • 2010-2014    Projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe, UDA.POIG.01.03.01-00-101/08-01, „POLAPGEN-BD „Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę”, Zadanie 6. „Kształtowanie się właściwości fizycznych i fizykochemicznych roślin w adaptacji do warunków suszy” – Wykonawca
 • 2007-2008    Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funfuszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006, NEB/PL/LUB/2.1/06/14, „Utworzenie transgranicznej sieci monitoringu ekosystemu glebowego na terenie Międzynarodowego Biorezerwatu Zachodnie Polesie” – Osoba prowadząca monitoring rzeczowo-finansowy projektu
 • 2007-2008    „Zakres stosowalności nowego typu elektrod jonoselektywnych do oznaczania aktywności potasu w glebie”, Projekt badawczy promotorski Nr N N 305 32 54 33 – Wykonawca
 • 2004-2006     „Opracowanie systemu monitorowania wybranych jonów w glebach i gruntach z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych”, Projekt badawczy, Nr 2P04G 032 26 – Pracownik pomocniczy

Nagrody:

 • 2009    Nagroda Dyrektora Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, przyznana na wniosek Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN za rozprawę doktorską pt. „Zakres stosowalności nowego typu elektrod jonoselektywnych do oznaczania aktywności potasu w glebie”
 • 2006, 2007    Dyplomy w dwóch edycjach konkursu Mistrz Popularyzacji Wiedzy „Złoty Umysł 2006” i „-2007”, ogłaszanego przez Prezesa PAN, Warszawa

Działalność w obszarze popularyzacji nauki:

 • Koordynacja 3 edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki (2010-2012) z ramienia Instytutu Agrofizyki PAN  w Lublinie
 • A. Sochan, J. Cieśla: Eksperymenty fizyczne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, IX Lubelski Festiwal Nauki, Lublin, 15-21.09.2012
 • A. Sochan, J. Cieśla: Źródła energii na przykładzie wiatru, wody oraz przemian elektrochemicznych, 16 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, 12.05.2012
 • J. Cieśla, A. Wilczek: Koloidy w świetle lasera, VIII Lubelski Festiwal Nauki, 17-23.09.2011
 • J. Cieśla, A. Wilczek: Zjawiska zachodzące przy rozpraszaniu światła w układach koloidalnych, 15 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, 28.05.2011
 • J. Cieśla, A. Wilczek: Magnetyzm nano-świata, VII Lubelski Festiwal Nauki, Lublin, 18-24.09.2010
 • J. Cieśla, A. Wilczek: Sterowanie NanoŚwiatem, 14 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, 12.06.2010
 • Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla przedszkolaków podczas Tygodnia Aktywności Twórczej „Przygody z wiatrem i wodą”, Przedszkole Nr 56, Lublin, 23.04.2010
 • J. Cieśla, A. Wilczek: Efektowne nanocząstki, VI Lubelski Festiwal Nauki, Lublin, 19-25.09.2009
 • J. Cieśla: Marsjańskie sondy na Ziemi, 13 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Warszawa, 30.05.2009
 • J. Cieśla: Kolory pH, V Lubelski Festiwal Nauki „Wiedza Lekarstwem Duszy”, Lublin, 20-26.09.2008
 • Pokazy doświadczeń dla dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej przy parafii św. Michała Archanioła w Lublinie, Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, 11.02.2009
 • J. Cieśla: Metody określania pH gleby, 12 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Warszawa, 14.06.2008
 • M. Ryżak, J. Cieśla: Kilka tajemnic świata leżącego u naszych stóp – czyli gleby, IV Lubelski Festiwal Nauki, Lublin, 22-28.09.2007
 • J. Cieśla: Matematyka podpowie, ile gleba kryje w sobie – o jonometrycznych pomiarach potasu, 11 Piknik Naukowy Polskiego Radia BIS w Warszawie, Warszawa, 26.05.2007
 • Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych (5-11.12.2006) oraz pokazów (29.03.2007)  dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 31 w Lublinie
 • M. Ryżak, D. Porębska, J. Cieśla, A. Wilczek, Od grudki gleby i kropli cieczy do rośliny, III Lubelski Festiwal Nauki, Lublin, 17.09.2006-22.09.2006

Publikacje z afiliacją Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

 • Drach M., Andrzejewska A., Cieśla J., Narkiewicz-Michałek J.:
  Theoretical description of aggregation of cationic gemini surfactants in the bulk solution and on the silica surface.
  Adsorption, 2008, 14, 629-638

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Publikacje pracownika

 1. ВЛИЯНИЕ НАНОАДСОРБЦИОННЫХ СЛОЕВ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ НА СТРУКТУРНО-СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ И ПОЧВ АГРОХИМИЯ 2013 2013, 1058-66
 2. Acid and alkali effect on surface properties of soils and their mineral constituents 2012 2012, 127-127
 3. Alpha-tocopherol in CTAB/NaCl systems — The light scattering studies Journal of Molecular Liquids 2017 2017 Vol. 233, 15-22
 4. Application of optical techniques for measurement of physical properties of soils. Physical, Chemical and Biological Processes in Soils 2010 2010, ISBN 978-83-61607-56-4(Rozdz.): 21-31
 5. Areas of agricultural applicability of biosurfactants 2013 2013, 46-46
 6. Badania aktywności antyutleniajęcej kwasów fenolowych w układach micelarnych 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2017-09-17 : 2017-09-21) 2017 str. 869
 7. Chosen physical and physicochemical properties of water and sediments of Zemborzycki reservoir, South-East Poland. 2011 2011, 35-35
 8. Determination of Soil Pore Water Salinity Using an FDR Sensor Working at Various Frequencies up to 500 MHz Sensors 2012 2012, 12(8): 10890-10905
 9. Determination of soil salinity and water content using FDR sensors 2012 2012, 1156-1156
 10. Determination of the electrokinetic potential of Rhizobium leguminosarum bv trifolii Rt24.2 using Laser Doppler Velocimetry – A methodological study. Journal of Microbiological Methods 2011 2011, 85(3): 199-205
 11. Effect of α-tocopherol on the properties of microemulsions stabilized by the ionic surfactants Journal of Molecular Liquids 2017 Vol. 236: 117-123
 12. Effect of the type of carbohydrate on the DVS critical relative humidity in spray-dried fat-filled pea protein-based powders: Comparison with monolayer coverage and Tg values Food Hydrocolloids 2017 73: 335-343
 13. Eksperymenty fizyczne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 2012 2012
 14. Electrokinetic potential of the live and dead Rhizobium leguminosarum BV trifolii RT24.2 2011 2011, 56-57
 15. Electrokinetic properties of soil minerals and soils modified with polyelectrolytes. Eurasian Soil Science 2014 2014, 47(7): 699-706
 16. Influence of silver nanoparticles on food components in wheat International Agrophysics 2013 2013, 27(1): 49-55
 17. Initial evaluation of application of ion selective electrodes to direct measurement ions concentration in soils. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 399-401
 18. Interaction of zinc ions with diluted alkali soluble pectin fraction Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 43-44
 19. Ionometric measurements of soi land soil extracts – problem of calibration solution. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”. 2006 2006
 20. Kiedy gleba smakuje roślinom? Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie 2006 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 65-70
 21. Kolory pH. 2008 2008
 22. Lactobacilli as cadmium ion biosorbent. 2015 2015
 23. Ładunki, jony, elektrony – z pasją o energii 2013 2013
 24. Laserowa dopplerowska elektroforeza w badaniach nano-I Biomateriałow XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 13
 25. Methodological aspects of measuring particle size distribution (PSD). 2010 2010
 26. Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej. 2012 2012, 77-77
 27. Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału. 2007 2007
 28. Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału. 2008 2008
 29. Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału. 2009 2009
 30. Modification of zeolite surface charge for wastewater treatment. 2014 2014, 66-68
 31. Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i polowego pomiaru wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych. 2007 2007
 32. Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i polowego pomiaru wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych. 2009 2009
 33. Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i pomiary wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych. 2008 2008
 34. Monitoring wilgotności i temperatury gleb Polesia. 2008 2008
 35. Możliwości wsparcia badań naukowych przez programy współpracy terytorialnej 2009 2009
 36. Otrzymanie nanocelulozy z celulozy wyizolowanej z wytłoków jabłkowych metodą ultradźwiękową XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 26
 37. Pokaż potas – elektrody potasowe w rolnictwie Lubelszczyzny. Instytut Agrofizyki PAN 2006 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 13-18
 38. Pomiar potencjału elektro-kinetycznego w badaniach środowiska. Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN 2009 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 128161-172
 39. Potencjał elektrokinetyczny osadów sztucznego zbiornika wodnego Zalewu Zemborzyckiego. Acta Agrophysica 2008 2008,163, Vol.12(3),607-612
 40. Potentiometric sensors In soil chemical studiem. Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering" 2006 1, 38-44
 41. Production of exopolysaccharide by Rhizobium leguminosarum bv. trifolii and its role in bacterial attachment and surface properties. Plant and Soil 2015 388(1-2): 211-227
 42. Quantitative and qualitative determination of soil salinity. 2007 2007
 43. Rola potencjału elektrokinetycznego Enterococcus faecalis w patogenezie. 2014 2014, 69-79
 44. Soil salinity status measured by FDR sensors working in variable frequency range 2011 2011, 53-54
 45. Stabilność układu olejek cynamonowy/ramnolipid/NaCl o różnej wartości fazy wodnej 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2017-09-17 : 2017-09-21) 2017 str. 1051
 46. Studies on the removal of Cd ions by gastrointestinal lactobacilli Applied Microbiology and Biotechnology 2016 DOI: 10.1007/s00253-016-8048-9, 1-11
 47. Surface Properties of Wild-Type Rhizobium leguminosarum bv. trifolii Strain 24.2 and Its Derivatives with Different Extracellular Polysaccharide Content PLoS One 2016 DOI:10.1371/journal.pone.0165 080, 1-21
 48. Surfactants and biosurfactants in agriculture – comparison 2013 2013, 29-29
 49. The effect of kaplic phaeozem and lepnic podzol properties on sorption of lead and cadmium in soil. Acta Agrophysica 2007 2007, 151, 10(1), 137-142
 50. The effect of preparation conditions on the sedimentation of clay suspention 2014 2014, 70-71
 51. The physicochemical properties of CTAB solutions in the presence of α-tocopherol Journal of Molecular Liquids 2016 222: 463-470
 52. The size and electrophoretic mobility of the biosurfactant aggregates at a different salt concentration Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic 2016 28-29
 53. Transformation of the structural organization of clay sediments and soils under the impact of polyelectrolytes Eurasian Soil Science 2013 2013, 46(8): 897-907
 54. Unknown mechanism of plant reaction to drought: changes in surface charge and acidity of roots. 2014 2014, 48-48
 55. Use of a Dynamic Light Scattering Technique for SDS/Water/Pentanol Studies Journal of Dispersion Science and Technology 2013 2013, 34(4): 566-574
 56. Use of ion-selective electrodes for determination of content of potassium in Egner-Rhiem soil extracts. Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika 2007 2007, 53, (1), 29-33
 57. Wielkość i ładunek powierzchniowy cząstek w układach SDS/pentanol/witamina E o różnym stosunku o/w 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23.09.2016 r. 2016 S10P04, 300-300
 58. Właściwości kwasowo-zasadowe pektyn wyizolowanych z jabłek 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2017-09-17 : 2017-09-21) 2017 str. 1050
 59. Wpływ stężenia elektrolitu na wielkości i właściwości elektrokinetyczne w roztworze kationowego surfaktanta zawierającym witaminę E. 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23.09.2016 r. 2016 S10K07, 298-298
 60. Wyznaczanie potencjału elektrokinetycznego materia-łów glebowych z zastosowaniem metody LDE (Laser Doppler Electrophoresis). 2009
 61. Wyznaczanie rozkładu wielkości cząstek w pomiarach agrofizycznych. 2011 2011, 97-98
 62. Wyznaczanie wilgotności i zasolenia gleby za pomocą sensora FDR 2012 2012, 84-84
 63. Zasolenie gleby wyznaczane sensorami FDR, działającymi w zmiennej częstotliwości Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 2012 2012, (IV-VI): t. 12(2 (38)): 341-349
 64. Zastosowanie modyfikowanych zeolitów w procesie usuwania azotanów i fosforanów ze ścieków. 2014 2014
 65. ZOSTAŃ ODKRYWCĄ FIZYKI, CHEMII i BIOLOGII W PRZYRODZIE – Badania. Publikacja w ramach projektu pt. "Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie - warsztaty, eksperymenty, badania", realizowanego w przedsięwzięciu "Ścieżki Kopernika (DS/1365/10/W48/ŚK/2013), w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu zarz 2014 2014, 1-59
 66. ZOSTAŃ ODKRYWCĄ FIZYKI, CHEMII i BIOLOGII W PRZYRODZIE – Eksperymenty. Publikacja w ramach projektu pt. "Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie - warsztaty, eksperymenty, badania", realizowanego w przedsięwzięciu "Ścieżki Kopernika (DS/1365/10/W48/ŚK/2013), w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu zarz 2014 2014, 1-24
 67. Źródła energii na przykładzie wiatru, wody oraz przemian elektrochemicznych 2012 2012
Top
X