Bieganowski Andrzej

Bieganowski Andrzej

Print Friendly
Andrzejb
ProfilTelefonE-mail
prof. dr hab.  Andrzej Bieganowski(81) 744 50 61 w. 124a.bieganowski@ipan.lublin.pl

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Metrologia gleboznawcza i środowiskowa – rozwój nowych i adaptacja istniejących metod do nowych obiektów badawczych oraz określanie zakresu stosowalności i ograniczeń metod wykorzystywanych w gleboznawstwie. Główne metody to:
  – dyfrakcja laserowa do wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb i osadów,
  – Dynamic Light Scattering (DLS) i Doppler Electrophoresis Laser Doppler Electrophoresis (LDE) do wyznaczania właściwości powierzchniowych bakterii i mikroemulsji,
  – metody rejestracji i analizy obrazu w kontekście interpretacji pochodzenia osadów,
  – sztuczny nos w badaniach gleboznawczych,
  – metody badania zjawiska rozbryzgu.
 • Fizyka gleby (w tym erozja) – obecnie przede wszystkim pierwszy etap erozji, tj. rozbryzg po uderzeniu kropli wody o powierzchnię gleby,
 • Emisja i pochłanianie gazów szklarniowych (cieplarnianych) – obecnie głównie metanogeneza i metanotrofia gleb.

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1986    Mgr chemii, specjalność: chemia podstawowa i stosowana
  Wydział Chemii UMCS w Lublinie
 • 1997    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Ocena mikrodyfuzji tlenu w glebie na podstawie krzywej woltamperometrycznejredukcji tlenu”
 • 2005    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Metrologiczne aspekty wyznaczania potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie”

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Publikacje pracownika

 1. Дослідження адаптації активного мулу до анаеробно-аеробних умов біореакторів для очищення стічних вод. Вода і водоочисні технології. Науково- технічні вісті/ Water & Water Purification Technologies.Scientific and Technical News 2015 1(16): 40-49
 2. A System for Recording the Dynamics of the Water Drop’s Impact on a Surface. Measurement and Control 2015 48(5): 149-156
 3. Acid and alkali effect on surface properties of soils and their mineral constituents 2012 2012, 127-127
 4. Acoustic wave propagated in the air after the raindrop impact on soil surface Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 26-27
 5. Advance in standardization of soil physical methods International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. 2004 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 6. Agrofizyczne monitorowanie i modelowanie procesów wytwarzania żywności. Acta Agrophysica 2003 2003, 95, 2(1), 255-264
 7. Agrofizyczne systemy monitorowania procesu produkcji bezpiecznej żywności. Acta Agrophysica 2003 2003, 84, 21-29
 8. Agrofizyka w monitorowaniu procesu produkcji bezpiecznej zdrowotnie żywności. 2002 2002
 9. Akredytacja laboratoriów badawczych i/lub wzorujących. Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie 2001 2001, 6, 66-70
 10. Akredytacja laboratoriów – wymóg nauki i rynku. Eksploatacja i Niezawodność 2001 2001, 2-3(9-10), 118-125
 11. Aktywność enzymów biorących udział w mineralizacji azotu organicznego w glebie pod różnymi roślinami. Acta Agrophysica 2006 2006, 135, 7(4), 1035-1041
 12. Algorytm wyznaczania quasiplateau krzywej woltampe-rometrycznej redukcji tlenu. Algorithm of determination of current-voltage curve parameters in voltammetric reduction of oxygen in the solutions. Acta Agrophysica 2002 2002, 72, 15-23
 13. Alpha-tocopherol in CTAB/NaCl systems — The light scattering studies Journal of Molecular Liquids 2017 2017 Vol. 233, 15-22
 14. Analiza procesu produkcji buraków cukrowych uwzględniająca wymagania normy ISO 9001:2000. Inżynieria Rolnicza 2001 2001, 10 (30), 15-24
 15. Application of Gas Sensor Arrays in Assessment of Wastewater Purification Effects. Sensors 2015 15(1): 1-21
 16. Application of laser diffraction metod for determination of particie size distribution of grey-brown podzolic soil. Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika 2007 2007, 53, (1), 34-38
 17. Application of optical techniques for measurement of physical properties of soils. Physical, Chemical and Biological Processes in Soils 2010 2010, ISBN 978-83-61607-56-4(Rozdz.): 21-31
 18. Areas of agricultural applicability of biosurfactants 2013 2013, 46-46
 19. Assessment of the usefulness of particle size distribution measured by laser differaction for soil water retention modelling. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 2014 2014, 177(5): 803-813
 20. Badania liczebności mikroorganizmów w glebie torfowo-murszowej o różnym stopniu zmurszenia. 2002 2002
 21. Badania przydatności katody ze stali nierdzewnej do woltamperometrycznych pomiarów gęstości strumienia tlenu /OFD/. 1999 1999
 22. Badanie siły uderzenia kropli wody z wykorzystaniem dynamicznego czujnika siły 2015 2015, 92-92
 23. Biofilm communities in the successive stages of municipal wastewater treatment Environmental Engineering Science 2016 33, 5, 306-316
 24. Bioindication assessment of activated sludge adaptation in a lab-scale experiment. Ecological Chemistry and Engineering S 2014 2014, 21((4): DOI: 10.1515/eces-2014-0043): 605-616
 25. Biosorption of heavy metals on natural polymers Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 64-64
 26. Calculation of fractal dimension of soil on the basis of particle size distribution measured with the laser diffraction method 2013 2013, 112-112
 27. Changes in textural and geo-chemical features of alluvia in the western part of the Lublin Upland over the past 1000 years. Quaestiones Geographicae 2011 2011, 30(1): 123-132
 28. Characterisation of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape and size. 2011 2011, 118-118
 29. Characteristics of the single water drop splash phenomenon depending on initial moisture content of the soil Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r. 2016 51-51
 30. Characterization of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape 2011 2011, 118-118
 31. Charakterystyka dostawców buraka cukrowego w regionie lubelskim. (Description of sugar beet producers in Lublin region) Gazeta Cukrownicza 2004 2004, Gazeta Cukrownicza 2-3, 64-68
 32. Chronovoltammetric determination of oxygen flux density in the soil. International Agrophysics 1999 1999, 13, 3, 273-281
 33. Chronovoltammetric method for estimation of oxygen flux density in the soil. 2002 2002
 34. CO2 and N2O emission in soil amended with organic and mineral enrichments under hypoxic conditions 2015 2015, 238-238
 35. Comparison of amperometric and voltamperometric method for oxygen flux density measurements in peat – muck soil. 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001 2000 2001, 113-116
 36. Comparison of effectiveness of soil dispersion with physical and chemical methods. 2011 2011, 40-40
 37. Comparison of soil texture determined by two dispersion units of Mastersizer 2000. International Agrophysics 2012 2012, 26(1): 99-102
 38. Comparison of the dynamics of natural biodegradation of petrol and diesel oil in soil. Desalination and Water Treatment 2014 2014, 52(19-21): 3690-3697
 39. Comparison of two- and three-electrode systems in measurements of potential oxygen flux density in soil International Agrophysics 2004 2004, Int. Agrophysics, 18, 2, 111-120
 40. Cukrownie: ISO 9000 czy HACCP. 2003 2003
 41. Database of Polish arable mineral soils: a review International Agrophysics 2013 2013, 27(3): 335-350
 42. Determination of particle size distrubution of soil using laser diffraction – comparison with areometric method International Agrophysics 2010 2010, 24(2): 177-181
 43. Determination of soil aggregate disintegration dynamics using laser diffraction. Clay Minerals 2010 2010, 45(1): 23-34
 44. Determination of the background current in electrochemical measurements of oxygen flux density in organic soils. International Agrophysics 2002 2002, 16, 4, 253-259
 45. Determination of the electrokinetic potential of Rhizobium leguminosarum bv trifolii Rt24.2 using Laser Doppler Velocimetry – A methodological study. Journal of Microbiological Methods 2011 2011, 85(3): 199-205
 46. Determination of the in voltammetric measurements of oxygen flux in the soil with the use of two- and three-electrode systems International Agrophysics 2004 2004, Int. Agrophysics, 18,4, 305-310
 47. Differences in the priming effect for various concentrations of sugars degaded in the soil 2013 2013, 271-271
 48. Division of methods for counting helminths’ eggs and the problem of efficiency of these methods Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2016 DOI: 10.5604/12321966.1233891
 49. Dokumentacja procesu uprawy buraków cukrowych – podstawa bezpieczeństwa konsumenta i właściwego zarządzania produkcją. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2007 Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego, 3, 37, 33-34
 50. Effect of α-tocopherol on the properties of microemulsions stabilized by the ionic surfactants Journal of Molecular Liquids 2017 Vol. 236: 117-123
 51. Effect of nitrogen fertilizers on methane oxidation in arable soils. 2014 2014, S4P32,-121
 52. Effect of sand grain shape on root and shoot growth of wheat seedlings Geoderma 2016 265: 1-5
 53. Effect of Soil Moisture Content on the Splash Phenomenon Reproducibility. PLoS One 2015 10(3): e0119269, DOI: 10.1371/journal.pone.0119269
 54. Efficiency of removal of some physical and chemical pollution in SBR 2013 2013
 55. Ekspert w projekcie pt.: „Konwencjonalne (intensywne) technologie a dbałość o środowisko naturalne i jakość żywności (racjonalne stosowanie środków produkcji)”. Szkolenie w Międzyzdrojach, SAPARD PL-6-05/00, 7.05.2003 2003 2003
 56. Eksploatacja i Niezawodność. Maintenance and Reliability, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie 2001 5(12). 2001, str. całości 1-76, l. ark. wyd. 5,4
 57. Eksploatacja i Niezawodność. Maintenance and Reliability, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie 2001 4(11). 2001, str. całości 1-64, l. ark. wyd. 4,6
 58. Eksploatacja i Niezawodność. Maintenance and Reliability, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie 2001 2-3(9-10). 2001, str. całości 1-133, l. ark. wyd. 9,5
 59. Eksploatacja i Niezawodność. Maintenance and Reliability, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie 2001 1(8). 2001, str. całości 1-62, l. ark. wyd. 4,4
 60. Electrokinetic potential of the live and dead Rhizobium leguminosarum BV trifolii RT24.2 2011 2011, 56-57
 61. Elektrochemiczny pomiar potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie. Electrochemical determination of potential oxygen flux density in soil. Acta Agrophysica 2002 2002, 72, 25-37
 62. Elektryczny analog pomiaru dyfuzji tlenu w glebie. Electic model of oxygen diffusion in soil. Acta Agrophysica 2002 2002, 78, 7-11
 63. Elimination of measurement error in light microscopy investigations of starch granules geometry. International Agrophysics 2011 2011, 25(2): 193-196
 64. Estimation of critical moisture content for silty soil in voltammetric measurements of oxygen flux density. International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2000 2001, 35-36
 65. Estimation of salinity of saturated mineral soils on the basis of current-voltage relationship. 2004, EUROSOI 2004 2004
 66. Evaluating Soil Moisture Status Using an e-Nose Sensors 2016 16(886): 1-13
 67. Geneza, cele i formy pracy komisji fizyki stosowanej i techniki Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie. Origin, objectives and forms of activity of the commission of applied physics and technology Polish Academy of Sciences Branch in Lublin. Eksploatacja i Niezawodność 2000 7, 3-9, 2000
 68. Household wastes as a substrate for biogas production. 2014 2014, 80-80
 69. III Sesja naukowa „Fizyka w zastosowaniach”. Eksploatacja i Niezawodność 2001 2001, 2-3(9-10), 127
 70. Immune response in the larvae of the black soldier fly Hermetia illucens ISJ-Invertebrate Survival Journal 2017 14: 9-17
 71. Improvement of counting helminth eggs with internal standard. Water Research 2001 2001, 35, 9, 2333-2335
 72. In search of the carbon dioxide origin 2013 2013, 118-118
 73. Influence of applied preparatory procedures on measurements of particle size distribution using laser diffraction method 2011 2011, 32-33
 74. Influence of the sand particle shape on particle size distribution measured by laser diffraction method. International Agrophysics 2014 2014, 28(2): 195-200
 75. Influence of various dry matter content in wet fermentation on biogas yield 2013 2013, 177-177
 76. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie. Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Biuletyn Informacyjny 2002 2002, 3, 38
 77. Integration range in three electrode voltammetric measurements of the oxygen flux density in the soil. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 6, Oxygenology, 472-473
 78. Ionometric measurements of soi land soil extracts – problem of calibration solution. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”. 2006 2006
 79. ISO 9000 w systemie produkcji buraków cukrowych. Gazeta Cukrownicza 2002 2002, 7, 178-181
 80. ISO 9000:2000. Podejście procesowe do systemu zarządzania jakością. 2002 2002
 81. ISO 9000:2000 Podejście procesowe do Systemu Zarządzania Jakością. Seminarium Komisji Fizyki Stosowanej i Techniki PAN O/Lublin i Towarzystwa Lwa. Lwów, 16.06.2002 2002 2002, 1-36
 82. ISO 9001-pomocne narzędzia czy zbędna biurokracja. Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie, 12.02.2003 2003 2003
 83. ISO w burakach. Burak Cukrowy 2003 2003, 1, 20-21
 84. IV Sesja Naukowa Fizyka w Zastosowaniach. Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie 2002 2002, 7, 94
 85. Jednoczesny pomiar potencjalnego strumienia tlenu i zasolenia w glebach nasyconych 2004 2004
 86. Jednoczesny pomiar potencjalnego strumienia tlenu oraz zasolenia w nasyconych glebach mineralnych 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r. 2004 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 87. Kinetics of methane oxidation in selected mineral soils International Agrophysics 2012 2012, 26(4): 401-406
 88. Kodeks dobrych praktyk w produkcji buraków cukrowych. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2008 Kodeks dobrych praktyk w produkcji buraków cukrowych, 1, 39, 40
 89. Kodeksy Higieny, HACCP czy ISO 9001 w przemyśle spożywczym? 2002 2002
 90. Komisja fizyki stosowanej i techniki. Sesja naukowa „Fizyka w zastosowaniach”. Eksploatacja i Niezawodność 2000 4, 44-45, 2000
 91. Konsens eksploatacyjny – potrzeba i konieczność. Eksploatacja i Niezawodność 1999 1999, 3, 36-37
 92. Kryteria podziału procesów realizowanych w organizacjach. Problemy Jakości 2002 2002, 6, 18-21
 93. Laboratory manual. 2015 1-121
 94. Liczebność i współwystępowanie mikroorganizmów w murszejącej glebie. 1999 1999
 95. Matematyczne sposoby porównania wyników pomiaru rozkładu granulometrycznego uzyskanych metodą areometryczną i dyfrakcji laserowej. 2008 2008
 96. Measurement of activated sludge particle diameters using laser diffraction method / Pomiary średnicy cząstek osadu czynnego za pomocą metody dyfrakcji laserowej Ecological Chemistry and Engineering S 2012 2012, 19(4): 597-608
 97. Measurement of the dynamics of changes in impact forces of water drop on a rigid ground. 2014 2014, Vol. 16, EGU2014-5235
 98. Measurements of the soil splash phenomenon in a micro-scale International Symposium of Soil Physics, SGGW, Warszawa, 11.02.2016 r. 2016 str. 15
 99. Methane oxidation in heavy metal contaminated Mollic Gleysol under oxic and hypoxic conditions Environmental Pollution 2016 213: 403-411
 100. Methodological aspects of determining soil particle-size distribution using the laser diffiraction method Journal of Plant Nutrition and Soil Science 2011 2011, 174(4): 624-633
 101. Methodological aspects of fractal dimension estimation on the basis of particle size distribution Vadose Zone Journal 2013 2013, 12(1): 1-9
 102. Methodological aspects of measuring particle size distribution (PSD). 2010 2010
 103. Metoda obliczania potencjalnej gęstości strumienia tlenu na podstawie krzywej woltamperometrycznej. 1999 1999
 104. Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej. 2012 2012, 77-77
 105. Metody badania zjawiska rozbryzgu powodowanego pojedynczą kroplą symulowanego opadu 2014 2014, 131-131
 106. Metody wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych. Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL 2009 2009, (175, l. ark. wyd. 7,5): 1-105
 107. Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału. 2007 2007
 108. Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału. 2008 2008
 109. Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału. 2009 2009
 110. Metrologiczne aspekty wyznaczania potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie. Instytut Agrofizyki PAN 2005 2005, Acta Agrophysica, 118, (1), str. całości 1-102, l. ark. wyd. 4,71
 111. Model przepływu masy i informacji między cukrownią a otoczeniem z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001:2000. The model of the informations and mass flow between a sugar factory and its environment with regard to the requirements of the ISO 9001:2001 stan 2002 2002
 112. Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i polowego pomiaru wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych. 2007 2007
 113. Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i polowego pomiaru wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych. 2009 2009
 114. Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i pomiary wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych. 2008 2008
 115. Narzędzie do potwierdzenia zgodności – Audit (I). Firma i rynek 2001 2001, 1-2(31-32), 36-37
 116. New opportunities of soil splash measurements using a combination of image analysis and the single water drop impact method 2013 2013, 60-60
 117. Numerical model of the spalsh crown shape in single fluid system (a drop of water falling on the surface of water) using the finite volume method depending in the geometry of the system 2013 2013, 267-267
 118. Numerical model of the splash crown shape in single fluid system (a drop water falling on the surface of water) using the finite volume method depending on the geometry of the system 2013 2013, 267-267
 119. Numerical modelling of the impact of a liquid drop on the surface of a two-phase fluid system. 2014 2014, Vol. 16, EGU2014-12447
 120. Ocena doboru sieci neuronowej do określania występowania i wyznaczania zakresu quasiplateau w woltamperometrycznych pomiarach natlenienia gleby Inżynieria Rolnicza 2008 2008, 7(105): 7-14
 121. Ocena gęstości strumienia tlenu /OFD/ na podstawie krzywej chronowoltamperometrycznej. Estimation of oxygen flux density (OFD) in the soil as based on chronovoltammetric relationship. 1999 1999
 122. *) Ocena procesu produkcji buraków cukrowych w Regionie Lubelskim. I. Analiza wyposażenia technicznego Inżynieria Rolnicza 2004 2004, Inżynieria Rolnicza, 13, 105-110
 123. Ocena procesu produkcji buraków cukrowych w Regionie Lubelskim. II. Analiza technologii produkcji Inżynieria Rolnicza 2004 2004, Inżynieria Rolnicza, 13, 111-117
 124. Ocena stopnia zasolenia roztworu na podstawie analizy kształtu krzywej woltamerometrycznej. Acta Agrophysica 2003 2003, 97, 2(3), 469-474
 125. Odnowa obiektów technicznych w ujęciu procesowym wynikającym z normy ISO 9001/2000. Inżynieria Rolnicza 2001 2001, 1, 19-25
 126. ODR modifications by the storing conditions of soil samples. Acta Agrophysica 2000 2000, 35, 15-22
 127. Określenie liczebności mikroorganizmów w glebie torfowo-murszowej o różnym stopniu zmurszenia. Determination of number of microorganisms in the peat-muck soil at different stages of peat-earth forming process. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura 2002 2002, LVII (57), 93-98
 128. Określenie warunków przepływu masy i informacji między cukrownią a instytucjami współpracującymi z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001:2000. Determination of the conditions of the informations and mass flow between a sugar factory and its envirinment wi 2002 2002
 129. Optical Microscopy Measurements in Raindrop Splash Phenomenon. 2015 2015, 327-328
 130. Periphyton Communities In Wastewater Treatment In Lublin (Poland) – Case Study. Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic 2016 24-25
 131. Polaryzacja układu elektrody-gleba jako czynnik maskujący prąd redukcji tlenu w pomiarach aeracji gleby. 1997 1997
 132. Polska Platforma technologiczna żywności narzędziem spółkształtowania wizji rozwoju branży rolno-spożywczej Gazeta Cukrownicza 2006 2006, 2, 53-54
 133. Pomiar potencjału elektro-kinetycznego w badaniach środowiska. Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN 2009 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 128161-172
 134. Pomocne narzędzia czy zbędne obciążenie? Rolniczy Przegląd Techniczny 2002 2002, 10(44), 67-69
 135. Porównanie krzywych woltamperome-trycznych dla gleby o różnej wilgotności. 1999 1999
 136. Porównanie metody amperometrycznej i woltamperometrycznej do pomiaru potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie torfowo-murszowej. Acta Agrophysica 2001 2001, 53, 29-36
 137. Porównanie podatności ODR na potencjał katody z podatnością OFD na przyjęt przedział całkowania przy pomiarach gęstości strumienia tlenu. Susceptibility of the oxygen diffusion rate (ODR) to instability of the cathode potential as comared with susceptibil Acta Agrophysica 1999 1999, 22, 17-23
 138. Porównanie szybkości rozkładu wybranych ropopochodnych w glebie 2013 2013, 74-74
 139. Porównanie wyników ogólnej liczebności mikroorganizmów glebowych w zależności od pożywki użytej do wysiewów. 1999 1999
 140. Posiedzenie Komisji Fizyki Stosowanej i Techniki powołanej przy Oddziale PAN w Lublinie. Eksploatacja i Niezawodność 2001 2001, 2-3(9-10), 126
 141. Powiązanie Systemów Jakości (ISO 9000) producentów rolnych i zakładów przetwórczych. Przemysł Spożywczy 2003 2003, 57, 4, 40-42
 142. Powiązanie Systemów Zarządzania Jakością (ISO 9000) producentów rolnych i zakładów przetwórczych warunkiem produkcji bezpiecznej żywności. 2002 2002
 143. Precyzja pomiarów potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie mineralnej OFD z wykorzystaniem trójelektrodowego układu pomiarowego. Acta Agrophysica 2003 2003, 97, 2(3), 475-487
 144. Presentation of the centre of excellence for applied physics in sustainable agriculture AGROPHYSICS International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. 2004 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 145. Próba eliminacji elektrody porównanwczej w woltamperometryczenj metodzie pomiaru gęstości strumienia tlenu (OFD). Reference electrode elimination in the woltammetric measurement of the oxygen flux density. Acta Agrophysica 1999 1999, 22, 25-30
 146. Próba wykorzystania wzmocnionej elektrody platynowej do woltamperometrycznych pomiarów gęstości strumienia tlenu (OFD). 2000 2000
 147. Problem of a quality of agrophysical research Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 11-16
 148. Problem of critical water content in measurement of oxygen flux density in silty soil. 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001 2000 2001, 117-119
 149. Problem of mediums selectivity in microbiological measurements. International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2000 2001, 37-38
 150. Problem of standardization of soil physics methods Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 31-33
 151. Problem prędkości polaryzacji katody w chronowoltamperometrycznych pomiarach tlenowej dyfuzyjności gleby. The problem of the Pt cathode driving potential change velocity in the chronovoltammetric measurement of soil oxygen diffusivity. 1999 1999
 152. Problem stabilizowania się wyników przy określaniu powtarzalności pomiaru strumienia tlenu w glebach. Acta Agrophysica 2003 2003, 98, 2(4), 691-706
 153. Problem standaryzacji metod fizyki glebowej 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r. 2004 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 154. Problematyka eksploatacji w normach ISO. 2000 2000
 155. Problematyka normalizacyjna z zakresu terminologii, badań i klasyfikacji gleb oraz zagadnień pokrewnych. Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL 2006 2006, (143, (6)): 1-77
 156. Procedurda wdrażania Systemu Zapewnienia Jakości zgodnego z wymaganiami norm PN-ISO 9000. Komisja Fizyki Stosowanej i Techniki przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Świdnik 21.06.2000 2000 13-21, 2000
 157. Production of exopolysaccharide by Rhizobium leguminosarum bv. trifolii and its role in bacterial attachment and surface properties. Plant and Soil 2015 388(1-2): 211-227
 158. Przygotowanie próbek glebowych do pomiaru składu granulometrycznego gleb metodą dyfrakcji laserowej. Roczniki Gleboznawcze 2011 2011, 62(2): 9-15
 159. Quality in environmental microbiological tests. Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests" 2006 5-11
 160. Recording of the current-voltage relationship in the electrodes-soil system to estimate microdiffusion of the soil oxygen. 1997 1997
 161. Redox potential during the laboratory sbr stable work stage Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 51-52
 162. Rekomendacja-szansą dla firm i konsumentów. Eksploatacja i Niezawodność 1999 1999, 1, 26-28
 163. Relationship between soil water content and oxygen flux density /OFD/ in clay soil. 1999 1999
 164. Repeatability of measurements of the potential oxygen flux density in the soil by the voltamperometric method. Acta Agrophysica 2000 2000, 35, 5-13
 165. Repeatability of voltammetirc oxygen flux density (OFD) measurement in the soil below saturation. 2000 2000
 166. Research of bacteria quantity in the soil stored in variuos thermal conditions. Polish Journal of Soil Science 1999 1999, XXXII, 1, 71-79
 167. Research specificity and standardization of agrophysical methods 2004 2004
 168. Research specificity and standardization of agrophysical methods on the example of investigations in soil physics Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika 2004 2004, Res. Agr. Eng., 50(3), 103-106-
 169. Rola potencjału elektrokinetycznego Enterococcus faecalis w patogenezie. 2014 2014, 69-79
 170. Role of Periglacial Processes in Epikarst Morphogenesis: A Case Study from Chełm Chalk Quarry, Lublin Upland, Eastern Poland Permafrost and Periglacial Processes 2012 2012, 23251-266
 171. Różnorodność organizmów eukariotycznych osadu czynnego w warunkach laboratoryjnego bioreaktora SBR 2013 2013, 123-124
 172. Selection of shape parameters that differentiate sand grains, based on the automatic analysis of two-dimensional images. Sedimentary Geology 2015 327: 14-20
 173. „Seminarium dla LSS Społem nt.: „System Analizy Zagrożeń i Krytycznych punktów Kontroli HACCP”, Lublin, styczeń 2004 r. – wykład” Seminarium dla LSS Społem nt.: "System Analizy Zagrożeń i Krytycznych punktów Kontroli HACCP", Lublin, 22.01.2004 r. 2004 2004, 3rd International Workshop "Applied Physics in Life Sciences", Prague, Czech Republic, 22.10.2004 r., 171-176
 174. Seminarium: ISO 9000:2000. Procesowe podejście do systemu zarządzania jakością. Seminarium: ISO 9000:2000, Gdańsk, 29.08.2001 2001 2001
 175. Seminarium: ISO 9000:2000. Procesowe podejście do systemu zarządzania jakością. Seminarium: ISO 9000:2000, Warszawa, 01.08.2001 2001 2001
 176. Sequestration of sludge C in soil as assessed by 13C abundance and 14C labelling Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic 2016 str. 50-51
 177. Setup for automatic recording of the current voltage relationship in the electrodes-soil system as applied for estimation of the soil oxygen microdiffusion. 1997 1997
 178. Shrink-swell potential, hydraulic conductivity and geotechnical properties of clay materials for landfill liner construction. International Agrophysics 2015 29(3): 365-375
 179. Simultaneous measurement of oxygen flux and salinity of the water saturated mineral soils. International Agrophysics 2003 2003, 17, 3, 93-97
 180. Soil Stabilization by Polysaccharides. Starch 2010 2010, (Rozdz.): 63-70
 181. Sound Wave Energy Resulting from the Impact of Water Drops on the Soil Surface PLoS One 2016 11(7): e0158472
 182. Specificity of agrophysical measurements. Problem of standardization and validation of methods. Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003 2003 7-13
 183. Specificity of industrial safety audit in food industry in a context of Polish norm of 18000 series. (Chapter I. Occupational risk in didactic, learning and training of ergonomics, work safety and labour protection.) Monograph Published by Institute of Management Engineering, Poznań University of Technology 2002 Poznań. 2002, 9-18
 184. Stability of potato starch sample in the measurements using optical microscopy. 2010 2010, 17-17
 185. Standardization concerning granular materials in Poland 2004 2004 2004
 186. Standaryzacja badań agrofizycznych i znaczenie akredytacji laboratoriów. 2000 2000
 187. Standaryzacja badań agrofizycznych i znaczenie akredytacji laboratoriów. Standardisation of agrophysical test and measurements and the importance of laboratory accreditation. Acta Agrophysica 2002 2002, 60, 21-26
 188. Steps of validation procedure in agrophysical measurements. 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001 2000 2001, 120-122
 189. „Steps of validation procedure in agrophysical measurements (Etapy procedury walidacyjnej w pomiarach agrofizycznych). 12th Internatrional Poster Day „Transport of Water, Chemicals and Energy in the System Soil – Crop Canopy- Atmosphere”. Bratislava, Slo 2004 2004
 190. Studies on the removal of Cd ions by gastrointestinal lactobacilli Applied Microbiology and Biotechnology 2016 DOI: 10.1007/s00253-016-8048-9, 1-11
 191. Suppression of soil organic matter decomposition by gasoline and diesel as assessed by 13C natural abundance European Journal of Soil Biology 2016 Vol. 73: 8-14
 192. Surface Properties of Wild-Type Rhizobium leguminosarum bv. trifolii Strain 24.2 and Its Derivatives with Different Extracellular Polysaccharide Content PLoS One 2016 DOI:10.1371/journal.pone.0165 080, 1-21
 193. Surfactants and biosurfactants in agriculture – comparison 2013 2013, 29-29
 194. System zapewnienia jakości. Firma i rynek 2000 9, 29, 20-21, 2000
 195. System zapewnienia jakości – cel czy narzędzie?. Firma i rynek 2000 10, (30), 33-35, 2000
 196. Systemy jakości a bezpieczeństwo produktów żywnościowych. Przemysł Spożywczy 2003 2003, 57, 2, 18-24
 197. Systemy Jakości: System zarządzania jakością (ISO 9001:2000). System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) 2004 2004
 198. Systemy jakości w laboratoriach-akredytacja. Regionalne Centrum Krwiodawstwa-SP ZOZ w Białymstoku, Białystok, 7-8.04.2003 2003 2003
 199. Tester amperometru i woltamerometru w elektrochemicznych pomiarach gęstości strumienia tlenu w glebie. Tester of amperometer and woltamperometer in electrochemical measurements of oxygen flux density in soil. 2000 2000
 200. The carbon isotopes ratio ( 12C to 13C) on the input and outputs of the municipal wastewater treatment plant in Lublin (Poland). 2014 2014, 22-22
 201. The differences in crown formation during the splash on the thin water layers formed on the saturated soil surface and model surface Plos One 2017 DOI: 10.1371/journal.pone.0181974
 202. The effect of preparation conditions on the sedimentation of clay suspention 2014 2014, 70-71
 203. The effect of the type of photosynthesis (C and C ) on the isotopic composition of carbon dioxide emitted from 3 4 soil 2013 2013, 53-53
 204. The influence of consecutive raindrop impacts on splash phenomenon Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r. 2016 13-13
 205. The initiative of elaboration of international standard (ISO or EN) concerning the reflectometric measurement of soil water content – TDR Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r. 2004 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 206. The Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS) methods in the wastewater treatment plant in Lublin. 2015 2015, 30-31
 207. The issue of precision in the measurement of soil splash by a single drop using a high speed camera 2014 2014, Vol. 16, EGU2014-5134
 208. The physicochemical properties of CTAB solutions in the presence of α-tocopherol Journal of Molecular Liquids 2016 222: 463-470
 209. The Reasons for Incorrect Measurements of the Mass Fraction Ratios of Fine and Coarse Material by Laser Diffraction. Soil Science Society of America Journal 2015 79(1): 30-36
 210. The size and electrophoretic mobility of the biosurfactant aggregates at a different salt concentration Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic 2016 28-29
 211. The use of microscopic images in soil spalsh measurements 2013 2013, 247-247
 212. The use of microscopic images in soil splash measurements 2013 2013, 247-247
 213. Thermography and hyperspectral techniques as nondestructive methods for plants pathogen diagnosis 6th International Young Scientists Conference „Human – Nutrition – Environment”, Rzeszów, 21-22.04.2016 r. 2016 49-49
 214. Ultrasonic stabilization of the activated sludge samples for particle size distribution PSD measurements using laser diffraction method Proceedings of ECOpole 2012 2012, 6(2): 475-479
 215. Use of a Dynamic Light Scattering Technique for SDS/Water/Pentanol Studies Journal of Dispersion Science and Technology 2013 2013, 34(4): 566-574
 216. Use of ion-selective electrodes for determination of content of potassium in Egner-Rhiem soil extracts. Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika 2007 2007, 53, (1), 29-33
 217. Use of the dynamic pressure sensor for recording of the mechanical impulse occurring in the soil after the water drop impact Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 61-61
 218. Use of the GPS-X simulator for planning experiments in a laboratory-scale SBR bioreactor. 2015 2015, 19-20
 219. Use of the laser diffraction method for analysis of spatial variation of particle size distribution as exemplified by sediments within pocket infills in the Chełm chalk quarry (E Poland) 2013 2013, 51-51
 220. Use of the Laser Diffraction Method for Assessment of the Pipette Method. Soil Science Society of America Journal 2015 79(1): 37-42
 221. Using the Image Analysis Method for Describing Soil Detachment by a Single Water Drop Impact Sensors 2012 2012, 1211527-11543
 222. Validation procedure in agrophysical measuring methods. International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2000 2001, 33-34
 223. Walidacja w metrologii agrofizycznej. Acta Agrophysica 2000 2000, 38, 15-27
 224. Water-air properties in peat, sand and their mixtures. International Agrophysics 2002 2002, 16, 4, 313-318
 225. What is a stronger determinant of soil respiration: soil temperature or moisture? 2015 2015, 19-19
 226. Wielkość i ładunek powierzchniowy cząstek w układach SDS/pentanol/witamina E o różnym stosunku o/w 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23.09.2016 r. 2016 S10P04, 300-300
 227. Wpływ dodatku materii organicznej na właściwości fizyczne gleby. Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby. 2015 Rozdz. 5: 67-80
 228. Wpływ odczynu gleby na potencjał redukcji jonów wodorowych. 1999 1999
 229. Wpływ procesu murszenia na liczebność mikroorganizmów glebowych. 2000 2000
 230. Wpływ sposobu przechowywania próbki glebowej na ODR. Influence of soil samples storage on ODR. 1999 1999
 231. Wpływ sposobu uprawy gleby, uprawianymi roślinami, a liczebnością miroorganizmów cyklu azotowego. 1999 1999
 232. Wpływ stężenia elektrolitu na wielkości i właściwości elektrokinetyczne w roztworze kationowego surfaktanta zawierającym witaminę E. 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23.09.2016 r. 2016 S10K07, 298-298
 233. Wspomaganie procesów wyszukiwania krytycznych punktów kontrolnych w systemie HACCP. 2003 2003
 234. Wspomaganie procesów wyszukiwania krytycznych punktów kontrolnych w systemie HACCP Inżynieria Rolnicza 2004 2004, Inżynieria Rolnicza, 13, 127-133
 235. Wykorzystanie dyfrakcji laserowej do oceny rozkładu granulometrycznego mielonej kawy i wybranych produktów spożywczych. Właściwości Geometryczne Mechaniczne i Strukturalne Surowców i Produktów Spożywczych 2007 PAN/Komitet Agrofizyki/Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 4
 236. Wyposażenie techniczne jako element systemu produkcji buraków cukrowych. Gazeta Cukrownicza 2005 2005, 12, 334- 37
 237. Występowanie quasiplateau krzywej woltamperometrycznej redukcji tlenu w zależności od wilgotności gleby. Occurrence of quasiplateau of current-voltage oxygen reduction relationship as a function of soil moisture content. 1999 1999
 238. Wyznaczanie potencjału elektrokinetycznego materia-łów glebowych z zastosowaniem metody LDE (Laser Doppler Electrophoresis). 2009
 239. Wyznaczanie rozkładu granulometrycznego metodą dyfrakcji laserowej 2011 2011
 240. Wyznaczanie rozkładu wielkości cząstek w pomiarach agrofizycznych. 2011 2011, 97-98
 241. Z czym się je HACCP. Gazeta dla Przedsiębiorczych 2003 2003, 10
 242. Zagadnienie wilgotności krytycznej w pomiarach potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie. Acta Agrophysica 2001 2001, 53, 37-45
 243. Zakres znaczeniowy pojęć rekomendacja i certy-fikacja w warunkach polskich. Eksploatacja i Niezawodność 1999 1999, 2, 34-35
 244. Zależność występowania quasiplateau w woltamperometrycznych pomiarach gęstości strumienia tlenu w zależności od sposobu przygotowania elektrody platynowej. 2000 2000
 245. Założenia do normy wyznaczania uziarnienia gleb metodą dyfrakcji laserowej. 2011 2011, 25-25
 246. Zastosowanie dyfrakcji laserowej do wyznaczania rozkładu granulometrycznego materiałów agrofizycznych. 2007 2007
 247. Zastosowanie metody dyfrakcji laserowej do oceny wielkości cząstek produktów spożywczych na przykładzie kawy. 2008 2008
 248. Zestaw do wyznaczania charakterystyk napięciowo-prądowych układu elektrody-gleba w zastosowaniu do oceny natlenienia gleby. Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997 1997 41-44, 1997
Top
X