Zdunek Artur

Zdunek Artur

Print Friendly
prof. dr hab. Zdunek Artur
Nr pokoju: 19
E-mail: a.zdunek@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 103

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Biomechanika roślin, modelowanie komputerowe.
 • Ściany komórkowe, struktura i funkcjonalność polisacharydów.
 • Mikroskopia, CSLM, AFM, mikrospektroskopia Ramana, analiza obrazu
 • Metody oceny jakości owoów i warzyw: emisja akustyczna, biospeckle, tekstura.

Inne informacje

Stopnie naukowe:

 • 1995    Mgr fizyki
  Wydział Fizyki UMCS, Lublin
  Tytuł pracy: „Absorpcja mikrofal w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych”
 • 2001    Dr nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Zastosowanie metody emisji akustycznej do badania procesów pękania tkanki roślinnych na przykładzie tkanki bulwy ziemniaka”
 • 2008    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Instrumentalna metoda oceny wybranych cech tekstury jabłek na podstawie emisji akustycznej”
 • 2016    Profesor nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Zatrudnienie:

 • 1995-2001    Asystent,  Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów (wcześniej Zakład Mechaniki Ośrodków Rolniczych), Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
 • 2001-2008    Adiunkt, Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów (wcześniej Zakład Mechaniki Ośrodków Rolniczych), Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
 • 2009    Docent, Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
 • 2010    Kierownik Tematu II- “Zmiany mikrostruktury materiałów rolniczych podczas deformacji” , Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów (Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
 • 2011     Kierownik Zakładu Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN

Staże i stypendia:

 • 2002-2003    Kyoto University, Japan – Stypendium Japońskiej Fundacji Promocji Nauki dla młodych doktorów.
 • 2007    INRA – Nantes, Francja
 • 2010    ATB – Potsdam, Niemcy

Wybrane projekty:

 • 2005-2008    Koordynator – 2P 06T 089 28 „Zastosowanie emisji akustycznej do oceny jakości owoców i warzyw”
 • 2006-2007    Koordynator – „Interregionalne Centrum Badawczo-Edukacyjne w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA/ TACIS CBC 2004-2006
 • 2007-2008    Koordynator – „Szkolenia i adaptacja laboratoriów w Instytucie Agrofizyki dla podniesienia jakości żywności na terenach przygranicznych PL-BY-UA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA/ TACIS CBC 2004-2006
 • 2009-2010    Koordynator – NR 12 0031 04 „Prototyp urządzenia opartego na metodzie emisji akustycznej do oceny kruchości i tekstury jabłek”
 • 2011-2012    Koordynator – NR 12 0137 10 „Wytworzenie aparatury do niedestrukcyjnej oceny jakości warzyw i owoców na podstawie zjawiska bioscpekli”
 • 2010-2014    Członek Komitetu Zarządzającego „European network on applications of Atomic Force Microscopy to NanoMedicine and Life Sciences (AFM4NanoMed&Bio)”, COST Action TD1002
 • 2010-2014    Członek Komitetu Zarządzającego (Substitute Member) „The application of innovative fundamental food-structure-property relationships to the design of foods for health, wellness and pleasure”, COST Action TA1001

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Biofizyczne
 • International Society for Horticultural Science

Publikacje pracownika

 1. Wpływ jonów cynku na elektrokinetyczne i strukturalne właściwości frakcji DASP pektyn , X Sympozjum Doktorantów Współczesne Problemy w Naukach o Życiu 2017 str. 7
 2. Isolation and Characterization of Cellulose from Different Fruit and Vegetable Pomaces , Polymers 2017 9(10): 1-16; DOI: 10.3390/polym9100495
 3. Early detection of fungal infection of stored apple fruit with optical sensors – comparison of biospeckle, hyperspectral imaging and chlorophyll fluorescence , Food Control 2017 DOI: 10.1016/j.foodcont.2017.10.013
 4. Właściwości kwasowo-zasadowe pektyn wyizolowanych z jabłek , 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2017-09-17 : 2017-09-21) 2017 str. 1050
 5. Otrzymanie nanocelulozy z celulozy wyizolowanej z wytłoków jabłkowych metodą ultradźwiękową , XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r. 2017 str. 26
 6. Charakterystyka celulozy wyizolowanej z wytłoków warzyw i owoców , XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r. 2017 str. 25
 7. Szybka detekcja porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą przestrzennego obrazowania biospeckli , XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r. 2017 str. 21
 8. Lokalizacja białek arabinogalaktanowych (ASPS) w ścianach komórkowych owoców jabłoni (malus x domestica) , XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r. 2017 str. 19
 9. Badania nad enzymatyczną i nieenzymatyczną degradacją roślinnej ściany komórkowej , XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r. 2017 str. 12
 10. Simultaneous influence of pectin and xyloglucan on structure and mechanical properties of bacterial cellulose composites , Carbohydrate Polymers 2017 174: 970-979
 11. Compression simulations of plant tissue in 3D using a mass-spring system approach and discrete element method , Soft Matter 2017 13: 7318-7331; DOI: 10.1039/C7SM01137G
 12. The structural characterization of sodium carbonatesoluble fraction of pectin (DASP) extracted from plant cell walls , 8th AFM BioMed Conference Kraków, Poland 4-8 September 2017 2017-09-04 : 2017-09-08 2017 str. 125
 13. In vitro enzymatic-included DASP nanostructure reorganization , 8th AFM BioMed Conference Kraków, Poland 4-8 September 2017 2017-09-04 : 2017-09-08 2017 str. 97
 14. Evaluation of pectin nanostructure by atomic force microscopy in blanched carrot , LWT - Food Science and Technology 2017 84: 658-667
 15. Changing of biochemical parameters and cell wall polysaccharides distribution during physiological development of tomato fruit , Plant Physiology and Biochemistry 2017 119: 328-337
 16. Exponentially smoothed Fujii index for online imaging of biospeckle spatial activity , Computers and Electronics in Agriculture 2017 142: 70-78
 17. The combined effect of ultrasound and enzymatic treatment on the nanostructure, carotenoid retention and sensory properties of ready-to-eat carrot chips , LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 2017 85: 427-433
 18. New bioproducts made of cell wall polysaccharides from fruit and vegetable waste , Annual Report of the Polish Academy of Sciences 2017 pp. 23-25
 19. Interaction of zinc ions with diluted alkali soluble pectin fraction , Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 43-44
 20. Nanostructure-related fruit mechanics and cell wall-based new bioproducts , Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 20-20
 21. Changes of pectin nanostructure and cell wall stiffness induced in vitro by pectinase , Carbohydrate Polymers 2017 Vol. 161, 197-207
 22. Prediction of the nanomechanical properties of apple tissue during its ripening process from its firmness, color and microstructural parameters , Innovative Food Science & Emerging Technologies 2017 Vol. 39, 79-87
 23. Rheological and chemical properties of pectin enriched fractions from different sources extracted with citric acid , Carbohydrate Polymers 2017 Vol. 156, 443-451
 24. Changes in cell wall stiffness and microstructure in ultrasonically treated apple , Journal of Food Engineering 2017 Vol. 197, 1-8
 25. Właściwości żelujące pektyn i ich czynniki sieciujące , VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r. 2016 287-288
 26. Analiza obrazów biospecklowych w dziedzinie częstotliwościowej z zastosowaniem metody szybkiej transformacji Fouriera (FFT) , V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. 2016 113-113
 27. Biospeckle Technique for Assessing Quality of Fruits and Vegetables , Light Scattering Technology for Food Property, Quality and Safety Assessment 2016 14: 361-385
 28. Charakterystyka celulozy otrzymanej z wytłoków jabłkowych , VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r. 2016 str. 248-249
 29. Detekcja chorobowych uszkodzeń jabłek za pomocą czasoprzestrzennej analizy aktywności biospecklowych obrazów interferencyjnych. , V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. 2016 27-27
 30. Determination of the Optimum Harvest Window for Apples Using the Non-Destructive Biospeckle Method , Sensors 2016 16(661)
 31. FT-IR and FT-Raman characterization of non-cellulosic polysaccharides fractions isolated from plant cell wall , Carbohydrate Polymers 2016 154: 48-54
 32. Hyperspectral image analysis of Raman maps of plant cell walls for blind spectra characterization by nonnegative matrix factorization algorithm , Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 2016 151: 136-145
 33. Jony cynku jako czynnik sieciujący pektyny. , XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016 9-9
 34. New image analysis method for the estimation of global and spatial changes in fruit microstructure , International Agrophysics 2016 30(2): 219-229
 35. Przestrzenne obrazowanie rozwoju porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą Biospeckli. , XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016 18-18
 36. Raman imaging of changes in the polysaccharides distribution in the cell wall during apple fruit development and senescence , Planta 2016 243(4): 935-945
 37. Revision of adsorption models of xyloglucan on microcrystalline cellulose , Cellulose 2016 23(5): 2819-2829
 38. Stabilność termiczna kamieni układu moczowego a ich skład chemiczny i wytrzymałość mechaniczna. , XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016 22-22
 39. Study on dietary fibre by Fourier transform-infrared spectroscopy and chemometric methods , Food Chemistry 2016 196(2016): 114-122
 40. The self-assembled network and physiological degradation of pectins in carrot cell walls. , Food Hydrocolloids 2015 43: 41-50
 41. The stiffening of the cell walls observed during physiological softening of pears. , 2015 2015, P-46: 117-117
 42. Effect of glucose on fatigue-induced changes in the microstructure and mechanical properties of demineralized bovine cortical bone. , Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials 2015 13(3): e220-e227
 43. Wpływ jonów metali dwuwartościowych na właściwości reologiczne matrycy polisacharydowej z wytłoków jabłkowych. , Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2015 99(2): 103-113
 44. Effect of Ca2+, Fe2+ and Mg2+ on rheological properties of new food matrix made of modified cell wall polysaccharides from apple. , Carbohydrate Polymers 2015 133: 547-555
 45. Evaluation of Structure and Assembly of Xyloglucan from Tamarind Seed (Tamarindus indica L.) with Atomic Force Microscopy. , Food Biophysics 2015 10(4): 396-402
 46. Effect of Storage on Rheology of Water-Soluble, Chelate-Soluble and Diluted Alkali-Soluble Pectin in Carrot Cell Walls. , Food and Bioprocess Technology 2015 8(1): 171-180
 47. Electrical potential oscillations – movement relations in circumnutating sunflower stem and effect of ion channel and proton pump inhibitors on circumnutation. , Physiologia Plantarum 2015 153(2): 307-317
 48. Combining FT-IR spectroscopy and multivariate analysis for qualitative and quantitative analysis of the cell wall composition changes during apples development. , Carbohydrate Polymers 2015 115: 93-103
 49. Localization And Characterization Of Plant Cell Wall Polysaccharides By Usage Of Raman Confocal Microscope. , 2015 2015, 2.11.
 50. Infrared And Raman Spectroscopy As A Tool For Characterization Of Cell Wall Polysaccharides. , 2015 2015
 51. Effect of pectinases activity on structural properties of cell wall pectins. , 2015 2015, 10-10
 52. Simulations of force spectroscopy experiments on galacturonic acid molecules. , 2015 2015, 1.3.
 53. Wpływ aktywności pektynaz na strukturalne właściwości związków pektynowych w ścianach komórkowych. , 2015 2015, S11KS07, 404-404
 54. Simulations of enforced structural changes in galacturonic acid molecules. , 2015 2015, S09P21, 372-372
 55. Multiscale study of structure, biomechanics and functionality of fruit building blocks. , 2015 2015
 56. Zmiany nanostruktury polisacharydów ścian komórkowych pod wpływem degradacji enzymatycznej. , 2015 2015, 21-21
 57. Modelling of 3D cellular structures using mass-spring system approach. , 2015 2015, 033, 74-75
 58. Rolnictwo precyzyjne szansą zachowania bioróżnorodności i ochrony środowiska, a także gwarantem produkcji bezpiecznej żywności , 2015 2015, 28-28
 59. Wykorzystanie mikroskopii Ramana w badaniu składu ścian komórkowych warzyw i owoców. , 2015 2015, 31-31
 60. Częstotliwościowa analiza obrazów biospecklowych metodą szybkiej transformacji Fouriera (FFT). , 2015 2015, 25-25
 61. Właściwości reologiczne i biochemiczne pektyn izolowanych metodą ekstrakcji w kwasie cytrynowym z wybranych owoców kolorowych. , 2015 2015, 19-19
 62. Struktura chemiczna polisacharydów ściany komórkowej miękiszowej tkanki jabłka. , 2015 2015, 18-18
 63. Analiza zmian właściwości mechanicznych i nanostruktury ścian komórkowych owoców w wyniku kontrolowanego działania pektynaz. , 2015 2015, 16-16
 64. Wpływ fal ultradźwiękowych na ściany komórkowe parenchymy jabłka. , 2015 2015, 11-11
 65. Zastosowanie wybranych metod statystycznych w analizie danych spektroskopowych. , 2015 2015, 10-10
 66. Modification of rheological properties of polysaccharide food matrix made of apple pomace by divalent metal ions. , 2015 2015, 44-45
 67. Raman image analysis in the identification of biopolymers in plant cell wall. , 2015 2015, 14-15
 68. The biospeckle method for the investigation of agricultural crops: A review. , Optics and Lasers in Engineering 2014 2014, 52276-285
 69. Finite element modelling of the mechanical behaviour of onion epidermis with incorporation of nonlinear properties of cell walls and real tissue geometry , Journal of Food Engineering 2014 2014, 12350-59
 70. Simulation of Force Spectroscopy Experiments on Galacturonic Acid Oligomers. , PLoS One 2014 2014, 9(9) e107896(DOI: 10.1371/journal.pone.0107896)
 71. Evaluation of the Nanostructure of Pectin, Hemicellulose and Cellulose in the Cell Walls of Pears of Different Texture and Firmness. , Food and Bioprocess Technology 2014 2014, 73525-3535
 72. VIS/NIR spectroscopy, chlorophyll fluorescence, biospeckle and backscattering to evaluate changes in apples subjected to hydrostatic pressures. , Postharvest Biology and Technology 2014 2014, 9688-98
 73. Imaging of polysaccharides in the tomato cell wall with Raman microspectroscopy. , Plant Methods 2014 2014, 10:14(doi:10.1186/1746-4811-10-14): 1-11
 74. Parameterization of plant tissue microstructure by confocal microscopy for Finite Elements Modelling. , 2014 2014, 14-14
 75. Klasyfikacja frakcji włókna pokarmowego na podstawie danych spektralnych. , NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2014 2014, (Tom I,): 485-488
 76. Zastosowanie spektrometrii ramanowskiej oraz FT-IR w analizie matryc polisacharydowych. , NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2014 2014, (Tom I,): 481-484
 77. Ocena składu chemicznego ścian komórkowych jabłka na podstawie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych. , NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2014 2014, (Tom I,): 489-492
 78. Modelowanie właściwości mechanicznych tkanek roślinnych metodą elementów skończonych. , AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody 2014 2012, 22-22
 79. Image analysis – general aspects. , 2014 2014, 8-8
 80. Wykorzystanie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych do oceny zmian zawartości polisacharydów ścian komórkowych jabłka. , 2014 2014, 26-26
 81. The use of atomic force microscopy in food structure assessment. , 2014 2014, 6-7
 82. AFM study on nanostructure and mechanical properties of tamarind xyloglucan. , 2014 2014, P1.15
 83. AFM study on structural changes of cell wall pectin in fruits and vegetables during postharvest ripening. , 2014 2014, P1.13
 84. The nanostructure of pectin, hemicellulose and cellulose in the cell walls of pears of different texture and firmness. , 2014 2014, Ref: 3275,-35
 85. Nanomechanics of cell walls in relation to firmness during pre- and postharvest maturation of pears. , 2014 2014, Ref: 3272,-36
 86. Structural properties of Cell Wall Polysaccharides from apple and carrot pomace. , 2014 2014
 87. Structure of pectins, hemicellulose and cellulose in cell walls of two pear cultivars. , 2014 2014, PP-36,-98
 88. Influence of modified cell wall polysaccharides on rheological properties of food. , 2014 2014, PP-34,-97
 89. Enzymatic degradation and changes in rheological properties of pectins in Daucus carota L. cv. ‘Nerac’ cell walls during postharvest storage. , 2014 2014, OP-27,-47
 90. Young’s modulus of cell walls in pears during pre- and postharvest maturation. , 2014 2014, OP-26,-46
 91. Nanostruktura pektyn, hemicelulozy i celulozy ścian komórkowych gruszek o różnej teksturze. , 2014 2014, 171-171
 92. Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych. , 2014 2014, 85-85
 93. Modyfikowane polisacharydy ścian komórkowych jako dodatki teksturotwórcze do żywności. , 2014 2014, 38-38
 94. Badanie zmian sztywności materiału ścian komórkowych gruszek zachodzących w czasie dojrzewania owoców za pomocą AFM. , 2014 2014, U-37,-59
 95. Zmiany nanostruktury związków pektynowych ścian komórkowych podczas ich fizjologicznej depolimeryzacji. , 2014 2014, U-36,-58
 96. Food texture stabilizer from apple juice by-products. , 2014 2014, 137-137
 97. Stiffness of fruit cell wall studied with an atomic force microscope. , 2014 2014, 13-13
 98. Badania degradacji polisacharydów obecnych w roślinnej ścianie komórkowej za pomocą obrazowania ramanowskiego. , 2014 2014, 11-11
 99. Struktura i funkcja polisacharydów w ścianach komórkowych roślin. , 2014 2014, 7-7
 100. Observation of changes in cell wall polysaccharides of radish during development. , 2014 2014, p. 193-193
 101. Principal component analysis of raman spectra applied to identifications of biopolymers in plant cell wall. , 2014 2014, p. 149-149
 102. Observation of differences in cell wall polysaccharides composition of carrot root different tissues. , 2014 2014, p. 29-30
 103. Atomic force microscopy in analysis of films from processed cell wall polysacchardes. , 2014 2014, Chemicke Listy 108, 1091-1097
 104. Effect of calcium, magnesium and iron ions on rheological properties of polysaccharide matrix from apple pomace. , 2014 2014, Chemicke Listy 108, p.1091-1097
 105. Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – apple cell wall. , 2014 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 106. Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – bacterial cellulose. , 2014 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 107. Preliminary studies of dietary fiber fractions from different fruits based on FTIR and multivariate statistical methods. , 2014 2014, Chemicke listy 108, p.911
 108. Connection of Raman microscopy and multivariate image analysis methods as a useful way to identification polymers in the plant cell wall. , 2014 2014
 109. Hyperspectral imaging in identification the plant cell wall polysaccharides. , 2014 2014, Chemicke Listy 108, p.911
 110. High dietary fiber powder enriched with metal ions and ascorbic acid as a modifier of rheological properties of food. , 2014 2014, 87-88
 111. Classification of dietary fiber fractions from different sources based on FT IR and hierarchical cluster analysis. , 2014 2014, 45-46
 112. Matryca polisacharydowa wzbogacona dodatkiem metali jako modyfikator właściwości reologicznych żywności. , 2014 2014, 108-108
 113. Influence of metal ions on rheological properties of high dietary fiber powder. , 2014 2014, 136-136
 114. Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych. , 2014 2014, 15-15
 115. Determination of the elastic properties of tomato fruit cells with an atomic force microscope , Sensors 2013 2013, 13(9): 12175-12191
 116. Effect of Cytochalasin B, Lantrunculin B, Colchicine, Cycloheximid, Dimethyl Sulfoxide and Ion Channel Inhibitors on Biospeckle Activity in Apple Tissue , Food Biophysics 2013 2013, 8(4): 290-296
 117. Application of acoustic emission for quality evaluation of fruits and vegetables , Acoustic Emission - Research and Applications 2013 2013, (Rozdz.): 173-199
 118. Use of FT-IR spectra and PCA to the bulk characterization of cell wall residues of fruits and vegetables along a fraction process , Food Biophysics 2013 2013, 829-42
 119. The relation of apple texture with cell wall nanostructure studied using an atomic force microscope , Carbohydrate Polymers 2013 2013, 92(1): 128-137
 120. Effects of fatigue on microstructure and mechanical properties of bone organic matrix under compression , Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine 2013 2013, DOI 10.1007/s13246-013-0185-1
 121. Aktualny stan prac badawczych w zakresie zastosowania komputerowej analizy obrazu oraz analizy spektralnej w rolnictwie i przetwórstwie. , Współczesna inżynieria rolnicza i nowe wyzwania 2013 2013, (Rozdz. III): 417-443
 122. Możliwości zagospodarowania wytłoków i innych odpadów przemysłu owocowo-warzywnego , Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 2013 2013, 922-24
 123. Structural characterization of biopolymers from cell walls of fruits , 2013 2013, P3-06-P3-06
 124. Mikroskop Ramana jako narzędzie do badania struktury roślinnych ścian komórkowych owoców i warzyw , 2013 2013, 61-61
 125. Study on spatial distribution of polysaccharides in plant cell wall by Raman microscope , 2013 2013, 105-105
 126. Spatial distribution of polysacccharides in plant cell wall of vegetables and fruits , 2013 2013, 41-41
 127. Application of inhibitors of selected metabolic processes for identification biological source of biospeckle phenomenon in apple tissue , 2013 2013, 56-56
 128. Zastosowanie zjawiska biospeckli do wczesnego wykrywania mechanicznych i chorobowych uszkodzeń tkanek roślinnych , 2013 2013, 23-23
 129. Probing plant cell mechanical properties with the atomic force microscope , 2013 2013, 1-6
 130. Application of metabolism inhibitors for identification biological source of biospeckle phenomenon in apple tissue , 2013 2013, 1-5
 131. Structural Properties of Plant Polysaccharides from Apple and Carrot Pomace , 2013 2013
 132. Modified Cell Wall’s Polysaccharides as Food Texture Stabilizers , 2013 2013
 133. Biospeckle application for monitoring of pre-harvest apple development , 2013 2013, 13-14
 134. Raman microscope as a powerful tool to obtain images of spatial distribution of plant cell wall components , 2013 2013, 20-20
 135. Nanostruktura pektyn podczas ich fizjologicznej degradacji , 2013 2013, 28-28
 136. Analysis of structural changes of water, chelate and diluted alkali soluble pectins fractions from carrot during cold storage with the atomic force microscope , 2013 2013, 14-15
 137. Computer-aided image analysis of AFM height images of pectic fractions , 2013 2013, 33-34
 138. Analysis of nanostructure and mechanical properties of xyloglucan (tamarind) by atomic force microscopy , 2013 2013, 94-94
 139. Study on spatial distribution of polysaccharides in plant cell wall by Raman microspectroscope , 2013 2013, 80-80
 140. Changes of cell wall material composition during apple development , 2013 2013, 64-64
 141. Study on numerical modelling of plant tissue using the finite element method , 2013 2013, 56-56
 142. Spatio-temporal biospeckle imaging as a tool for visualization of plant tissue damage , 2013 2013, 50-50
 143. Enzymatic degradation of pectin during postharvest ripening , 2013 2013, 40-40
 144. Prediction of the optimal apple harvest window using biospeckle method , 2013 2013, 30-30
 145. AFM study of xyloglucan (Tamarind) nanostructure and mechanical properties , 2013 2013, 52-52
 146. Pectinolytic enzymes mechanisms: changes in pectin structure during postharvest ripening of carrot , 2013 2013, 40-41
 147. Plant microstructure and biomechanics , 2013 2013, 12-12
 148. Study on finite element analysis of plant tissue micromechanics , 2013 2013, 80-80
 149. Study on model development of plant tissue using the finite element method , 2013 2013, 1-5
 150. Pre-harvest monitoring of apple fruits development with the use of biospeckle method , Scientia Horticulturae 2012 2012, 14523-28
 151. The effect of Ca2+ and cellular structure on apple firmness and acoustic emission , European Food Research and Technology 2012 2012, 235(1): 119-128
 152. Application of the Biospeckle Method for Monitoring Bull’s Eye Rot Development and Quality Changes of Apples Subjected to Various Storage Methods-Preliminary Studies. , Sensors 2012 2012, 123215-3227
 153. Temperature effect on apple biospeckle activity evaluated with different indices. , Postharvest Biology and Technology 2012 2012, 67118-123
 154. Automatic classification of cells and intercellular spaces of apple tissue. , Computers and Electronics in Agriculture 2012 2012, 8172-78
 155. Relation of biospeckle activity with chlorophyll content in apples. , Postharvest Biology and Technology 2012 2012, 6458-63
 156. Maszyna do chrupania , Academia 2012 2012, 1(29): 36-37
 157. A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics. , International Agrophysics (Red.) 2012 2012, 26(4): 335-434
 158. A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics , International Agrophysics (Red.) 2012 2012, 26(1): 1-102
 159. Aktywność biospeckli jabłek w trakcie rozwoju choroby grzybowej , 2012 2012, 45-46
 160. Dynamiczne plamki , 2012 2012
 161. Application of biospeckle method for monitoring the bull’s eye rot development and quality changes of apples after various storage methods , 2012 2012
 162. Monitoring of the bull’s eye rot development and quality changes of apples subjected to various storage methods using biospeckle method , 2012 2012
 163. Ewaluacja biomateriałów metodą biospeckli , 2012 2012, 17-17
 164. Chemometric study of cell wall composition of different vegetables , 2012 2012
 165. Usage of raman microspectroscopy for identification of plant cell wall polysaccharides , 2012 2012, 52-52
 166. The role of chlorophyll and starch content in biospeckle activity of apples , 2012 2012
 167. Modyfikacja tekstury jabłek przy zastosowaniu jonów wapnia , 2012 2012
 168. Effect of cytochalasin B on biospeckle activity in apple tissue , 2012 2012
 169. Effect of metabolism inhibitors on biospeckle activity in apple tissue , 2012 2012, 14-14
 170. Wpływ wybranych alkaloidów i inhibitorów kanałów jonowych na aktywność biospeckli jabłek , 2012 2012, 13-13
 171. Wykorzystanie spektroskopii wibracyjnej w badaniu ścian komórkowych warzyw i owoców , 2012 2012, 28-28
 172. Development of the numerical model of the plant tissue using Finite Element Method , 2012 2012, 85-85
 173. Biospeckle – the application for evaluation of fruits and vegetables , 2012 2012
 174. Effects of nonenzymatic glycation on mechanical properties of demineralized bone matrix under compression , J Appl Biomater Biomech 2011 2011, 9(2): 144-149
 175. Relation of biospeckle activity with quality attributes of apples , Sensors 2011 2011, 11(6): 6317-6327
 176. Sensing the structural differences in cellulose from apple and bacterial cell wall materials by Raman and FT-IR spectroscopy , Sensors 2011 2011, 115543-5560
 177. Evaluation of apple texture with contact acoustic emission detector: a study on performance of calibration models , Journal of Food Engineering 2011 106(2011), 80-87nn
 178. Anisotropy of demineralized bone matrix under compressive load. , Acta of Bioengineering and Biomechanics 2011 2011, 13(1): 71-76
 179. Inter-laboratory analysis of firmness and sensory texture of stored apples , International Agrophysics 2011 2011, 25(1): 67-75
 180. Calcium effect on mechanical properties of model cell walls and apple tissue , Journal of Food Engineering 2011 102 (2011), 217-223
 181. Study on parametrisation of plant tissue microstructure by confocal microscopy for finite elements modelling , Computers and Electronics in Agriculture 2011 2011, 7898-105
 182. Charakterystyka i zastosowania zjawiska biospeckli w badaniach materiałów roślinnych. , Acta Agrophysica 2011 2011, 18(2): 215-224
 183. Assessment of cellulose structure from apple and bacterial wall materials by Raman and FT-IR spectroscopy , 2011 2011, 62-63
 184. A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences. , International Agrophysics (Red.) 2011 2011, 25(1): 1-100
 185. A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences. , International Agrophysics (Red.) 2011 2011, 25(4): 311-415
 186. A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences. , International Agrophysics (Red.) 2011 2011, 25(3): 205-310
 187. A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences. , International Agrophysics (Red.) 2011 2011, 25(2): 103-204
 188. Budowa i mechanika ścian komórkowych a tekstura owoców: badania AFM , 2011 2011, 29-29
 189. Geometric models of plant tissues for finite element method , 2011 2011, 40-41
 190. Biological basis of biospeckle , 2011 2011, 64-65
 191. The predicting of blackspot susceptibility after harvest for the potato varieties during storage , 2011 2011, 60-60
 192. Biospeckle activity and quality atributes of stored apples: study on fungal infection , 2011 2011, 65-66
 193. Storage effect on apple biospeckle activity , 2011 2011, 6-7
 194. Crystallinity and nanostructure of cellulose from different sources , 2011 2011
 195. New contact acoustic emission detector for texture evaluation of apples , Journal of Food Engineering 2010 2010, 9983-91
 196. Crispness and crunchiness judgment of apples based on contact acoustic emission. , Journal of Texture Studies 2010 2010, 41(1): 75-91
 197. Nanostructure of natural and model cell wall materials. , International Agrophysics 2010 2010, 24(2): 107-114
 198. Mechanical characteristics of artificial cell walls , Journal of Food Engineering 2010 2010, 96287-294
 199. Basics of biospeckle technique , 2010 2010, 26-27
 200. Topografia ścian komórkowych parenchymy jabłka na podstawie obrazów AFM , 2010 2010
 201. Nanostruktura ścian komórkowych parenchymy jabłka na podstawie obrazów AFM. , 2010 2010, 58-58
 202. Assessment of Apple Texture Using Contact Acoustic Emission Detector (CAED) , 2010 2010, 100-100
 203. Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców. , 2009 2009
 204. Temperature effect on biospeckle dynamics. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009 , 2009 2009
 205. Sensoryczna i instrumentalna analiza tekstury jabłek , 2009 2009
 206. Turgor and temperature effect on fracture of potato tuber (Solanum tuberosum cv. Irga). , International Agrophysics 2008 2008, Vol. 22, No. 1, 89-97
 207. Instrumentalna metoda oceny wybranych cech tekstury jabłek na podstawie emisji akustycznej. , Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL 2008 2008, (155, (1)): 1-115
 208. Comparison of puncture test, acoustic emission and spatial-temporal speckle correlation technique as methods for apple quality evaluation. , Acta Agrophysica 2008 2008, 156, Vol. 11(1), 303-315
 209. Image analysis of apple tissue cells after mechanical deformation. , Acta Agrophysica 2008 2008, 156, Vol. 11(1), 57-69
 210. Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców. , 2008 2008
 211. New nondestructive method based on spatial-temporal speckle correlation technique for evaluation of apples quality. , Postharvest UNLIMITED 2008, Berlin, Niemcy, November 4-7.11.2008 r. 2008 Berlin, Niemcy, November 4-711.2008 r.,145
 212. Mechanical properties of artificial cell walls. , Postharvest UNLIMITED 2008, Berlin, Niemcy, November 4-7.11.2008 r. 2008 Berlin, Niemcy, November 4-711.2008 r., 61
 213. Measuring apple texture quality with acoustic emissions. , Postharvest UNLIMITED 2008, Berlin, Niemcy, November 4-7.11.2008 r. 2008 Berlin, Niemcy, November 4-711.2008 r., 142
 214. Zastosowanie biospeckli do oceny biomateriałów. , 2008 2008
 215. Agrofizyczne metody badań materiałów rolniczych. , 2008 2008
 216. New nondestructive metod based on spatial-temporal speckle correlation technique for evaluation of apples quality during szelf-life. , International Agrophysics 2007 2007, 21, 3, 305-310
 217. Visual texture analysis for cell size measurements from confocal image. , International Agrophysics 2007 2007, 21, 4, 409-414
 218. Analysis of plant tissue image obtained by confocal tandem scanning reflected Ligot microscope. , International Agrophysics 2007 2007, 21, 1, 49-53
 219. Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców. , 2007 2007
 220. Determination of apple texture using acoustic emission. , 2007 2007
 221. Visual texture analysis for quantification of plant tissue cellular structure. , 2007 2007
 222. Study of aging and freshness of fruits and vegetables by the spatial-temporal speckle correlation technique. , 2007 2007
 223. Three-point bending and acoustic emission study of adult rat femora after immobilization and free remobilization. , Journal of Biomechanics 2006 2006, 39, 237-245
 224. Effect of mannitol treatment on ultrasound emission during texture profile analysis of potato and apple tissue , Journal of Texture Studies 2006 2006, 37, 339-359
 225. Extension and fracture of cell walls after parenchyma tissue deformation. , Biosystems Engineering 2006 2006, 93, 3, 269-278
 226. Acoustic emission in puncture test of apples during shelf-life , Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 2006 2006
 227. Acoustic emission for texture assessment of fruits and vegetables. International Conference „Effects of Pre- and Post-Harvest Factors on Health Promoting Components and Quality of Fruit and Vegetables”, , International Conference "Effects of Pre- and Post-Harvest Factors on Health Promoting Components and Quality of Fruit and Vegetables", Skierniewice, 22-23.05.2006r. 2006 Skierniewice, 22-23.05.2006r.
 228. Influence of cell size and cell wall volume fraction on failure properties of potato and carrot tissue. , Journal of Texture Studies 2005 2005, 36, 25-43
 229. Micro-structure analysis of plant tissues. , Institute of Agrophysics PAS, Lublin 2005 2005, str. całości 1-166, l. ark. wyd. 11,9
 230. Micro-structure vs mechanical properties of parenchyma tissue. , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 4, Mechanics and Micro-Structure of Agricultural Plant Materials, 360
 231. Apparatus for texture evaluation of fruit and vegetables with acoustic emission. , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 4, Mechanics and Micro-Structure of Agricultural Plant Materials, 361-362
 232. Correlation between acoustic emission and texture of potato and apple tissue. , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 4, Mechanics and Micro-Structure of Agricultural Plant Materials, 363
 233. Confocal microscopy. , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Micro-structure analysis of plant tissues" 2005 2005, 2. Microscopes and sample preparation, 43-56
 234. Analysis of images obtained with confocal microscopes. , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Micro-structure analysis of plant tissues" 2005 2005, 4. Applications of image analysis to plant tissues, 137-166
 235. Acoustic Emission in Texture Profile Analysis of raw food materials , 2005 2005
 236. Analysis of plant tissue images obtained by confocal tandem scanning reflected light microscope , AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r. 2004 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 938-939
 237. Acoustic emission in investigation of plant tissue micro-cracking , Transactions of the ASAE 2004 2004, Transactions of the ASAE, 47(4), 1171-1177
 238. Methods of parenchyma cells parametrization and micro-structure changes during deformation , 2004 2004
 239. Cell walls extension after parenchyma tissue deformation. , AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r. 2004 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 936-937
 240. Przestrzenny rozkład właściwości mechanicznych i strukturalnych tkanki bulwy ziemniaka , 2004 2004
 241. Mikroskopia konfokalna w badaniu geometrycznych cech komórek tkanek roślinnych. Analiza obrazu i automatyzacja pomiarów , 2004 2004
 242. Wpływ wielkości komórek na wytrzymałość tkanki bulwy ziemniaka i marchwi , 2004 2004
 243. Ilościowy opis mikro-struktury miękich tkanek roślinnych przy pomocy mikroskopu konfokalnego i analizy obrazu. , 2003 2003
 244. Właściwości mechaniczne tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka. , 2003 2003
 245. Cell structural parameters of potato tuber tissue. , International Agrophysics 2002 2002, 16, 2, 119-127
 246. Emisja akustyczna w testach ściskania tkanek warzyw i owoców , Acta Agrophysica 2002 2002, 72, 205-216
 247. Pękanie tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka w teście relaksacji. , 2002 2002
 248. Emisja akustyczna w badaniu procesów pękania tkanek roślinnych. , Acta Agrophysica 2001 Acta Agrophysica 55, 2001, str. całości 1-102, l. ark. wyd. 7,3
 249. Influence of turgor and cell size on the cracking of potato tissue. , International Agrophysics 2001 2001, 15, 1, 27-30
 250. Quantitative method for determining cell structural parameters of plant tissues. , International Agrophysics 2001 2001, 15, 3, 161-164
 251. Influence of structural parameters of potato tuber cells on their mechanical properties. , International Agrophysics 2001 2001, 15, 4, 243-246
 252. Failure and acoustic emission of potato tuber tissue of selected varieties in compression tests at various strain rates. , Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 2001 2001, wersja elektroniczna, EJPAU Seria Agricultural Enginering nr 2 (www.ejpau.media.pl)
 253. Influence of water potential on the failure of potato tissue. , International Agrophysics 2000 2000, 14, 2, 181-186
 254. Method of acoustic emission in the studies of cracking processes in plant tissues. , Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 2000 2000, 3, 2, 1-10
 255. Cell size distribution of potato tissue. , International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2000 2001, 64-65
 256. Zastosowanie metody emisji akustycznej w badaniach tkanek roślinnych. , XLVII Otwarte Seminarium z Akustyki OSA'2000, Rzeszów-Jawor, 19-22.09.2000 2000 391-396, 2000
 257. Wpływ parametrów struktury komórkowej tkanek bulw ziemniaka na ich właściwości mechaniczne. , 2000 2000
 258. Metoda ilościowego uzyskiwania parametrów struktury komórkowej tkanek roślinnych. , 2000 2000
 259. Metoda i stanowisko do jednoczesnej rejestracji naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem. , Acta Agrophysica 1999 1999, 20, 40-42
 260. Metoda emisji akustycznej w badaniach procesów pękania tkanek roślinnych. , Acta Agrophysica 1999 1999, 24, 87-95
 261. Badanie procesów pękania tkanki rdzenia wewnętrznego i zewnętrznego bulwy ziemniaka. , Acta Agrophysica 1999 1999, 24, 97-107
 262. Zastosowanie elementów optyki włóknistej w czujniku do pomiarów przemieszczeń warstw gleby. , Inżynieria Rolnicza 1999 1999, 5, 11, 149-152
 263. Konstrukcja i zasada działania czujnika z cieczą pośredniczącą do pomiarów naprężeń w glebie. , Inżynieria Rolnicza 1999 1999, 5, 2, 107-112
 264. Określanie warunków mechanicznych powodujących pękanie tkanek roślinnych przy użyciu metody pasywnej emisji akustycznej. , 1999 1999
 265. Metody i urządzenia w badaniach naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem. , 1999 1999
 266. Metoda i stanowisko do jednoczesnej rejestracji naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem. , Sprawozdanie z Działalności Polskiej Akademii Nauk w Roku 1998 1998 217-218, 1998
 267. Skaningowy mikroskop akustyczny SAM100. , 1998 1998
 268. Zestaw do jednoczesnej rejestracji wielkości mechanicznych i sygnału emisji akustycznej”. , 1998 1998
 269. Do mechanical properties of potato tuber depend on the place of sampling? , International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998 1998 Abstracts, 74, 1998
 270. Do mechanical properties of potato tuber depend on the place of sampling?. , International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998 1998 139-144, 1998
 271. Acoustic emission as a method for the detection of fractures in the plant tissue caused by the external forces. , International Agrophysics 1997 1997, 11, 3, 223-227
 272. Metody akustyczne w badaniach właściwości mechanicznych materiałów. , Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997 1997 75-77, 1997.
 273. Application of acoustic wares in the studies on the mechanical properties of plant tissue. , 1997 1997
 274. Kalibracja czujników ciśnienia z cieczą pośredniczącą. , 1997 1997
 275. Metoda emisji akustycznej w badaniach ośrodków rolniczych. , 1997 1997
 276. Detection of cirtical conditions in plant tissue by means of acoustic emission. , 1997 1997
Top
X