Archive

Research

Archive

 1. 2019, Influence of leaf surface wettability on the drop splash phenomenon, Agricultural and Forest Meteorology, 279(107762), str. 1-11, DOI: 10.1016/j.agrformet.2019.107762
 2. 2019, Changes in the Substrate Source Reveal Novel Interactions in the Sediment-Derived Methanogenic Microbial Community, International Journal of Molecular Sciences, 20(18) 4415, str. 1-20, DOI: 10.3390/ijms20184415
 3. 2019, Biocatalytic conversion of methane – selected aspects, Current Opinion in Chemical Engineering, 26, str. 28-32; DOI: 10.1016/j.coche.2019.07.006
 4. 2019, Using intervarietal substitution lines for the identification of wheat chromosomes involved in early responses to water-deficit stress, PLoS One, str. 1-19, DOI: 10.1371/journal.pone.0221849
 5. 2019, Stymulacja metagenozy w węglach kamiennych z wykorzystaniem społeczności mikroorganizmów wyizolowanych z osadów organicznych, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk” Lublin, 27–28.06 2019 r., str. 73
 6. 2019, Wpływ dodatku sulfonianu-2-brometanu na beztlenowy metabolizm społeczności mikroorganizmów, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk” Lublin, 27–28.06 2019 r., str. 39
 7. 2019, Effect of Stormwater System on the Receiver, Journal of Ecological Engineering, 8(6), str. 52-59, DOI: 10.12911/22998993/109433
 8. 2019, Bioróżnorodność i potencjał biotechnologiczny mikrobiomu zbiornika zapadliskowego „Szczecin”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk” Lublin, 27–28.06 2019 r., str. 74
 9. 2019, Fungal (1 → 3)-α-d-glucans as a new kind of biosorbent for heavy metals, International Journal of Biological Macromolecules, 137(2019), str. 960-965, DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2019.07.036
 10. 2019, Stable carbon isotope and biomarker analyses of CH4 in Miocene lignites, Poland, ESIR Isotope Workschop XV, Lublin, Poland, 23-27 czerwca 2019 r.,
 11. 2019, Rolnictwo precyzyjne – Diagnoza z wiatrakowca, Przedsiębiorca rolny, 5, str. 92-93
 12. 2019, Badania emisji/pochłaniania gazów cieplarnianych przez gleby leśne z wykorzystaniem chromatografii gazowej, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Metody chromatograficzne w nauce, przemysle i medycynie" Lublin, 7 czerwca 2019 r., str. 21
 13. 2019, Aeration Process in Bioreactors as the Main Energy Consumer in a Wastewater Treatment Plant. Review of Solutions and Methods of Process Optimization, Processes, 7, 311, str. 1-21, DOI: doi.org/10.3390/pr7050311
 14. 2019, Factors regulating methane cycle in agricultural soil, 18th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2019, May 22-24.05.2019 Gödöllő, Hungary, str. 43
 15. 2019, Methane anaerobic digestion of insects breeding residues results in high biogas yields, 18th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2019, May 22-24.05.2019 Gödöllő, Hungary, str. 33
 16. 2019, The effect of biochar addition to the soil (Haplic Luvisol) on Water Holding Capacity, 4 Th International Symposium of Soil Physics, BOOK OF ABSTRACTS, Lublin 13-14.02.2019, str. 40
 17. 2019, Structure formation in soils with differing textures: the role of varied organic additives and earthworms – laboratory experiment, 4 Th International Symposium of Soil Physics, BOOK OF ABSTRACTS, Lublin 13-14.02.2019, str. 28
 18. 2019, Analysis of the ways of using glass beads as a soil model material in splash research, 4 Th International Symposium of Soil Physics, BOOK OF ABSTRACTS, Lublin 13-14.02.2019, str. 27
 19. 2019, Effect of silicon on barley growth and N2O emission under flooding, Science of the Total Environment, 685 (2019), str. 1-9, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.05.410
 20. 2019, Assessing methane consumption in forest soils for greenhouse gasmitigation and offsetting, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-18506
 21. 2019, Natural heterogeneity of industrially degraded soil, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-18028
 22. 2019, Do land management affect atmospheric methane oxidation in soils?, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-15610
 23. 2019, The mass proportions of ejected material during soil splash phenomenon, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-14721-1
 24. 2019, Laser diffraction as an alternative method of measuring aggregatestability, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-13922
 25. 2019, Flokulacja suspensji minerałów ilastych przy wykorzystaniu różnych związków wielkocząsteczkowych, XI interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", 23-24.03.2019, Lublin, str. 286-286
 26. 2019, Zastosowanie odpadów poprodukcyjnych z hodowli Hermetia illucens jako substratu do produkcji biogazu, XI interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", 23-24.03.2019, Lublin, str: 153-153
 27. 2019, Effect of nitrogen fertilization on the production of biogas from sweet sorghum and maize biomass, Environmental Technology, DOI: 10.1080/09593330.2019.1584251
 28. 2019, Interactive effects of nitrate and oxygen on methane oxidation in three different soils, Soil Biology & Biochemistry, 133, str. 116-118, DOI: 10.1016/j.soilbio.2019.03.001
 29. 2019, Influence of Storage Conditions on a Quality of Pelletized Waste-Derived Fertilizer, Journal of Ecological Engineering, 20(3), str. 226–233, DOI: 10.12911/22998993/99940
 30. 2019, Effect of encapsulated and free-living cells of Chlorella vulgaris L. on nitrogen retention in soils, International Agrophysics, 33(1), str. 127-136, DOI: 10.31545/intagr/104415
 31. 2018, Device optimization of the Mastersizer 3000 in the measurements of soil and sediment particle size distribution, Biennial Meeting of Hungarian Soil Science Society, Pécs, Hungary, 29.08-01.09.2018 r.,
 32. 2018, Wykorzystanie systemu hipespektralnego zamontowanego na wiatrakowcu do diagnostyki stanu lasu, Konferencja krajowa pt. „Aktualne problemy ochrony lasu”, Brunów, 16-18.10.2018 r.,
 33. 2018, Wykorzystanie konsorcjum mikroorganizmów do stymulacji metanogenezy węgli kopalnych, X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018, Lublin, 17-18.03.2018, 335
 34. 2018, Zawartość fosforu i aktywność wybranych enzymów w glebie terenów poeksploatacyjnych kopalń siarki, VIII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna, Kraków, 18-20.04.2018,
 35. 2018, Problemy techniczne związane z montażem oprzyrządowania pomiarowego na wiatrakowcu., Low Altitude Remote Sensing Seminar (LARSS), Lublin, 10-11.05.2018,
 36. 2018, Modern Methods in Splash Erosion Research, Geophysical Research Abstracts, EGU 2018-19567-1, 2018, vol. 20
 37. 2018, Biotechnologiczny potencjał społeczności mikroorganizmów wyizolowanej z osadu zbiornika zapadliskowego „Szczecin”, III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, 28-29.06.2018 r., str. 118
 38. 2018, Warunki hodowli konsorcjum metanogenicznego (torfowisko „Moszne’’) a konwersja węgli kopalnych, Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa 25.10.2018 r., str. 17
 39. 2018, Emituje czy pochłania?- zarządzanie metanem przez gleby uprawne, Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa 25.10.2018 r., str. 13
 40. 2018, Biowęgiel jako dodatek poprawiający właściwości gleb uprawnych, Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa 25.10.2018 r., str. 12
 41. 2018, GHG-MANAGE: Managing and Reporting of Greenhouse gas emissions and Carbon Sequestration in Various Landscape Mosaics, International Conference on Agricultural GHG Emissions and Food Security - Connecting Research to Policy and Practice, Germany, Berlin, 10-13.09.2018 r., str. 129
 42. 2018, Carbon dioxide emissions during wastewater treatment in the context of climate change, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 173
 43. 2018, Effect of extrusion-cooking conditions on pasting properties of extruded white and red bean seeds, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 169
 44. 2018, Methane oxidation and production in cadmium contaminated soils, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 132
 45. 2018, Optimize the settings of Mastersizer 3000 when measuring the particle-size distribution of soils, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 117
 46. 2018, Stimulation of methanogenesis in coal by microbial community enriched from gyttja, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 101
 47. 2018, Changes of soil respiration in natural ecosystems after biochar application, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 100
 48. 2018, Optimize the Settings of Mastersizer 3000 when Measuring the Particle-Size Distribution of Soils, 25th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 7.11.2018 r., str. 9
 49. 2018, Laboratory measurement methods of splash erosion in micro scale, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 28
 50. 2018, Fungal polysaccharides as a new sorbent, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 20
 51. 2018, Quantitative interactions between total and specific enzyme activities and C and N contents in earthworm‐affected pear orchard soil, Land Degradation & Development, 29: 3379–3389
 52. 2018, Methanotrophs are favored under hypoxia in ammonium-fertilized soils, Biology and Fertility of Soils, 54(7): 861–870
 53. 2018, Selected properties of beeswax/rhamnolipids/micro-,macroelements nanoemulsion, XVI Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications, Lublin, 28-31.08.2018 r., str. 71
 54. 2018, Evaluation of Hydrocarbon Soil Pollution Using E-Nose, Sensors, 18(8), 2463; DOI: 10.3390/s18082463
 55. 2018, Mechanism of Binding of Antifungal Antibiotic Amphotericin B to Lipid Membranes: An Insight from Combined Single-Membrane Imaging, Microspectroscopy, and Molecular Dynamics, 15 (9: 4202–4213, Molecular Pharmaceutics, DOI: 10.1021/acs.molpharmaceut.8b00572
 56. 2018, Combined Effect of Lead and Varied Moisture On Methane Oxidation In Soil, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 67
 57. 2018, Priming Effects in Soil Induced by Post-Fermentation Sludge and Glucose, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 60
 58. 2018, Determination of Quantitative Relations Between Sample Components by Modified HS-SPME Procedure, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 44-45
 59. 2018, Gases Exchange (CO2, O2, CH4) in Cultivated Soil with Biochar, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 39-40
 60. 2018, Methanogenic potential of lignites in Poland, International Journal of Coal Geology, 196: 201-210
 61. 2018, Gases Exchange (CO2, O2, CH4) in Cultivated Soil with Biochar, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 39-40
 62. 2018, Elektroniczny Nos w Badaniach Nieprzyjemnych Zapachów, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 22
 63. 2018, Biological parameters in technogenic soils of a former sulphur mine, International Agrophysics, 32: 237-245
 64. 2018, Accumulation of heavy metals in fungi, XXIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej "Żywność-Tradycja i Nowoczesność", Lublin 24-25.05.2018 r., str. 133
 65. 2018, Nowe zastosowanie grzybowych α-glukanów, V Forum Młodych Przyrodnicznych "Rolnictwo, Żywność, Zdrowie", Lublin 26.05.2018 r., str. 56
 66. 2018, GHG-MANAGE: Managing and Reporting of Greenhouse Gas Emissions and Carbon Sequestration in Different Landscape Mosaics, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-8125
 67. 2018, Chromatografia gazowa w badaniach wymiany gazów między glebą a atmosferą w aspekcie globalnego ocieplenia, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie", Lublin, 8.06.2018 r., str. 11
 68. 2018, Chemical characterization of alkali-soluble polysaccharides isolated from a Boletus edulis (Bull.) fruiting body and their potential for heavy metal biosorption, Food Chemistry, DOI: 10.1016/j.foodchem.2018.06.023
 69. 2018, Laser Diffractometry in the Measurements of Soil and Sediment Particle Size Distribution, DOI: 10.1016/bs.agron.2018.04.003, Advances in Agronomy,
 70. 2018, An Interaction of Rhamnolipids with Cu2+ Ions, Molecules, 23(2), 488; DOI: 10.3390/molecules23020488
 71. 2018, The Effect of Bioaugmentation with Archaea on the Oxygen Uptake Rate in a Sequencing Batch Reactor, Water, 10(5), 575, DOI: 10.3390/w10050575
 72. 2018, Hermetia illucens as a new and promising species for use in entomoremediation, Science of The Total Environment, 633: 912-919
 73. 2018, An improved method for determination of aggregate stability using laser diffraction, Land Degradation & Development, DOI: 10.1002/ldr.2941
 74. 2018, The shape and dynamics of the generation of the splash forms in single-phase systems after drop hitting, Physics of Fluids, 30; DOI: 10.1063/1.4998675
 75. 2018, Parameterization of the crown based on the analysis of splash on the soil and model surface, 3rd International Symposium of Soil Physics “The common people doing the unusual things", Kraków, Poland 14-15.02.2018, str. 26-27
 76. 2018, Comparison of various macro- and micro-aggregate stability indicators of the soils, 3rd International Symposium of Soil Physics “The common people doing the unusual things", Kraków, Poland 14-15.02.2018, str. 25
 77. 2018, The use of X-ray computed microtomography for soil craters created after the raindrop splash, 3rd International Symposium of Soil Physics “The common people doing the unusual things", Kraków, Poland 14-15.02.2018 , str. 14-15
 78. 2018, Surface properties of Enterococcus faecalis cells isolated from chicken hearts determine their low ability to form biofilms, Biofouling, 34(2); DOI: 10.1080/08927014.2017.1416105
 79. 2017, Support of precision agriculture with an ecosystem monitoring system from gyrocopter platform, 3rd International Conference on Global Food Security, Cape Town, South Africa 3-6.12.2017,
 80. 2017, GHG mapping over cultivated fields in ground and aerial measurements – project assumption, Conference "Degradation and Revitalization of Soil and Landscape" (Soil Science Days 2017), Olomouc, Czech Republic 10-13.09.2017, str. 82
 81. 2017, Elaboration of innovative method for monitoring the state of agrocenosis with the use of remote-sensing gyro system in terms of precision farming, 2nd International Symposium of Soil Physics, Zabrze 8.02.2017, str. 40
 82. 2017, Potencjał redox jako wskaźnik zakończenia etapu adaptacji osadu czynnego w reaktorze SBR, Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców pt. "Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie" na 25-lecie Studiów Doktorankich w IUNG-PIB, 14-15.09.2017, str. 46
 83. 2017, Laboratory sequencing batch reactor – greenhouse gas emitter, Proceeding of the V International Scientific and Technical Conference: Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects, Kiev, Ukraine, 26-27.10.2017 , str. 31
 84. 2017, Effect of metal oxides on the stabilization of soil organic matter, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-1095-3, 2017
 85. 2017, Bakterie metanotroficzne – wybrane korzyści w biotechnologii środowiskowej, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 57
 86. 2017, Bank próbek glebowych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, Konferencja naukowa „Krajowe bazy danych o glebach - stan, wykorzystanie, potrzeby”, Warszawa 21.09.2017 ,
 87. 2017, Comparison of the shape and dynamics of various splash forms in liquid single-phase systems, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, EGU2017-12396, 2017
 88. 2017, Sound wave energy emitted by water drop during the splash on the soil surface, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-14443, 2017
 89. 2017, The effectiveness of detection of splashed particles using a system of three integrated high-speed cameras, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-12281, 2017
 90. 2017, A system for recording of the mechanical impulse of the water drop’s impact on a soil surface, 2nd International Symposium of Soil Physics, Zabrze 8.02.2017, str. 27
 91. 2017, Single raindrop impact on soil surface as a sound wave source, 2nd International Symposium of Soil Physics, Zabrze 8.02.2017 , str. 26
 92. 2017, Microbial and physical properties as indicators of sandy soil quality under cropland and grassland, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-9595, 2017
 93. 2017, Laboratoryjny SBR jako źródło gazów cieplarnianych, IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL "Współczesne zagadnienia inżynierii środowiska" Poland, Lublin 18-19.03.2017 , str. 7-16
 94. 2017, Utlenianie oraz produkcja metanu przez gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi w warunkach różnej wilgotności, III Kuźnia Młodych Talentów, Jabłonna 27-30.09.2017, str. 49
 95. 2018, Application of X-ray computed microtomography to soil craters formed by raindrop splash, Geomorphology, 303: 357-361
 96. 2017, Monitoring the state of agrocenosis with the use of remote-sensing gyro system, IX International Scientific Symposium "Farm machinery and prcesses managment in sustainable agriculture", Symposium Proceedings, Lublin, Poland 22-24.11.2017, str. 64-69
 97. 2017, Influence of metal nanocolloids on selected abiotic stress factors in pumpkin, IX International Scientific Symposium. Farm machinery and prcesses managment in sustainable agriculture. Lublin, Poland 22-24.11.2017, str. 142-147
 98. 2017, The noise of the soil splash, Conference "Degradation and Revitalization of Soil and Landscape" (Soil Science Days 2017), Olomouc, Czech Republic 10-13.09.2017 , str. 44
 99. 2017, Metanotrofia w glebach zanieczyszczonych ołowiem, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 29
 100. 2017, Grzybowe glukany jako biosorbent metali ciężkich, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 19
 101. 2017, Akumulacja poli-3-hydroksymaślanu w wybranych konsorcjach bakterii metanotroficznych, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 14
 102. 2017, Wskaźniki fizyko-chemiczne podczas badań emisji gazów cieplarnianych z reaktora SBR, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 11
 103. 2018, Electromagnetic field pretreatment of Sinapis alba seeds improved cadmium phytoextraction, International Journal of Phytoremediation, 20(4): 361-365
 104. 2017, Influence of humic acid molecular fractions on growth and development of soybean seedlings under salt stress, Plant Growth Regulation, 83(3): 465–477
 105. 2017, Methane oxidation in lead-contaminated mineral soils under different moisture levels, Environmental Science and Pollution Research, 24(32): 25346–25354
 106. 2017, Effect of drought stress on lipid peroxidation level and ascorbate peroxidase activity in the intervarietal single chromosome substitution lines of wheat (Triticum aestivum L.), 13th International Wheat Genetics Symposium, Tulln, Austria 23-28.04.2017, str. 316
 107. 2017, Influence of the water deficit on proline accumulation in wheat (Triticum aestivum L.) inter-varietal single chromosome substitution lines, 13th International Wheat Genetics Symposium, Tulln, Austria 23-28.04.2017, str. 317
 108. 2017, Immune response in the larvae of the black soldier fly Hermetia illucens, ISJ-Invertebrate Survival Journal, 14: 9-17
 109. 2017, Methanogenic community composition in an organic waste mixture in an anaerobic bioreactor, International Agrophysics, 31: 327-338
 110. 2017, The differences in crown formation during the splash on the thin water layers formed on the saturated soil surface and model surface, Plos One, DOI: 10.1371/journal.pone.0181974
 111. 2017, Udział gleb uprawnych w obiegu metanu w przyrodzie, Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców pt. "Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie" na 25-lecie Studiów Doktorankich w IUNG-PIB, 14-15.09.2017 r., str. 72
 112. 2017, Efekt cieplarniany i przedstawienie sylwetki doktoranta, I Konferencja Doktorantów Polskiej Akademii Nauk, Falenty, 23-25.06.2017 r.,
 113. 2017, Determination of the restitution coefficient of seeds and coefficients of visco-elastic Hertz contact models for DEM simulations, Biosystems Engineering, 161: 106-119
 114. 2017, Materiały grzybowe jako sorbenty metali ciężkich, V Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie", Lublin 20.06.2017 r.,
 115. 2017, Synthesis of biochar from residues after biogas production with respect to cadmium and nickel removal from wastewater, Journal of Environmental Management, 201: 268–276
 116. 2017, Potential mechanisms of heavy metal influence on soil methanotrophy and methanogenesis, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 87-88
 117. 2017, Biosorption of heavy metals on natural polymers, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 64
 118. 2017, Use of the dynamic pressure sensor for recording of the mechanical impulse occurring in the soil after the water drop impact, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 61
 119. 2017, Redox potential during the laboratory sbr stable work stage, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 51-52
 120. 2017, Acoustic wave propagated in the air after the raindrop impact on soil surface, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 26-27
 121. 2017, Bioróżnorodność Procaryota w glebie pod uprawą roślin w monokulturze i przy różnym zmianowaniu, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 82
 122. 2017, Effect of α-tocopherol on the properties of microemulsions stabilized by the ionic surfactants, Journal of Molecular Liquids, 236: 117-123
 123. 2017, Short-Term Influence of Drilling Fluids of Two Types on Wastewater Treatment Rate and Eukaryotic Organisms of Activated Sludge in Sequencing Batch Reactors, Journal of Environmental Quality, 46:714-721
 124. 2017, N2O-reducing activity of soil amended with organic and inorganic enrichments under flooded conditions, Scientia Agricola, 74(4): 334-342
 125. 2016, Methane oxidation in heavy metal contaminated Mollic Gleysol under oxic and hypoxic conditions, Environmental Pollution, 213: 403-411
 126. 2016, Impact of wastewater application on magnetic susceptibility in Terric Histosol soil., International Agrophysics, 30(1): 89-94
 127. 2016, Effect of drilling mud addition on activated sludge and processes in sequencing batch reactors, Desalination and Water Treatment, 57(3): 1490-1498
 128. 2016, Suppression of soil organic matter decomposition by gasoline and diesel as assessed by 13C natural abundance, European Journal of Soil Biology, 73: 8-14
 129. 2016, Effect of sand grain shape on root and shoot growth of wheat seedlings, Geoderma, 265: 1-5
 130. 2016, The size and electrophoretic mobility of the biosurfactant aggregates at a different salt concentration, Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, 28-29
 131. 2016, Periphyton Communities In Wastewater Treatment In Lublin (Poland) – Case Study., Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, 24-25
 132. 2016, Adsorpcja jonów niklu (II) na biowęglach jako jedna z metod oczyszczania wód skażonych metalami ciężkimi, VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r., 351-351
 133. 2016, Gleby leśne jako wielki pochłaniacz metanu, VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r. , str. 255
 134. 2016, Wpływ szczepionki bakteryjnej na aktywność mikrobiologiczną gleby, Warsztaty naukowe pt. „Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”, Puławy, 19.02.2016 r., 138-139
 135. 2017, Division of methods for counting helminths’ eggs and the problem of efficiency of these methods, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 24(1): 1-7
 136. 2017, Short-term Influence of Drilling Fluid on Ciliates from Activated Sludge in Sequencing Batch Reactors, Journal of Environmental Quality, 46(1): 193-200
 137. 2016, Surface Properties of Wild-Type Rhizobium leguminosarum bv. trifolii Strain 24.2 and Its Derivatives with Different Extracellular Polysaccharide Content, PLoS One, DOI:10.1371/journal.pone.0165 080, 1-21
 138. 2016, Effect of silver nanoparticles on the immune, redox, and lipid status of chicken blood, Czech Journal of Animal Science, 61(10): 450-461
 139. 2016, Modification of the chromatographic method to measure soil catalase activity, BOTHALIA, 46(2)
 140. 2016, Biofilm communities in the successive stages of municipal wastewater treatment, Environmental Engineering Science, 33, 5, 306-316
 141. 2017, Studies on the removal of Cd ions by gastrointestinal lactobacilli, Applied Microbiology and Biotechnology, 101: 3418-3425
 142. 2016, Using on-line measurement by electronic nose and computer simulations for real-time control at WWTP, Proceedings of 8th Eastern European Young Water Professionals Conference, 773-779
 143. 2016, Wielkość i ładunek powierzchniowy cząstek w układach SDS/pentanol/witamina E o różnym stosunku o/w, 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23.09.2016 r., S10P04, 300-300
 144. 2016, Wpływ stężenia elektrolitu na wielkości i właściwości elektrokinetyczne w roztworze kationowego surfaktanta zawierającym witaminę E., 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23.09.2016 r., S10K07, 298-298
 145. 2016, The first report of the physicochemical structure of chitin isolated from Hermetia illucens, International Journal of Biological Macromolecules, 92: 316-320
 146. 2016, Thermography and hyperspectral techniques as nondestructive methods for plants pathogen diagnosis, 6th International Young Scientists Conference „Human – Nutrition – Environment”, Rzeszów, 21-22.04.2016 r. , 49-49
 147. 2016, Sound Wave Energy Resulting from the Impact of Water Drops on the Soil Surface, PLoS One, 11(7): e0158472
 148. 2016, The physicochemical properties of CTAB solutions in the presence of α-tocopherol, Journal of Molecular Liquids, 222: 463-470
 149. 2016, Measurements of the soil splash phenomenon in a micro-scale, International Symposium of Soil Physics, SGGW, Warszawa, 11.02.2016 r., str. 15
 150. 2016, Wykorzystanie odpadów z biogazowni do produkcji biowęgla i jego zastosowanie do sorpcji metali ciężkich, Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r., 57-57
 151. 2016, Characteristics of the single water drop splash phenomenon depending on initial moisture content of the soil, Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r., 51-51
 152. 2016, The influence of consecutive raindrop impacts on splash phenomenon, Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r., 13-13
 153. 2016, Evaluating Soil Moisture Status Using an e-Nose, Sensors, 16(886): 1-13
 154. 2016, Polisacharydy i glukany pochodzenia naturalnego jako sorbent metali ciężkich, III Forum Młodych Przyrodników "Rolnictwo – Żywność – Zdrowie", Lublin, 21.05.2016r., 141-141
 155. 2016, The Effect of Chemically-Synthesized Silver Nanoparticles on Performance and the Histology and Microbiological Profile of the Jejunum in Chickens, Annals of Animal Science, 16(2): 439-450
 156. 2016, The Possibility of Meeting Greenhouse Energy and CO 2 Demands Through Utilisation of Cucumber and Tomato Residues, BioEnergy Research, 9(2): 624-632
 157. 2016, Sequestration of sludge C in soil as assessed by 13C abundance and 14C labelling, Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, str. 50-51
 158. 2015, Effect of Soil Moisture Content on the Splash Phenomenon Reproducibility., PLoS One, 10(3): e0119269, DOI: 10.1371/journal.pone.0119269
 159. 2015, The influence of wheat Triticum aestivum L. seed pre-sowing treatment with magnetic fields on germination, seedling growth, and antioxidant potential under optimal soil watering and flooding., Acta Physiologiae Plantarum, 37:59, DOI 10.1007/s11738-015-1802-2): 1-10
 160. 2016, Assessment of batch bioreactor odour nuisance using an e-nose, Desalination and Water Treatment, 57(3): 1327-1335
 161. 2015, Application of Gas Sensor Arrays in Assessment of Wastewater Purification Effects., Sensors, 15(1): 1-21
 162. 2015, The influence of Si-rich mineral zeolite on the growth processes and adaptive potential of barley plants under cadmium stress., Plant Growth Regulation, 75(2): 557-565
 163. 2015, Use of the Laser Diffraction Method for Assessment of the Pipette Method., Soil Science Society of America Journal, 79(1): 37-42
 164. 2015, The Reasons for Incorrect Measurements of the Mass Fraction Ratios of Fine and Coarse Material by Laser Diffraction., Soil Science Society of America Journal, 79(1): 30-36
 165. 2015, Wettability and biogeochemical properties of the drilosphere and casts of endogeic earthworms in pear orchard., Soil & Tillage Research, 145: 55-61
 166. 2015, Production of exopolysaccharide by Rhizobium leguminosarum bv. trifolii and its role in bacterial attachment and surface properties., Plant and Soil, 388(1-2): 211-227
 167. 2015, Physicochemical characterization of exopolysaccharides produced by Lactobacillus rhamnosus on various carbon sources., Carbohydrate Polymers, 117: 501-509
 168. 2015, Ryzyko wzrostu emisji gazów cieplarnianych z gleby w wyniku stosowania egzogennej materii organicznej., Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby., Rozdz. 8: 115-128
 169. 2015, Дослідження адаптації активного мулу до анаеробно-аеробних умов біореакторів для очищення стічних вод., Вода і водоочисні технології. Науково- технічні вісті/ Water & Water Purification Technologies.Scientific and Technical News, 1(16): 40-49
 170. 2015, The periphyton commynities of a municipal wastewater treatment plant, Proceedings of ECOpole, 9(1): 13-17
 171. 2015, Effect of “Hajdow” wastewater treatment plant modernization on wastewater purification process, Ecological Chemistry and Engineering A, 22(3): 297-311
 172. 2015, Molding water content of clay soils and hydraulic properties of mineral liners of waste landfills., Ecological Chemistry and Engineering A, 22(2): 251-263
 173. 2015, Wpływ egzogennej materii organicznej (EOM) na różnorodność funkcjonalną i genetyczną mikroorganizmów oraz aktywność enzymatyczną gleby w odniesieniu do właściwości środowiska., Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby., Rozdz. 6: 81-103
 174. 2015, Wpływ dodatku materii organicznej na właściwości fizyczne gleby., Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby., Rozdz. 5: 67-80
 175. 2015, Laboratory manual., 1-121
 176. 2015, Shrink-swell potential, hydraulic conductivity and geotechnical properties of clay materials for landfill liner construction., International Agrophysics, 29(3): 365-375
 177. 2015, Sustainable Development of One of the Poorest Province of the European Union: Lublin Voivodeship, Poland – Attempt of Assessment / Rozwój zrównoważony jednego z najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej, Województwa Lubelskiego – próba oceny., Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, 10(2): 137-149
 178. 2015, Selection of shape parameters that differentiate sand grains, based on the automatic analysis of two-dimensional images., Sedimentary Geology, 327: 14-20
 179. 2015, A System for Recording the Dynamics of the Water Drop’s Impact on a Surface., Measurement and Control, 48(5): 149-156
 180. 2014, Bioindication assessment of activated sludge adaptation in a lab-scale experiment., Ecological Chemistry and Engineering S, 2014, 21((4): DOI: 10.1515/eces-2014-0043): 605-616
 181. 2014, Comparison of the dynamics of natural biodegradation of petrol and diesel oil in soil., Desalination and Water Treatment, 2014, 52(19-21): 3690-3697
 182. 2014, Methanogenic potential of archived soils, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2014, 9(2): 79-90
 183. 2014, Wykrywanie zakłóceń procesu oczyszczania ścieków w bioreaktorze SBR przy wykorzystaniu e-nosa, Proceedings of ECOpole, 8(1): 147-152
 184. 2014, Modelowanie pracy bioreaktora typu SBR za pomocą symulatora dedykowanego GPS-X., Proceedings of ECOpole, 8(1): 173-179
 185. 2014, Plant growth regulators-assisted phytoextraction., Biologia Plantarum, 2014, 58(1): 1-8
 186. 2014, ZOSTAŃ ODKRYWCĄ FIZYKI, CHEMII i BIOLOGII W PRZYRODZIE – Eksperymenty., Publikacja w ramach projektu pt. "Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie - warsztaty, eksperymenty, badania", realizowanego w przedsięwzięciu "Ścieżki Kopernika (DS/1365/10/W48/ŚK/2013), w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu zarz, 2014, 1-24
 187. 2014, ZOSTAŃ ODKRYWCĄ FIZYKI, CHEMII i BIOLOGII W PRZYRODZIE – Badania., Publikacja w ramach projektu pt. "Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie - warsztaty, eksperymenty, badania", realizowanego w przedsięwzięciu "Ścieżki Kopernika (DS/1365/10/W48/ŚK/2013), w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu zarz, 2014, 1-59
 188. 2014, The effect of cell surface components on adhesion ability of Lactobacillus rhamnosus., ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, DOI 10.1007/s10482-014-0245-x, 106, 4, 751-762
 189. 2014, AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 1-289
 190. 2014, Obiekty badań agrofizycznych., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 25-27
 191. 2014, Wpływ właściwości fizycznych i fizykochemicznych gleb na produkcję i emisję gazów glebowych., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 109-116
 192. 2014, Analiza wybranych wskaźników zanieczyszczeń w reaktorze typu SBR, VII Sympozjum Doktorantów, „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa, 23.10.2014 r., str. 16
 193. 2014, Biosorption of Al+3 and Cd+2 by an Exopolysaccharide from Lactobacillus rhamnosus., Journal of Food Science, 2014, 79(11): T2404-T2408
 194. 2014, Impact of optical indices on particle size distribution of activated sludge measured by laser diffraction method., Ecological Chemistry and Engineering S, 2014, 21(1): 137-145
 195. 2014, The effect of moonlighting proteins on the adhesion and aggregation ability of Lactobacillus helveticus., Anaerobe, 2014, 30161-168
 196. 2014, Assessment of the usefulness of particle size distribution measured by laser differaction for soil water retention modelling., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2014, 177(5): 803-813
 197. 2014, Electrokinetic properties of soil minerals and soils modified with polyelectrolytes., Eurasian Soil Science, 2014, 47(7): 699-706
 198. 2014, Effect of long storage and soil type on the actual denitrification and denitrification capacity to N2O formation., International Agrophysics, 28(3): 371-381
 199. 2014, Changes of isotopic composition in gases emitted from wastewater treatment plant – preliminary study., Ecological Chemistry and Engineering S, 2014, 21(2): 245-254
 200. 2014, Optimization of Culture Conditions for Exopolysaccharide Production by a Probiotic Strain of Lactobacillus rhamnosus E/N., Polish Journal of Microbiology, 2014, 63(2): 253-257
 201. 2014, Optimization of mutanase production by Trichoderma harzianum., African Journal of Biotechnology, 13(25): 2538-2546
 202. 2014, Influence of the sand particle shape on particle size distribution measured by laser diffraction method., International Agrophysics, 2014, 28(2): 195-200
 203. 2014, Symbiotic Activity of Pea (Pisum sativum) after Application of Nod Factors under Field Conditions., International Journal of Molecular Sciences, 2014, 157344-7351
 204. 2013, Transformation of the structural organization of clay sediments and soils under the impact of polyelectrolytes, Eurasian Soil Science, 2013, 46(8): 897-907
 205. 2013, Effect of soil moisture and temperature on N2O and CO2 concentrations in soil irrigated with purified wastewater, International Agrophysics, 2013, 27(3): 299-304
 206. 2013, Database of Polish arable mineral soils: a review, International Agrophysics, 2013, 27(3): 335-350
 207. 2013, Pea growth and symbiotic activity response to Nod factors (lipo- chitooligosaccharides) and soil compaction, Applied Soil Ecology, 2013, 72181-186
 208. 2013, Influence of silver nanoparticles on food components in wheat, International Agrophysics, 2013, 27(1): 49-55
 209. 2013, Community composition and abundance of protozoa under different concentration of nitrogen compounds at “Hajdow” Wastewater Treatment Plant, Ecological Chemistry and Engineering S, 2013, 20(1): 127-139
 210. 2013, Effects of silicon on plant resistance to environmental stresses: review., International Agrophysics, 2013, 27(2): 225-232
 211. 2013, Use of a Dynamic Light Scattering Technique for SDS/Water/Pentanol Studies, Journal of Dispersion Science and Technology, 2013, 34(4): 566-574
 212. 2013, A simple method for estimating particle numbers using a laser diffractometer, Polish Journal of Environmental Studies, 2013, 22(1): 213-218
 213. 2013, Methodological aspects of fractal dimension estimation on the basis of particle size distribution, Vadose Zone Journal, 2013, 12(1): 1-9
 214. 2012, Measurement of activated sludge particle diameters using laser diffraction method / Pomiary średnicy cząstek osadu czynnego za pomocą metody dyfrakcji laserowej, Ecological Chemistry and Engineering S, 2012, 19(4): 597-608
 215. 2012, Stress responses of spring rape plants to soil flooding, International Agrophysics, 2012, 26(4): 347-353
 216. 2012, Role of Periglacial Processes in Epikarst Morphogenesis: A Case Study from Chełm Chalk Quarry, Lublin Upland, Eastern Poland, Permafrost and Periglacial Processes, 2012, 23251-266
 217. 2012, Using the Image Analysis Method for Describing Soil Detachment by a Single Water Drop Impact, Sensors, 2012, 1211527-11543
 218. 2012, Determination of Soil Pore Water Salinity Using an FDR Sensor Working at Various Frequencies up to 500 MHz, Sensors, 2012, 12(8): 10890-10905
 219. 2012, Effects of silicon on growth processes and adaptive potential of barley plants under optimal soil watering and flooding., Plant Growth Regulation, 2012, 6735-43
 220. 2012, Methane Production and Consumption in Loess Soil at Different Slope Position., TheScientificWorldJournal, 2012, 20121-8
 221. 2012, Soil profile as a natural membrane for heavy metals from wastewater., International Agrophysics, 2012, 2671-80
 222. 2012, Difference in infiltration and macropore between organic and conventional soil management, Soil Science and Plant Nutrition, 2012, 58(1): 65-69
 223. 2012, Detection of early bruises in apples using hyperspectral data and thermal imaging., Journal of Food Engineering, 2012, 110345-355
 224. 2012, Kinetics of methane oxidation in selected mineral soils, International Agrophysics, 2012, 26(4): 401-406
 225. 2012, Comparison of soil texture determined by two dispersion units of Mastersizer 2000., International Agrophysics, 2012, 26(1): 99-102
 226. 2011, Respiration of carbon rock spoil treated by municipal wastewater., International Agrophysics, 2011, 25(4): 327-332
 227. 2011, Some characteristics of organic soils irrigated with municipal wastewater., Land Degradation & Development, 2011, 22(6): 586-595
 228. 2011, Various textured soil as nitrous oxide emitter and consumer., International Agrophysics, 2011, 25(3): 287-297
 229. 2011, How much oxygen is needed for acetylene to be consumed in soil?, Journal Soils Sediments, 2011, 111142-1154
 230. 2011, Surface properties of bentonite and illite complexes with humus acids, Clay Minerals, 2011, 46149-156
 231. 2011, Methodological aspects of determining soil particle-size distribution using the laser diffiraction method, Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2011, 174(4): 624-633
 232. 2011, Respiration of soil enriched with manure and mineral materials (methodical aspects), Polish Journal of Environmental Studies, 2011, 20(2): 387-392
 233. 2011, Effects of land use on leaching of nitrate-N, ammonium-N and phosphate in relation to stained surface area, International Agrophysics, 2011, 25(2): 149-154
 234. 2011, Determination of the electrokinetic potential of Rhizobium leguminosarum bv trifolii Rt24.2 using Laser Doppler Velocimetry – A methodological study., Journal of Microbiological Methods, 2011, 85(3): 199-205
 235. 2011, Effects of static magnetic field on electrolyte solutions under kinetic condition, Journal of Physical Chemistry A, 2011, 115(21): 5449-5452
 236. 2011, Elimination of measurement error in light microscopy investigations of starch granules geometry., International Agrophysics, 2011, 25(2): 193-196
 237. 2010, Determination of particle size distrubution of soil using laser diffraction – comparison with areometric method, International Agrophysics, 2010, 24(2): 177-181
 238. 2010, Effect of 4-hydroxyphenethyl Alkohol on Growth and adaptive potential of barley plants under optimal and soil flooding conditions., Polish Journal of Environmental Studies, 2010, 19(3): 565-572
 239. 2010, Determination of soil aggregate disintegration dynamics using laser diffraction., Clay Minerals, 2010, 45(1): 23-34
 240. 2009, Wastewater purification by muck soil and willow (Salix Americana)., Polish Journal of Environmental Studies, 2009, 18(2): 305-312
 241. 2009, Dihydroquercetin protects barley seeds against mold and increases seedling adaptive potential under soil flooding., Plant Growth Regulation, (2009), 57:127-135
 242. 2008, Potencjał elektrokinetyczny osadów sztucznego zbiornika wodnego Zalewu Zemborzyckiego., Acta Agrophysica, 2008,163, Vol.12(3),607-612
 243. 2008, Leaching of potassium, magnesium, manganese and iron in relation to porosity of tilled and orchard loamy soil., Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science, 58: 60-65
 244. 2008, Macro-porosity and leaching of atrazine in tilled and orchard loamy soils., Chemosphere, 2008, 70 , 1973-1978
 245. 2007, The effect of kaplic phaeozem and lepnic podzol properties on sorption of lead and cadmium in soil., Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 137-142
 246. 2007, Application of laser diffraction metod for determination of particie size distribution of grey-brown podzolic soil., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 34-38
 247. 2007, Use of ion-selective electrodes for determination of content of potassium in Egner-Rhiem soil extracts., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 29-33
 248. 2006, Variation of enzyme activities, CO2 evolution and redox potential in an Eutric Histosol irrigated with wastewater and tap water., Biol. Fertil. Soils, 2006, 43, 131-135
 249. 2004, Research specificity and standardization of agrophysical methods on the example of investigations in soil physics, Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2004, Res. Agr. Eng., 50(3), 103-106-
 250. 2004, The ability of Azolla caroliniana to remove heavy metals (Hg(II), Cr(VI)) from municipal waste water, Chemosphere, 2004, Chemosphere, 55, 141-146
 251. 2004, The effects of MnO2 on sorption and oxidation of Cr(III) by soils, Geoderma, 2004, Geoderma, 122, 291-296
 252. 2004, Nitrate stability in loess soils under anaerobic conditions-laboratory studies, Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2004, J. Plant. Nutr. Soil Sci., 167, 1-8
 253. 2003, The ability of Azolla caroliniana to removeheavy metals (Hg(II), Cr(III), Cr(VI)) from municipal waste water., Chemosphere, 2003, 55, 141-146
 254. 2002, Managing soil biophysical properties for environmental protection., Agriculture Ecosystems & Environment, 2002, 88, 175-181
 255. 2002, Dehydrogenase activity, redox potential, and emissions of carbon dioxide and nitrous oxide from Cambisols under flooding conditions., Biol. Fertil. Soils, 2002, 36, 200-206
 256. 2002, Water-air properties in peat, sand and their mixtures., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 313-318
 257. 2001, Improvement of counting helminth eggs with internal standard., Water Research, 2001, 35, 9, 2333-2335
 258. 2001, Chromium contamination of soils, waters, and plants in the vicinity of a tannery waste lagoon., Environmental Geochemistry and Health, 2001, 23, 241-245
 259. 1999, Research of bacteria quantity in the soil stored in variuos thermal conditions., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 1, 71-79
 260. 1999, Antioxidant activity and lipid peroxidation in wheat plants as related to cultivar tolerance to excessive soil moisture., Russian Journal of Plant Physiology, 1999, 46, 2, 227-233
 261. 1998, Oxidation of methane and dehydrogenase activity in a Mollic Gleysol., Zeitschrift fur Pflanzenernahrung und Bodenkunde, 1998, 161, 697-698
 262. 1998, The effect of soil aeration on superoxide dismutase activity, malondialdehyde level, pigment content and stomatal diffusive resistance in maize seedlings., Environmental and Experimental Botany, 1998, 39, 203-211
 263. 1998, Soil oxygen status and dehydrogenase activity., Soil Biology and Biochemistry, 1998, 30, 13, 1783-1790
Top
X