Lipiec Jerzy

Lipiec Jerzy

Print Friendly
prof. dr hab. Lipiec Jerzy
Nr pokoju: 109
E-mail: j.lipiec@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 160

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Metody kwantyfikacji wpływu zagęszczenia gleby na fizyczne właściwości gleby i wzrost roślin
 • Wpływ uprawy i sposobu użytkowania gleb na strukturę porów  i infiltrację wody
 • Rozmieszczenie przestrzenne właściwości fizycznych gleb w zależności od przejazdów maszyn i narzędzi rolniczych

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1969    Mgr inż. rolnictwa
  Wydział Rolniczy Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wpływ wilgotności i składu mechanicznego na spójność i lepkość wybranych gleb województwa lubelskiego”
 • 1976    Dr nauk rolniczych
  Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w Lublinie
  Tytuł pracy: „Właściwości agrofizyczne gleb jako wskaźnik ich przydatności rolniczej”
 • 1984    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie gleboznawstwa
  Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w Lublinie
  Tytuł pracy: „Możliwości oceny przewodnictwa gleb na podstawie ich niektórych właściwości”
 • 1991    Profesor nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Członkostwo w organizacjach:

 • 1994 – obecnie    Rada Redakcyjna międzynarodowego czasopisma naukowego Soil and Tillage Research
 • od 1986    Międzynarodowe Towarzystwo Gleboznawcze
 • od 1990    Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Uprawą Gleb
 • od 1990    Europejskie Towarzystwo Agronomiczne
 • od 1975    Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Stypendia i staże:

 • 1977    Instytut Gleboznawstwa w Wageningen, Holandia
 • 1987    Instytut Badań Środowiska Rolniczego, Tsukuba, Japonia
 • 1992 – 1993, 1995, 2002, 2005    Uniwersytet Hokkaido, Sapporo, Japonia

Publikacje pracownika

 1. 2019, Initial growth and root surface properties of dicotyledonous plants in structurally intact field soil and compacted headland soil, Soil & Tillage Research, 195, str. 1-10, DOI: 10.1016/j.still.2019.104387
 2. 2019, The effect of exogenous organic matter on the thermal propertiesof tilled soils in Poland and the Czech Republic, Journal of Soils and Sediments, str. 1-15; DOI: 0.1007/s11368-019-02388-2
 3. 2019, Znaczenie i skład taksonomiczny Basidiomycota w glebie piaszczystej nawożonej podłożem popieczarkowym, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk” Lublin, 27–28.06 2019 r., str. 59
 4. 2019, Effect of conservation tillage on crop productivity and nitrogen use efficiency, Soil & Tillage Research, 194, (2019) 104327, str. 1-15, DOI: 10.1016/j.still.2019.104327
 5. 2019, Laser diffraction as an alternative method of measuring aggregatestability, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-13922
 6. 2019, Spatial variability of soil saturated hydraulic conductivity at thecommune scale, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-7610
 7. 2019, The use of the SMOS-Derived Soil Water Equivalent indeX(SWEX-SMOS) for assessment soil water resources in Poland, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-7310
 8. 2019, Evaluation of Soil Moisture Variability in Poland from SMOS Satellite Observations, Remote Sensing, 2019, 11(11), 1280; DOI: 10.3390/rs11111280
 9. 2019, Assessment of promising agricultural management practices, Science of The Total Environment, 649, str. 610-619, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.08.257
 10. 2018, Wpływ poplonów na różnorodność funkcjonalną mikroorganizmów glebowych, Konferencja naukowa pod honorowym patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Prof. dr hab. inż. Tadeusza Trziszki Polskie gleboznawstwo na forum międzynarodowym połączona z Jubileuszem 70-lecia prof. dr hab. Jerzego Webera, Wrocław, 21-23.10.2018 r.,
 11. 2018, Effect of exogenous organic matter on spatial distribution of soil physical properties and maize yield, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-6449
 12. 2018, Effect of exogenous organic matter on the thermal properties of two loamy soils in Poland and Czech Republic, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-6553
 13. 2018, Modelling of thermal properties of biochar amended soils, 21st World Congress of Soil Science (WCSS), Rio de Janeiro, Brazylia 12-17.08.2018,
 14. 2018, Uwilgotnienie gleby w Polsce – zastosowanie biowęgla do poprawy, Konferencja Naukowa "Współczesne problemy inżynierii produkcji. Przemysł Rolno-Spożywczy-Transport-Energia i Środowisko”, Gawrych-Ruda, 16-18.05.2018 r., str. 37
 15. 2018, Improving the understanding of surface soil wetness in Poland through remote sensing and field experiments, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r, Vol. 20, EGU2018-6758
 16. 2018, Cokriging to enhance spatial interpolation of rainfall distribution using SMOS satellite soil moisture data, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-6699
 17. 2018, Różnorodność mikrobiologiczna gleby piaszczystej pod użytkiem zielonym w porównaniu do gleby uprawnej, Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna "Mikrobiologia środowiska szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju", Katowice, 12-15.06.2018 r., str. 45
 18. 2018, Water infiltration and hydrophobicity of podzolic soils with ortstein under grassland and forest, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 126
 19. 2018, Soil quality of organic hops plantation: visual examination, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 108
 20. 2018, Assessment of the fungal communities of soil amended with spent mushroom substrate and chicken manure using comparative molecular approaches, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 82
 21. 2018, Organic farming affects soil physical properties – study results conducted in Poland and Japan, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 21
 22. 2017, Soil Physical Conditions and Plant Roots, CRC Press; ISBN 9781315897608; pp. 1-260
 23. 2018, Opportunities for soil sustainability in Europe, EASAC policy report 36; German National Academy of Sciences Leopoldina; ISBN: 978-3-8047-3898-0; pp: 1-41,
 24. 2018, Quantitative interactions between total and specific enzyme activities and C and N contents in earthworm‐affected pear orchard soil, Land Degradation & Development, 29: 3379–3389
 25. 2018, Effects of soil deformation on clay dispersion in loess soil, Soil & Tillage Research, 184: 203-206
 26. 2018, Spatial relationships among cereal yields and selected soil physical and chemical properties, Science of The Total Environment, 633: 1579–1590
 27. 2018, An improved method for determination of aggregate stability using laser diffraction, Land Degradation & Development, DOI: 10.1002/ldr.2941
 28. 2017, Impact of biochar and compost mixture on available water holding capacity and bulk density, 24th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 8.11.2017, str. 349
 29. 2017, Interactive Soil Quality Assessment for Agricultural Productivity and Environmental Resilience, results from study in Poland, 3rd plenary meeting of project Interactive Soil Quality Assessment in Europe and China for Agricultural Productivity and Environmental Resilience (Horizon 2020), Beijing, China 10-15.09. 2017,
 30. 2017, Soil deformation: effects on plant root growth and functions, 3rd International Scientific Conference "Sustainability challenges in agroecosystems", Osijek, Chorwacja 19-21.06.2017, str. 15
 31. 2017, Assessment of spatial variability of soil thermal properties in cultivated field, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-13215, 2017
 32. 2017, Impact of biochar addition on thermal properties of a sandy soil: modelling approach, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-9680, 2017
 33. 2017, Assessment of physical and chemical indicators of sandy soil quality for sustainable crop production, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-9560, 2017
 34. 2017, Soil quality – effects of organic matter, European Bioeconomy Congress, Łódź 20-21.11.2017,
 35. 2017, Badania metagenomiczne zbiorowisk grzybów w zróżnicowanych warunkach użytkowania gleby, 51. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna, Toruń 5-8.09.2017, str. 62-63
 36. 2017, Analiza metagenomiczna zbiorowisk grzybów w glebach nawożonych podłożem po produkcji pieczarek, 51. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna, Toruń 5-8.09.2017, str. 46-47
 37. 2017, Microbial and physical properties as indicators of sandy soil quality under cropland and grassland, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-9595, 2017
 38. 2017, Analiza metagenomiczna grzybów w glebie pod użytkiem zielonym, Konferencja naukowa „Bioróżnorodność środowiska – znaczenie, problemy, wyzwania”, IUNG, Puławy, 30-31.05.2017, str. 138
 39. 2017, Analiza metagenomiczna zbiorowisk grzybów w glebie nawożonej pomiotem kurzym, Konferencja naukowa „Bioróżnorodność środowiska – znaczenie, problemy, wyzwania”, IUNG, Puławy, 30-31.05.2017, str. 90-91
 40. 2018, Soil compaction-induced changes of physicochemical properties of cereal roots, Soil & Tillage Research, 175: 226-233
 41. 2018, Pore size distribution and stability of ortstein and overlying horizons in podzolic soils under forest, Geoderma, 310: 138-142
 42. 2017, Spatial variability of soil properties and cereal yield in a cultivated field on sandy soil, Soil & Tillage Research, 174: 241–250
 43. 2017, Metagenomy grzybowe gleb wzbogaconych odpadową materią organiczną, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 123
 44. 2017, Ocena struktury zbiorowisk grzybów w glebach uprawnych o różnym uwilgotnieniu z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 72
 45. 2016, Effect of sand grain shape on root and shoot growth of wheat seedlings, Geoderma, 265: 1-5
 46. 2016, Impact of Faba Bean-Seed Rhizobial Inoculation on Microbial Activity in the Rhizosphere Soil during Growing Season, International Journal of Molecular Sciences, 17(5): 784
 47. 2016, Linking Microbial Enzymatic Activities and Functional Diversity of Soil around Earthworm Burrows and Casts, Frontiers in Microbiology, 7 (article 1361): 1-9
 48. 2016, The effect of biochar application on thermal properties and albedo of loess soil under grassland and fallow, Soil and Tillage Research, 164: 45-51
 49. 2016, Wpływ szczepionki bakteryjnej na aktywność mikrobiologiczną gleby, Warsztaty naukowe pt. „Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”, Puławy, 19.02.2016 r., 138-139
 50. 2016, Elastic and plastic soil deformation and its influence on emission of greenhouse gases, International Agrophysics, 30: 173-184
 51. 2016, Rate of leaching of organic and inorganic compounds in tilled and orchard soils, Bioactive Compounds in Agricultural Soils, 131-148
 52. 2015, The effect of dairy sewage sludge amendment on repellency and hydraulic conductivity of soil aggregates from two depths of Eutric Cambisol., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 178(2): 270-277
 53. 2015, Effects of soil deformation and surface mulching on soil physical properties and soybean response related to weather conditions., Soil & Tillage Research, 153: 175-184
 54. 2015, Biological activity and microbial genetic diversity of bare-fallow and grassland soils., Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science, 65(7): 648-657
 55. 2015, Soil microbial functionality in response to dairy sewage sludge and mineral fertilisers application under winter rape., International Journal of Environmental Science and Technology, 12(11): 3675-3684
 56. 2015, Wettability and biogeochemical properties of the drilosphere and casts of endogeic earthworms in pear orchard., Soil & Tillage Research, 145: 55-61
 57. 2015, Pore structure, stability and water repellency of earthworm casts and natural aggregates in loess soil., Geoderma, 243-244: 124-129
 58. 2015, Laboratory manual., 1-121
 59. 2015, Wpływ dodatku materii organicznej na właściwości fizyczne gleby., Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby., Rozdz. 5: 67-80
 60. 2015, Spatial distribution of soil physical properties as related with soil deformation and mulching,, 2015
 61. 2015, Spatial variability of soil moisture and threat of drought on Polish territory., 2015
 62. 2015, The effect of biochar application on thermal interia of soil., 2015, Vol. 17-EGU2015-9373
 63. 2015, Spatial variability of soil moisture retrieved by SMOS satelite., 2015, Vol. 17-EGU2015-8904
 64. 2015, CASE STUDY: Trzebieszów, Podlasie region., 2015
 65. 2015, Impact of organic soil management, dairy sewage sludge amendment and soil compactness on hydrophysical properties of soil aggregates., 2015, 337-337
 66. 2015, Statistical Analysis of Soil Moisture in Central Europe Using SMOS Data., 2015, 295-301
 67. 2015, Wpływ stresu cieplnego i deficytu wody na wymianę gazową pszenicy jarej., 2015, 19-19
 68. 2015, Ocena zmienności wilgotności gleby na terytorium Polski z pomiarów satelitarnych / Soil moisture variability assessment on Polish territory from satellite measurements., 2015, j.pol. 210-210-j.ang. 415-415
 69. 2015, Effect of biochar on the thermal properties and processes in the soil. / Wpływ biowęgla na właściwości cieplne i procesy zachodzące w glebie., 2015, j.pol. 77-77-j.ang. 270-270
 70. 2015, What is a stronger determinant of soil respiration: soil temperature or moisture?, 2015, 19-19
 71. 2015, The effect of combination of drought and heat stresses on plant transpiration and photosynthesis., 2015, 24-24
 72. 2015, Wpływ jednoczesnego oddziaływania suszy i wysokiej temperatury na fotosyntezę i transpirację pszenicy jarej., 2015, 14-15
 73. 2014, Soil Microbial Functional and Fungal Diversity as Influenced by Municipal Sewage Sludge Accumulation., International Journal of Environmental Research and Public Health, 2014, 11(9): 8891-8908
 74. 2014, The effect of compacted soil layers on vertical root distribution and water uptake by wheat., Plant and Soil, 2014, 375(1-2): 229-240
 75. 2014, Comparison of surface soil moisture from SMOS satellite and ground measurements., International Agrophysics, 2014, 28(3): 359-369
 76. 2014, Symbiotic Activity of Pea (Pisum sativum) after Application of Nod Factors under Field Conditions., International Journal of Molecular Sciences, 2014, 157344-7351
 77. 2014, Leaching kinetics of atrazine and inorganic chemicals in tilled and orchard soils., International Agrophysics, 2014, 28(2): 231-237
 78. 2014, The importance of Fusarium fungi in wheat cultivation – pathogenicity and mycotoxins production., Journal of Animal and Plant Sciences, 2014, 21(2): 3326-3343
 79. 2014, AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 1-289
 80. 2014, Fizyczna degradacja gleb i jej przeciwdziałanie., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 31-56
 81. 2014, Wpływ właściwości fizycznych gleb na wzrost i plonowanie roślin., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 117-130
 82. 2014, Woda – źródło życia, spojrzenie z kosmosu., 2014
 83. 2014, Effect of drought and heat stresses on transpiration and photosynthesis of wheat., 2014, 19-20
 84. 2014, Soil Surface Water Resouces Assessment from SMOS Satellite and Ground-Based Measurements, 2014, 367-373
 85. 2014, Application of biolog FF microplate™ for metabolic profiling of fungi from the genus fusarium., 2014, 74-75
 86. 2014, Plant response to drought stress, 2014, 71-72
 87. 2014, Assessment of soil surface water resources from SMOS satellite and in situ measurements in changing climatic conditions, 2014, 71-72
 88. 2014, Wpływ stresu cieplnego i deficytu wody na proces fotosyntezy, 2014, 89-89
 89. 2014, Thermal properties of soils: effect of biochar application., 2014, Vol. 16, EGU2014-9533
 90. 2014, Soil moisture, dielectric permittivity and emissivity of soil: effective depth of emission measured by the L-band radiometer ELBARA., 2014, Vol. 16, EGU2014-11507
 91. 2014, Microbiological and biochemical properties of sludge from fruit wastewater treatment plant and its impact on soil environment, 2014, 73-74
 92. 2014, Biowęgiel w glebie – wpływ na właściwości i procesy zachodzące w glebie. Biochar in soil – impact on soil properties and processes, 2014, 186-188
 93. 2014, Soil moisture optimal sampling strategy for Sentinel 1 validation super-sites in Poland., 2014, Vol. 16, EGU2014-10813
 94. 2013, Effects of aggregate size on soil thermal conductivity: Comparison of measured and model-predicted data, International Journal of Heat and Mass Transfer, 2013, 57536-541
 95. 2013, Pea growth and symbiotic activity response to Nod factors (lipo- chitooligosaccharides) and soil compaction, Applied Soil Ecology, 2013, 72181-186
 96. 2013, Effects of organic and conventional management on physical propertiesof soil aggregates, International Agrophysics, 2013, 27(1): 15-21
 97. 2013, Agrophysics – physics in agriculture and environment, Soil Science Annual, 2013, 64(2): 67-80
 98. 2013, Predicting thermal conductivity of biochar and soil using physical-statistical model, 2013
 99. 2013, Biowęgiel w rolnictwie – wpływ na właściwości i procesy zachodzące w glebie, 2013
 100. 2013, Zmienność wilgotności powierzchniowej warstwy gleby na obszarze Polski z pomiarów satelitarnych i naziemnych, 2013
 101. 2013, The effect of biochar and other organic amendment on thermal properties of soil, 2013
 102. 2013, Effect of drought and heat stresses on plant growth and yield: a review, International Agrophysics, 2013, 27(4): 463-477
 103. 2013, Occurence of fungi of the genus Fusarium in winter wheat after using different doses of carbendazim, 2013, 170-170
 104. 2013, Dielectric permittivity of porous media in relation to water status: modeling approach, 2013, 121-121
 105. 2013, The effect of moisture content on the thermal properties of peat, marshy and mineral soils in Polesie and Biebrza wetlands, 2013, 120-120
 106. 2013, The effect of ecological production system on the soil microbial quality under hops cultivation, 2013, 101-101
 107. 2013, Reaction of yellow- and black-seeded rape plants to the soil compaction state, 2013, 95-95
 108. 2013, The influence of organic management on soil microbial activity, 2013, 87-87
 109. 2013, Microbial metabolic activity in postharvest soil amended with dairy sewage sludge, 2013, 31-31
 110. 2013, Abiotic stresses: drought and high temperature, 2013, 30-30
 111. 2013, Modeling of the dielectric permittivity of porous soil media with water using statistical-physical models., 2013
 112. 2013, Evaluation of SMOS L2 moisture data over the Eastern Poland using ground measurements., 2013
 113. 2013, Thermal properties of peat, marshy and mineral soils in relation to soil moisture status in polesie and Biebrza wetlands., 2013
 114. 2013, Analiza zróżnicowania genetycznego zespołów mikroorganizmów występujących w ryzosferze i glebie pozaryzosferowej nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich., 2013, 135-135
 115. 2013, Analiza profilu metabolicznego gleby w zależności od sposobu jej użytkowania., 2013, 156-156
 116. 2013, Thermal properties of soils: effect of biochar application, 2013
 117. 2013, Zmienność przestrzenna cech gleby, jej uwilgotnienia i zagęszczenia w technologii uprawy roślin rolniczych, 2013, 108-108
 118. 2013, The effect of conventional and reduced soil tillage on soil pore morphology and water infiltration, 2013, 168-168
 119. 2013, Using the Biolog Ecoplate Method for evaluation of the functional metabolic diversity of soil amended with sludge from fruit wastewater treatment plant, 2013, 169-169
 120. 2013, Nod Factors (Lipo-Chitooligosaccharides) effects on symbiotic nitrogen fixation and microbial properties in pea rhizosphere, 2013, 111-111
 121. 2012, Estimating effects of compaction on pore size distribution of soil aggregates by mercury porosimeter., Geoderma, 2012, 179-18020-27
 122. 2012, Difference in infiltration and macropore between organic and conventional soil management, Soil Science and Plant Nutrition, 2012, 58(1): 65-69
 123. 2012, Community Level Physiological Profiles (CLPP), Characterization and Microbial Activity of Soil Amended with Dairy Sewage Sludge., Sensors, 2012, 123253-3268
 124. 2012, Effects of soil compaction on root elongation and anatomy of different cereal plant species., Soil & Tillage Research, 2012, 12174-81
 125. 2012, Water extraction by roots under environmental stresses, Pollution and Water Resources, Columbia University Seminar Proceedings: Impact of Anthropogenic Activity and Climate Changes on the Environment of Central Europe and USA, 2012, (Rozdz. XLI): 165-180
 126. 2012, Mycological characterization of dairy sewage sludge and its influence on soil microbial activity, Annual Report Polish Academy of Sciences, 2012, 37-40
 127. 2012, Soil compaction effects on soil physical properties and plant growth, Soil School. What to learn from and what to teach about soils, 2012, 340-345
 128. 2012, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics., International Agrophysics (Red.), 2012, 26(4): 335-434
 129. 2012, Designing of bacterial exopolysaccharides from lactic acid bacteria, 2012, 6-6
 130. 2012, Wpływ ściółkowania oraz molekularnych sygnałów symbiozy na wzrost grochu, V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego pt: ”Agrofizyka dla produkcji rolniczej i przemysłu spożywczego”, 19-21.09.2012, Puławy, str. 77-78
 131. 2012, Crop responses to soil compaction, 2012, 27-36
 132. 2012, Acta Agrophysica Monografie, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2012, (2): 1-108
 133. 2012, Aktywność enzymatyczna oraz zróżnicowanie genetyczne bakterii nitryfikacyjnych w glebie ugorowanej, 2012, 44-45
 134. 2012, Spatial distribution of surface soil moisture from satellite measurements on territory of Poland and Slovakia, 2012, 818-822
 135. 2012, Aktywność i różnorodność metaboliczna mikroorganizmów w wybranych warstwach gleby nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich, 2012, 52-53
 136. 2012, The BIOLOG ECOPLATES® carbon sources microbial utilization as method for evaluation of the metabolic potential of soil amended with dairy sewage sludge, 2012, 22-22
 137. 2012, Evaluation of surface soil moisture from satellite and ground-based measurements, 2012, 1203-1203
 138. 2012, Acta Agrophysica, Acta Agrophysica (Red.), 2012, 19(4): 703-904
 139. 2012, Acta Agrophysica, Acta Agrophysica (Red.), 2012, 19(3): 463-697
 140. 2012, Acta Agrophysica, Acta Agrophysica (Red.), 2012, 19(2): 241-458
 141. 2012, Acta Agrophysica, Acta Agrophysica (Red.), 2012, 19(1): 1-225
 142. 2012, Woda – źródło życia, spojrzenie z oddali, 2012
 143. 2012, Usowicz: Ocena wilgotności powierzchniowej warstwy gleby w skali kraju z pomiarów satelitarnych w misji ESA SMOS i danych naziemnych, 2012, 152-155
 144. 2012, The SWEX at the area of Eastern Poland: Comparison of soil moisture obtained from ground measurements and SMOS satellite data, 2012
 145. 2011, Effect of aggregate size on water movement in soils., International Agrophysics, 2011, 25(1): 53-58
 146. 2011, A review of the changes in the soil pore system due to soil deformation: A hydrodynamic perspective., Soil & Tillage Research, 2011, 115-1161-15
 147. 2011, Soybean nodulation and nitrogen fixation in response to soil compaction and surface straw mulching, Soil & Tillage Research, 2011, 114(1): 50-56
 148. 2011, Effects of land use on leaching of nitrate-N, ammonium-N and phosphate in relation to stained surface area, International Agrophysics, 2011, 25(2): 149-154
 149. 2011, Agrophysical Properties and Processes., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Hasło)
 150. 2011, Use of porouse tubes for measuring water extraction by roots and simultaneous maintaining of soil water potential in growth chamber experiments., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 347-354
 151. 2011, Właściwości mikrobiologiczne gleby pod uprawą pszenicy ozimej w systemach ekologicznym i konwencjonalnym., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 245-254
 152. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(1): 1-100
 153. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(4): 311-415
 154. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(3): 205-310
 155. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(2): 103-204
 156. 2011, Prediction of the gas diffusivity in soil using statistical-physical model, 2011, 86-86
 157. 2011, Modelling dielectric permittivity of soil using statistical-physical model, 2011, 85-85
 158. 2011, Characterization of fungal community structure in the municipal sewage sludge, 2011, 107-107
 159. 2010, Mycological composition in the rhizosphere of winter wheat in different crop production systems, 2010
 160. 2010, Rainfall in vertical section precipitation – forest litter on „malik geoecological station” in the south west of Świętokrzyskie mountains, 2010, 34-35
 161. 2010, Symbiotic activity of soybean as influenced by soil compaction and mulching, 2010, 468-471
 162. 2010, Ocena stanu mikrobiologicznego gleby płowej uprawianej w systemie ekologicznym i monokulturze, 2010
 163. 2010, Plonowanie soi i wiązanie azotu w aspektach zróżnicowanej gęstości gleby i ściółkowania, 2010, 32-33
 164. 2009, Hydraulic properties of soil aggregates as influenced by compaction., Soil & Tillage Research, 2009, 103(1): 170-177
 165. 2009, Spatial distribution of soil penetration resistance as affected by soil compaction: The fractal approach., Ecological Complexity, 6
 166. 2009, Woda w glebie pomiary naziemne i satelitarne w badaniach zmian klimatu., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, 1-168
 167. 2009, Wpływ sposobu uprawy na opór penetracji gleby., Acta Agrophysica, 2009, 172, Vol. 14(3), 675-682
 168. 2009, Thermal properties in relation to soil water status in sloping vineyard., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2009, 6, 386-410
 169. 2009, Aktywność enzymatyczna gleby pod uprawą pszenicy ozimej w systemie ekologicznym i konwencjonalnym., 2009
 170. 2009, Wpływ ściółkowania i zagęszczenia na aktywność enzymatyczną gleby pod soją., 2009
 171. 2009, Ocena aktywności enzymatycznej w ryzosferze soi pod wpływem ściółkowania i zagęszczenia gleby., 2009
 172. 2009, Określenie czasowych i przestrzennych zmian właściwości gleb obszarów lessowych w zależności od sposobu użytkowania., 2009
 173. 2009, Kwantyfikacja struktury porów glebowych przy użyciu metod analizy obrazu w zależności od sposobu uprawy (K)., 2009
 174. 2009, Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost i plonowanie soi., III Sprawozdawcza Sesja Naukowa, Jakość Środowiska, Surowców i Żywności, Lublin, 30-31.03.2009 r. ,
 175. 2009, Impact of orchard and tillage management practices on soil leaching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates., 2009
 176. 2009, Influence of orchard and tillage management practices on soil leaching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates., 2009
 177. 2009, Spatial distribution of soil moisture obtained from gravimetric and TDR methods for SMOS validation, at the Polesie test site SVRT 3275, in Poland., 2009
 178. 2009, Hydraulic and mechanical properties of soil aggregates under organic and conventional soil management., 2009
 179. 2009, Soybean nodulation and symbiotic nitrogen fixation in response to soil compaction and mulching., 2009
 180. 2009, The effect of mulching and soil compaction on fungi composition and microbial communities in the rhizosphere of soybean., 2009
 181. 2009, The effect of rain power on raindrop detachment and soil erosion., 2009
 182. 2009, Wpływ zagęszczenia gleby na emisję gazów szklarniowych., 2009
 183. 2009, Soil water content measurements in different spatial and temporal scales., 2009
 184. 2009, Woda w glebie – pomiary naziemne i satelitarne w misji ESA SMOS., 2009
 185. 2008, Macro-porosity and leaching of atrazine in tilled and orchard loamy soils., Chemosphere, 2008, 70 , 1973-1978
 186. 2008, Leaching of potassium, magnesium, manganese and iron in relation to porosity of tilled and orchard loamy soil., Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science, 58: 60-65
 187. 2008, Thermal conductivity in relation to porosity and hardness to terrestrial porous media., Planetary and Space Science, 2008, 56, 438-447
 188. 2008, Plant roots and soil physical factors., Encyclopedia of Soil Science, Springer, 571-578
 189. 2008, Effects of soil texture and wetness on thermal conductivity., 2008
 190. 2008, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych., 2008
 191. 2008, Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne i hydrofizyczne agregatów glebowych., 2008
 192. 2008, Kwantyfikacja struktury porów glebowych przy użyciu metod analizy obrazu w zależności od sposobu uprawy., 2008
 193. 2008, Wpływ zagęszczenia gleby na emisje gazów szklarniowych., 2008
 194. 2008, Soil porosity and water infiltration under different tillage systems, 2008
 195. 2008, Soil porosity and water infiltration under different tillage systems, 2008
 196. 2008, Zwilżalność agregatów glebowych a zagęszczenie gleby., 2008
 197. 2008, Soil moisture spatial distribution at the SMOS Cal/Val Campaign POLESIE (AO-3275) in Poland., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r, Vol.10
 198. 2008, Pore size distribution and water infiltration under different tillage systems., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r., Vol.10
 199. 2008, Zdolności retencyjne i przewodzące agregatów glebowych w zależności od stanu zagęszczenia gleby wytworzonej z lessu., 2008
 200. 2008, Zmienność przestrzenna wilgotności w różnych stanach zagęszczenia gleby., 2008
 201. 2008, Wilgotność gleby w skali pola i gminy dla potrzeb walidacji obserwacji satelitarnych w misji ESA SAMOS., 2008
 202. 2008, Effect of compaction on some hydraulic properties of soil aggregates., 2008
 203. 2008, Infiltration and nitrogen leaching under organic and conventional soil management., 2008
 204. 2008, Predicting thermal conductivity based on soil strenght and texture., 2008
 205. 2008, Spatial variability of soil texture and wetness: effects on thermal conductivity., 2008
 206. 2008, Zależność wzrostu, rozwoju i plonowania roślin w zależności od właściwości fizycznych gleb., 2008
 207. 2008, Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost soi i wiązanie azotu., II Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska Surowców i Żywności", Poznań, 01-03.04.2008 r.,
 208. 2008, Agrofizyczne metody badań materiałów rolniczych., 2008
 209. 2007, The effect of aggregate size on water retention and pore structure of two silt loam soils of different genesis., Soil & Tillage Research, 97 (2007), 239-246
 210. 2007, Impact of soil compaction and wetness on thermal properties of sloping vineyard soil, International Journal of Heat and Mass Transfer, 2007, 50, 3837-3847
 211. 2007, Stability and sorptivity of soil aggregates in grassem and cultivated sloping vineyards., Polish Journal of Soil Science, 2007, XL, 1, 1-8
 212. 2007, Badanie i modelowanie retencji oraz transportu wody i ciepła w ośrodku kapilarno-porowatym., 2007
 213. 2007, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2007
 214. 2007, Wpływ zagęszczenia gleby na emisję gazów szklarniowych., 2007
 215. 2007, Wpływ zmienności przestrzennej zagęszczenia gleby na rozmieszczenie i funkcjonowanie systemu korzeniowego pszenicy., Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska, Surowców i Żywności", Lublin, 30.03.2007 r.
 216. 2007, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych., 2007
 217. 2007, Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne i hydrofizyczne agregatów glebowych., 2007
 218. 2007, Pomiary naziemne wilgotności gleby dla walidacji danych z satelitarnej misji „Wilgotność gleby zasolenie oceanów – (SMOS)””. „, 2007
 219. 2007, Walidacja pomiarów wilgotności gleby SMOS. W projekcie SWEX., 2007
 220. 2007, Wpływ materii organicznej na sorpcyjność wodną gleb mineralnych., 2007
 221. 2007, Zależność przewodnictwa cieplnego od porowatości powietrznej i oporu penetracji gleby., 2007
 222. 2007, Zastosowanie metod geostatycznych do weryfikacji satelitarnych pomiarów wilgotności gleby w misji SMOS., 2007
 223. 2007, Compaction effects on soil physical properties and plant growth., 2007
 224. 2007, Vertical distribution of soybean roots in relation to soil compaction and mulching., 2007
 225. 2007, Effect of the land use on the heat flux dynamice In the Grodnu based thermal experiments aimed for validating SMOS observations., 2007
 226. 2007, Modelling the dielectric permittivity of porous media using statistical-physical model., 2007
 227. 2007, Leaching of some agricultural chemicals In relation to pore structure and preferential flow., 2007
 228. 2007, Spatial variability of moisture and temperature In relation to soil compaction and mulching., 2007
 229. 2006, Wymywanie herbicydów i składników pokarmowych w zależności od sposobu użytkowania gleby., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 131-134
 230. 2006, Soil porosity and water infiltration as influenced by tillage methods, Soil & Tillage Research, 2006, 89, 210-220
 231. 2006, Complete characterization of pore size distribution of tilled and orchard soil using water retention curve, mercury porosimetry, nitrogen adsorption, and water desorption methods., Geoderma, 2006, 135, 307-314
 232. 2006, Thermal conductivity modelling of terrestrial soil media – A comparative study., Planetary and Space Science, 2006, 54, 1086-1095
 233. 2006, Prediction of soil thermal conductivity based on penetration resistance and water content or air-filled porosity., International Journal of Heat and Mass Transfer, 2006, 49, 5010-5017
 234. 2006, Management effects of sloping vineyard on thermal properties of soil., Catena Verlag "Advances in GeoEcology 38", 71-78
 235. 2006, Maize response to different straw management and tillage systems dunder cereal crop rotation., International Agrophysics, 2006, 20, 2, 141-146
 236. 2006, Tillage system effects on stability and sorptivity of soil aggregates., International Agrophysics, 2006, 20, 3, 189-193
 237. 2006, Effect of land management on leaching of some agricultural chemicals., International Scientific Student's Conference, Nitra, Slovak Republic, 25-26.04.2006, str. 248-249 (ISBN 80-8069-690-X)
 238. 2006, Effect of soil management on leaching of some agricultural chemicals, Sixth International Scientific Conference Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory and 16. Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar Physics of soil water. Vinianske jazero Lake, Hotel Jazero, Slovak Republic,, 6-8.06.2006 (ISBN 80-89139-09-4)
 239. 2005, Effects of tractor traffic on spatial variability of soil strength and water content in grass covered and cultivated sloping vineyard., Soil & Tillage Research, 2005, 84, 127-138
 240. 2005, Effect of soil aggregate structure on some macropore characteristics., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 38
 241. 2005, Effecte of soil compaction on stability and sorptivity of soil aggregates in grassed and cultivated sloping vineyard., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 39-40
 242. 2005, Spatial distribution of bulk density and water content of soil and their influence on penetration resistance in hillslope vineyard., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 41-43
 243. 2005, Leaching of atrazine in tilled and orchard silty loam soil, Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes: 459-460
 244. 2005, Management effects on greenhouse gas exchange in soils., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 6, Oxygenology, 478
 245. 2005, Spatial distribution of some physical properties in relation to soil compaction., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 203-210
 246. 2005, Changes in pore size distribution and aggregate stability of two soils under long term tillage systems., International Agrophysics, 2005, 19, 2, 165-174
 247. 2005, Próba zastosowania stopu Wood’a do oznaczeń mikroporowatości gleby., Acta Agrophysica, 2005, 125, 6(1), 43-52
 248. 2005, Retencja wody w profilach gleb płowych południowo-wschodniej Polski wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i pyłowych., Roczniki Gleboznawcze, 2005, LVI(1/2): 155-163
 249. 2005, Effect of land use on leaching of atrazine, 2005
 250. 2005, Laboratoryjne badania na możliwością wykorzystania temperatury powierzchni owoców do określania intensywności parowania jako istotnego parametru oceny jakości owoców., Acta Agrophysica, 2005, 126, 6(2), 307-318
 251. 2004, Eastern Europe: w does conservation fit in?, Journal of Soil and Water Conservation, 2004, J. Soil Water Conserv., 59, 2, 30a-33a
 252. 2004, Effects of land use and cultural practices on greenhouse gas fluxes in soil, Instytut Agrofizyki PAN, 2004, Acta Agrophysica, 109, 6, str. całości 1-66, l. Ark. wyd. 4,7
 253. 2004, The effects of soil compaction on plant root growth, function and stomatal diffusive resistance, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 86-94
 254. 2004, Effect of plant growth and machinery traffic on soil thermal conductivity in vineyard, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 136-143
 255. 2004, Effect of soil tillage and compaction on greenhouse gas fluxes, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 18-29
 256. 2004, Compaction effects on soil physical properties and root and shoot growth, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 124-133
 257. 2004, Effects of grass cover and tillage on temperature of soil in sloping vineyard, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 2, 121-126
 258. 2004, Quantification od soil macroporosity with image analysis, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 3, 217-223
 259. 2004, Effect of oscillating magnetic field pulses on the survival of selected microorganisms, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 325-328
 260. 2004, Symulacje plonów potencjalnych jęczmienia jarego przy użyciu modelu CERES-barley na obszarze Polski środkowo-wschodniej, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 106, 3(3), 541-551
 261. 2004, Opór penetracji gleby na zboczu winnicy, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 106, 3(3), 603-613
 262. 2004, Analiza jakości agregacji gleb płowych wytworzonych z utworu piaszczysto-pyłowgo i lessu, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 110, 4(1), 221-233
 263. 2004, Water infiltration as affected by tillage methods, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 264. 2004, The dielectric permittivity of porous media – the comparison of measured results and estimation methods, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r., 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 265. 2004, Effects of compaction and wetness on thermal properties of soil in a sloping vineyard. 2004, EUROSOI, 2004
 266. 2004, Pore size distribution of soil under annual and perennial crops from water retention curve,mercury intrusion porosimetry and nitrogen adsorption. 2004, EUROSOI, 2004
 267. 2004, Compaction effects due to field traffic on soil physical properties and response of barley. 2004, EUROSOI, 2004
 268. 2004, Effect of tillage systems on some soil physical properties. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 269. 2004, Thermal properties in relation to soil compaction and water content. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 270. 2004, Wpływ sposobu uprawy na niektóre mechaniczne właściwości gleby, 2004
 271. 2004, Wpływ zagęszczenia i uprawy na właściwości fizyczne gleby i wzrost roślin, 2004
 272. 2004, Effect of layered soil compaction on root and shoot growth and water uptake of wheat. 2004, EUROSOI, 2004
 273. 2003, Review of modelling crop growth, movement of water and chemicals in relation to topsoil and subsoil compactio., Soil & Tillage Research, 2003, 73, 15-29
 274. 2003, Quatification of compaction effects on soil physical properties and crop growth., Geoderma, 2003, 116, 107-136
 275. 2003, Effect of soil compaction on root growth and crop yield in Central and Eastern Europe., International Agrophysics, 2003, 17, 2, 61-69
 276. 2003, Effect of different tillage systems and straw management on some physical properties of soi land on the field of Winter rye in monoculture., International Agrophysics, 2003, 17, 4, 175-181
 277. 2003, Wstępne badania mikroflory gleby i koprolitów dżdżownic., Roczniki Gleboznawcze, 2003, LIV, 1/2, 83-87
 278. 2003, Compaction of sloping vineyard soil by tractor traffic and its effects on spatial distribution of penetration resistance and water content., 2003
 279. 2003, Spatial distribution of soil strength and water kontent as related to tractor traffic in a sloping vineyard., 2003
 280. 2003, The effect of varioustillage methods on stained porosity and water infiltration., 2003
 281. 2002, Response of structure to simulated trampling of woodland soil., Advances in Geoecology, 2002, 133-140
 282. 2002, Effects of increasing compaction levels on the efficiency of nitrogen topdressing of grasses., Advances in Geoecology, 2002, 351-358
 283. 2002, Vil szczilnosti gruntu na zaswojenja sielskogospodarskimi kulturami pożiwnych elementiv., Bicnik agrarnoi nayki, 2002, 5, 11-15
 284. 2002, Wpływ stanu zagęszczenia gleby na wzrost i funkcjonowanie roślin. Effect of soil compactness on plant growth and function., Acta Agrophysica, 2002, 63, 49-62
 285. 2002, Wzrost pędów pszenicy w zależności od miejscowego zagęszczenia gleby. Growth of wheat shoots as affected by localized soil compactness., Acta Agrophysica, 2002, 78, 151-157
 286. 2002, Wpływ miejscowego zagęszczenia i uwilgot-nienia gleby na wzrost i fukcjonowanie korzeni pszenicy. Effect of localised soil compaction and wetness on early root growth and functions., Acta Agrophysica, 2002, 78, 199-208
 287. 2002, Some chemical and physical properties of soils derived from sandy-silt and loess formations under different management. Wybrane chemiczne i fizyczne właściwości gleb wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i lessowych różnie użytkowanych, Acta Agrophysica, 2002, 78, 287-297
 288. 2002, Kongres: „Zrównoważony rozwój Ziemi i ludzkości: nauka praktyce”., Postępy Nauk Rolniczych, 2002, 5, 189-191
 289. 2002, Rozwój systemu korzeniowego i bimasy nadziemnej roślin uprawnych w zależności od zakwaszenia gleb., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2002, 487, 335-349
 290. 2002, Impact of compaction on soil nutrient state – Polish experience., 2002
 291. 2002, Impact of soil compaction on crop productivity – Polish experience., 2002
 292. 2002, Machinery traffic and soil moisture content., 2002
 293. 2002, Rot growth and water uptake of wheat as affected by soil compaction., 2002
 294. 2001, Water stress can induce quiescence in newly-germinated onion (Allium cepa L.) seedlings., Journal of Experimental Botany, 2001, 52, 358, 1129-1133
 295. 2001, Selected physical properties and microbial activity of earthworm casts and non-inges- ted soil aggregates., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 181-184
 296. 2001, Wpływ zagęszczenia gleby w warstwie podornej na wzrost pszenicy w doświadczeniu fitotronowym., Acta Agrophysica, 2001, 53, 101-107
 297. 2001, Wstępne badania nad mikroflorą gleby i koprolitów dżdżownic w warunkach laboratoryjnych., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, 372, z.75
 298. 2001, Zmiany wybranych właściwości fizycznych gleb powodowane sposobem ich użytkowania., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2001, 478, 235-240
 299. 2001, Rozwój systemu korzeniowego i biomasy nadziemnej roślin uprawnych w zależności od wartości wskaźników zakwaszenia gleb., 2001
 300. 2000, A review of the usefulness of relative bulk density values in studies of soil structure and compaction., Soil & Tillage Research, 2000, 53, 71-85
 301. 2000, Improved root penetration of soil hard layers by a selected genotype., Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2000, 31, (19&20), 3089-3101
 302. 2000, Control and measurement of the physical environment in root growth experiments., Smit A.L., Bengough A.G., Engels C., M. Van Noordwijk, Pellerin S., S.C. van Geijn: Root Methods Springer -Verlag Berlin Heidelberg, Root Methods A Handbook , 2000, str. całości 1-587, l.ark.wydaw. 41,9, część autora 75-112, l.ark.wyd. 2,7
 303. 2000, Modeling of crop growth, water and chemical movement in relation to topsoil and subsoil compaction: a review., Arvidsson J., J.J.H. Van den Akker, Horn R.: European Commission, Experinces with the impact and prevention of subsoil compaction in the European Community. 2000, str. całości 1-220, l.ark.wydaw. 15,7, część autora 25-41, l.ark.wyd. 1,2
 304. 2000, SIBIL – A simulation model for soil water dynamics and crop yield formation considerung soil compaction effects model description., Horn R., J.J.H. Van den Akker, Arvidsson J.: Subsoil Compaction, Advences in Geoecology, CATENA VERLAG, Subsoil Compaction Advences in Geoecology 32, 2000, str. całości 1-462, l.ark.wydaw. 33,0, część autora 154-168, l.ark.wyd. 1,1
 305. 2000, Methods for simultaneous recording of stresses and displacements in soil under wheels of agricultural machinery., Horn R., J.J.H. Van den Akker, Arvidsson J.: Subsoil Compaction, Advences in Geoecology, CATENA VERLAG, Subsoil Compaction Advences in Geoecology 32, 2000, str. całości 1-462, l.ark.wydaw. 33,0, część autora 435-441, l.ark.wyd. 0,5
 306. 2000, Determining the effect of trampling on soils in hillslopewoodlands., International Agrophysics, 2000, 14, 1, 9-16
 307. 2000, Physical properties of soil aggregates from various horizons of four soils., Polish Journal of Soil Science, 2000, XXXIII, 1, 1-8
 308. 2000, Preliminary laboratory investigations of soil and earthworm coprolith microflora., Medical Science Monitor, 6(3), 143, 2000
 309. 2000, Quantification of compaction effects on soil physical properties and root growth and function., 2000
 310. 2000, Conventional tillage or permanent grass cover in hillside vineyards: effects on soil physical characteristics., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 88-92
 311. 2000, Investigations of soil and earthworm casts microflora., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 173-174
 312. 2000, Temperature of sloping vineyard with and without grass cover., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 82-83
 313. 2000, Response of structure to trampling of woodland soil., International Conference "Sustainable Soil Management for Environmental Protection, Soil Physical Aspects", Florence, Italy, 2-7.07.2001, 2001, 42
 314. 2000, Areal porosity and water infiltration as affected by tillage methods., International Conference "Sustainable Soil Management for Environmental Protection, Soil Physical Aspects", Florence, Italy, 2-7.07.2001, 2001, 27
 315. 2000, Effects of increasing compaction levels on the efficiency of nitroge topdressing of grasses., International Conference "Sustainable Soil Management for Environmental Protection, Soil Physical Aspects", Florence, Italy, 2-7.07.2001, 2001, 11
 316. 2000, Effect of local soil compaction on early growth and water uptake of wheat. (Wpływ lokalnego zagęszczenia gleby na początkowy wzrost pszenicy i pobieranie wody)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 168-170
 317. 2000, Kwantyfikacja makroporów glebowych przy pomocy systemu analizy obrazu., 2000
 318. 2000, Metoda jednoczesnego pomiaru ciśnienia wzrostu korzenia i pędu rośliny., 2000
 319. 2000, Ocena reakcji roślin na wybrane stresy środowiska wzrostu korzeni., 2000
 320. 2000, Wpływ gęstości gleby na początkowy wzrost korzeni i pędów wybranych rodów pszenicy zwyczajnej., 2000
 321. 2000, Wpływ sposobu uprawy na niektóre mechaniczne właściwości gleby i agregatów glebowych., 2000
 322. 2000, Report outlining the results delivered to the databases of the INCO-Copernicus., 2000
 323. 2000, The influence of subsoil compaction on the early growth of wheat., 2000
 324. 2000, Soil compaction effects on plant growth and nutrient uptake in Poland., 2000
 325. 2000, Wstępne badania nad mikroflorą gleby i koprolitów dżdżownic w warunkach laboratoryjnych., 2000
 326. 2000, Wpływ wybranych pestycydów na początkowy wzrost korzeni i pędów kukurydzy., 2000
 327. 2000, Wpływ zagęszczenia podglebia na wybrane właściwości fizyczne i początkowy wzrost pszenicy., 2000
 328. 2000, Conventional tillage or permanent grass cover in hillside vineyards: effects on soil physical characteristics., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 80-81
 329. 1999, Prognozowanie natężenia erozji wodnej na obszarach użytkowanych rolniczo., Acta Agrophysica, 1999, 20, 49-50
 330. 1999, Stan fizyczny gleby i jego wpływ na wzrost roślin., Acta Agrophysica, 1999, 20, 50-52
 331. 1999, Soil Compaction in Poland: Assessment and Effects. [w]: Experiences with the impact and prevention of subsoil compaction in the European Community., J.J.H. van den Akker, J. Arvidsson, R.Horn, (Eds.: J.J.H. van den Akker, J. Arvidson, R.Horn), DLO-Staring Centre, Wageningen, The Netherlands, 1999, ISSN 0927-4499, 1999, str. całości 1-344, l.ark.wyd. 24,6, część autora 180-195, l.ark.wyd. 1,
 332. 1999, Wpływ gęstości gleby na wzrost wybranych rodów matecznych i karłowych pszenicy zwyczajnej., 1999
 333. 1999, Wpływ stresu osmotycznego na zmianę ciśnienia wzrostu korzeni i pędów kukurydzy., 1999
 334. 1999, Wpływ pestycydów na aktywność i liczebność dżdżownic., 1999
 335. 1999, Wpływ wielostopniowego zagęszczenia gleby na opór penetracji i współczynnik przewodnictwa temperaturowego gleby., 1999
 336. 1999, Stan fizyczny gleby i jego wpływ na wzrost i plonowanie roślin., 1999
 337. 1999, Fizyczne właściwości agregatów glebowych i koprolitów dżdżownic. Physical properties of soil aggregates and earthworm casts., 1999
 338. 1999, Method for simultaneous recording of stresses and displacements in soil under wheels of agricultural machinery., 1999
 339. 1999, Soil compaction effects on plant growth and nutrient uptake in Poland., 1999
 340. 1999, Właściwości mechaniczne dyskretnych ośrodków rolniczych., Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, Wydawnictwo Naukowe FRNA. Lublin, 2/1999, 1999, str. całości 1-182, l.ark.wyd. 11,3
 341. 1999, Modelowanie i monitorowanie procesów agrofizycznych w środowisku glebowym., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, PTA, Lublin, 1999, str. całości 1-119, l.ark.wyd.8,5
 342. 1999, „Fizyczna degradacja gleby: prognozowanie, metody ochrony i rekultywacji”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 9 września 1999,, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, ISBN 83-87385-28-X, 1999, str. całości 1-158, l.ark.wyd. 12,2
 343. 1999, Wpływ uziarnienia i gęstości agregatów glebowych na ich sorpcyjność i wytrzymałość mechaniczną. Influence of texture and bulk density of soil aggregates on their sorptivity and crushing strength., 1999
 344. 1998, Critical soil strength for pea seedling root growth as related to other soil factors., Soil & Tillage Research, 1998, 46, 203-208
 345. 1998, The fractal dimension of pore distribution patterns in variously-compacted soil., Soil & Tillage Research, 1998, 47, 61-66
 346. 1998, The effect of soil aeration on superoxide dismutase activity, malondialdehyde level, pigment content and stomatal diffusive resistance in maize seedlings., Environmental and Experimental Botany, 1998, 39, 203-211
 347. 1998, Pomiar ciśnienia korzeni i pędów siewek roślin., 1998
 348. 1998, Pomiar oporu dyfuzyjnego i powierzchni liści oraz długości korzeni., 1998
 349. 1998, Stan fizyczny gleby i jego wpływ na wzrost i funkcjonowanie korzeni roślin. Wybrane metody badań., 1998
 350. 1998, Compaction effects on soil pore structure., International Conference on Soil Condition and Crop Production, Godollo, Węgry, 2-5.09.1998, Proceedings 51-53, 1998
 351. 1998, Soil compaction in Poland: assessments and effects. Proceedings, Part 1,, 1998
 352. 1998, Obserwacja ryzosfery i makroporów., 1998
 353. 1997, Influences of degree of compactness and matric water tension on some important plant growth factors., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1997, 2A/97, 251-254
 354. 1997, Field soil compaction: effect on soil physical properties and stomatal resistance of wheat., China Science & Technology Press, 1997, 422-427
 355. 1997, Root penetration of artificially compacted hard layers., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1997, 2A/97, 119-122
 356. 1997, The impact of soil tillage methods on crops yield and soil density., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1997, 2A/97, 227-230
 357. 1997, Spatial variability of penetration resistance of soil at different compaction level., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1997, 2B/97, 423-426
 358. 1997, Porównanie reakcji pszenicy i łubinu na gęstość objętościową gleby., 1997
 359. 1997, Pomiar wybranych parametrów liści i korzeni, Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 87-88, 1997.
 360. 1997, Wybrane właściwości fizyczne agregatów glebowych i koprolitów., 1997
 361. 1997, Early growth and water uptake by some varieties of wheat as affected by soil compaction., 1997
 362. 1997, Some physical characteristics of soil aggregates and earthworm casts., 1997
 363. 1997, Determining the influence of trampling on hillslope woodland soil., 1997
Top
X