Lipiec Jerzy

Lipiec Jerzy

Print Friendly
prof. dr hab. Lipiec Jerzy
Nr pokoju: 109
E-mail: j.lipiec@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 160

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Metody kwantyfikacji wpływu zagęszczenia gleby na fizyczne właściwości gleby i wzrost roślin
 • Wpływ uprawy i sposobu użytkowania gleb na strukturę porów  i infiltrację wody
 • Rozmieszczenie przestrzenne właściwości fizycznych gleb w zależności od przejazdów maszyn i narzędzi rolniczych

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1969    Mgr inż. rolnictwa
  Wydział Rolniczy Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wpływ wilgotności i składu mechanicznego na spójność i lepkość wybranych gleb województwa lubelskiego”
 • 1976    Dr nauk rolniczych
  Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w Lublinie
  Tytuł pracy: „Właściwości agrofizyczne gleb jako wskaźnik ich przydatności rolniczej”
 • 1984    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie gleboznawstwa
  Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w Lublinie
  Tytuł pracy: „Możliwości oceny przewodnictwa gleb na podstawie ich niektórych właściwości”
 • 1991    Profesor nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Członkostwo w organizacjach:

 • 1994 – obecnie    Rada Redakcyjna międzynarodowego czasopisma naukowego Soil and Tillage Research
 • od 1986    Międzynarodowe Towarzystwo Gleboznawcze
 • od 1990    Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Uprawą Gleb
 • od 1990    Europejskie Towarzystwo Agronomiczne
 • od 1975    Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Stypendia i staże:

 • 1977    Instytut Gleboznawstwa w Wageningen, Holandia
 • 1987    Instytut Badań Środowiska Rolniczego, Tsukuba, Japonia
 • 1992 – 1993, 1995, 2002, 2005    Uniwersytet Hokkaido, Sapporo, Japonia

Publikacje pracownika

 1. Soil compaction-induced changes of physicochemical properties of cereal roots , Soil and Tillage Research 2017 DOI: 10.1016/j.still.2017.08.016
 2. Pore size distribution and stability of ortstein and overlying horizons in podzolic soils under forest , Geoderma 2017 DOI: 10.1016/j.geoderma.2017.09.021
 3. Spatial variability of soil properties and cereal yield in a cultivated field on sandy soil , Soil & Tillage Research 2017 174: 241–250
 4. Metagenomy grzybowe gleb wzbogaconych odpadową materią organiczną , Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 123-123
 5. Ocena struktury zbiorowisk grzybów w glebach uprawnych o różnym uwilgotnieniu z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji , Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 72-72
 6. Effect of sand grain shape on root and shoot growth of wheat seedlings , Geoderma 2016 265: 1-5
 7. Impact of Faba Bean-Seed Rhizobial Inoculation on Microbial Activity in the Rhizosphere Soil during Growing Season , International Journal of Molecular Sciences 2016 17(5): 784
 8. Linking Microbial Enzymatic Activities and Functional Diversity of Soil around Earthworm Burrows and Casts , Frontiers in Microbiology 2016 7 (article 1361): 1-9
 9. The effect of biochar application on thermal properties and albedo of loess soil under grassland and fallow , Soil and Tillage Research 2016 164: 45-51
 10. Wpływ szczepionki bakteryjnej na aktywność mikrobiologiczną gleby , Warsztaty naukowe pt. „Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”, Puławy, 19.02.2016 r. 2016 138-139
 11. Elastic and plastic soil deformation and its influence on emission of greenhouse gases , International Agrophysics 2016 30: 173-184
 12. Rate of leaching of organic and inorganic compounds in tilled and orchard soils , Bioactive Compounds in Agricultural Soils 2016 131-148
 13. The effect of dairy sewage sludge amendment on repellency and hydraulic conductivity of soil aggregates from two depths of Eutric Cambisol. , Journal of Plant Nutrition and Soil Science 2015 178(2): 270-277
 14. Effects of soil deformation and surface mulching on soil physical properties and soybean response related to weather conditions. , Soil & Tillage Research 2015 153: 175-184
 15. Biological activity and microbial genetic diversity of bare-fallow and grassland soils. , Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 2015 65(7): 648-657
 16. Soil microbial functionality in response to dairy sewage sludge and mineral fertilisers application under winter rape. , International Journal of Environmental Science and Technology 2015 12(11): 3675-3684
 17. Wettability and biogeochemical properties of the drilosphere and casts of endogeic earthworms in pear orchard. , Soil & Tillage Research 2015 145: 55-61
 18. Pore structure, stability and water repellency of earthworm casts and natural aggregates in loess soil. , Geoderma 2015 243-244: 124-129
 19. Laboratory manual. , 2015 1-121
 20. Wpływ dodatku materii organicznej na właściwości fizyczne gleby. , Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby. 2015 Rozdz. 5: 67-80
 21. Spatial distribution of soil physical properties as related with soil deformation and mulching, , 2015 2015
 22. Spatial variability of soil moisture and threat of drought on Polish territory. , 2015 2015
 23. The effect of biochar application on thermal interia of soil. , 2015 2015, Vol. 17-EGU2015-9373
 24. Spatial variability of soil moisture retrieved by SMOS satelite. , 2015 2015, Vol. 17-EGU2015-8904
 25. CASE STUDY: Trzebieszów, Podlasie region. , 2015 2015
 26. Impact of organic soil management, dairy sewage sludge amendment and soil compactness on hydrophysical properties of soil aggregates. , 2015 2015, 337-337
 27. Statistical Analysis of Soil Moisture in Central Europe Using SMOS Data. , 2015 2015, 295-301
 28. Wpływ stresu cieplnego i deficytu wody na wymianę gazową pszenicy jarej. , 2015 2015, 19-19
 29. Ocena zmienności wilgotności gleby na terytorium Polski z pomiarów satelitarnych / Soil moisture variability assessment on Polish territory from satellite measurements. , 2015 2015, j.pol. 210-210-j.ang. 415-415
 30. Effect of biochar on the thermal properties and processes in the soil. / Wpływ biowęgla na właściwości cieplne i procesy zachodzące w glebie. , 2015 2015, j.pol. 77-77-j.ang. 270-270
 31. What is a stronger determinant of soil respiration: soil temperature or moisture? , 2015 2015, 19-19
 32. The effect of combination of drought and heat stresses on plant transpiration and photosynthesis. , 2015 2015, 24-24
 33. Wpływ jednoczesnego oddziaływania suszy i wysokiej temperatury na fotosyntezę i transpirację pszenicy jarej. , 2015 2015, 14-15
 34. Soil Microbial Functional and Fungal Diversity as Influenced by Municipal Sewage Sludge Accumulation. , International Journal of Environmental Research and Public Health 2014 2014, 11(9): 8891-8908
 35. The effect of compacted soil layers on vertical root distribution and water uptake by wheat. , Plant and Soil 2014 2014, 375(1-2): 229-240
 36. Comparison of surface soil moisture from SMOS satellite and ground measurements. , International Agrophysics 2014 2014, 28(3): 359-369
 37. Symbiotic Activity of Pea (Pisum sativum) after Application of Nod Factors under Field Conditions. , International Journal of Molecular Sciences 2014 2014, 157344-7351
 38. Leaching kinetics of atrazine and inorganic chemicals in tilled and orchard soils. , International Agrophysics 2014 2014, 28(2): 231-237
 39. The importance of Fusarium fungi in wheat cultivation – pathogenicity and mycotoxins production. , Journal of Animal and Plant Sciences 2014 2014, 21(2): 3326-3343
 40. AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody , AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody 2014 1-289
 41. Fizyczna degradacja gleb i jej przeciwdziałanie. , AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody 2014 31-56
 42. Wpływ właściwości fizycznych gleb na wzrost i plonowanie roślin. , AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody 2014 117-130
 43. Woda – źródło życia, spojrzenie z kosmosu. , 2014 2014
 44. Effect of drought and heat stresses on transpiration and photosynthesis of wheat. , 2014 2014, 19-20
 45. Soil Surface Water Resouces Assessment from SMOS Satellite and Ground-Based Measurements , 2014 2014, 367-373
 46. Application of biolog FF microplate™ for metabolic profiling of fungi from the genus fusarium. , 2014 2014, 74-75
 47. Plant response to drought stress. , 2014 2014, 71-72
 48. Assessment of soil surface water resources from SMOS satellite and in situ measurements in changing climatic conditions , 2014 2014, 71-72
 49. Wpływ stresu cieplnego i deficytu wody na proces fotosyntezy , 2014 2014, 89-89
 50. Thermal properties of soils: effect of biochar application. , 2014 2014, Vol. 16, EGU2014-9533
 51. Soil moisture, dielectric permittivity and emissivity of soil: effective depth of emission measured by the L-band radiometer ELBARA. , 2014 2014, Vol. 16, EGU2014-11507
 52. Microbiological and biochemical properties of sludge from fruit wastewater treatment plant and its impact on soil environment , 2014 2014, 73-74
 53. Biowęgiel w glebie – wpływ na właściwości i procesy zachodzące w glebie. Biochar in soil – impact on soil properties and processes , 2014 2014, 186-188
 54. Soil moisture optimal sampling strategy for Sentinel 1 validation super-sites in Poland. , 2014 2014, Vol. 16, EGU2014-10813
 55. Effects of aggregate size on soil thermal conductivity: Comparison of measured and model-predicted data , International Journal of Heat and Mass Transfer 2013 2013, 57536-541
 56. Pea growth and symbiotic activity response to Nod factors (lipo- chitooligosaccharides) and soil compaction , Applied Soil Ecology 2013 2013, 72181-186
 57. Effects of organic and conventional management on physical propertiesof soil aggregates , International Agrophysics 2013 2013, 27(1): 15-21
 58. Agrophysics – physics in agriculture and environment , Soil Science Annual 2013 2013, 64(2): 67-80
 59. Predicting thermal conductivity of biochar and soil using physical-statistical model , 2013 2013
 60. Biowęgiel w rolnictwie – wpływ na właściwości i procesy zachodzące w glebie , 2013 2013
 61. Zmienność wilgotności powierzchniowej warstwy gleby na obszarze Polski z pomiarów satelitarnych i naziemnych , 2013 2013
 62. The effect of biochar and other organic amendment on thermal properties of soil , 2013 2013
 63. Effect of drought and heat stresses on plant growth and yield: a review , International Agrophysics 2013 2013, 27(4): 463-477
 64. Occurence of fungi of the genus Fusarium in winter wheat after using different doses of carbendazim , 2013 2013, 170-170
 65. Dielectric permittivity of porous media in relation to water status: modeling approach , 2013 2013, 121-121
 66. The effect of moisture content on the thermal properties of peat, marshy and mineral soils in Polesie and Biebrza wetlands , 2013 2013, 120-120
 67. The effect of ecological production system on the soil microbial quality under hops cultivation , 2013 2013, 101-101
 68. Reaction of yellow- and black-seeded rape plants to the soil compaction state , 2013 2013, 95-95
 69. The influence of organic management on soil microbial activity , 2013 2013, 87-87
 70. Microbial metabolic activity in postharvest soil amended with dairy sewage sludge , 2013 2013, 31-31
 71. Abiotic stresses: drought and high temperature , 2013 2013, 30-30
 72. Modeling of the dielectric permittivity of porous soil media with water using statistical-physical models. , 2013 2013
 73. Evaluation of SMOS L2 moisture data over the Eastern Poland using ground measurements. , 2013 2013
 74. Thermal properties of peat, marshy and mineral soils in relation to soil moisture status in polesie and Biebrza wetlands. , 2013 2013
 75. Analiza zróżnicowania genetycznego zespołów mikroorganizmów występujących w ryzosferze i glebie pozaryzosferowej nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich. , 2013 2013, 135-135
 76. Analiza profilu metabolicznego gleby w zależności od sposobu jej użytkowania. , 2013 2013, 156-156
 77. Thermal properties of soils: effect of biochar application , 2013 2013
 78. Zmienność przestrzenna cech gleby, jej uwilgotnienia i zagęszczenia w technologii uprawy roślin rolniczych , 2013 2013, 108-108
 79. The effect of conventional and reduced soil tillage on soil pore morphology and water infiltration , 2013 2013, 168-168
 80. Using the Biolog Ecoplate Method for evaluation of the functional metabolic diversity of soil amended with sludge from fruit wastewater treatment plant , 2013 2013, 169-169
 81. Nod Factors (Lipo-Chitooligosaccharides) effects on symbiotic nitrogen fixation and microbial properties in pea rhizosphere , 2013 2013, 111-111
 82. Estimating effects of compaction on pore size distribution of soil aggregates by mercury porosimeter. , Geoderma 2012 2012, 179-18020-27
 83. Difference in infiltration and macropore between organic and conventional soil management , Soil Science and Plant Nutrition 2012 2012, 58(1): 65-69
 84. Community Level Physiological Profiles (CLPP), Characterization and Microbial Activity of Soil Amended with Dairy Sewage Sludge. , Sensors 2012 2012, 123253-3268
 85. Effects of soil compaction on root elongation and anatomy of different cereal plant species. , Soil & Tillage Research 2012 2012, 12174-81
 86. Water extraction by roots under environmental stresses , Pollution and Water Resources, Columbia University Seminar Proceedings: Impact of Anthropogenic Activity and Climate Changes on the Environment of Central Europe and USA 2012 2012, (Rozdz. XLI): 165-180
 87. Mycological characterization of dairy sewage sludge and its influence on soil microbial activity , Annual Report Polish Academy of Sciences 2012 2012, 37-40
 88. Soil compaction effects on soil physical properties and plant growth , Soil School. What to learn from and what to teach about soils 2012 2012, 340-345
 89. A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics. , International Agrophysics (Red.) 2012 2012, 26(4): 335-434
 90. Designing of bacterial exopolysaccharides from lactic acid bacteria , 2012 2012, 6-6
 91. Wpływ ściółkowania oraz molekularnych sygnałów symbiozy na wzrost grochu , V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego pt: ”Agrofizyka dla produkcji rolniczej i przemysłu spożywczego”, 19-21.09.2012, Puławy 2012 str. 77-78
 92. Crop responses to soil compaction , 2012 2012, 27-36
 93. Acta Agrophysica Monografie , Acta Agrophysica Monographiae EN 2012 2012, (2): 1-108
 94. Aktywność enzymatyczna oraz zróżnicowanie genetyczne bakterii nitryfikacyjnych w glebie ugorowanej , 2012 2012, 44-45
 95. Spatial distribution of surface soil moisture from satellite measurements on territory of Poland and Slovakia , 2012 2012, 818-822
 96. Aktywność i różnorodność metaboliczna mikroorganizmów w wybranych warstwach gleby nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich , 2012 2012, 52-53
 97. The BIOLOG ECOPLATES® carbon sources microbial utilization as method for evaluation of the metabolic potential of soil amended with dairy sewage sludge , 2012 2012, 22-22
 98. Evaluation of surface soil moisture from satellite and ground-based measurements , 2012 2012, 1203-1203
 99. Acta Agrophysica , Acta Agrophysica (Red.) 2012 2012, 19(4): 703-904
 100. Acta Agrophysica , Acta Agrophysica (Red.) 2012 2012, 19(3): 463-697
 101. Acta Agrophysica , Acta Agrophysica (Red.) 2012 2012, 19(2): 241-458
 102. Acta Agrophysica , Acta Agrophysica (Red.) 2012 2012, 19(1): 1-225
 103. Woda – źródło życia, spojrzenie z oddali , 2012 2012
 104. Usowicz: Ocena wilgotności powierzchniowej warstwy gleby w skali kraju z pomiarów satelitarnych w misji ESA SMOS i danych naziemnych , 2012 2012, 152-155
 105. The SWEX at the area of Eastern Poland: Comparison of soil moisture obtained from ground measurements and SMOS satellite data , 2012 2012
 106. Effect of aggregate size on water movement in soils. , International Agrophysics 2011 2011, 25(1): 53-58
 107. A review of the changes in the soil pore system due to soil deformation: A hydrodynamic perspective. , Soil & Tillage Research 2011 2011, 115-1161-15
 108. Soybean nodulation and nitrogen fixation in response to soil compaction and surface straw mulching , Soil & Tillage Research 2011 2011, 114(1): 50-56
 109. Effects of land use on leaching of nitrate-N, ammonium-N and phosphate in relation to stained surface area , International Agrophysics 2011 2011, 25(2): 149-154
 110. Agrophysical Properties and Processes. , Encyclopedia of Agrophysics 2011 2011, (Hasło)
 111. Use of porouse tubes for measuring water extraction by roots and simultaneous maintaining of soil water potential in growth chamber experiments. , Acta Agrophysica 2011 2011, 18(2): 347-354
 112. Właściwości mikrobiologiczne gleby pod uprawą pszenicy ozimej w systemach ekologicznym i konwencjonalnym. , Acta Agrophysica 2011 2011, 18(2): 245-254
 113. A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences. , International Agrophysics (Red.) 2011 2011, 25(1): 1-100
 114. A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences. , International Agrophysics (Red.) 2011 2011, 25(4): 311-415
 115. A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences. , International Agrophysics (Red.) 2011 2011, 25(3): 205-310
 116. A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences. , International Agrophysics (Red.) 2011 2011, 25(2): 103-204
 117. Prediction of the gas diffusivity in soil using statistical-physical model , 2011 2011, 86-86
 118. Modelling dielectric permittivity of soil using statistical-physical model , 2011 2011, 85-85
 119. Characterization of fungal community structure in the municipal sewage sludge , 2011 2011, 107-107
 120. Mycological composition in the rhizosphere of winter wheat in different crop production systems , 2010 2010
 121. Rainfall in vertical section precipitation – forest litter on „malik geoecological station” in the south west of Świętokrzyskie mountains , 2010 2010, 34-35
 122. Symbiotic activity of soybean as influenced by soil compaction and mulching , 2010 2010, 468-471
 123. Ocena stanu mikrobiologicznego gleby płowej uprawianej w systemie ekologicznym i monokulturze , 2010 2010
 124. Plonowanie soi i wiązanie azotu w aspektach zróżnicowanej gęstości gleby i ściółkowania , 2010 2010, 32-33
 125. Hydraulic properties of soil aggregates as influenced by compaction. , Soil & Tillage Research 2009 2009, 103(1): 170-177
 126. Spatial distribution of soil penetration resistance as affected by soil compaction: The fractal approach. , Ecological Complexity 2009 6
 127. Woda w glebie pomiary naziemne i satelitarne w badaniach zmian klimatu. , Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN 2009 2009, 1-168
 128. Wpływ sposobu uprawy na opór penetracji gleby. , Acta Agrophysica 2009 2009, 172, Vol. 14(3), 675-682
 129. Thermal properties in relation to soil water status in sloping vineyard. , Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN 2009 2009, 6, 386-410
 130. Aktywność enzymatyczna gleby pod uprawą pszenicy ozimej w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. , 2009 2009
 131. Wpływ ściółkowania i zagęszczenia na aktywność enzymatyczną gleby pod soją. , 2009 2009
 132. Ocena aktywności enzymatycznej w ryzosferze soi pod wpływem ściółkowania i zagęszczenia gleby. , 2009 2009
 133. Określenie czasowych i przestrzennych zmian właściwości gleb obszarów lessowych w zależności od sposobu użytkowania. , 2009 2009
 134. Kwantyfikacja struktury porów glebowych przy użyciu metod analizy obrazu w zależności od sposobu uprawy (K). , 2009 2009
 135. Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost i plonowanie soi. , III Sprawozdawcza Sesja Naukowa, Jakość Środowiska, Surowców i Żywności, Lublin, 30-31.03.2009 r. 2009
 136. Impact of orchard and tillage management practices on soil leaching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates. , 2009 2009
 137. Influence of orchard and tillage management practices on soil leaching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates. , 2009 2009
 138. Spatial distribution of soil moisture obtained from gravimetric and TDR methods for SMOS validation, at the Polesie test site SVRT 3275, in Poland. , 2009 2009
 139. Hydraulic and mechanical properties of soil aggregates under organic and conventional soil management. , 2009 2009
 140. Soybean nodulation and symbiotic nitrogen fixation in response to soil compaction and mulching. , 2009 2009
 141. The effect of mulching and soil compaction on fungi composition and microbial communities in the rhizosphere of soybean. , 2009 2009
 142. The effect of rain power on raindrop detachment and soil erosion. , 2009 2009
 143. Wpływ zagęszczenia gleby na emisję gazów szklarniowych. , 2009 2009
 144. Soil water content measurements in different spatial and temporal scales. , 2009 2009
 145. Woda w glebie – pomiary naziemne i satelitarne w misji ESA SMOS. , 2009 2009
 146. Macro-porosity and leaching of atrazine in tilled and orchard loamy soils. , Chemosphere 2008 2008, 70 , 1973-1978
 147. Leaching of potassium, magnesium, manganese and iron in relation to porosity of tilled and orchard loamy soil. , Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 2008 58: 60-65
 148. Thermal conductivity in relation to porosity and hardness to terrestrial porous media. , Planetary and Space Science 2008 2008, 56, 438-447
 149. Plant roots and soil physical factors. , Encyclopedia of Soil Science 2008 Springer, 571-578
 150. Effects of soil texture and wetness on thermal conductivity. , 2008 2008
 151. Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych. , 2008 2008
 152. Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne i hydrofizyczne agregatów glebowych. , 2008 2008
 153. Kwantyfikacja struktury porów glebowych przy użyciu metod analizy obrazu w zależności od sposobu uprawy. , 2008 2008
 154. Wpływ zagęszczenia gleby na emisje gazów szklarniowych. , 2008 2008
 155. Soil porosity and water infiltration under different tillage systems , 2008 2008
 156. Soil porosity and water infiltration under different tillage systems , 2008 2008
 157. Zwilżalność agregatów glebowych a zagęszczenie gleby. , 2008 2008
 158. Soil moisture spatial distribution at the SMOS Cal/Val Campaign POLESIE (AO-3275) in Poland. , Geophysical Research Abstracts 2008 Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r, Vol.10
 159. Pore size distribution and water infiltration under different tillage systems. , Geophysical Research Abstracts 2008 Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r., Vol.10
 160. Zdolności retencyjne i przewodzące agregatów glebowych w zależności od stanu zagęszczenia gleby wytworzonej z lessu. , 2008 2008
 161. Zmienność przestrzenna wilgotności w różnych stanach zagęszczenia gleby. , 2008 2008
 162. Wilgotność gleby w skali pola i gminy dla potrzeb walidacji obserwacji satelitarnych w misji ESA SAMOS. , 2008 2008
 163. Effect of compaction on some hydraulic properties of soil aggregates. , 2008 2008
 164. Infiltration and nitrogen leaching under organic and conventional soil management. , 2008 2008
 165. Predicting thermal conductivity based on soil strenght and texture. , 2008 2008
 166. Spatial variability of soil texture and wetness: effects on thermal conductivity. , 2008 2008
 167. Zależność wzrostu, rozwoju i plonowania roślin w zależności od właściwości fizycznych gleb. , 2008 2008
 168. Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost soi i wiązanie azotu. , II Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska Surowców i Żywności", Poznań, 01-03.04.2008 r. 2008
 169. Agrofizyczne metody badań materiałów rolniczych. , 2008 2008
 170. The effect of aggregate size on water retention and pore structure of two silt loam soils of different genesis. , Soil & Tillage Research 2007 97 (2007), 239-246
 171. Impact of soil compaction and wetness on thermal properties of sloping vineyard soil , International Journal of Heat and Mass Transfer 2007 2007, 50, 3837-3847
 172. Stability and sorptivity of soil aggregates in grassem and cultivated sloping vineyards. , Polish Journal of Soil Science 2007 2007, XL, 1, 1-8
 173. Badanie i modelowanie retencji oraz transportu wody i ciepła w ośrodku kapilarno-porowatym. , 2007 2007
 174. Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego. , 2007 2007
 175. Wpływ zagęszczenia gleby na emisję gazów szklarniowych. , 2007 2007
 176. Wpływ zmienności przestrzennej zagęszczenia gleby na rozmieszczenie i funkcjonowanie systemu korzeniowego pszenicy. , 2007 Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska, Surowców i Żywności", Lublin, 30.03.2007 r.
 177. Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych. , 2007 2007
 178. Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne i hydrofizyczne agregatów glebowych. , 2007 2007
 179. Pomiary naziemne wilgotności gleby dla walidacji danych z satelitarnej misji „Wilgotność gleby zasolenie oceanów – (SMOS)””. „ , 2007 2007
 180. Walidacja pomiarów wilgotności gleby SMOS. W projekcie SWEX. , 2007 2007
 181. Wpływ materii organicznej na sorpcyjność wodną gleb mineralnych. , 2007 2007
 182. Zależność przewodnictwa cieplnego od porowatości powietrznej i oporu penetracji gleby. , 2007 2007
 183. Zastosowanie metod geostatycznych do weryfikacji satelitarnych pomiarów wilgotności gleby w misji SMOS. , 2007 2007
 184. Compaction effects on soil physical properties and plant growth. , 2007 2007
 185. Vertical distribution of soybean roots in relation to soil compaction and mulching. , 2007 2007
 186. Effect of the land use on the heat flux dynamice In the Grodnu based thermal experiments aimed for validating SMOS observations. , 2007 2007
 187. Modelling the dielectric permittivity of porous media using statistical-physical model. , 2007 2007
 188. Leaching of some agricultural chemicals In relation to pore structure and preferential flow. , 2007 2007
 189. Spatial variability of moisture and temperature In relation to soil compaction and mulching. , 2007 2007
 190. Wymywanie herbicydów i składników pokarmowych w zależności od sposobu użytkowania gleby. , Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie 2006 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 131-134
 191. Soil porosity and water infiltration as influenced by tillage methods , Soil & Tillage Research 2006 2006, 89, 210-220
 192. Complete characterization of pore size distribution of tilled and orchard soil using water retention curve, mercury porosimetry, nitrogen adsorption, and water desorption methods. , Geoderma 2006 2006, 135, 307-314
 193. Thermal conductivity modelling of terrestrial soil media – A comparative study. , Planetary and Space Science 2006 2006, 54, 1086-1095
 194. Prediction of soil thermal conductivity based on penetration resistance and water content or air-filled porosity. , International Journal of Heat and Mass Transfer 2006 2006, 49, 5010-5017
 195. Management effects of sloping vineyard on thermal properties of soil. , Catena Verlag "Advances in GeoEcology 38" 2006 71-78
 196. Maize response to different straw management and tillage systems dunder cereal crop rotation. , International Agrophysics 2006 2006, 20, 2, 141-146
 197. Tillage system effects on stability and sorptivity of soil aggregates. , International Agrophysics 2006 2006, 20, 3, 189-193
 198. Effect of land management on leaching of some agricultural chemicals. , International Scientific Student's Conference, Nitra, Slovak Republic 2006 25-26.04.2006, str. 248-249 (ISBN 80-8069-690-X)
 199. Effect of soil management on leaching of some agricultural chemicals , Sixth International Scientific Conference Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory and 16. Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar Physics of soil water. Vinianske jazero Lake, Hotel Jazero, Slovak Republic, 2006 6-8.06.2006 (ISBN 80-89139-09-4)
 200. Effects of tractor traffic on spatial variability of soil strength and water content in grass covered and cultivated sloping vineyard. , Soil & Tillage Research 2005 2005, 84, 127-138
 201. Effect of soil aggregate structure on some macropore characteristics. , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 38
 202. Effecte of soil compaction on stability and sorptivity of soil aggregates in grassed and cultivated sloping vineyard. , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 39-40
 203. Spatial distribution of bulk density and water content of soil and their influence on penetration resistance in hillslope vineyard. , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 41-43
 204. Leaching of atrazine in tilled and orchard silty loam soil , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes: 459-460
 205. Management effects on greenhouse gas exchange in soils. , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 6, Oxygenology, 478
 206. Spatial distribution of some physical properties in relation to soil compaction. , Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium" 2005 2005, 203-210
 207. Changes in pore size distribution and aggregate stability of two soils under long term tillage systems. , International Agrophysics 2005 2005, 19, 2, 165-174
 208. Próba zastosowania stopu Wood’a do oznaczeń mikroporowatości gleby. , Acta Agrophysica 2005 2005, 125, 6(1), 43-52
 209. Retencja wody w profilach gleb płowych południowo-wschodniej Polski wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i pyłowych. , Roczniki Gleboznawcze 2005 2005, LVI(1/2): 155-163
 210. Effect of land use on leaching of atrazine , 2005 2005
 211. Laboratoryjne badania na możliwością wykorzystania temperatury powierzchni owoców do określania intensywności parowania jako istotnego parametru oceny jakości owoców. , Acta Agrophysica 2005 2005, 126, 6(2), 307-318
 212. Eastern Europe: w does conservation fit in? , Journal of Soil and Water Conservation 2004 2004, J. Soil Water Conserv., 59, 2, 30a-33a
 213. Effects of land use and cultural practices on greenhouse gas fluxes in soil , Instytut Agrofizyki PAN 2004 2004, Acta Agrophysica, 109, 6, str. całości 1-66, l. Ark. wyd. 4,7
 214. The effects of soil compaction on plant root growth, function and stomatal diffusive resistance , Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 86-94
 215. Effect of plant growth and machinery traffic on soil thermal conductivity in vineyard , Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 136-143
 216. Effect of soil tillage and compaction on greenhouse gas fluxes , Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 18-29
 217. Compaction effects on soil physical properties and root and shoot growth , Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 124-133
 218. Effects of grass cover and tillage on temperature of soil in sloping vineyard , International Agrophysics 2004 2004, Int. Agrophysics, 18, 2, 121-126
 219. Quantification od soil macroporosity with image analysis , International Agrophysics 2004 2004, Int. Agrophysics, 18, 3, 217-223
 220. Effect of oscillating magnetic field pulses on the survival of selected microorganisms , International Agrophysics 2004 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 325-328
 221. Symulacje plonów potencjalnych jęczmienia jarego przy użyciu modelu CERES-barley na obszarze Polski środkowo-wschodniej , Acta Agrophysica 2004 2004, Acta Agrophysica, 106, 3(3), 541-551
 222. Opór penetracji gleby na zboczu winnicy , Acta Agrophysica 2004 2004, Acta Agrophysica, 106, 3(3), 603-613
 223. Analiza jakości agregacji gleb płowych wytworzonych z utworu piaszczysto-pyłowgo i lessu , Acta Agrophysica 2004 2004, Acta Agrophysica, 110, 4(1), 221-233
 224. Water infiltration as affected by tillage methods , 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r. 2004 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 225. The dielectric permittivity of porous media – the comparison of measured results and estimation methods , Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r. 2004 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 226. Effects of compaction and wetness on thermal properties of soil in a sloping vineyard. 2004, EUROSOI , 2004 2004
 227. Pore size distribution of soil under annual and perennial crops from water retention curve,mercury intrusion porosimetry and nitrogen adsorption. 2004, EUROSOI , 2004 2004
 228. Compaction effects due to field traffic on soil physical properties and response of barley. 2004, EUROSOI , 2004 2004
 229. Effect of tillage systems on some soil physical properties. Advance in standardization of soil physical methods , International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. 2004 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 230. Thermal properties in relation to soil compaction and water content. Advance in standardization of soil physical methods , International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. 2004 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 231. Wpływ sposobu uprawy na niektóre mechaniczne właściwości gleby , 2004 2004
 232. Wpływ zagęszczenia i uprawy na właściwości fizyczne gleby i wzrost roślin , 2004 2004
 233. Effect of layered soil compaction on root and shoot growth and water uptake of wheat. 2004, EUROSOI , 2004 2004
 234. Review of modelling crop growth, movement of water and chemicals in relation to topsoil and subsoil compactio. , Soil & Tillage Research 2003 2003, 73, 15-29
 235. Quatification of compaction effects on soil physical properties and crop growth. , Geoderma 2003 2003, 116, 107-136
 236. Effect of soil compaction on root growth and crop yield in Central and Eastern Europe. , International Agrophysics 2003 2003, 17, 2, 61-69
 237. Effect of different tillage systems and straw management on some physical properties of soi land on the field of Winter rye in monoculture. , International Agrophysics 2003 2003, 17, 4, 175-181
 238. Wstępne badania mikroflory gleby i koprolitów dżdżownic. , Roczniki Gleboznawcze 2003 2003, LIV, 1/2, 83-87
 239. Compaction of sloping vineyard soil by tractor traffic and its effects on spatial distribution of penetration resistance and water content. , 2003 2003
 240. Spatial distribution of soil strength and water kontent as related to tractor traffic in a sloping vineyard. , 2003 2003
 241. The effect of varioustillage methods on stained porosity and water infiltration. , 2003 2003
 242. Response of structure to simulated trampling of woodland soil. , Advances in Geoecology 2002 2002, 133-140
 243. Effects of increasing compaction levels on the efficiency of nitrogen topdressing of grasses. , Advances in Geoecology 2002 2002, 351-358
 244. Vil szczilnosti gruntu na zaswojenja sielskogospodarskimi kulturami pożiwnych elementiv. , Bicnik agrarnoi nayki 2002 2002, 5, 11-15
 245. Wpływ stanu zagęszczenia gleby na wzrost i funkcjonowanie roślin. Effect of soil compactness on plant growth and function. , Acta Agrophysica 2002 2002, 63, 49-62
 246. Wzrost pędów pszenicy w zależności od miejscowego zagęszczenia gleby. Growth of wheat shoots as affected by localized soil compactness. , Acta Agrophysica 2002 2002, 78, 151-157
 247. Wpływ miejscowego zagęszczenia i uwilgot-nienia gleby na wzrost i fukcjonowanie korzeni pszenicy. Effect of localised soil compaction and wetness on early root growth and functions. , Acta Agrophysica 2002 2002, 78, 199-208
 248. Some chemical and physical properties of soils derived from sandy-silt and loess formations under different management. Wybrane chemiczne i fizyczne właściwości gleb wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i lessowych różnie użytkowanych , Acta Agrophysica 2002 2002, 78, 287-297
 249. Kongres: „Zrównoważony rozwój Ziemi i ludzkości: nauka praktyce”. , Postępy Nauk Rolniczych 2002 2002, 5, 189-191
 250. Rozwój systemu korzeniowego i bimasy nadziemnej roślin uprawnych w zależności od zakwaszenia gleb. , Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2002 2002, 487, 335-349
 251. Impact of compaction on soil nutrient state – Polish experience. , 2002 2002
 252. Impact of soil compaction on crop productivity – Polish experience. , 2002 2002
 253. Machinery traffic and soil moisture content. , 2002 2002
 254. Rot growth and water uptake of wheat as affected by soil compaction. , 2002 2002
 255. Water stress can induce quiescence in newly-germinated onion (Allium cepa L.) seedlings. , Journal of Experimental Botany 2001 2001, 52, 358, 1129-1133
 256. Selected physical properties and microbial activity of earthworm casts and non-inges- ted soil aggregates. , International Agrophysics 2001 2001, 15, 3, 181-184
 257. Wpływ zagęszczenia gleby w warstwie podornej na wzrost pszenicy w doświadczeniu fitotronowym. , Acta Agrophysica 2001 2001, 53, 101-107
 258. Wstępne badania nad mikroflorą gleby i koprolitów dżdżownic w warunkach laboratoryjnych. , Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie 2001 2001, 372, z.75
 259. Zmiany wybranych właściwości fizycznych gleb powodowane sposobem ich użytkowania. , Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2001 2001, 478, 235-240
 260. Rozwój systemu korzeniowego i biomasy nadziemnej roślin uprawnych w zależności od wartości wskaźników zakwaszenia gleb. , 2001 2001
 261. A review of the usefulness of relative bulk density values in studies of soil structure and compaction. , Soil & Tillage Research 2000 2000, 53, 71-85
 262. Improved root penetration of soil hard layers by a selected genotype. , Communications in Soil Science and Plant Analysis 2000 2000, 31, (19&20), 3089-3101
 263. Control and measurement of the physical environment in root growth experiments. , Smit A.L., Bengough A.G., Engels C., M. Van Noordwijk, Pellerin S., S.C. van Geijn: Root Methods Springer -Verlag Berlin Heidelberg 2000 Root Methods A Handbook , 2000, str. całości 1-587, l.ark.wydaw. 41,9, część autora 75-112, l.ark.wyd. 2,7
 264. Modeling of crop growth, water and chemical movement in relation to topsoil and subsoil compaction: a review. , Arvidsson J., J.J.H. Van den Akker, Horn R.: European Commission 2000 Experinces with the impact and prevention of subsoil compaction in the European Community. 2000, str. całości 1-220, l.ark.wydaw. 15,7, część autora 25-41, l.ark.wyd. 1,2
 265. SIBIL – A simulation model for soil water dynamics and crop yield formation considerung soil compaction effects model description. , Horn R., J.J.H. Van den Akker, Arvidsson J.: Subsoil Compaction, Advences in Geoecology, CATENA VERLAG 2000 Subsoil Compaction Advences in Geoecology 32, 2000, str. całości 1-462, l.ark.wydaw. 33,0, część autora 154-168, l.ark.wyd. 1,1
 266. Methods for simultaneous recording of stresses and displacements in soil under wheels of agricultural machinery. , Horn R., J.J.H. Van den Akker, Arvidsson J.: Subsoil Compaction, Advences in Geoecology, CATENA VERLAG 2000 Subsoil Compaction Advences in Geoecology 32, 2000, str. całości 1-462, l.ark.wydaw. 33,0, część autora 435-441, l.ark.wyd. 0,5
 267. Determining the effect of trampling on soils in hillslopewoodlands. , International Agrophysics 2000 2000, 14, 1, 9-16
 268. Physical properties of soil aggregates from various horizons of four soils. , Polish Journal of Soil Science 2000 2000, XXXIII, 1, 1-8
 269. Preliminary laboratory investigations of soil and earthworm coprolith microflora. , Medical Science Monitor 2000 6(3), 143, 2000
 270. Quantification of compaction effects on soil physical properties and root growth and function. , 2000 2000
 271. Conventional tillage or permanent grass cover in hillside vineyards: effects on soil physical characteristics. , Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001 2000 2001, 88-92
 272. Investigations of soil and earthworm casts microflora. , International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2000 2001, 173-174
 273. Temperature of sloping vineyard with and without grass cover. , International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2000 2001, 82-83
 274. Response of structure to trampling of woodland soil. , International Conference "Sustainable Soil Management for Environmental Protection, Soil Physical Aspects", Florence, Italy, 2-7.07.2001 2000 2001, 42
 275. Areal porosity and water infiltration as affected by tillage methods. , International Conference "Sustainable Soil Management for Environmental Protection, Soil Physical Aspects", Florence, Italy, 2-7.07.2001 2000 2001, 27
 276. Effects of increasing compaction levels on the efficiency of nitroge topdressing of grasses. , International Conference "Sustainable Soil Management for Environmental Protection, Soil Physical Aspects", Florence, Italy, 2-7.07.2001 2000 2001, 11
 277. Effect of local soil compaction on early growth and water uptake of wheat. (Wpływ lokalnego zagęszczenia gleby na początkowy wzrost pszenicy i pobieranie wody). , 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001 2000 2001, 168-170
 278. Kwantyfikacja makroporów glebowych przy pomocy systemu analizy obrazu. , 2000 2000
 279. Metoda jednoczesnego pomiaru ciśnienia wzrostu korzenia i pędu rośliny. , 2000 2000
 280. Ocena reakcji roślin na wybrane stresy środowiska wzrostu korzeni. , 2000 2000
 281. Wpływ gęstości gleby na początkowy wzrost korzeni i pędów wybranych rodów pszenicy zwyczajnej. , 2000 2000
 282. Wpływ sposobu uprawy na niektóre mechaniczne właściwości gleby i agregatów glebowych. , 2000 2000
 283. Report outlining the results delivered to the databases of the INCO-Copernicus. , 2000 2000
 284. The influence of subsoil compaction on the early growth of wheat. , 2000 2000
 285. Soil compaction effects on plant growth and nutrient uptake in Poland. , 2000 2000
 286. Wstępne badania nad mikroflorą gleby i koprolitów dżdżownic w warunkach laboratoryjnych. , 2000 2000
 287. Wpływ wybranych pestycydów na początkowy wzrost korzeni i pędów kukurydzy. , 2000 2000
 288. Wpływ zagęszczenia podglebia na wybrane właściwości fizyczne i początkowy wzrost pszenicy. , 2000 2000
 289. Conventional tillage or permanent grass cover in hillside vineyards: effects on soil physical characteristics. , International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2000 2001, 80-81
 290. Prognozowanie natężenia erozji wodnej na obszarach użytkowanych rolniczo. , Acta Agrophysica 1999 1999, 20, 49-50
 291. Stan fizyczny gleby i jego wpływ na wzrost roślin. , Acta Agrophysica 1999 1999, 20, 50-52
 292. Soil Compaction in Poland: Assessment and Effects. [w]: Experiences with the impact and prevention of subsoil compaction in the European Community. , J.J.H. van den Akker, J. Arvidsson, R.Horn 1999 (Eds.: J.J.H. van den Akker, J. Arvidson, R.Horn), DLO-Staring Centre, Wageningen, The Netherlands, 1999, ISSN 0927-4499, 1999, str. całości 1-344, l.ark.wyd. 24,6, część autora 180-195, l.ark.wyd. 1,
 293. Wpływ gęstości gleby na wzrost wybranych rodów matecznych i karłowych pszenicy zwyczajnej. , 1999 1999
 294. Wpływ stresu osmotycznego na zmianę ciśnienia wzrostu korzeni i pędów kukurydzy. , 1999 1999
 295. Wpływ pestycydów na aktywność i liczebność dżdżownic. , 1999 1999
 296. Wpływ wielostopniowego zagęszczenia gleby na opór penetracji i współczynnik przewodnictwa temperaturowego gleby. , 1999 1999
 297. Stan fizyczny gleby i jego wpływ na wzrost i plonowanie roślin. , 1999 1999
 298. Fizyczne właściwości agregatów glebowych i koprolitów dżdżownic. Physical properties of soil aggregates and earthworm casts. , 1999 1999
 299. Method for simultaneous recording of stresses and displacements in soil under wheels of agricultural machinery. , 1999 1999
 300. Soil compaction effects on plant growth and nutrient uptake in Poland. , 1999 1999
 301. Właściwości mechaniczne dyskretnych ośrodków rolniczych. , Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych 1999 Wydawnictwo Naukowe FRNA. Lublin, 2/1999, 1999, str. całości 1-182, l.ark.wyd. 11,3
 302. Modelowanie i monitorowanie procesów agrofizycznych w środowisku glebowym. , Polskie Towarzystwo Agrofizyczne 1999 PTA, Lublin, 1999, str. całości 1-119, l.ark.wyd.8,5
 303. „Fizyczna degradacja gleby: prognozowanie, metody ochrony i rekultywacji”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 9 września 1999, , Polskie Towarzystwo Agrofizyczne 1999 Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, ISBN 83-87385-28-X, 1999, str. całości 1-158, l.ark.wyd. 12,2
 304. Wpływ uziarnienia i gęstości agregatów glebowych na ich sorpcyjność i wytrzymałość mechaniczną. Influence of texture and bulk density of soil aggregates on their sorptivity and crushing strength. , 1999 1999
 305. Critical soil strength for pea seedling root growth as related to other soil factors. , Soil & Tillage Research 1998 1998, 46, 203-208
 306. The fractal dimension of pore distribution patterns in variously-compacted soil. , Soil & Tillage Research 1998 1998, 47, 61-66
 307. The effect of soil aeration on superoxide dismutase activity, malondialdehyde level, pigment content and stomatal diffusive resistance in maize seedlings. , Environmental and Experimental Botany 1998 1998, 39, 203-211
 308. Pomiar ciśnienia korzeni i pędów siewek roślin. , 1998 1998
 309. Pomiar oporu dyfuzyjnego i powierzchni liści oraz długości korzeni. , 1998 1998
 310. Stan fizyczny gleby i jego wpływ na wzrost i funkcjonowanie korzeni roślin. Wybrane metody badań. , 1998 1998
 311. Compaction effects on soil pore structure. , International Conference on Soil Condition and Crop Production, Godollo, Węgry, 2-5.09.1998 1998 Proceedings 51-53, 1998
 312. Soil compaction in Poland: assessments and effects. Proceedings, Part 1, , 1998 1998
 313. Obserwacja ryzosfery i makroporów. , 1998 1998
 314. Influences of degree of compactness and matric water tension on some important plant growth factors. , Bibliotheca Fragmenta Agronomica 1997 1997, 2A/97, 251-254
 315. Field soil compaction: effect on soil physical properties and stomatal resistance of wheat. , China Science & Technology Press 1997 1997, 422-427
 316. Root penetration of artificially compacted hard layers. , Bibliotheca Fragmenta Agronomica 1997 1997, 2A/97, 119-122
 317. The impact of soil tillage methods on crops yield and soil density. , Bibliotheca Fragmenta Agronomica 1997 1997, 2A/97, 227-230
 318. Spatial variability of penetration resistance of soil at different compaction level. , Bibliotheca Fragmenta Agronomica 1997 1997, 2B/97, 423-426
 319. Porównanie reakcji pszenicy i łubinu na gęstość objętościową gleby. , 1997 1997
 320. Pomiar wybranych parametrów liści i korzeni , Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997 1997 87-88, 1997.
 321. Wybrane właściwości fizyczne agregatów glebowych i koprolitów. , 1997 1997
 322. Early growth and water uptake by some varieties of wheat as affected by soil compaction. , 1997 1997
 323. Some physical characteristics of soil aggregates and earthworm casts. , 1997 1997
 324. Determining the influence of trampling on hillslope woodland soil. , 1997 1997
Top
X