Zdunek Artur

Zdunek Artur

Print Friendly
dyrekcja-2
ProfilTelefonE-mail
prof. dr hab.  Artur Zdunek(81) 744 50 61 w. 103a.zdunek@ipan.lublin.pl

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Biomechanika roślin, modelowanie komputerowe.
 • Ściany komórkowe, struktura i funkcjonalność polisacharydów.
 • Mikroskopia, CSLM, AFM, mikrospektroskopia Ramana, analiza obrazu
 • Metody oceny jakości owoów i warzyw: emisja akustyczna, biospeckle, tekstura.

Inne informacje

Stopnie naukowe:

 • 1995    Mgr fizyki
  Wydział Fizyki UMCS, Lublin
  Tytuł pracy: „Absorpcja mikrofal w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych”
 • 2001    Dr nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Zastosowanie metody emisji akustycznej do badania procesów pękania tkanki roślinnych na przykładzie tkanki bulwy ziemniaka”
 • 2008    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Instrumentalna metoda oceny wybranych cech tekstury jabłek na podstawie emisji akustycznej”
 • 2016    Profesor nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Zatrudnienie:

 • 1995-2001    Asystent,  Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów (wcześniej Zakład Mechaniki Ośrodków Rolniczych), Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
 • 2001-2008    Adiunkt, Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów (wcześniej Zakład Mechaniki Ośrodków Rolniczych), Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
 • 2009    Docent, Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
 • 2010    Kierownik Tematu II- “Zmiany mikrostruktury materiałów rolniczych podczas deformacji” , Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów (Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
 • 2011     Kierownik Zakładu Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN

Staże i stypendia:

 • 2002-2003    Kyoto University, Japan – Stypendium Japońskiej Fundacji Promocji Nauki dla młodych doktorów.
 • 2007    INRA – Nantes, Francja
 • 2010    ATB – Potsdam, Niemcy

Wybrane projekty:

 • 2005-2008    Koordynator – 2P 06T 089 28 „Zastosowanie emisji akustycznej do oceny jakości owoców i warzyw”
 • 2006-2007    Koordynator – „Interregionalne Centrum Badawczo-Edukacyjne w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA/ TACIS CBC 2004-2006
 • 2007-2008    Koordynator – „Szkolenia i adaptacja laboratoriów w Instytucie Agrofizyki dla podniesienia jakości żywności na terenach przygranicznych PL-BY-UA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA/ TACIS CBC 2004-2006
 • 2009-2010    Koordynator – NR 12 0031 04 „Prototyp urządzenia opartego na metodzie emisji akustycznej do oceny kruchości i tekstury jabłek”
 • 2011-2012    Koordynator – NR 12 0137 10 „Wytworzenie aparatury do niedestrukcyjnej oceny jakości warzyw i owoców na podstawie zjawiska bioscpekli”
 • 2010-2014    Członek Komitetu Zarządzającego „European network on applications of Atomic Force Microscopy to NanoMedicine and Life Sciences (AFM4NanoMed&Bio)”, COST Action TD1002
 • 2010-2014    Członek Komitetu Zarządzającego (Substitute Member) „The application of innovative fundamental food-structure-property relationships to the design of foods for health, wellness and pleasure”, COST Action TA1001

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Biofizyczne
 • International Society for Horticultural Science

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Publikacje pracownika

 1. A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics International Agrophysics (Red.) 2012 2012, 26(1): 1-102
 2. A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics. International Agrophysics (Red.) 2012 2012, 26(4): 335-434
 3. A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences. International Agrophysics (Red.) 2011 2011, 25(4): 311-415
 4. A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences. International Agrophysics (Red.) 2011 2011, 25(3): 205-310
 5. A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences. International Agrophysics (Red.) 2011 2011, 25(2): 103-204
 6. A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences. International Agrophysics (Red.) 2011 2011, 25(1): 1-100
 7. Acoustic emission as a method for the detection of fractures in the plant tissue caused by the external forces. International Agrophysics 1997 1997, 11, 3, 223-227
 8. Acoustic emission for texture assessment of fruits and vegetables. International Conference „Effects of Pre- and Post-Harvest Factors on Health Promoting Components and Quality of Fruit and Vegetables”, International Conference "Effects of Pre- and Post-Harvest Factors on Health Promoting Components and Quality of Fruit and Vegetables", Skierniewice, 22-23.05.2006r. 2006 Skierniewice, 22-23.05.2006r.
 9. Acoustic emission in investigation of plant tissue micro-cracking Transactions of the ASAE 2004 2004, Transactions of the ASAE, 47(4), 1171-1177
 10. Acoustic emission in puncture test of apples during shelf-life Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 2006 2006
 11. Acoustic Emission in Texture Profile Analysis of raw food materials 2005 2005
 12. AFM study of xyloglucan (Tamarind) nanostructure and mechanical properties 2013 2013, 52-52
 13. AFM study on nanostructure and mechanical properties of tamarind xyloglucan. 2014 2014, P1.15
 14. AFM study on structural changes of cell wall pectin in fruits and vegetables during postharvest ripening. 2014 2014, P1.13
 15. Agrofizyczne metody badań materiałów rolniczych. 2008 2008
 16. Aktualny stan prac badawczych w zakresie zastosowania komputerowej analizy obrazu oraz analizy spektralnej w rolnictwie i przetwórstwie. Współczesna inżynieria rolnicza i nowe wyzwania 2013 2013, (Rozdz. III): 417-443
 17. Aktywność biospeckli jabłek w trakcie rozwoju choroby grzybowej 2012 2012, 45-46
 18. Analiza obrazów biospecklowych w dziedzinie częstotliwościowej z zastosowaniem metody szybkiej transformacji Fouriera (FFT) V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. 2016 113-113
 19. Analiza zmian właściwości mechanicznych i nanostruktury ścian komórkowych owoców w wyniku kontrolowanego działania pektynaz. 2015 2015, 16-16
 20. Analysis of images obtained with confocal microscopes. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Micro-structure analysis of plant tissues" 2005 2005, 4. Applications of image analysis to plant tissues, 137-166
 21. Analysis of nanostructure and mechanical properties of xyloglucan (tamarind) by atomic force microscopy 2013 2013, 94-94
 22. Analysis of plant tissue image obtained by confocal tandem scanning reflected Ligot microscope. International Agrophysics 2007 2007, 21, 1, 49-53
 23. Analysis of plant tissue images obtained by confocal tandem scanning reflected light microscope AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r. 2004 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 938-939
 24. Analysis of structural changes of water, chelate and diluted alkali soluble pectins fractions from carrot during cold storage with the atomic force microscope 2013 2013, 14-15
 25. Anisotropy of demineralized bone matrix under compressive load. Acta of Bioengineering and Biomechanics 2011 2011, 13(1): 71-76
 26. Apparatus for texture evaluation of fruit and vegetables with acoustic emission. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 4, Mechanics and Micro-Structure of Agricultural Plant Materials, 361-362
 27. Application of acoustic emission for quality evaluation of fruits and vegetables Acoustic Emission - Research and Applications 2013 2013, (Rozdz.): 173-199
 28. Application of acoustic wares in the studies on the mechanical properties of plant tissue. 1997 1997
 29. Application of biospeckle method for monitoring the bull’s eye rot development and quality changes of apples after various storage methods 2012 2012
 30. Application of inhibitors of selected metabolic processes for identification biological source of biospeckle phenomenon in apple tissue 2013 2013, 56-56
 31. Application of metabolism inhibitors for identification biological source of biospeckle phenomenon in apple tissue 2013 2013, 1-5
 32. Application of the Biospeckle Method for Monitoring Bull’s Eye Rot Development and Quality Changes of Apples Subjected to Various Storage Methods-Preliminary Studies. Sensors 2012 2012, 123215-3227
 33. Assessment of Apple Texture Using Contact Acoustic Emission Detector (CAED) 2010 2010, 100-100
 34. Assessment of cellulose structure from apple and bacterial wall materials by Raman and FT-IR spectroscopy 2011 2011, 62-63
 35. Atomic force microscopy in analysis of films from processed cell wall polysacchardes. 2014 2014, Chemicke Listy 108, 1091-1097
 36. Automatic classification of cells and intercellular spaces of apple tissue. Computers and Electronics in Agriculture 2012 2012, 8172-78
 37. Badania degradacji polisacharydów obecnych w roślinnej ścianie komórkowej za pomocą obrazowania ramanowskiego. 2014 2014, 11-11
 38. Badania nad enzymatyczną i nieenzymatyczną degradacją roślinnej ściany komórkowej XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 12
 39. Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych. 2014 2014, 85-85
 40. Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych. 2014 2014, 15-15
 41. Badanie procesów pękania tkanki rdzenia wewnętrznego i zewnętrznego bulwy ziemniaka. Acta Agrophysica 1999 1999, 24, 97-107
 42. Badanie zmian sztywności materiału ścian komórkowych gruszek zachodzących w czasie dojrzewania owoców za pomocą AFM. 2014 2014, U-37,-59
 43. Basics of biospeckle technique 2010 2010, 26-27
 44. Biological basis of biospeckle 2011 2011, 64-65
 45. Biospeckle activity and quality atributes of stored apples: study on fungal infection 2011 2011, 65-66
 46. Biospeckle application for monitoring of pre-harvest apple development 2013 2013, 13-14
 47. Biospeckle Technique for Assessing Quality of Fruits and Vegetables Light Scattering Technology for Food Property, Quality and Safety Assessment 2016 14: 361-385
 48. Biospeckle – the application for evaluation of fruits and vegetables 2012 2012
 49. Budowa i mechanika ścian komórkowych a tekstura owoców: badania AFM 2011 2011, 29-29
 50. Calcium effect on mechanical properties of model cell walls and apple tissue Journal of Food Engineering 2011 102 (2011), 217-223
 51. Cell size distribution of potato tissue. International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2000 2001, 64-65
 52. Cell structural parameters of potato tuber tissue. International Agrophysics 2002 2002, 16, 2, 119-127
 53. Cell walls extension after parenchyma tissue deformation. AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r. 2004 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 936-937
 54. Changes in cell wall stiffness and microstructure in ultrasonically treated apple Journal of Food Engineering 2017 Vol. 197, 1-8
 55. Changes of cell wall material composition during apple development 2013 2013, 64-64
 56. Changes of pectin nanostructure and cell wall stiffness inducedin vitro by pectinase Carbohydrate Polymers 2017 Vol. 161, 197-207
 57. Changing of biochemical parameters and cell wall polysaccharides distribution during physiological development of tomato fruit Plant Physiology and Biochemistry 2017 119: 328-337
 58. Charakterystyka celulozy otrzymanej z wytłoków jabłkowych VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r. 2016 str. 248-249
 59. Charakterystyka celulozy wyizolowanej z wytłoków warzyw i owoców XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 25
 60. Charakterystyka i zastosowania zjawiska biospeckli w badaniach materiałów roślinnych. Acta Agrophysica 2011 2011, 18(2): 215-224
 61. Chemometric study of cell wall composition of different vegetables 2012 2012
 62. Classification of dietary fiber fractions from different sources based on FT IR and hierarchical cluster analysis. 2014 2014, 45-46
 63. Combining FT-IR spectroscopy and multivariate analysis for qualitative and quantitative analysis of the cell wall composition changes during apples development. Carbohydrate Polymers 2015 115: 93-103
 64. Comparison of puncture test, acoustic emission and spatial-temporal speckle correlation technique as methods for apple quality evaluation. Acta Agrophysica 2008 2008, 156, Vol. 11(1), 303-315
 65. Compression simulations of plant tissue in 3D using a mass-spring system approach and discrete element method Soft Matter 2017 DOI: 10.1039/C7SM01137G
 66. Computer-aided image analysis of AFM height images of pectic fractions 2013 2013, 33-34
 67. Confocal microscopy. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Micro-structure analysis of plant tissues" 2005 2005, 2. Microscopes and sample preparation, 43-56
 68. Connection of Raman microscopy and multivariate image analysis methods as a useful way to identification polymers in the plant cell wall. 2014 2014
 69. Correlation between acoustic emission and texture of potato and apple tissue. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 4, Mechanics and Micro-Structure of Agricultural Plant Materials, 363
 70. Crispness and crunchiness judgment of apples based on contact acoustic emission. Journal of Texture Studies 2010 2010, 41(1): 75-91
 71. Crystallinity and nanostructure of cellulose from different sources 2011 2011
 72. Częstotliwościowa analiza obrazów biospecklowych metodą szybkiej transformacji Fouriera (FFT). 2015 2015, 25-25
 73. Detection of cirtical conditions in plant tissue by means of acoustic emission. 1997 1997
 74. Detekcja chorobowych uszkodzeń jabłek za pomocą czasoprzestrzennej analizy aktywności biospecklowych obrazów interferencyjnych. V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. 2016 27-27
 75. Determination of apple texture using acoustic emission. 2007 2007
 76. Determination of the elastic properties of tomato fruit cells with an atomic force microscope Sensors 2013 2013, 13(9): 12175-12191
 77. Determination of the Optimum Harvest Window for Apples Using the Non-Destructive Biospeckle Method Sensors 2016 16(661)
 78. Development of the numerical model of the plant tissue using Finite Element Method 2012 2012, 85-85
 79. Do mechanical properties of potato tuber depend on the place of sampling? International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998 1998 Abstracts, 74, 1998
 80. Do mechanical properties of potato tuber depend on the place of sampling?. International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998 1998 139-144, 1998
 81. Dynamiczne plamki 2012 2012
 82. Effect of Ca2+, Fe2+ and Mg2+ on rheological properties of new food matrix made of modified cell wall polysaccharides from apple. Carbohydrate Polymers 2015 133: 547-555
 83. Effect of calcium, magnesium and iron ions on rheological properties of polysaccharide matrix from apple pomace. 2014 2014, Chemicke Listy 108, p.1091-1097
 84. Effect of Cytochalasin B, Lantrunculin B, Colchicine, Cycloheximid, Dimethyl Sulfoxide and Ion Channel Inhibitors on Biospeckle Activity in Apple Tissue Food Biophysics 2013 2013, 8(4): 290-296
 85. Effect of cytochalasin B on biospeckle activity in apple tissue 2012 2012
 86. Effect of glucose on fatigue-induced changes in the microstructure and mechanical properties of demineralized bovine cortical bone. Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials 2015 13(3): e220-e227
 87. Effect of mannitol treatment on ultrasound emission during texture profile analysis of potato and apple tissue Journal of Texture Studies 2006 2006, 37, 339-359
 88. Effect of metabolism inhibitors on biospeckle activity in apple tissue 2012 2012, 14-14
 89. Effect of pectinases activity on structural properties of cell wall pectins. 2015 2015, 10-10
 90. Effect of Storage on Rheology of Water-Soluble, Chelate-Soluble and Diluted Alkali-Soluble Pectin in Carrot Cell Walls. Food and Bioprocess Technology 2015 8(1): 171-180
 91. Effects of fatigue on microstructure and mechanical properties of bone organic matrix under compression Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine 2013 2013, DOI 10.1007/s13246-013-0185-1
 92. Effects of nonenzymatic glycation on mechanical properties of demineralized bone matrix under compression J Appl Biomater Biomech 2011 2011, 9(2): 144-149
 93. Electrical potential oscillations – movement relations in circumnutating sunflower stem and effect of ion channel and proton pump inhibitors on circumnutation. Physiologia Plantarum 2015 153(2): 307-317
 94. Emisja akustyczna w badaniu procesów pękania tkanek roślinnych. Acta Agrophysica 2001 Acta Agrophysica 55, 2001, str. całości 1-102, l. ark. wyd. 7,3
 95. Emisja akustyczna w testach ściskania tkanek warzyw i owoców. Acoustic emission in compression tests of vegetables and fruits tissues. Acta Agrophysica 2002 2002, 72, 205-216
 96. Enzymatic degradation and changes in rheological properties of pectins in Daucus carota L. cv. ‘Nerac’ cell walls during postharvest storage. 2014 2014, OP-27,-47
 97. Enzymatic degradation of pectin during postharvest ripening 2013 2013, 40-40
 98. Evaluation of apple texture with contact acoustic emission detector: a study on performance of calibration models Journal of Food Engineering 2011 106(2011), 80-87nn
 99. Evaluation of pectin nanostructure by atomic force microscopy in blanched carrot LWT - Food Science and Technology 2017 84: 658-667
 100. Evaluation of Structure and Assembly of Xyloglucan from Tamarind Seed (Tamarindus indica L.) with Atomic Force Microscopy. Food Biophysics 2015 10(4): 396-402
 101. Evaluation of the Nanostructure of Pectin, Hemicellulose and Cellulose in the Cell Walls of Pears of Different Texture and Firmness. Food and Bioprocess Technology 2014 2014, 73525-3535
 102. Ewaluacja biomateriałów metodą biospeckli 2012 2012, 17-17
 103. Exponentially smoothed Fujii index for online imaging of biospeckle spatial activity Computers and Electronics in Agriculture 2017 142: 70-78
 104. Extension and fracture of cell walls after parenchyma tissue deformation. Biosystems Engineering 2006 2006, 93, 3, 269-278
 105. Failure and acoustic emission of potato tuber tissue of selected varieties in compression tests at various strain rates. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 2001 2001, wersja elektroniczna, EJPAU Seria Agricultural Enginering nr 2 (www.ejpau.media.pl)
 106. Finite element modelling of the mechanical behaviour of onion epidermis with incorporation of nonlinear properties of cell walls and real tissue geometry Journal of Food Engineering 2014 2014, 12350-59
 107. Food texture stabilizer from apple juice by-products. 2014 2014, 137-137
 108. FT-IR and FT-Raman characterization of non-cellulosic polysaccharides fractions isolated from plant cell wall Carbohydrate Polymers 2016 154: 48-54
 109. Geometric models of plant tissues for finite element method 2011 2011, 40-41
 110. High dietary fiber powder enriched with metal ions and ascorbic acid as a modifier of rheological properties of food. 2014 2014, 87-88
 111. Hyperspectral image analysis of Raman maps of plant cell walls for blind spectra characterization by nonnegative matrix factorization algorithm Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 2016 151: 136-145
 112. Hyperspectral imaging in identification the plant cell wall polysaccharides. 2014 2014, Chemicke Listy 108, p.911
 113. Ilościowy opis mikro-struktury miękich tkanek roślinnych przy pomocy mikroskopu konfokalnego i analizy obrazu. 2003 2003
 114. Image analysis – general aspects. 2014 2014, 8-8
 115. Image analysis of apple tissue cells after mechanical deformation. Acta Agrophysica 2008 2008, 156, Vol. 11(1), 57-69
 116. Imaging of polysaccharides in the tomato cell wall with Raman microspectroscopy. Plant Methods 2014 2014, 10:14(doi:10.1186/1746-4811-10-14): 1-11
 117. Influence of cell size and cell wall volume fraction on failure properties of potato and carrot tissue. Journal of Texture Studies 2005 2005, 36, 25-43
 118. Influence of metal ions on rheological properties of high dietary fiber powder. 2014 2014, 136-136
 119. Influence of modified cell wall polysaccharides on rheological properties of food. 2014 2014, PP-34,-97
 120. Influence of structural parameters of potato tuber cells on their mechanical properties. International Agrophysics 2001 2001, 15, 4, 243-246
 121. Influence of turgor and cell size on the cracking of potato tissue. International Agrophysics 2001 2001, 15, 1, 27-30
 122. Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – apple cell wall. 2014 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 123. Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – bacterial cellulose. 2014 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 124. Influence of water potential on the failure of potato tissue. International Agrophysics 2000 2000, 14, 2, 181-186
 125. Infrared And Raman Spectroscopy As A Tool For Characterization Of Cell Wall Polysaccharides. 2015 2015
 126. Instrumentalna metoda oceny wybranych cech tekstury jabłek na podstawie emisji akustycznej. Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL 2008 2008, (155, (1)): 1-115
 127. Inter-laboratory analysis of firmness and sensory texture of stored apples International Agrophysics 2011 2011, 25(1): 67-75
 128. Interaction of zinc ions with diluted alkali soluble pectin fraction Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 43-44
 129. Jony cynku jako czynnik sieciujący pektyny. XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016 9-9
 130. Kalibracja czujników ciśnienia z cieczą pośredniczącą. 1997 1997
 131. Klasyfikacja frakcji włókna pokarmowego na podstawie danych spektralnych. NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2014 2014, (Tom I,): 485-488
 132. Konstrukcja i zasada działania czujnika z cieczą pośredniczącą do pomiarów naprężeń w glebie. Inżynieria Rolnicza 1999 1999, 5, 2, 107-112
 133. Localization And Characterization Of Plant Cell Wall Polysaccharides By Usage Of Raman Confocal Microscope. 2015 2015, 2.11.
 134. Lokalizacja białek arabinogalaktanowych (ASPS) w ścianach komórkowych owoców jabłoni (malus x domestica) XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 19
 135. Maszyna do chrupania Academia 2012 2012, 1(29): 36-37
 136. Matryca polisacharydowa wzbogacona dodatkiem metali jako modyfikator właściwości reologicznych żywności. 2014 2014, 108-108
 137. Measuring apple texture quality with acoustic emissions. Postharvest UNLIMITED 2008, Berlin, Niemcy, November 4-7.11.2008 r. 2008 Berlin, Niemcy, November 4-711.2008 r., 142
 138. Mechanical characteristics of artificial cell walls Journal of Food Engineering 2010 2010, 96287-294
 139. Mechanical properties of artificial cell walls. Postharvest UNLIMITED 2008, Berlin, Niemcy, November 4-7.11.2008 r. 2008 Berlin, Niemcy, November 4-711.2008 r., 61
 140. Method of acoustic emission in the studies of cracking processes in plant tissues. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 2000 2000, 3, 2, 1-10
 141. Methods of parenchyma cells parametrization and micro-structure changes during deformation 2004 2004
 142. Metoda emisji akustycznej w badaniach ośrodków rolniczych. 1997 1997
 143. Metoda emisji akustycznej w badaniach procesów pękania tkanek roślinnych. Acta Agrophysica 1999 1999, 24, 87-95
 144. Metoda i stanowisko do jednoczesnej rejestracji naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem. Sprawozdanie z Działalności Polskiej Akademii Nauk w Roku 1998 1998 217-218, 1998
 145. Metoda i stanowisko do jednoczesnej rejestracji naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem. Acta Agrophysica 1999 1999, 20, 40-42
 146. Metoda ilościowego uzyskiwania parametrów struktury komórkowej tkanek roślinnych. 2000 2000
 147. Metody akustyczne w badaniach właściwości mechanicznych materiałów. Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997 1997 75-77, 1997.
 148. Metody i urządzenia w badaniach naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem. 1999 1999
 149. Micro-structure analysis of plant tissues. Institute of Agrophysics PAS, Lublin 2005 2005, str. całości 1-166, l. ark. wyd. 11,9
 150. Micro-structure vs mechanical properties of parenchyma tissue. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 4, Mechanics and Micro-Structure of Agricultural Plant Materials, 360
 151. Mikroskop Ramana jako narzędzie do badania struktury roślinnych ścian komórkowych owoców i warzyw 2013 2013, 61-61
 152. Mikroskopia konfokalna w badaniu geometrycznych cech komórek tkanek roślinnych. Analiza obrazu i automatyzacja pomiarów 2004 2004
 153. Modelling of 3D cellular structures using mass-spring system approach. 2015 2015, 033, 74-75
 154. Modelowanie właściwości mechanicznych tkanek roślinnych metodą elementów skończonych. AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody 2014 2012, 22-22
 155. Modification of rheological properties of polysaccharide food matrix made of apple pomace by divalent metal ions. 2015 2015, 44-45
 156. Modified Cell Wall’s Polysaccharides as Food Texture Stabilizers 2013 2013
 157. Modyfikacja tekstury jabłek przy zastosowaniu jonów wapnia 2012 2012
 158. Modyfikowane polisacharydy ścian komórkowych jako dodatki teksturotwórcze do żywności. 2014 2014, 38-38
 159. Monitoring of the bull’s eye rot development and quality changes of apples subjected to various storage methods using biospeckle method 2012 2012
 160. Możliwości zagospodarowania wytłoków i innych odpadów przemysłu owocowo-warzywnego Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 2013 2013, 922-24
 161. Multiscale study of structure, biomechanics and functionality of fruit building blocks. 2015 2015
 162. In vitro enzymatic-included DASP nanostructure reorganization 8th AFM BioMed Conference Kraków, Poland 4-8 September 2017 2017-09-04 : 2017-09-08 2017 str. 97
 163. Nanomechanics of cell walls in relation to firmness during pre- and postharvest maturation of pears. 2014 2014, Ref: 3272,-36
 164. Nanostructure of natural and model cell wall materials. International Agrophysics 2010 2010, 24(2): 107-114
 165. Nanostructure-related fruit mechanics and cell wall-based new bioproducts Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 20-20
 166. Nanostruktura pektyn, hemicelulozy i celulozy ścian komórkowych gruszek o różnej teksturze. 2014 2014, 171-171
 167. Nanostruktura pektyn podczas ich fizjologicznej degradacji 2013 2013, 28-28
 168. Nanostruktura ścian komórkowych parenchymy jabłka na podstawie obrazów AFM. 2010 2010, 58-58
 169. New bioproducts made of cell wall polysaccharides from fruit and vegetable waste Annual Report of the Polish Academy of Sciences 2017 pp. 23-25
 170. New contact acoustic emission detector for texture evaluation of apples Journal of Food Engineering 2010 2010, 9983-91
 171. New image analysis method for the estimation of global and spatial changes in fruit microstructure International Agrophysics 2016 30(2): 219-229
 172. New nondestructive method based on spatial-temporal speckle correlation technique for evaluation of apples quality. Postharvest UNLIMITED 2008, Berlin, Niemcy, November 4-7.11.2008 r. 2008 Berlin, Niemcy, November 4-711.2008 r.,145
 173. New nondestructive metod based on spatial-temporal speckle correlation technique for evaluation of apples quality during szelf-life. International Agrophysics 2007 2007, 21, 3, 305-310
 174. Observation of changes in cell wall polysaccharides of radish during development. 2014 2014, p. 193-193
 175. Observation of differences in cell wall polysaccharides composition of carrot root different tissues. 2014 2014, p. 29-30
 176. Ocena składu chemicznego ścian komórkowych jabłka na podstawie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych. NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2014 2014, (Tom I,): 489-492
 177. Określanie warunków mechanicznych powodujących pękanie tkanek roślinnych przy użyciu metody pasywnej emisji akustycznej. 1999 1999
 178. Otrzymanie nanocelulozy z celulozy wyizolowanej z wytłoków jabłkowych metodą ultradźwiękową XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 26
 179. Parameterization of plant tissue microstructure by confocal microscopy for Finite Elements Modelling. 2014 2014, 14-14
 180. Pectinolytic enzymes mechanisms: changes in pectin structure during postharvest ripening of carrot 2013 2013, 40-41
 181. Pękanie tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka w teście relaksacji. 2002 2002
 182. Plant microstructure and biomechanics 2013 2013, 12-12
 183. Pre-harvest monitoring of apple fruits development with the use of biospeckle method Scientia Horticulturae 2012 2012, 14523-28
 184. Prediction of the nanomechanical properties of apple tissue during its ripening process from its firmness, color and microstructural parameters Innovative Food Science & Emerging Technologies 2017 Vol. 39, 79-87
 185. Prediction of the optimal apple harvest window using biospeckle method 2013 2013, 30-30
 186. Preliminary studies of dietary fiber fractions from different fruits based on FTIR and multivariate statistical methods. 2014 2014, Chemicke listy 108, p.911
 187. Principal component analysis of raman spectra applied to identifications of biopolymers in plant cell wall. 2014 2014, p. 149-149
 188. Probing plant cell mechanical properties with the atomic force microscope 2013 2013, 1-6
 189. Przestrzenne obrazowanie rozwoju porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą Biospeckli. XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016 18-18
 190. Przestrzenny rozkład właściwości mechanicznych i strukturalnych tkanki bulwy ziemniaka 2004 2004
 191. Quantitative method for determining cell structural parameters of plant tissues. International Agrophysics 2001 2001, 15, 3, 161-164
 192. Raman image analysis in the identification of biopolymers in plant cell wall. 2015 2015, 14-15
 193. Raman imaging of changes in the polysaccharides distribution in the cell wall during apple fruit development and senescence Planta 2016 243(4): 935-945
 194. Raman microscope as a powerful tool to obtain images of spatial distribution of plant cell wall components 2013 2013, 20-20
 195. Relation of biospeckle activity with chlorophyll content in apples. Postharvest Biology and Technology 2012 2012, 6458-63
 196. Relation of biospeckle activity with quality attributes of apples Sensors 2011 2011, 11(6): 6317-6327
 197. Revision of adsorption models of xyloglucan on microcrystalline cellulose Cellulose 2016 23(5): 2819-2829
 198. Rheological and chemical properties of pectin enriched fractions from different sources extracted with citric acid Carbohydrate Polymers 2017 Vol. 156, 443-451
 199. Rolnictwo precyzyjne szansą zachowania bioróżnorodności i ochrony środowiska, a także gwarantem produkcji bezpiecznej żywności 2015 2015, 28-28
 200. Sensing the structural differences in cellulose from apple and bacterial cell wall materials by Raman and FT-IR spectroscopy Sensors 2011 2011, 115543-5560
 201. Sensoryczna i instrumentalna analiza tekstury jabłek 2009 2009
 202. Simulation of Force Spectroscopy Experiments on Galacturonic Acid Oligomers. PLoS One 2014 2014, 9(9) e107896(DOI: 10.1371/journal.pone.0107896)
 203. Simulations of enforced structural changes in galacturonic acid molecules. 2015 2015, S09P21, 372-372
 204. Simulations of force spectroscopy experiments on galacturonic acid molecules. 2015 2015, 1.3.
 205. Simultaneous influence of pectin and xyloglucan on structure and mechanical properties of bacterial cellulose composites Carbohydrate Polymers 2017 174: 970-979
 206. Skaningowy mikroskop akustyczny SAM100. 1998 1998
 207. Spatial distribution of polysacccharides in plant cell wall of vegetables and fruits 2013 2013, 41-41
 208. Spatio-temporal biospeckle imaging as a tool for visualization of plant tissue damage 2013 2013, 50-50
 209. Stabilność termiczna kamieni układu moczowego a ich skład chemiczny i wytrzymałość mechaniczna. XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016 22-22
 210. Stiffness of fruit cell wall studied with an atomic force microscope. 2014 2014, 13-13
 211. Storage effect on apple biospeckle activity 2011 2011, 6-7
 212. Structural characterization of biopolymers from cell walls of fruits 2013 2013, P3-06-P3-06
 213. Structural properties of Cell Wall Polysaccharides from apple and carrot pomace. 2014 2014
 214. Structural Properties of Plant Polysaccharides from Apple and Carrot Pomace 2013 2013
 215. Structure of pectins, hemicellulose and cellulose in cell walls of two pear cultivars. 2014 2014, PP-36,-98
 216. Struktura chemiczna polisacharydów ściany komórkowej miękiszowej tkanki jabłka. 2015 2015, 18-18
 217. Struktura i funkcja polisacharydów w ścianach komórkowych roślin. 2014 2014, 7-7
 218. Study of aging and freshness of fruits and vegetables by the spatial-temporal speckle correlation technique. 2007 2007
 219. Study on dietary fibre by Fourier transform-infrared spectroscopy and chemometric methods Food Chemistry 2016 196(2016): 114-122
 220. Study on finite element analysis of plant tissue micromechanics 2013 2013, 80-80
 221. Study on model development of plant tissue using the finite element method 2013 2013, 1-5
 222. Study on numerical modelling of plant tissue using the finite element method 2013 2013, 56-56
 223. Study on parametrisation of plant tissue microstructure by confocal microscopy for finite elements modelling Computers and Electronics in Agriculture 2011 2011, 7898-105
 224. Study on spatial distribution of polysaccharides in plant cell wall by Raman microscope 2013 2013, 105-105
 225. Study on spatial distribution of polysaccharides in plant cell wall by Raman microspectroscope 2013 2013, 80-80
 226. Szybka tetekcja porazenia grzybowego owocu jabłoni metodą przestrzennego obrazowania biospeckli XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 21
 227. Temperature effect on apple biospeckle activity evaluated with different indices. Postharvest Biology and Technology 2012 2012, 67118-123
 228. Temperature effect on biospeckle dynamics. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009 2009 2009
 229. The biospeckle method for the investigation of agricultural crops: A review. Optics and Lasers in Engineering 2014 2014, 52276-285
 230. The combined effect of ultrasound and enzymatic treatment on the nanostructure, carotenoid retention and sensory properties of ready-to-eat carrot chips LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 2017 85: 427-433
 231. The effect of Ca2+ and cellular structure on apple firmness and acoustic emission European Food Research and Technology 2012 2012, 235(1): 119-128
 232. The nanostructure of pectin, hemicellulose and cellulose in the cell walls of pears of different texture and firmness. 2014 2014, Ref: 3275,-35
 233. The predicting of blackspot susceptibility after harvest for the potato varieties during storage 2011 2011, 60-60
 234. The relation of apple texture with cell wall nanostructure studied using an atomic force microscope Carbohydrate Polymers 2013 2013, 92(1): 128-137
 235. The role of chlorophyll and starch content in biospeckle activity of apples 2012 2012
 236. The self-assembled network and physiological degradation of pectins in carrot cell walls. Food Hydrocolloids 2015 43: 41-50
 237. The stiffening of the cell walls observed during physiological softening of pears. 2015 2015, P-46: 117-117
 238. The structural characterization of sodium carbonatesoluble fraction of pectin (DASP) extracted from plant cell walls 8th AFM BioMed Conference Kraków, Poland 4-8 September 2017 2017-09-04 : 2017-09-08 2017 str. 125
 239. The use of atomic force microscopy in food structure assessment. 2014 2014, 6-7
 240. Three-point bending and acoustic emission study of adult rat femora after immobilization and free remobilization. Journal of Biomechanics 2006 2006, 39, 237-245
 241. Topografia ścian komórkowych parenchymy jabłka na podstawie obrazów AFM 2010 2010
 242. Turgor and temperature effect on fracture of potato tuber (Solanum tuberosum cv. Irga). International Agrophysics 2008 2008, Vol. 22, No. 1, 89-97
 243. Usage of raman microspectroscopy for identification of plant cell wall polysaccharides 2012 2012, 52-52
 244. Use of FT-IR spectra and PCA to the bulk characterization of cell wall residues of fruits and vegetables along a fraction process Food Biophysics 2013 2013, 829-42
 245. VIS/NIR spectroscopy, chlorophyll fluorescence, biospeckle and backscattering to evaluate changes in apples subjected to hydrostatic pressures. Postharvest Biology and Technology 2014 2014, 9688-98
 246. Visual texture analysis for cell size measurements from confocal image. International Agrophysics 2007 2007, 21, 4, 409-414
 247. Visual texture analysis for quantification of plant tissue cellular structure. 2007 2007
 248. Właściwości kwasowo-zasadowe pektyn wyizolowanych z jabłek 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2017-09-17 : 2017-09-21) 2017 str. 1050
 249. Właściwości mechaniczne tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka. 2003 2003
 250. Właściwości reologiczne i biochemiczne pektyn izolowanych metodą ekstrakcji w kwasie cytrynowym z wybranych owoców kolorowych. 2015 2015, 19-19
 251. Właściwości żelujące pektyn i ich czynniki sieciujące VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r. 2016 287-288
 252. Wpływ aktywności pektynaz na strukturalne właściwości związków pektynowych w ścianach komórkowych. 2015 2015, S11KS07, 404-404
 253. Wpływ fal ultradźwiękowych na ściany komórkowe parenchymy jabłka. 2015 2015, 11-11
 254. Wpływ jonów metali dwuwartościowych na właściwości reologiczne matrycy polisacharydowej z wytłoków jabłkowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2015 99(2): 103-113
 255. Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców. 2007 2007
 256. Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców. 2008 2008
 257. Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców. 2009 2009
 258. Wpływ parametrów struktury komórkowej tkanek bulw ziemniaka na ich właściwości mechaniczne. 2000 2000
 259. Wpływ wielkości komórek na wytrzymałość tkanki bulwy ziemniaka i marchwi 2004 2004
 260. Wpływ wybranych alkaloidów i inhibitorów kanałów jonowych na aktywność biospeckli jabłek 2012 2012, 13-13
 261. Wykorzystanie mikroskopii Ramana w badaniu składu ścian komórkowych warzyw i owoców. 2015 2015, 31-31
 262. Wykorzystanie spektroskopii wibracyjnej w badaniu ścian komórkowych warzyw i owoców 2012 2012, 28-28
 263. Wykorzystanie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych do oceny zmian zawartości polisacharydów ścian komórkowych jabłka. 2014 2014, 26-26
 264. Young’s modulus of cell walls in pears during pre- and postharvest maturation. 2014 2014, OP-26,-46
 265. Zastosowanie biospeckli do oceny biomateriałów. 2008 2008
 266. Zastosowanie elementów optyki włóknistej w czujniku do pomiarów przemieszczeń warstw gleby. Inżynieria Rolnicza 1999 1999, 5, 11, 149-152
 267. Zastosowanie metody emisji akustycznej w badaniach tkanek roślinnych. XLVII Otwarte Seminarium z Akustyki OSA'2000, Rzeszów-Jawor, 19-22.09.2000 2000 391-396, 2000
 268. Zastosowanie spektrometrii ramanowskiej oraz FT-IR w analizie matryc polisacharydowych. NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2014 2014, (Tom I,): 481-484
 269. Zastosowanie wybranych metod statystycznych w analizie danych spektroskopowych. 2015 2015, 10-10
 270. Zastosowanie zjawiska biospeckli do wczesnego wykrywania mechanicznych i chorobowych uszkodzeń tkanek roślinnych 2013 2013, 23-23
 271. Zestaw do jednoczesnej rejestracji wielkości mechanicznych i sygnału emisji akustycznej”. 1998 1998
 272. Zmiany nanostruktury polisacharydów ścian komórkowych pod wpływem degradacji enzymatycznej. 2015 2015, 21-21
 273. Zmiany nanostruktury związków pektynowych ścian komórkowych podczas ich fizjologicznej depolimeryzacji. 2014 2014, U-36,-58
Top
X