Archive

Archive

  1. 1998, Określenie ewapotranspiracji w badaniach lizymetrycznych na podstawie pomiaru temperatury radiacyjnej., 1998
  2. 1998, Zmienność właściwości cieplnych w profilu glebowym na polach uprawnych., 1998
  3. 1998, Przebieg dobowy strumienia ciepła w glebie przy różnym jej zagęszczeniu., 1998
  4. 1998, Charakterystyka właściwości fizycznych nasion lędźwianu., 1998
  5. 1998, Podstawowe właściwości fizyczne nasion soczewicy., 1998
  6. 1998, Badania wpływu właściwości fizycznych gleby na strumień ciepła w glebie., 1998
  7. 1998, Opis stosunków cieplnych pola uprawnego przy użyciu metod geostatycznych., 1998
  8. 1998, Maszyna wytrzymałościowa – INSTRON., 1998
  9. 1998, Urządzenie do dynamicznych obciążeń nasion., 1998
  10. 1998, System oceny pojedynczych ziarniaków SKCS 4100., 1998
  11. 1998, Ocena jakości glutenu mokrego przy pomocy zestawu Glutomatic 2200., 1998
  12. 1998, Bank informacji o zasobach bibliotecznych IA PAN., 1998
  13. 1998, Bank informacji o zasobach aparaturowych IA PAN., 1998
  14. 1998, Skaningowy mikroskop akustyczny SAM100., 1998
  15. 1998, Zestaw do jednoczesnej rejestracji wielkości mechanicznych i sygnału emisji akustycznej”., 1998
  16. 1998, Wyznaczanie ilorazu poziomego do pionowego naporu w cylindrycznej warstwie ośrodka sypkiego., 1998
  17. 1998, Aparatura do pomiarów wytrzymałości na zgniatanie agregatów glebowych oraz oporu penetrometrycznego gleby., 1998
  18. 1998, Badania wpływu zanieczyszczenia środowiska glebowego na wewnętrzna strukturę ziemniaka., 1998
  19. 1998, Pomiar ciśnienia korzeni i pędów siewek roślin., 1998
  20. 1998, Pomiar podatności gleby na erozję wodną., 1998
  21. 1998, Pomiary sorpcyjności agregatów glebowych., 1998
  22. 1998, Badania podatności gleb na zagęszczanie., 1998
  23. 1998, Obserwacja ryzosfery i makroporów., 1998
  24. 1998, Pomiar oporu dyfuzyjnego i powierzchni liści oraz długości korzeni., 1998
  25. 1998, Monitoring wilgotności, zasolenia i temperatury gleby., 1998
  26. 1998, Stan fizyczny gleby i jego wpływ na wzrost i funkcjonowanie korzeni roślin. Wybrane metody badań., 1998
  27. 1998, „Fizyka z elementami agrofizyki” – Jubileusz X-lecia SZKÓŁ, co dalej?., 1998
  28. 1998, Wpływ grubości warstwy włókien sklerenchymy na pękanie strąków łubinu., Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Łubin w Rolnictwie Ekologicznym: Łubin-Białko-Ekologia, Przysiek, 23.09.1998, 85-86, 1998
  29. 1998, Charakterystyka właściwości sorpcyjnych wybranych ekstrudatów skrobiowych., 1998
  30. 1998, Wpływ metali ciężkich na aktywność ureazową na polach irygowanych ściekami., 1998
  31. 1998, Eh, a los azotanów na polach irygowanych ściekami miejskimi., 1998
  32. 1998, Monitoring wody w glebie., II Forum Inżynierii Ekologicznej: Monitoring Środowiska, Nałęczów, 15.09.1998, 147-164, 1998
  33. 1998, Zespoły wybranych mikroorganizmów gleby w zależności od sposobu jej uprawy., 1998
  34. 1998, Rozbryzg gleby w procesie erozji wodnej gleby płowej wytworzonej z lessu., 1998
  35. 1998, Fizyczne metody badań polifenolo uczestniczących w ciemnieniu enzymatycznym miąższu jabłek., 1998
  36. 1998, Modelling pressure increase of wetted grain., Ninth Seminar: Properties of Water in Food, Zakopane,11-13.05.1998, 56-61, 1998
  37. 1998, The effect of moisture treatment on mechanical properties of wheat grain., Ninth Seminar: Properties of Water in Food, Zakopane,11-13.05.1998, 62-71, 1998
  38. 1998, Zmiany wartości technologicznej nasion przechowywanych w warunkach symulujacych silosy przemysłowe., 1998
  39. 1998, Określenie właściwości mechanicznych wysuszonych łodyg i łuszczyn roślin rzepaku., 1998
  40. 1998, Physical and nutritional properties of apple., 1998
  41. 1998, A model for calculation of water retention of soils from grain size distribution, bulk density and field capacity data., 1998
  42. 1998, The specificity of agrophysical investigations., 1998
  43. 1998, Effect of leaching of dissolved organic carbon on fractal dimension of soils., 5 th International-Multidisciplinary Conference, Fractal 98, Complexity and Fractal in the Science, La Valetta, Malta, 25-28.10.1998, Abstracts, 1, 1998
  44. 1998, The role of redox resistance in biodegradation of carbon under anaerobic conditions., International Conference On Modern Problems of Study Use and Protection of the Polessye Natural Complexes, Mińsk, Białoruś, 22-25.09.1998, 6, 1998
  45. 1998, Do mechanical properties of potato tuber depend on the place of sampling?, International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 74, 1998
  46. 1998, Aeration properties on the example of Arenic Chernozem (Tisice)., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 73, 1998
  47. 1998, Estimation of physical results of percussive loads in wheat and Triticale grain., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 66, 1998
  48. 1998, Studies on the mechanical properties of black currant bush shoots., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts 64-65, 1998
  49. 1998, Stresses in a bulk of seeds under shearing load., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 55-56, 1998
  50. 1998, Moisture induced loads on model grain silo., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 50-51, 1998
  51. 1998, Resistance of two winter wheat (Triticum aestivum L.) cultivars to soil hypoxic stress of different degree., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 34, 1998
  52. 1998, The investigation of actual evapotranspiration with the use of thermography., International Seminar Quantita-tive Infrared Thermography 4, Łódź, 7-10.09.1998, Book of abstracts QIRT"98. 114, 1998
  53. 1998, Surface and volume effects in thermal signatures of buried minus: experiment and modeling., International Seminar Quantita-tive Infrared Thermography 4, Łódź, 7-10.09.1998, Book of abstracts QIRT"98. 83, 1998
  54. 1998, The effect of soil aeration on the activity of superoxide dismutase and the level of, and pigment content in maize seedlins., 1998
  55. 1998, Possibilities to improve the absorption properties of soils affected by salinity., 1998
  56. 1998, Evolution of CH4 and N2O from fields irrigated with municipal waste waters., 1998
  57. 1998, The effect of surface roughness and sealing on runoff and wash on a loess soil of South-East Poland., 1998
  58. 1998, Role of Agrophysics in sustainable agriculture., 1998
  59. 1998, Redox resistance as a new soil future on the example of Polish soil., 1998
  60. 1998, Physical determinants of soil dehydrogenase activity., 1998
  61. 1998, The role of humic acid fractions in formation surface phenomena of soil material., 1998
  62. 1998, Importance of precipitation distribution approximation in water dynamic modelling in soil profile., 1998
  63. 1998, Time and space variability of soil thermal properties in cultivated fields., 1998
  64. 1998, Studies on the possibility of applying artificial neural networks for the prediction of the surface run-off., 1998
  65. 1998, Modeling of cellular and granular materials., 1998
  66. 1998, Moments caused by wall flumes in a model grain bin., 1998
  67. 1998, Wall and floor load in a model bin during fill and unload cycles., 1998
  68. 1998, Effect of moisture treatment of Polish wheat varieties on differentiation on Falling Number values., 1998
  69. 1998, Basic physical properties of amaranth seeds., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 104, 1998
  70. 1998, Influence of wheat N-fertilization on some technological properties of grain., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 100, 1998
  71. 1998, Some physical properties affecting the lupine pods splitting., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 98, 1998
  72. 1998, Rapeseeds storage and their mechanical strength., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 97, 1998
  73. 1998, Probabilistic methods for estimation of rapeseeds damage to dynamical loads., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 96, 1998
  74. 1998, Quality of fruit and vegetable – physical and nutritional state., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 92, 1998
  75. 1998, Use of the mercury porosimetry technique to the porosity study of the wheat flour extrudates., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 84, 1998
  76. 1998, Geometrical properties of granular material from the quantum mechanical approach., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 83, 1998
  77. 1998, Identyfication of internal structure by means of piezoelectric sensors., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 66, 1998
  78. 1998, Formation of shear bands during triaxial compression tests., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 65, 1998
  79. 1998, Radial distribution of vertical pressure of wheat grain on bottom of a model bin., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 64, 1998
  80. 1998, Some methodical aspects of determining wet gluten quality by glutomatic method., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 35, 1998
  81. 1998, Analysis of strength properties of winter rape stems., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 34, 1998
  82. 1998, The fluctuation of moisture content of the mature wheat grain in field conditions during twenty-four hours., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 25, 1998
  83. 1998, Changes in hardness and thickness of wheat grain as a result of its moistening., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 20, 1998
  84. 1998, Significance of the investigation of physical properties of plant raw material for food industry., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 9, 1998
  85. 1998, Application of a specialized computer program for analysis of X-ray images of selected plant materials., International Conference Structure and Functionality of Food Products, Mrągowo, 18-20. 05.1998, 42, 1998
  86. 1998, Optic confocal microscope in the studies of the structural changes in the potato bulb in relation to temperature., International Conference Structure and Functionality of Food Products, Mrągowo, 18-20. 05.1998, 27, 1998
  87. 1998, New methods of obtain and analyse of microscopic images of plant materials., ICC Conference '98, 16th International Conference ICC "Cereal Science - its Contribution to Health and Well Being" (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauki i Technologii Zbóż ) , Wiedeń, Austria, 9-12.05.1998, 35, 1998
  88. 1998, Methodical and technological aspects of X-ray imaging of wheat grain., ICC Conference '98, 16th International Conference ICC "Cereal Science - its Contribution to Health and Well Being" (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauki i Technologii Zbóż ) , Wiedeń, Austria, 9-12.05.1998, 31, 1998
  89. 1998, X-ray imaging for grain diagnostics., ICC Conference '98, 16th International Conference ICC "Cereal Science - its Contribution to Health and Well Being" (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauki i Technologii Zbóż ) , Wiedeń, Austria, 9-12.05.1998, 22, 1998
  90. 1998, Physical properties of amaranth seeds., ICC Conference '98, 16th International Conference ICC "Cereal Science - its Contribution to Health and Well Being" (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauki i Technologii Zbóż ) , Wiedeń, Austria, 9-12.05.1998, 19, 1998
  91. 1998, The effect of soil aeration on the activity of superoxide dismutase and the level of, and pigment content in maize seedlins., 1998
  92. 1998, Possibilities to improve the absorption properties of soils affected by salinity., 1998
  93. 1998, Evolution of CH4 and N2O from fields irrigated with municipal waste waters., 1998
  94. 1998, The effect of surface roughness and sealing on runoff and wash on a loess soil of South-East Poland., 1998
  95. 1998, Role of Agrophysics in sustainable agriculture., 1998
  96. 1998, Redox resistance as a new soil future on the example of Polish soil., 1998
  97. 1998, Physical determinants of soil dehydrogenase activity., 1998
  98. 1998, The role of humic acid fractions in formation surface phenomena of soil material., 1998
  99. 1998, Importance of precipitation distribution approximation in water dynamic modelling in soil profile., 1998
  100. 1998, Time and space variability of soil thermal properties in cultivated fields., 1998
  101. 1998, Hydrological model with bypass flow effect and intensity of precipitation estimation., 1998
  102. 1998, Effect of soil compaction and plant cover on thermal properties in soil profile., 1998
  103. 1998, Do mechanical properties of potato tuber depend on the place of sampling?., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 139-144, 1998
  104. 1998, Studies on the mechanical properties of black currant bush shoots., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 133-136, 1998
  105. 1998, Stresses in a bulk of seeds under shearing load., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 128-132, 1998
  106. 1998, Moisture induced loads on model grain silo., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 118-122, 1998
  107. 1998, Aeration properties on the example of Arenic Chernozem (Tisice)., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 57-63, 1998
  108. 1998, Compaction effects on soil pore structure., International Conference on Soil Condition and Crop Production, Godollo, Węgry, 2-5.09.1998, Proceedings 51-53, 1998
  109. 1998, A new system for simultaneous measuring of pressure and displacement in soil. Part II, 98-C-055,, Testowe, 936-937, 1998
  110. 1998, Investigations of stress-deformation in soil under different loading processes using mechatronics and laser techniques. Part II, 98-C-053,, Testowe, 932-933, 1998
  111. 1998, Quality of apple after long storage. Part I, 98-F-075,, Testowe, 447-448, 1998
  112. 1998, The shrinkage of pea seed coat during drying. Part I, 98-F-041,, International Conference on Agricultural Engineering, AgEng Oslo'98, 24-27.08. 1998, 381-382, 1998
  113. 1998, Soil compaction in Poland: assessments and effects. Proceedings, Part 1,, 1998
  114. 1998, Influence of storage conditions on behaviour of rapeseeds in bulk. Proceedings,, Testowe, 55-58, 1998
  115. 1998, Effect of filling method and moisture content on stress distribution in cylindrical bed of wheat grain., Proceedings of the Seminar „Operations on granular materials”, Lublin 28.05.1998, 1998, 41-48
  116. 1998, Lateral to vertical pressure ratio in a model grain silo. Proceedings, International Seminar Operations on Granular Materials, Lublin 28.05.1998, 31-39, 1998
  117. 1998, New methods of obtaining and analysis of microscopic image of plant materials., International Conference, 33-34, 1998
  118. 1998, Alleviating the needs in specific rural areas damaged by summer floods 1997: Excursion Guide, Part I. Characteristics of the Lublin Region., International Seminar Alleviating the Needs in Specific Rural Areas Damaged by the Summer Floods 1997, Lublin-Wrocław, 24-28.03.1998, 45-57, 1998
  119. 1998, The model of hyrological processes in soil profile., International Seminar Alleviating the Needs in Specific Rural Areas Damaged by the Summer Floods 1997, Lublin-Wrocław, 24-28.03.1998, 34-37, 1998
  120. 1998, Spatial distribution of Redox properties and specific surface area of soils in Poland., International Seminar Alleviating the Needs in Specific Rural Areas Damaged by the Summer Floods 1997, Lublin-Wrocław, 24-28.03.1998, 17-18, 1998
  121. 1998, Natural and anthropogenic causes and effects of floods and other disastrous events in Poland., International Seminar Alleviating the Needs in Specific Rural Areas Damaged by the Summer Floods 1997, Lublin-Wrocław, 24-28.03.1998, 11-16, 1998
  122. 1998, Alleviating the needs in specific rural areas damaged by summer floods 1997: Introductory Report, International Seminar Alleviating the Needs in Specific Rural Areas Damaged by the Summer Floods 1997, Lublin-Wrocław, 24-28.03.1998, . 9-10, 1998
X